Patenty so značkou «vozíků»

Zariadenie k ručnému vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3917

Dátum: 28.01.2004

Autori: Johansson Rune, Eriksson Lars, Gustavsson Joakim

MPK: B62B 3/04, B66F 5/00

Značky: vozíků, zariadenie, ručnému

Text:

...mieme menším než vzdialenosť medzi valoovými povrchmi, avšak valček s medzivôľou je uložený na opracovani. Valčeky na mieste drží držiak 15 valčekov a keď sú vystredené voči opracovaniu. majú voľnosť a kľukový prvok 5, ako aj kormidlové oje sa môžu voľne pohybovať bez poháňania kolies.0016 Predpnutlm držiaka 15 valčekov v jednom alebo druhom smere sa rozhodne. v ktorom smere sa hnacie sily majú prenášať valčekmi, ktoré sa zaklinia pri otáčaní...

Zařízení pro přesný lineární posuv vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270734

Dátum: 12.07.1990

Autori: Blažek Zdeněk, Jágr Václav, Hűbner Drahomír

MPK: B23Q 5/40

Značky: zařízení, vozíků, lineární, posuv, přesný

Text:

...výduti opatřen výsečemí závitu lichoběžníkového průřezu. Tento závitový segment je s malou vůlí uložen suvně ve vybrání telesa vozíku. Tlakem plochá pružiny upevnené ve dně vybrání telesa vozíku je závitový segment dotlačován na povrch závitů pohybového šrnubu, kam dosedají pouze boky lichoběžníkového závitu. Těleso vozíku je lehce posuvné na vodicí ose a svým vídlicovým vybráním obepíná rovnobežne 5 vodící osou orientovaný pohybový...

Odstředivý ovládač brzdného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269337

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fiedler Karel

MPK: B61H 9/00

Značky: ovladač, odstredivý, brzdného, vozíků

Text:

...kladka ke loolejnioi v obou mezních případech. Je zsJiš tön trvalý styk kladlq o koleJnioí.Příklsd provedení odetředivěho ovládąče brzdného vozíku podle vynálesu Je znázor~ nän na výlet-eau. Na. obr. 1 Je znázorněn odstředivý ovládač s kolejníoí v pohledu z boku, na obr. 2 Je znázorněno rozložení jednotlivých momentů sil.Odstředlvý ovládač hradného vozíka podle vynález se skládá z kladky l, ramene 2 a pružicí Jednotky 3. Rnmeno g o dáloe g,...

Zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků s akumulačními vozíkovými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266085

Dátum: 14.11.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/20

Značky: vozíků, vozíkovými, zarážka, akumulačními, dopravníku, dvoudráhových, jednotkami

Text:

...kde na obr. 1 je zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků v náryse, a na obr. 2 je zarážka vozíků dvoudrâhových dopravníků V bokoryse. Základní částí zarážky je nosný rám l, který tvoří dva třmeny 3 sdružené dráhy dopravníku spojené v místě vozíkové dráhy lg dvěmi vodorovnými výztuhami Q. K nosnému rámu l je na každé straně vozíkové dráhy lg přípevněna prostřednictvím závěsného čepu Ž vypínací lišta 1, výkyvná ve svislé rovině...

Vypínací páka unášecího vozíku dvoudráhových závěsových dopravníků podvěsných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266059

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jeřábek František, Motyčka Ladislav

MPK: B65G 17/20

Značky: vypínací, podvěsných, dopravníku, unášecího, závěsových, páka, vozíků, dvoudráhových

Text:

...která prochází obloukovými drážkami vytvořenými V tělese vozlku, na jejíž koncích jsou otočné uloženyTímto uspořádánĺm podle vynálezu je dosaženo jednodušší konstrukce vlastní vypínací páky a jednoduššiho a výhodnčjšího uložení čepu v tělese vozíku.Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je vozík s vypínaci pákou v základní poloze v náryse, na obr. 2 je vozík s vypinací pákou v základni poloze v...

