Patenty so značkou «vozidlo»

Strana 6

Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 504

Dátum: 21.05.2004

Autori: Gier Paul, Mannsbarth Heiko

MPK: B61F 3/00, B61G 5/00

Značky: kĺbové, vozidlo, koľajové, zariadenie, spojovacie

Text:

...priečne opory, aby zariadenie mohlo byť udržiavané0008 Prednostne sa priečna vôľa, t. j. veľkost vôle V priečnom smere, zmenšuje, keď sa prvok klbovej spojky vzďaľuje od uhlovej strednej polohy vzhľadom na podvozok, uvedená uhlovástredná poloha zodpovedá vyrovnaniu prvej a druhej vozidlovej jednotky na priamej dráhe.Obzvlášť plynulá jazda je docielená, keď sa vozidlo pohybuje po priamej dráhe, a súčasne je zlepšená aj stabilita vzatáčkach....

Stena pre automobilové vozidlo a automobilové vozidlo obsahujúce stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 199

Dátum: 14.05.2004

Autor: Marcq Philippe

MPK: E05D 1/02, B60R 13/02, B60R 13/01...

Značky: vozidlo, obsahujúce, stěna, automobilové, stěnu

Text:

...automobilového vozidla.Vynález bude možné lepšie pochopit na základe prečitania nasledujúceho opisu, poskytnutého len ako príklad, s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých- obr. 1 je schematický a pérspektívny pohlad na časť zadného konca automobilového vozidla podľa vynálezu, pričom druhý panel podlahy zadného batožinového priestoru (kufra) je smerom dolu v sklopenej polohe,- obr. 2 je čiastočný schematický pohľad, zväčšený a zospodu,...

Usporiadanie pre umiestnenie a pripevnenie osadzovacieho prvku na vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1141

Dátum: 06.05.2004

Autor: Dinant Franck

MPK: B60Q 1/04, B60Q 1/26

Značky: vozidlo, umiestnenie, pripevnenie, usporiadanie, osadzovacieho, prvků

Text:

...osadzovací prvok určený nato, aby bol umiestnený apripravený vdutíne štruktúrneho prvku motorového vozidla prostredníctvom usporiadania podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov,vyznaćujúce sa tým, že zahŕňa puzdro obsahujúce jediný vnútorný závit, ktorého pozdĺžna os je rovnobežná s prvou osou.0031 Predmetom vynálezu je rovnako vozidlo vybavené dotyčným zariadením.0032 Podľa výhodného uskutočnenia jeho puzdro obsahuje aspoň tri dotykové...

Cestné vozidlo s pomocným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1857

Dátum: 03.05.2004

Autori: Liebrand Norbertus Johannes Josephus, Gommans Franciscus Johannes Josephus, De Cloe Daniel Jehudi

MPK: B60K 25/00, F16H 61/00

Značky: zariadením, pomocným, vozidlo, cestné

Text:

...keď nie je detekovaná žiadna požiadavka, alebo malá požiadavka na- detekovanie rastu požiadavky na výkon,- zvýšenie prevodového pomeru prevodovky s plynule meniteľným prevodom nejaký čas po detekovani rastu požiadavky navýkon. Spôsob činnosti môže obsahovať najmä nasledujúce kroky- detekovanie, či pomocné zariadenie je zapnuté alebo- zníženie prevodového pomeru a otáčok výstupného hriadela prevodovky s plynule meniteľným prevodom pri...

Motorové vozidlo s kompaktným vyklápacím sedadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1426

Dátum: 09.04.2004

Autor: Marcuzzi Jean-charles

MPK: B60N 2/30

Značky: vozidlo, motorové, kompaktným, vyklápacím, sedadlom

Text:

...30.0034 Pri výhodnom spôsobe uskutočnenia vynálezu prebieha os kĺbu 42 sedacej časti naprieč nad priesećnicou zadnej steny 24 a dolnej steny 22 sedacej časti 20.0035 Ovládacím prvkom 41 je doska, ktorá v porovnani s hrúbkou sedacej časti a operadlá je tenká je tuhá a je uložená naprieč. Je buď kovová aleboje zhotovená tvrdého syntetického materiálu.0036 Táto doska 41 má zadnú naprieč prebiehajúcu časť 411 a prednú naprieč prebiehajúcu časť...

Hnacie zariadenie pre pohon prídavných zariadení pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13768

Dátum: 08.04.2004

Autor: Tarasinski Nicolai

MPK: B60K 6/44, B60K 6/365, B60K 6/445...

Značky: zariadenie, hnacie, zariadení, vozidlo, přídavných, pohon

Text:

...hriadeľa a prevodovkou pre vývodový hriadeľ,pričom synchrónne hydraulické ovládanie brzdy a spojky vývodového hriadeľa sa uskutočňuje tak, že brzda sa pri zopnutí spojkyvývodového hriadeľa uvoľní a naopak.Spís EP 1 205 338 A obsahuje hnacie zariadenie podľaÚlohou vynálezu je vytvoriť hnacie zariadenie pre pohon prídavných zariadení pre vozidlo v úvode uvedeného druhu, pomocou ktorého môže byť vyrábaný elektrický prúd, ktorý môže byťTáto...

Svetlometné zariadenie pre motorové vozidlo osvetľujúce portálové body

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1272

Dátum: 23.03.2004

Autor: De Lamberterie Antoine

MPK: F21V 5/00

Značky: svetlometné, vozidlo, motorové, osvetľujúce, zariadenie, portálové

Text:

...výhodného prikladu uskutočnenia sú smery odklonenia smermi Iežiacimi nad líniou obmedzenia.0021 Výhodne sú tieto usporiadania schopne odkláňat časľ svetelných signálov, ktoré dopadnú na tieto usporiadania, do smeru zodpovedajúceho portálovému bodu.0022 Podľa prvého variantu vyhotovenia je táto obvodová čast usporiadané v spodnej časti šošovky.0023 V tom pripade je výhodne v podstate symetrická vzhľadom na vertikálnu rovinu symetrie...

Pásové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1294

Dátum: 20.03.2004

Autori: Bodin Anders, Eriksson Claes

MPK: B62D 55/08

Značky: vozidlo, pásové

Text:

...s odkazom na pripojenéOpis obrázkov na výkreseObr. 1 je bokorys stanice napínacieho kolesa V zadnej časti podvozka pásového vozidla, V ktorom teleskopické vahadlo nesúcenapinacie koleso je V nahor otočenej, zatiahnutej poloheobr. 2 je pohľad podobný obr. 1, ale znázorňujúci vahadloobr. 3 je rozložený perspektívny pohľad na vahadlo podľaobr. 4 je pôdorys zadnej časti pásového vozidla, majúceho stanicu napínacieho kolesa podľa obr. 1 a 2 na...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu s dvojitým tlmiacim zotrvačníkom, hlavne pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1017

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 1/00

Značky: tlmiacim, krútiaceho, prenos, hlavne, zariadenie, vozidlo, dvojitým, momentu, motorové, zotrvačníkom

Text:

...belleville) apôsobína tlačné prvky na aktivovanie, a radiálne výčnelky, ktoré sú nasmerované k osi otáčania zariadenia a spolupracujú vysúvacou zarážkou s uvedeným akčným členom.0022 S výhodou ovládacie prostriedky druhej spojky zahŕňajú druhý hydraulický valec, ktorý je namontovaný vnútri uvedeného prvého akčného člena.0023 Podľa ďalších znakov vynálezu- primárnym zotrvačníkom je tiexibilný zotrvačník,- torzný tlmič sa nachádza radiálne...

Motorové vozidlo vybavené airbagom a zariadením na uľahčenie rozbaľovania airbagu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7915

Dátum: 04.02.2004

Autor: Chausset Francois

MPK: B60R 21/00

Značky: motorové, airbagu, vybavené, zariadením, vozidlo, rozbaľovania, uľahčenie, airbagom

Text:

...pohyblivú rampu zjej pohotovostnej polohy keď je pôsobenie airbagu na čalúnenie väčšie, ako prvá vopred0011 Napríklad pohyblivá rampa zahrňuje teleso, ktoré nesie druhé zariadenie na zaistenie a na ktoré je upevnené čalúnenie a aspoň jeden spodný výčnelok pevne spojený s telesom a zapojený do uloženia na pevnej rampe,ktoré zodpovedá zmienenému výčnelku, pričom pohyblivá rampa spočíva na pätke uloženia prostredníctvom tohto výčnelku a...

Osvetľovacie/signalizačné zariadenie vybavené vstavaným prídavným modulom pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18312

Dátum: 30.01.2004

Autori: Duarte Marc, Myotte David, Nicolai Jean-marc

MPK: F21V 23/02, F21V 19/00, H01R 33/76...

Značky: vstavaným, modulom, motorové, přídavným, zariadenie, vybavené, vozidlo

Text:

...prvku l 0 l na úrovnivýstupnej plochy i 08, ktorá tvorí prednú časť osvetľovacieho prvku l 0 l. Zdroj 103 svetla, ktorý spočíva na držiaku 104 lampy, je spojený s vysokonapäťovým modulom 105, slúžiacimVysokonapäťový modul je napájaný prostredníctvom prvého elektrického vedenia 107 a tvorí Výstupný zväzok lúčov, ktorý je výhodne odtienený a ktorý vystupuje z osvetľovacieho prvku 101 na úrovni prvého otvoru, vytvoreného V dolnej...

Dielec vybavenia obsahujúci tuhú nosnú kostru a ohybné obloženie, a automobilové vozidlo obsahujúce takýto dielec vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Stoof Freddy, Pegorier Nicolas

MPK: B60R 21/04

Značky: automobilové, takýto, nosnú, tuhú, vybavenia, obsahujúce, dielec, kostru, vozidlo, ohybné, obloženie, obsahujúci

Text:

...znázornené konkrétnejšie na obrázkoch 2 a 3, obsahuje prístrojová doska 1 tuhú nosnú kostru 5 aohybné obloženie 7, kryjúce0015 Nosná kostra 5, niekedy nazývaná vložka, je upevnená klasickým spôsobom ku karosérii automobilového vozidla. Je vytvorená napríkladz polyolefínového termoplastu, homopolyméru alebo kopolyméru, obsahujúceho eventuálne minerálne plnivá alebo vystuženie sklenými vláknami, alebo napriklad zABS-PC...

Hybridné hnacie ústrojenstvo pre vozidlo, najmä pre skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2344

Dátum: 16.12.2003

Autori: Arnone Luigi, Vitale Emilio, Riggio Giovanni, Marcacci Maurizio, Frendo Francesco

MPK: B60K 6/00

Značky: hybridné, ústrojenstvo, skúter, vozidlo, najmä, hnacie

Text:

...hybridnej kombinácie slúži spaľovaci motor výhradne pre pohon generátora elektrického prúdu, ktorý dobíja akumulátory, napájajúce elektromotor, takže pohon je tak zaisťovanýToto riešenie zaisťuje výrazné zníženie spotreby,pretože spaľovací motor je využívaný iba na dodávanie priemernej energie, takže je prevádzkovaný za optimálnych0008 U paralelného hybridného usporiadania sú ako spaľovací motor, tak aj elektromotor, pripojené ku...

Prívesová spojka pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 195

Dátum: 21.11.2003

Autor: Sauermann Hans

MPK: B60D 1/46

Značky: spojka, prívesová, vozidlo

Text:

...tento hák najväčšiu zaťažiteľnosť. Na hák pôsobiaca sila nevedie predovšetkým knežiaducemu prestaveniu a tým k uvoľneniu zablokovania prívesovej spojky. Výhodne sa použije stredovousporiadaný blokovací hák, ktorý sa nachádza medzi po stranáchusporiadanými opornými hákmí. Aby bolo možné nadstavec ľahko pootočenimhriadeľa s blokovacím, pripadne opornými hákmí zablokovať, je blokovaci háknatočený voči oporným hákom na hriadeli približne o 90...

Mobilné kryté vozidlo na inšpekciu spätným rozptylom röntgenového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11493

Dátum: 03.11.2003

Autori: Grodzins Lee, Adams William, Rothschild Peter, Perich Louis, Chalmers Alex

MPK: G01N 23/20, G01V 5/00

Značky: žiarenia, röntgenového, vozidlo, spätným, kryté, inšpekciu, rozptylom, mobilné

Text:

...uzatvoreného vozidla, na generovanie prenikavého žiareniac. priestorový modulátor na formovanie prenikavého žiarenia do lúča na ožarovanie objektu skenovacím profilom meniacim sa v čased. detekčný modul na generovanie rozptylového signálu založeného na prenikavom žiarení, rozptýleným pomocou obsahov objektu ae. riadiacu jednotku na zisťovanie špecifickej charakteristiky obsahov objektu na základe aspoň rozptylového signálu, af. detekčný...

Svietidlo na vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283654

Dátum: 20.10.2003

Autori: Feger Rolf, Holzmacher Günter

MPK: F21V 1/14, B60Q 1/04, F21V 1/22...

Značky: svietidlo, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Svietidlo na vozidlo zostáva zo svietidlovej skrine (1) a krycej dosky (2), ktorá je aspoň čiastočne priesvitná, pričom svietidlová skriňa (1) obsahuje vonkajšie plochy (14, 15, 16, 17, 18, 19) ležiace v rozsahu videnia pozorovateľa a vo svietidlovej skrini (1) je usporiadaný alebo usporiadateľný aspoň jeden zdroj svetla. Svietidlová skriňa (1) obsahuje vstrekovaním na nej nastreknutý pružný element (7) so plastickej hmoty s zastieracou...

Svetlomet pre motorové vozidlo zahŕňajúci nárazový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1315

Dátum: 15.09.2003

Autori: Harand Pascal, Boumaza François, Marechal Laurence, Arlon Philippe

MPK: B60Q 1/04

Značky: světlomet, motorové, prvok, vozidlo, nárazový, zahŕňajúci

Text:

...obsiahnutý plyn, a tak vyvolať presunutie puzdra vzhľadom k podvozku.Podľa tretieho príkladu uskutočnenia, ktorý nie je súčasťou vynálezu, zahŕňa nárazový prvok nafukovací vak schopný sa roztiahnut vo vnútri svetlometu. Nafukovacl vakje napríklad vytvorený tak, aby aspoň sčasti prekrýval sklo, keď sa nachádza v roztiahnutej polohe.0032 vynález bude dalej lepšie pochopený pri čitanl opisu, ktorý bude nasledovať. Tento opis je iba príkladný a...

Čistiace vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1029

Dátum: 14.08.2003

Autor: Wiedemann Karl

MPK: E03F 9/00, E03F 7/00

Značky: vozidlo, čistiace

Text:

...oblúk zmizne, a teda nie je nutné obávať sa v stave pripravenom na jazdu žiadnych prekážok pri výhľade, čo sa prejaví výhodne na bezpečnosti prevádzky. Kĺbovo navzájom spolu spojené jednotlivé kusy prejdú pri vysunutí zo základného nosníka na základe svojej hmotnosti, respektíve hmotnosti hadice na nich spočívajúcej, automaticky do zalomenej polohy a pri zasunutí do základného nosníka sa prakticky automaticky vykývnu späť do natiahnutej...

Spôsob výroby posuvného zasklenia pre vozidlá a výškovo posuvné zasklenie pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11672

Dátum: 13.08.2003

Autori: Kotte Rolf, Hartl Karl

MPK: E05F 11/38

Značky: spôsob, vozidla, zasklenie, posuvné, výroby, zasklenia, posuvného, vozidlo, výškovo

Text:

...z polyméru odolného voči mechanickému namáhaniu, pričom medzi prídržným dielom a jeho kĺbovým pripojením na zdvíhacl mechanizmus je s výhodou priamo na zasklenie, v ktorom je umiestnený, prilepený medzilahlý diel určenýna vyrovnávanie montážnych a výrobných tolerancií. Tento opis sa však nevenuje problému pritlačenia zasklenia v zavretej polohe na obloženie.0008 Okrem toho je známe (DE 41 23 256 C 1, DE 198 37 348 A 1 alebo W 0...

Vozidlo s nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283476

Dátum: 14.07.2003

Autori: Helget Rudolf, Hoenersch Klaus, Hurler Walter

MPK: B60P 1/02, B60P 3/055, B62D 21/04...

Značky: vozidlo, nadstavbou

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo s nadstavbou je určené na prepravu kontajnerov, debien alebo iného nákladu, najmä debien s nápojmi. Nadstavba je vybavená viacero úložnými boxami (1), ktoré sú priamo alebo nepriamo obojstranne upevnené jednak na stredovom nosníku (4) prebiehajúcom v pozdĺžnej osi (3) vozidla, a jednak na spúšťacom a zdvíhacom upevňovacom zariadení (20) prostredníctvom zdvíhacieho zariadenia (9). Nad úložnými boxami (1) je vytvorená pevná strecha, ktorá...

