Patenty so značkou «vozov»

Dvojnápravový podvozok koľajových vozov s tuhými súkolesiami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 803

Dátum: 10.05.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61F 5/38, B61F 5/00

Značky: súkolesiami, koľajových, podvozok, tuhými, dvojnápravový, vozov

Text:

...vozu a tým zvýšenia jeho etability pri zachovaní pomerne malej šírky podvozku. .Nízka poloha nosníke medzi kolesami dovoľuje odpruženie zvielćhc ložiska listovými pružinemi, gumenými silenblokmi e za použitia pomocných rwnien i nn vzduchových venkúšoch alebo vinutých pružinách.Prehľad obrázkov ne výkreseTechnické riešenie je bližšie objnsnené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je V bočnom reze znázornený podvozok podľa technického riešenia, v...

Jednosmerný usmerňovač dobehu sušiarenských vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265792

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tyukos Jozef, Limpár Ferdinand, Frič Otto

MPK: F26B 15/16

Značky: usmerňovač, doběhu, vozov, jednosmerný, sušiarenských

Text:

...listová pero 3 je na jednom konci spojené s prvým čapom Q s frámou l a na druhom konci podopretá opierkou 1 uchytenej skrutkovým spojom a poistnou maticou Q so segmentom Q s rukovätou A pričom vo fréme l je upevnená podpera ll pre podopretie segmentu Ž, ktorýje výkyvne uložený na druhom čape É zabudovaného do frémy l, ktorá je medzi prvým čapom Q a opierkou 1 opatrená poistkou 2.Funkcia jednosmerného usmerñovača dobehu sušiarenských...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264177

Dátum: 13.06.1989

Autor: Žarnay Martin

MPK: F27D 3/00, B65G 57/20

Značky: vykladanie, zariadenie, vozov, pecných, nakladanie

Text:

...s prírubou pre uchytenie chápadiel,ktorý je zavesený na reťaziach zdvíhaných priamočiarym motorom.Toto riešenie oproti doteraz používaným je konštrukčne jednoduchšie, lebo má len 2,stupne voľnosti, zaberá minimálny priestor na podlaha pracoviska, pretože všetky mechanizmy sú zavesené na pojazdovej dráhe,zvislo sa pohybujúce časti zariadenia nepresahujú nikdy nad vonkajší okraj zariadenia,takže ani pri vysokých zdvihoch nestüpa nárok na...

Zariadenie pre úpravu oceliarenskej trosky počas vylievania do troskových vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262650

Dátum: 14.03.1989

Autori: Takáč Karol, Zeť Stanislav, Bodík Rudolf, Rusín Milan, Uhliar Milan, Olejár Martin

MPK: C21C 5/36

Značky: trosky, vozov, vylievania, úpravu, počas, oceliarenskej, zariadenie, troskových

Text:

...v podstate V rozsahu teplôt od 1 520 OC do 920 °C. Množstvo pridávaného vápenca, a tým aj množstvo vypáleného vápna v troske je mimo iného dané vyššie uvedeným množstvom tepla, ktoré je v troske. pri súčasnej technológii nevyužité, k dispozícii. samočinné nastavovanie prúdu vápence do prúdu trosky zabezpečuje vysokú intenzitu premiešania oboch substancii, čím sa dosiahne maximálna pružnosť ztuhlej trosky. súčasne nevznikajú dalšie nároky...

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Král Jan, Mach Antonín, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef

MPK: G06M 7/02

Značky: elektromagnetického, odčítanie, riadenie, vozov, koľajovej, pecných, přijímač, dopravy, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Král Jan, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Kapolka Jozef, Mach Antonín

MPK: G06M 7/02

Značky: poľa, koľajovej, elektromagnetického, vozov, pecných, riadenie, dopravy, vysielač, počítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Unifikovaná tvarovka na úpravu pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229787

Dátum: 01.05.1986

Autori: Molnár Alexander, Bocko Štefan

MPK: F27D 1/04

Značky: vozov, pecných, unifikovaná, tvarovka, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Unifikovaná tvarovka na úpravu pecných vozov vyznačená tým, že v spodnej časti má skosené hrany pre nahromadenie úlomkov /3/, ložná plocha má pravidelne obdĺžnikový tvar, v spodnej časti je vytvorený ozub na zamedzenie bočného posunu tvaroviek ne konštrukciu vozíka /5/, ktoré po uložení na pecný vozík vytvoria medzery /l/.

Mechanický čistič vozov od nalepeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221023

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fodor Rudolf

Značky: čistič, mechanicky, materiálů, vozov, nalepeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanický čistič vozov od nalepeného materiálu najmä pre čistenie banských a železničných vozov. Podstatou vynálezu je to, že je tvorený nosnou konštrukciou, ktorá je opatrená lôžkom, v ktorom je pohyblivo uložená konzola, na ktorej je na prvom čape pohyblivo uložené rameno, ktoré je ovládané hydraulickým valcom, v ramene je na druhom čape pohyblivo uložené druhé rameno, ovládané druhým hydraulickým valcom. Mechanický čistič...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Mach Antonín, Blaškovan Pavol

Značky: vozov, pecných, prvého, zásobe, zariadenie, určenie, pecného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...

Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218177

Dátum: 15.09.1984

Autori: Blaškovan Pavol, Zvara Ján, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Mach Antonín

Značky: jednej, koľaji, zariadenie, vozov, pecných, dopravu, obojsmernú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri...