Patenty so značkou «vozidlo»

Strana 7

Kľukový pohon hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280208

Dátum: 10.01.1996

Autor: Rienhardt Hans Peter

MPK: B60S 1/16

Značky: stierača, pohon, vozidlo, mechanizmu, hnacieho, kľukový, motorové

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kľukový pohon (9) hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo, skladajúci sa z páky (10) a kľuky (8), ktorá je s ňou spojená otočným kĺbom (11), pričom kľuka (8) je otočne pripojená excentricky k hnaciemu ozubenému kolesu, najmä závitovkovému kolesu (4) hnacieho mechanizmu, a páka (10) je neotočne spojená alebo spojiteľná s hriadeľom (12) stierača. Kľuka (8) a páka (10) sú navzájom otočne spojené bajonetovým spojom...

Vozidlo hlavne pre športové a rekreačné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1022

Dátum: 03.12.1995

Autor: Ďuriš Vojech

MPK: A63C 17/01

Značky: hlavne, vozidlo, športové, rekreačné, účely

Text:

...vozidlo vybavené dvomi nad sebou uloženými kĺbmi a zariadenie pre pružnú aretáciu nulovej polohy pozostáva z dvojice príložiek osovo prestaviteľne prepojených posuvným vedením s najmenej jedným posuvným prvkom. Posuvné vedenie prechádza priestorom medzi kĺbmi tak, že príložky svojou vnútornou plochou dosadajú na vonkajšie boky rámov.Aby bolo možné regulovať ovládaciu silu je výhodné, keďje s pružným prvkom spojené zariadenie pre zmenu...

Vozidlo na ekologické havárie a hasenie rozsiahlych požiarov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 958

Dátum: 14.09.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60P 3/22, B60R 27/00

Značky: rozsiahlych, vozidlo, ekologické, požiarov, havárie, hasenie

Text:

...nádrže a umiestnenie čerpadla na ropné látky, čerpadla a hasiacehomonitoru a čerpadla na agresívne látky. Príklad uskutočneniaVozidlo na ekologické havárie a hasenie rozsiahlych požiarov podľa obr. 1 pozostáva z troj alebo štvornápravového podvozku, na ktorom je uložená kabína pre posádku vozidla a rám g, ktorý je opatrený nadstavbou pozostávajúcou z nádrže Q, napr. zos čerpadlom lg na ropné látky, uloženej na zadnej časti rámu g za nádržou...

Vozidlo na prepravu rádioaktívneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 957

Dátum: 14.09.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60P 9/00

Značky: odpadů, prepravu, vozidlo, rádioaktívneho

Text:

...prístroje, Q schránka na uloženiepoužitý kontaminovaný odev. Príklad uskutočnenia Vozidlo na prepravu rádioaktivneho odpadu, podľa obr. 1pozostáva zo štvornápravového podvozku L, napr. Tatra 815 8 x 8 alebo Tatrapan 8 x 8, na ktorom je uložená kabina 1 preposádku a rám g vozidla, opatrený V zadnej časti hydraulickou rukou Á. Rám g vozidla je medzi kabinou 1 a hydraulickou rukou Q vybavený prepravnou plošinou Q, opatrenou po...

Vozidlo pre ekologické havárie a na prepravu nebezpečných látok a odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 900

Dátum: 11.07.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60P 3/00

Značky: vozidlo, látok, havárie, odpadov, ekologické, nebezpečných, prepravu

Text:

...s uloženými havarijnými prostriedkami, kontajnermi a sklopenou hydraulickou rukou, obr. 2 uloženienadstavbe a obr. 3 prierez nadstavbou vozidla. Príklady vyhotovenia technického riešeniaVozidlo podľa obr. 1 pozostáva zo stvornápravového podvozku 1, rámu g, nosnika nadstavby, úložnej skrine 3 pre kompresorstožiara lg na osvetlenie, rebrika 11, hydraulickej ruky lg.Obr. 2 znázorňuje uloženie kontajnerov 1 V úložnej vani 5, náhradnej...

Členené koľajové vozidlo pre miestnu dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277862

Dátum: 10.05.1995

Autori: Kleim Karl-heinz, Uebel Lutz

MPK: B61F 3/04, B61D 13/00

Značky: dopravu, vozidlo, členěné, miestnu, koľajové

Zhrnutie / Anotácia:

Členené koľajové vozidlo je opatrené pozdĺžnou strednou chodbou, ktorá je znížená oproti podlahe vozidla a je v rovnakej výške ako nástupné plošiny vozidla. Koľajové vozidlo je opatrené hnacím podvozkom (3) s hnacími dvojkolesiami, ktoré sú poháňané najmenej jedným trakčným motorom (4a, 4b), spojeným s hnacími dvojkolesiami prevodovými zariadeniami (5, 5a), obsahujúcimi kĺbové hriadele a prevodovky na prevod do pomala. Trakčné motory (4a, 4b)...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 698

Dátum: 05.01.1995

Autor: Ulrich Wendler

MPK: B62D 25/00, F41H 7/02, B62D 33/04...

Značky: vozidlo

Text:

...na uloženie elektrických káblov.Predný stĺpkový profil je s výhodou opatroný lôžkom aa,pancierové sklo a podobne predný okrajový strešný profil jo opatrený profilovou časťou s vonkajším okrajom prokrývajúcim 2 časti pancierovú stenu strechy.Ďalšie zvlášť výhodné vyhotovenie spočíva v tom, že zadný stĺpkový profil a okrajový strešný profil rámovej konštrukcie súnv zadnej hornej časti vozidla vyhotovená a navzájom spojené bez úkosov...

Pancierované vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 656

Dátum: 07.12.1994

Autor: Wendler Ulrich

MPK: B60P 9/00, F41H 7/02, B60J 1/02...

Značky: vozidlo, pancierované

Text:

...uvedenom profile je s výhodou vyhotovené vybranie, vktorom je vsadcnú pancierová lišta a vytvorený medzípriestorna vedenie káblov, ktorý je prekrytý krycou doskou.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata úžitkového vzoru je dalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú popísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú na obr. 1 v bočnom pohľade pancierovanć vozidlo s až doteraz bežnou prednou stenou karosérie, ktorá je...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 655

Dátum: 07.12.1994

Autor: Wendler Ulrich

MPK: B62D 33/00, B62D 33/06, B62D 33/04...

Značky: vozidlo

Text:

...riešenia v tom, že skriňová nadstavba je tvorená výmenným kontajnerom. Napriek tomu, že riešenie podľaužitkovúho vzoru možno obecne použiť pri všetkých prepravnýchvozidlách sazodpovedajúcou konštrukciou skriňovej nadstavby uskutočnenej ako priebežná karoséria alebo výmenný kontajner,sú výhody tohoto riešenia zvlášť výhodné, obzvlášť u pancierovaných vozidiel. V dalšom vyhotovení riešenia podľa užitkovéhovzoru je v tomto prípade v...

Vozidlo s ložnou plochou tvorenou vodorovnými trámami jeho podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 608

Dátum: 05.10.1994

Autori: Odstrčil Jiří, Trojan Jiří

MPK: G01G 19/12, B60P 5/00

Značky: vodorovnými, plochou, ložnou, tvořenou, trámami, vozidlo, podvozku

Text:

...tu na nakladacom prostriedku nezávislý a s každou tenzometrickou jednotkou spojený piest súosého hydraulického valca, zapojené ho u všetkých týchto tenzometrických jednotiek rovnako v paralelných vetvách taktiež pre nakladacie zariadenie spoločného obvodu tlakovej kvapaliny. Pri riešení vážiaceho systému prepravovaného nákladu formou aspoň jednej ťažnej, pripadne ohybovej tenzometrickej jednotky, je táto umiestnená na ramene alebo nádstavci...

Meracie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280109

Dátum: 10.08.1994

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 35/00

Značky: vozidlo, meracie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie vozidlo (1) na zisťovanie skutočnej polohy koľaje (24) vzhľadom na požadovanú polohu koľaje (24) má rám (2) vozidla, ktorý je uložený na podvozkoch (5) a ktorý má rovinu (3) rámu rovnobežnú so vzťažnou rovinou a na ktorom je upravený prepraviteľný a nezávisle pojazdný satelitný vozík (22). Horné obrysové čiary (12) meracieho vozidla (1) a satelitného vozíka (22) sú usporiadané pod obrysovou rovinou (13), ktorá zviera so vzťažnou rovinou...

Vozidlo na príjem a dopravu odpadových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280634

Dátum: 11.05.1994

Autor: Georg Edgar

MPK: B65F 3/04, B65F 3/20

Značky: odpadových, vozidlo, látok, dopravu, příjem

Zhrnutie / Anotácia:

Na odstraňovanie odpadových látok sú známe vozidlá so zbernou nádržou umiestnenou za kabínou vodiča, ktorá má na konci zo strany kabíny vodiča plniaci otvor (10), s párom sklopných ramien (25), ktoré sú vybavené zachytávacím a výklopným zariadením na prijatie najmenej jednej nádrže (24) na odpad, stojacej pred čelnou frontou vozidla, a ktoré pohybujú zachytenú nádrž (24) s odpadom ponad kabínu vodiča a vyprázdňujú ju do plniaceho otvoru (10)...

Pásové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 272230

Dátum: 15.01.1991

Autori: Skolozdra Andrzej, Ochwat Czeslaw

MPK: B62D 55/00

Značky: pásové, vozidlo

Výklopný rebrík pre účelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269597

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lucskay Ján, Herditzký Ladislav, Grúň Peter

MPK: E06C 5/02

Značky: rebrík, vozidlo, výklopný, účelové

Text:

...podstata spočíva v tom, že dolný koniec rebríka je otočne spojený s rohom eklopnej časti tvaru L, ktorej koniec kratšieho ramena je otočne spojený s konzolou rámu nadstavby.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že aj pri šírke nadstavby blízkej najväčšej šírke vozidla rebrík v prepravnej polohe nepresahuje obrys vozidla a po vyklopení sa oddiali od pevnej časti nadstavby a zabezpečuje dostatočnú vzdialenosť priečok rebríka od pevnej časti...

Vozidlo poháněné lidskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268699

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svatoš Boris

MPK: B62M 1/04

Značky: silou, vozidlo, poháněné, lidskou

Text:

...obr. 1 jsou součástí rámu dva duté rovnoběžné nosníky 1 nekruhovêho průřezu, po kterých se pohybují unašeče Q pedâlů. Unašeče g jsou propojeny nekonečnýn ohebným elementen 5, tvořeným tàhlem 15 řetězu 1 §, spojovacím lankeo 5 a spojovacín lankom 32. Spojovací lanko Q je ukotveno v napínâku 5 a vedeno přes kladky 5, řetěz sa je propojen spojovacín lankem Q vedený přes kladky Q a přes volnoběžnt řetězovà kolečka Z pohání spojovací hřídel Q I...

Dopravní vozidlo se zařízením na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu na tomto dopravním vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 266342

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dőtsch Arnold, Seeber Richard, Neubacher Hubert, Mitter Ernst

MPK: B60P 3/00

Značky: bezpečností, vozidlo, nákladu, dopravní, zařízením, tomto, vozidle, převržení, dopravním, zajištění, proti

Text:

...zařízení.V souvislosti s dopravním vozid 1 omtohoto typu je jedno zvláště výhodné zařízení na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu vyznačeno v podstatě tím, že zdvihací válce,případně jejich tlaková vedení jsou spojene s tlakovými senzory a že naměřené hodnoty tlaku jsou přivedany k rozvodné, zejména 5 komparátorem, a že při překročení předopsané hod- V noty tlaku v jednom zdvihaoím válci je k tomuto zdvihacímu váloi připojitelný...

Vozidlo s redukčním ventilem brzdového tlaku v závislosti na zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264114

Dátum: 13.06.1989

Autor: Farr Glyn

MPK: B60T 8/22

Značky: zatížení, redukčním, závislosti, ventilem, brzdového, vozidlo, tlaku

Text:

...vnitřního zadního kola a lepší brzdění více zatíženého vnějšího zsdního kola s to i v případě zatížení vozidla pouze řidičem.V dalším bude podrobně popsán stav techniky v tomto oboru a vyřešení úkolu podle vynálezu ve vztahu k připojeným výkresům, na nichž značí Obr. l sohematioké znázornění známého ventilu jako příkladu stavu techniky, obr. 2 diagram charakteristík ven~ tilu z obr. l, obr. 3 sohemstické znázornění ventilu podle vynálezu a...

Dvoustopé vozidlo nezávislé elektrické trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245927

Dátum: 01.07.1988

Autori: Israel Reiner, Seifert Günter

MPK: B60K 17/00

Značky: trakce, nezávisle, vozidlo, elektrické, dvoustopé

Text:

...vozidlo nezávislé elektrické trakce, upravené pro dopravní výchovu mládeže, zejména na dopravních hřištích,a prevedené jako sportovní minikára s povinným zakrytím nohou a boků jezdce podle vynálezu je vybavena na sobě nezávislými přední nápravou.§ a zadní nápravou Q, kdy v uvažovaném případě je směrově řiditelná přední náprava 5. Jako každé jinéj dvoustopé vozidlo nezávislé trakce je i vozidlo podle vyná.lezu opatřeno ústrojím 1...

Kolové vozidlo na pneumatikách pro přepravu nákladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242561

Dátum: 01.03.1988

Autori: Knap Vladislav, Malcová Marie, Jíšová Václava

MPK: B60P 1/00

Značky: vozidlo, kolové, nákladu, pneumatikách, prepravu

Text:

...rámu pro znázornění uspořádání úhlových pák, příčný hřídel a připevnění zdvihové čelisti na dolní ramena úhlových pák, na levé straně bočního nosníku rámu je naznačeno uložení hydraulického válce. Na obr. 4 je pohled ze zadu vozidla na uspořádání zdvihových čelistí a jejichzavěšeni na dolní ramena úhlových pák i obrys palety a na obr» 5 schema vzájemné vazby snimačů poloh palety, zdvihových čelisti a řadíoí páky rychlostí.Kolové vozidlo...

Vozidlo s difereucovaným pohonom hnacích kolies regulovaným od riadiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Zemanová Elena

MPK: BG2D 65/02

Značky: hnacích, mechanizmu, pohonom, riadiaceho, regulovaným, kolies, vozidlo, difereucovaným

Text:

...páku radenie 11 v neutrálnej polohe, t. j. západka 14 je zaistená v prvej zubnej medzere segmentu konzoly 12. Po rozbehnutí mo-toru sa uvoľní spojka a pri jazde dopredu sa radiaca páka 11 po stlačení páčlky 15 natáča dopredu pri súčasnom stlačovaní pedálu akcelerácie. Natáčaním radiacej páiky 11 smerom dopredu natačajú sa páčky 22, 23 a regulačná páčky 24, 25 v smere šípok. Po dosiahnutí vhodnej rýchlosti sa radiaca páka 11 zaistí v...

Sklopná vzpěra přívěsu za motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252662

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: B62D 63/08

Značky: vzpěra, sklopná, motorové, přívěsů, vozidlo

Text:

...vzpěra v pohledu V náryse, obr. 2 je její řez v náryse, obr. 3 je částečný řez v hokoryse v místě spojení vzpěry a posuvné očnice a obr. 4 je poloviční řez v bokoryse v místě lomených odnímatelných ok.Sklopné vzpěra l sestává z pevné očnioe g konzoly l s ložisky 1. á, vedení posuvového šroubu É, upevněných šrouby 1, 5 přímo nebo přes mezidesku g k dolní ploše pásnice ll, nosníku podvozku ll. Vzpěra ll je zavěšena na čepech ll pevné...

Víceúčelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243620

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šeda Jioí, Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: B62D 61/00

Značky: vozidlo, víceučelové

Text:

...podmínky pro jeho nízký zástavbový prostor a zlepšení jeho ochrany proti nečistotám a podobné. Zvláště v transportním stavu, kdy je přepravován jiným transportním prostředkem a jeho průchodivost terénem v pojezdovém stavu.Podstata víceúčelového vozidla podle vynálezu spočivá v tom, že V transportní poloze tvoří pojezdová plocha kol vnější obal vozidla, uvnitř kterého je uspořádán skládací mecha nismus a alespoň jedno reakční rameno.Příklad...

Tříčlánkové kolejové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234219

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61D 13/00

Značky: tříčlánkové, kolejové, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tříčlánkové kolejové vozidlo v celé délce průchozí a s podlahou v jedné rovině, jehož střední skříň je volně uložena pružnými klouby na vnitřních podvozcích krajních skříní, přičemž je stabilizátory uchycena k vnitřním podvozkům. Krajní skříně jsou uloženy tornami, jak na vnitřních tak i na vnějších podvozcích, nebo jsou uloženy tornami na vnitřních podvozcích a klouby na vnějších podvozcích. Vnější i vnitřní podvozky jsou hnací.

Letištní vlečné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248030

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záhony Péter, László Jenoe, Pelyva József, Dembitz Imre, Máthé Sándor, Tuboly János, Turán Gábor, Sávos Lajos

MPK: B60P 9/00

Značky: vozidlo, vlečné, letištní

Text:

...bubnové brzdy.-Příklad provedení letištního vlečného vozidla podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn schematický boční pohled na vozidlo a na obr. 2 je půdorysný pohled na provedení vozidla z obr. 1.jak je .patrno z ,příkladu na obr. 1 a 2, je vznětový motor 1 vestavěn do zadní části vozidla. Tento vznětový motor 1 je čtyřválcový řadový stojatý čtyřtaktní motor s přímým vstříikem, uzavřeným vodním chladicím...

Svetlomet pre jednostopové motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 226588

Dátum: 15.11.1985

Autor: Rybárik Ján

Značky: vozidlo, jednostopové, světlomet, motorové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie nastavovania svetlometu uživateľom motorového vozidla a zabezpečenie nastavenej polohy svetlometu. Uvedeného účelu sa dosiahne svetlometom upevneným na držiakoch pomocou skrutiek, pričom na jednom z držiakov je pod hlavou upínacej skrutky upravená príložka, v ktorej je otočne zakotvený nastavovací čap. Tento nastavovací čap je na svojom konci opatrený výstredníkom uloženým v otvore puzdra svetlometu. Medzi...

Pásové vozidlo, zejména pro lesní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215284

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bakoš Ján

Značky: práce, zejména, lesní, pásové, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Pásové vozidlo, zejména pro lesní práce, vyznačující se tím, že na rámu (1) je uloženo hnací kolo (2) a vodicí kolo (5) jediného poháněného pásu (4), nad jehož spodní větví je uložena skluznice (6), přičemž k rámu (1) je pevně připojena řídicí páka (7).

Vozidlo pro dopravu břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 222949

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kliment Milouš, Kubalík Miloslav

Značky: břemen, dopravu, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo pro dopravu břemen opatřených v horní části závěsy má ložnou plochu vybavenou postranicemi. Horní části postranic jsou na postranicích uspořádány sklopně mimo půdorys ložné plochy do roviny rovnoběžné s ložnou plochou.