Spřahadlo vozíků podvěsného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265719

Dátum: 14.11.1989

Autori: Valihrach Otakar, Řihák Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: spřahadlo, vozíků, podvěsného, dopravníku

Text:

...které je schematicky znázorněno na výkrese.vozík Ä zavěšený svými koly 3 na dráze Q podvěsného dopravníku je na své zadní straně opatřen svorníkem 3 spřahadla uloženým napříč ke smětu pohybu vozíku a spojeným s vozíkem l přes přední a zadní pružiny §, Q a vodorovný čep 1 umožňující spolu se stavěcím spodním šroubem 5 a horním šroubem 2 nastavení správné výšky svorníku A spřahadla. Na přední straně vozíku l je na čepu łg kyvně uložen hák ll...

Odpružení závěsu řezacího vozíku na úpravu ledové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264871

Dátum: 12.09.1989

Autor: Rygl Oldřich

MPK: E01H 4/02

Značky: závěsu, úpravu, řezacího, plochy, vozíků, ledově, odpružení

Text:

...dochází k pŕechodnému prohnutí nože v jeho střední části a řez není rovnoměrný po celé délce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trvalý přítlak je vyvolán tlačnou pružinou, na kterou působí přes dvouramennou pâku jediný přímočarý hydromotor v okamžiku po doeednutí řezacího zařízení na led.Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří to, že pružina vyvozuje trvalý a rovnoměrný přítlak...

Zapojení hydroakumulátorového pohonu vozíku pro dopravu rubaniny a ostění ve štolách ražených štítem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264759

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jonáš Karel, Havelka Zbyněk, Oubrychta Pavel, Švancara Rudolf, Adamec Vladimír

MPK: E21F 13/00

Značky: ražených, dopravu, vozíků, zapojení, ostění, štolách, rubaniny, hydroakumulátorového, štítem, pohonů

Text:

...lg. Výstupníkanál druhého rozvaděče ll je propcjen na výstupní kanál prvého tlakového ventilu lg. Jeden výstupní kanál třetího rozvaděče ll je propcjen se vstupním kanálem prvého tlakového.ventilu lg, druhý výstupní kanál třetího rozvaděče lg je propcjen s výstupním kanálem prvého tlakového ventilu lg. Hydromotor lg je pomocí převodu gg propcjen s hnací nápravou 3 vozíku.Hydrogenerátor 1 poháněný elektromotorem g dodává tlakovou kapalinu z...

Výkyvný spoj vidlicové závěsové tyče vozíku dvoudráhového závěsového dopravníku s tělesem vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263331

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jeřábek František, Motyčka Ladislav

MPK: B65G 17/32

Značky: vidlicové, dopravníku, tělesem, výkyvný, tyče, závěsového, závěsové, dvoudráhového, vozíků

Text:

...souososti čepů a kromě toho musí být závěsová vidlice provedena jako dělená.Uvedené nevýhody jsou odetraněny řešením podle vynálezu, kdevidlicová àávěeová tyč obepínající těleso vozíka je k tělesu vozíkuvýkyvně upevněna prostřednictvím jednoho průběžného čepu.Tímto uapořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že je zjednodušene výroba spoje, nebot konstrukce tělesa vozíku vychází jednodušší a vidlicovou závěsovou tyč není nutno provádět...

Zachycovač vozíků závěsového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263082

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kopřiva Vladimír

MPK: B65G 43/06

Značky: zachycovač, dopravníku, závěsového, vozíků

Text:

...z obr. 3,resp. řez B-B z obr. 5 obr. 5 řez C~C z obr. 4, obr. 6 boční pohled na vozík a zachycovač v druhém provedení, přičemž vozíkje mimo zechycovač, obr. 7 čelní pohled ve eměru šípky R z obr. 6,obr. 8 boční pohled na vozík v kontaktu ee zaohycovačem, obr. 9 ve zvětšeném měřítku pohled ve směru šípky S z obr. 8.Zaohyoovač vozíků je součástí závěeového dopravníku, který je v příkladeoh provedení znázorněn jako.dvoudráhový.řetězový závěsový...

Skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 262194

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědoch Jan, Vraga Jindřich, Kubín Sáva

MPK: C22B 1/16

Značky: spékání, skříň, vozíků, pásu, pohyblivého

Text:

...přičemž v důsledku vyčnívajících spodních částí průřezu tvaru I jsou zde erozívní účinky zvýšeny.Uvedené nevýhody odstraňuje skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud podle vynálezu, opatřená výztužnými žebry, jež jsou při vodorovném postavení vozíku svislá a jež jsou ve svých horních částech opa 4třena úchyty pro uchycení roštnlc. Podstatou vynálezu je, že příěný průřez výztužných žeber se ve směru shora dolů nejméně ve spodní...

Převáděcí vzduchová skříň odprašovacího ústrojí shazovacího vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261937

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zwierzyna Edvard, Klíma Jiří, Haladěj Jaroslav

MPK: B65G 45/00

Značky: odprašovacího, skříň, vzduchová, shazovacího, ústrojí, převáděcí, vozíků

Text:

...štěrbiny plochou dýzou vzduchové převáděcí skříně opotřebovává a poškozuje hrany pásůa má podetatný vliv na hermetizační efekt. Spára vzniklé takto mezi pásy způsobuje přisávání falešnäho vzduchu do centrálního potrubí a značně snižuje účinnost odsávání.Popsané nedostatky odstraňuje převáděcí vzduchová skříň ehazovacího vozíku podle předloženého vynálezujehož podstata spočívá v tom, že je opatřena šikmými čelními štíty,v jejichž spodní...

Volné uložení matice šroubu v tělese vozíku pro pohon vozíku u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259107

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/36

Značky: volně, matice, koželužských, strojů, válecích, uložení, tělese, pohon, šroubu, mostových, usní, vozíků

Text:

...provedení volného uložení matice šroubu podle vynálezu je znaâmměno na připojených výkreseoh, kde na obr.1 je příčný řez uložením matice šroubu, na obr.2 vodorovný řezuložením matice šroubu a na obr.3 celkové uspořádání uloženíNa šroubu lúje uložena matice §, která je pevně uohycena v pouzdru 1, V němž je proti pootočeni zajištěna pery Q. V pouz V dru 1 jsou připevěny čepy g, na nichž jsou otočně uloženy ke-.meny 1 vedené...

Zařízení pro dopravu vozíků průběžnou kynárnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258360

Dátum: 16.08.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: A21C 13/00

Značky: zařízení, průběžnou, dopravu, kynárnou, vozíků

Text:

...vozíku v řadě se zastaví pohyb vozíků kynárnou samočinným zapadnutím zarážecí páky s otočným válcem do volného prostoru mezi právě vyjíždějícím a následným vozíkem, tj. zapadnutím do zarážecí polohy.vynález odstraňuje těžkou práci žen v pekárenských provozech, zvyšuje bezpečnost práce,snižuje nárok na počet obsluhy výrobní linky, zvyšuje rovnoměrnost a plynulost provozu linky, snižuje ztráty tepla. Další podstatnou výhodou je...

Zařízení pro ovládání posuvu a krokování vozíku manipulátoru chemické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257309

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bednář Václav, Laichter Aleš, Faukner Ferdinand

MPK: H05K 3/00

Značky: vozíků, manipulátoru, ovládání, linky, krokování, chemické, posuvu, zařízení

Text:

...jejíž rub je tlačen pružinou k tyčí se závěsy.Řešení podle vynálezu zjednodušuje ovládání pcsuvu a krokování vozíku manipulátoru tím,že jsou jedinou smyčkou ovládány obě funkce a dochází k materiálovým i výrobním úsporám a zároveň dochází k vyšší rychlosti v ovládání.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ovládání posuvu akrokování vozíku manipulátoru chemické linky podle vynálezu.Přes kladky łg je vedena uzavřená lanové smyčka,...

Roštnice vozíku pásu pro spékání rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 257078

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vraga Jindřich, Kubín Sáva

MPK: F27B 21/08

Značky: pásu, roštnice, vozíků, spékání

Text:

...lepší podmínky pro zatékâní kovu při způsobu výroby odléváním a tím umožňuje realizaci roštnic o větších délkách.Oproti dříve běžně používaným třem řadám roštnic, připadá na délku vozíku spékacího pásu jedna nebo dvě řady roštnic, čímž dochází k sekundárnímu snížení náročnosti při výrobní realizaci a to nejen u roštnic, ale i u rámu vozíku, uvněhož dochází k snížení nutného počtu úchytných nosníků. Hlavní výhodou v oblasti funkce a provozního...

Posouvací zařízení vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246826

Dátum: 01.03.1988

Autori: Reymanová Markéta, Kubový Josef, Fajt Ludvík

MPK: G11B 19/20

Značky: vozíků, posouvací, zařízení

Text:

...z baterií Další výhodou tohoto řešení je, že při konatantnich otáčkach kola dechezí v pealodní fázi otúčení, vliven znenšujícího ae atoupání excentru, ke zvčtšování síly půeobící na vozík.- 2 245 826 To je pro doeažení řňdnćho styku kladky s tónovou kladkou,výhodná.Blíłe bude vynález ob 3 aeněn.na priložených výkresoch,kde na obr. 1 je znozorněno principiální provedení v kli dověu stavu a na obr. 2 poloha vozíku při chodu vpŕod.Na obr....

Elektrický pohon narážecího zařízení důlních vozíků do těžní klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255032

Dátum: 15.02.1988

Autori: Košťál Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/40

Značky: vozíků, klece, elektricky, zařízení, pohon, těžní, narážecího, důlních

Text:

...klidový kontakt druhého reostatu, mechanicky ovládaný koncový pracovní kontakt druhého reostatu a pomocný klidový kontakt prvního trojpôlověho směrověho stykaěe s druhým koncem cívky druhého trojpôlovêho směrovêho stykaěe. Mechanický ovládaný koncový pracovní kontakt prvního reostatu je překlenut po 3 255 usmocným pracovním kontaktom prvního trojpőlověho směrověho stykače, zatímco mechanicky ovládaný koncový pracovní kontakt druhého reostatu...

Přídavné chlazení spalovacího motoru vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241890

Dátum: 01.12.1987

Autori: Borkovec Jaroslav, Alexa Jioí

MPK: F01P 3/12

Značky: chlazení, motorů, vozíků, vysokozdvižného, spalovacího, přídavné

Text:

...Na A pracovištích s mimořádnou prašností, jako jsou cementárny a mlýny,dochází k častému zanášení voštinového chladiče a tím ke ztrátě chladícího účinku.Tyto nedostatky v chlazení-spalovacího motoru v extrémně prašných podmínkách řeší vynález přídavná 7 Éhlazení, jehož podstata spočíva v tom, že tvoří mříž ochranného rámu a sestává ze dvou řad trubek střídavě uložených nad sebou a dále z bočnic ochranného rámu, přičemž jedna z bočnic...

Těleso rámu dvojosého neodpruženého podvozku hutního vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236373

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

MPK: B61F 1/00, B65G 41/02

Značky: těleso, rámu, neodpruženého, hutního, dvojosého, podvozku, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vyřešení konstrukce rámu podvozku s lepši přizpůsobivostí nerovnému kolejišti. Uvedeného účelu se dosáhne proměnlivým průřezem obou podélníků (l), které jsou navzájem spojené dvěma dvojicemi vnějších a vnitřních příčníků (3), (4), které jsou navzájem spojeny dvěma krajními a jedním středním nosníkem (5), (6) uzavřeného skříňového profilu. Vnitřní příčníky (4) jsou v místě podélné osy příčníku navzájem spojeny s hlavním...

Výfukově potrubí u vozíku pro úpravu ledově plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243150

Dátum: 15.10.1987

Autori: Babák Jan, Rudolf, Severin Zdenik

MPK: F01N 7/10

Značky: plochy, výfukové, vozíků, potrubí, úpravu, ledově

Text:

...výfukových plynech a kouřivosti spalovacích motorů. Jejich účinnost je poměrně nízká, obsah pevných částic ve výfukových plynech zůstává vysoký, čímž dochází k znečištování ledové plochy, mantinelů a vlastního prostředí v kryté hale zimních stadiőnů. Katalyzítor je účelný u pohonu na bezolovnatýVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spcčívá v tom, že výfukové potrubí je vedeno přes tlumič a ejektor do...

Zařízení pro ovládání vozíku podvěsného řetězového transportéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253010

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pikna Josef

MPK: B65G 49/04

Značky: podvěsného, transportérů, ovládání, zařízení, řetězového, vozíků

Text:

...elektromagnetické zerážky je v současné době řečeno složitou pákovou eoustavou vretných táhel, pružln o převodú, která je v egresivním prostředí velmi poruchová. V důsledku toho dochází k častým proetojům mořící linky o následným finenčním ztrátám.Výše uvedený nedostotek odstraňuje zařízení pro ovládání vozíkd podvěsného řetězcvého transportéru podle vynálezu. Jádro elektromagnetu je prvním čepem spojene s pákouklinové zerážky, která je...

Uložení pojezdového kola spalovacího vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243377

Dátum: 15.09.1987

Autori: Domorád Jioí, Lembak Michal

MPK: C10B 27/06

Značky: vozíků, pojezdového, uložení, spalovacího

Text:

...k objenovýn zněnh zdive e k detorneci ocelovó konstrukce ploäiny stoupeček s tim také k dofornacin koleai po nichž pojtldí. epelovec vozík.Docháoi k čestánu vykolojeni voziku, ktrý ee musi obtiłně zpět. usuovet. do kolodiltä e taká k narodení. plynulěho čištění stoupeček.Uvedená nedostamq odatrenuje uložení pouezdových kol speloveciho voeíku v jeho podvoukovám rámu podle vynálezu, jeho podstate spočivd v ton, že z vneçjsku Jsou ke vlen...

Zařízení k sledování pracovních zdvihů a hmotnosti břemen vysokozdvižných vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252211

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maštalíř Antonín, Zlámal Alois

MPK: B66B 5/14

Značky: vozíků, hmotnosti, pracovních, vysokozdvižných, zařízení, zdvihu, břemen, sledování

Text:

...a zjištování hmotnosti břemen u vysokozdvižných vozíkü sestává z ovládacího panelu lg,tvořeného spodní stavbou łł, v níž je umístěn kontaktní tlakoměr Q nebo tlakový spínač. Do hydraulického okruhu zvedacího válce §, který je tvořen sériově zapojeným čističem l, čerpadlem 3, hydraulickým rozvaděčem 3 a jednosměrným škrtícím ventilem A je dále zapojen kontaktní tlakoměr Q, který je svoji elektrickou částí napojen na zdrojovou část...

Způsob ovládání motorového vozíku hasicího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245456

Dátum: 15.06.1987

Autori: Golovin Vladimír Ivanovie, Bogdanov Todor Damjanov, Železov Živko Jordanov, Livšic Vladimír Josifovie

MPK: B60L 15/20

Značky: motorového, ovládání, vozíků, hasicího, způsob

Text:

...6), aananan neoóxonnuyn nuz panuouepnoro pacnpenenenna xoxca n rymnnzuou narone cnopocrs nepeuemenua-4 suexwponosa no npeuenn nnnzeunn KORGOBOPO nxpora H 8 onpeneneauou yuacmxe no naqana aenonneuns noxcou ayWMHBHOPO naroxa.Ha xoxconumannunawena k anmouamuuecnu nonyqanr cnrnanu 0 nnurenuu mraarn 3 M nonconoro nnpora B neva 5 na onpeuenenaon, aapanee nuópannou, yqacrne 3 Havane unnmeuua u 3 nnne uunynscon nanpazeuua nepenamr aa anexrponoa no...

Zapojení ovládacího obvodu vozíku hlav kazetového magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240226

Dátum: 15.06.1987

Autor: Berger Johannes

MPK: G11B 15/02

Značky: obvodů, vozíků, magnetofonu, kazetového, ovládacího, zapojení

Text:

...zesilovací vstup 122 zesilovače zasouvacího motorku 12. Tento zesilovaci vstup 122 je přes spínač dolního dorazu 1.0 vozíku připojen na katodu oddělovací diody 11, jejíž anoda je spojene s vý 4stupem chodu vpřed 102 řídicího obvodu chodu vpřed 1.Na tento výstup chodu vpřed 102 je připojen také spínací vstup 202 spínacího obvodu chodu vpřed 2 a dále je na výstup cho Ádu vpřed 102 připojena přes řídící ,odpor 5báze řidicího tranzistoru 8....

Vyzdívka vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245281

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tyburec Milan, Tesao Václav, Makal Rudolf, Zbooil Vladimír, Zeman Jioí, Eížek Petr

MPK: F27D 3/12

Značky: vyzdívka, vozíků

Text:

...ee mnpnne paamemeau Mewannmqecxme nonocu 5 cxenesoóeroanumn anemenwamm 6. xecrxo ynpenneuuumu Ha anx nocpencwnom saxnannux nemaneü 7 (mur. 3) n upoanaunammnmu naympennue cnon Tennonaonannu 3 (ůnr. I) K 4. Bepwuxansnaa apmawypa 8 xeneaoöewounoro enemeura 6 onanm Koauom npnxpennena K ero aannanuoü newann 7(çmr. 3), a npyfum - K apmarypuoü oemxe 9 (ąnr. I) cnoa xapocwoñxoro óemona I. Baemanü onoü 2 TBHHOĽBOHHmum annaemcn orpamnammum cnoem H...

Přemístitelná úpinka velkého kola vozíku pro tělesně postiženě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239694

Dátum: 13.06.1987

Autori: Stork Kurt, Schüt Ervin, Jekat He, Vollbrecht Heinz-rüdiger

MPK: A61G 5/00

Značky: vozíků, přemístitelná, postižené, upínka, tělesně, velkého

Text:

...průměru nosné části hřidele zadniho kola. Oba půlpláětě jsou vzájemné spojený alespoň dvěma rozebiratelnými prostředky.Výhodou uspořádáni podle vynálezu je, že velké kolo lze přemistit v rovině vertikální,což umožňuje použit kol různého průměru. Velké kolo lze přemistit v rovine horizontálni,což umožni změnu těžiště. Toto přemistěni lze provést při použiti velkých kol jak vpředu, tak i vzadu.Přiklad provedení vynálezu je znázorněn na...

Pomocné zařízení pro práce ve vyšších polohách pomocí vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239087

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/06

Značky: zařízení, vysokozdvižného, polohách, práce, vyšších, pomocné, pomocí, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní plošina s pantografem, jehož podstata spočívá v tom, že montážní plošina s pantografem je usazena na ochranné stříšce vysokozdvižného vozíku tak, že pantograf je uložen pomocí čepu a kladky ve vodítku jednak v montážní plošině a jednak na ochranné stříšce, přičemž pístnice hydraulického válce, který je uložen pomocí čepu ve vodítku na ochranné stříšce, je uchycena pomocí páky k přednímu čepu pantografu. Vynález lze využít při montážní...

Zařízení k zajištění pracovní polohy ručně vedeného kolového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250736

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bártová Marie, Bárta Jaroslav

MPK: B62B 5/04

Značky: vozíků, ručné, pracovní, vedeného, kolového, zajištění, zařízení, polohy

Text:

...łi, pŕívařených no epodní etraně.Do otvoru Š zákíndn gje vaunute jedním koncem trubka §, která je na základně gg přívnřenm. Na trubku § jsou vsunuty ąxiální ložiska łł, které ae mpodní stranou opírá o zâklndnn łg,točn łg apočínnjící volně nn axiáiním ložisku łł I volně otášivá trubka g stojící nn točně łg. Ke druhému konci trubky §je pak přivnřen kroužek 1. Do trubky § je pak vloženo hřídel g ukončená rukojetí ł. NI opačném konci přechází...

Upínací mechanismus s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239774

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: B66C 11/20

Značky: hydraulickými, vozíků, převody, mechanismus, jeřábu, lanového, upínací

Text:

...od upínacího mechanismu vozíku lanevých jeřábü.Příklad provedení upínacího mechanismu s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárys zařízení, obr. 2 je bokorys zařízení a obr. 3 je upínací mechanismus.Jak je patrno z obrazu 1, 2 a 3 při zasunutí Izuheného čepu łł pevně spojeného S tažným lanem lg do vodicí trubky li kuželová část ozubeněho čepu lg adtlačí...

Sklopná podnožka vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239727

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krátký Bohumil, Hradecká Jaromíra, Hájek Karel, Klaban Jioí

MPK: A61G 5/00

Značky: sklopná, podnožka, postižené, tělesně, vozíků

Text:

...i inveetičněnenáročná.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 značí schematicky znázorněnou sklopnou podnožku vozíku pro täloeně postiäeně v základní poloze,obr. 2 tutóž podnołku zvednutcu do obecné polohy, obr. 3 achemetioky znánornöný nosník v nárysu a řezu, obr. 4 tentýž nosník v bokorysu, obr. 5 pouzdro v řezu a obr. 6 totáž pouzdro v pohledu se shore.Sklopné podnožke vozíku pro tälesuä postižená...

Přestavitelné ložisko rejdového kola vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239702

Dátum: 15.04.1987

Autori: Anciilotti Francesco, He Marius, Haas Armand, Notari Bruno

MPK: A61G 5/00

Značky: ložisko, rejdového, vozíků, postižené, tělesně, přestavitelné

Text:

...znázornený vozík v čelné poloze, kde velká kole jsou umístěna vzadu, obr. 2tentýž vozík, kde velká kola jsou míbtěna vpredu, obr. 3 značí schematicky znázornený vozík v nárysu, kde velká kola jsou umísttňna vzadu, obr. 4 tentýž vozík, kde velká kola jsou umístěns vpředu, obr. 5 znázorňuje Iełmmaticlq znázornená pouzdro pvavé z boku, obr. 6 pak totćž pouzdro pri pohledu ze strany upevňovacích prostředků, obr. 7 znázorňuje pouzdro levá...

Zařízení pro přepravu vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235869

Dátum: 01.03.1987

Autori: Borkovec Libor, Zeman Jaroslav

MPK: B65G 37/02

Značky: prepravu, vozíků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu vozíků, které sestává z dopravních tratí s vozíky a dopravníků jehož dvě rovnoběžné dopravní tratě jsou ve svých koncích opatřeny zvedanými dopravníky a mezi dopravními tratěmi v návaznosti na zvedané dopravníky jsou umístěny pevné dopravníky.

Přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234734

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/075

Značky: zejména, podpery, stabilizační, vozíků, přídavné, zdvižných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oblasti manipulace s materiálem. Pracovní stroje určené pro manipulaci s břemeny obsahují pomocné výsuvné hydraulické opěry pro zachování stability stroje v extrémních pracovních podmínkách, jejichž použití je zcela závislé na lidském činiteli. V těchto případech občas dochází k havárii. Tyto nedostatky odstraňuje vynález přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků, které sestávají z jedné či více dvouramenných pák...

Lopatka výsypky okují, zejména ingotového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234713

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koláček Jaromír

MPK: B60P 3/00

Značky: okují, vozíků, ingotového, zejména, lopatka, výsypky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce lopatky výsypky okují s ohledem na těsnost výsypky při jejím uzavření. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením lopatky z dvou pevně spojených a vzájemně se překrývajících desek (l, 2). V místě překrytí je zespodu k deskám (l, 2) připevněn hřídel (3), jenž je na svých koncích otočně uložen v ložiskách. K spodní ploše horní desky (1) rovnoběžné s jejím volným okrajem je připevněn svou užší plochou břit (6)...