Rameno nápravy pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 756

Dátum: 07.07.2003

Autori: Teijeiro Castro Rafael, Izquierdo Nunez José Ramón

MPK: B60G 7/00

Značky: rameno, vozidlo, motorové, nápravy

Text:

...účel na jednom z vrcholov telesa a ktorá spočíva prostredníctvom obvodového výčnelku na obvodovom ráme uvedeného puzdra, drží guľový kĺb vo vnútri a ten bude zakrytý druhým dielom pozostávajúcim z krytu, ktorý sa napája na objímku a je navarenýlaserom na homú stranu telesa, čím zaistí prekrytie takto vytvorenej zostavy.0013 V druhom rade je zamýšľané, aby teleso ramena nápravy bolo vytvorené z jednoduchého modulámeho dielu, ktorý tvorí...

Elektrická komunikačná sieť pre dvoj alebo trojkolesové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2252

Dátum: 01.07.2003

Autor: Bagnoli Alessandro

MPK: B60R 16/02

Značky: sieť, elektrická, trojkolesové, vozidlo, komunikačná

Text:

...uzlami V motorovom vozidle na zaistenie komunikácie medzi elektronickou riadiacou jednotkou pre distribúciu a0012 V patentovom spise US 6 052 632 je opísaný systém CAN pre vozidlo, majúce množinu elektronických ústrojenstiev na báze mikroprocesorov, umiestených V tomto vozidle a vzájomne medzi sebou prepojených prostredníctvom CAN linky. Komunikácia medzi elektronickými ústrojenstvami je uskutečňovaná v súlade s programami spracovávanými...

Nárazníkový nosník pre automobilové vozidlá a automobilové vozidlo obsahujúce takýto nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1316

Dátum: 03.06.2003

Autori: Ricchiuti Michel, Berne Sébastian, Gauthier Eric

MPK: B60R 19/18

Značky: automobilové, vozidlo, vozidla, obsahujúce, nosník, takýto, nárazníkový

Text:

...zadný, pravý a lavý sa tak rozumie vzhľadom na polohu vodiča a v smere jazdy vozidla.Pre ľahšie pochopenie obrázkov je ďalej znázornený súradnicový systém Oxyz s použitím terminológie obvykle použlvanej v odbore automobilov. Os 0 x tak zodpovedá vodorovného a pozdĺžnemu smeru vozidla. Os Oy zodpovedávodorovnému a priečnemu smeru vozidla. Os Oz zodpovedá zvislému smeru.Obrázok 1 schematicky znázorňuje predný pozdĺžny koniec 1Sú tu zrejmé...

Udržbárske vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2202

Dátum: 21.05.2003

Autor: Hechenberger Peter

MPK: E01B 29/00, B61D 15/00

Značky: vozidlo, údržbárské

Text:

...vozidla, tak i. v zvislomsmere ohraničený pracovný priestor lg.Ako je zrejmé 2 obr. 2, sú oba priehradové nosníky 5 uložené na koľajnicových podvozkoch g voči sebe v pozdĺžnom smere 3 nápravposuvné pomocou pohonov łł. Tým môže byt pracovný priestor lg zvýhybiek - voliteľne zvàčšovaný do jednej alebo oboch strán(vidĺ obr. 4). Na to je potrebné, aby vždy dva, V pozdĺžnom smere Ž náprav vzájomne proti sebe usporiadané strešné nosníky Z, boli...

Napájacie vedenie na elektrické vozidlo a prepravný systém napájaný týmto napájacím vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283360

Dátum: 12.05.2003

Autori: Del Naja Alcide, Siciliano Vito

MPK: B60M 5/00

Značky: systém, elektrické, napájacie, vedenie, vozidlo, vedením, napájaný, napájacím, prepravný, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Napájacie vedenie (1) na elektrické vozidlo (80), v ktorom dutá predĺžená izolačná skriňa (4) nesie vo svojej hornej časti množstvo vodivých platní (34) usporiadaných v smere pohybu (8) elektrického vozidla (8), ktoré sú oddelené izolačnými členmi (37) vloženými medzi susediace vodivé platne (34). V skrini (4) je zložený elasticky deformovateľný pásikový vodivý člen (60), ktorý je usporiadaný v smere pohybu vozidla. Pásikový člen obsahuje pás z...

Dvojhmotový zotrvačník pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7180

Dátum: 07.05.2003

Autori: Uberti Maurizio, Caenazzo Dario, Mesiti Domenico, Pregnolato Gianluigi

MPK: F16D 21/00

Značky: zotrvačník, motorové, dvojhmotový, vozidlo

Text:

...medzi kotúč 48 a kryt 52, je zadržiavaný na rotáciu s krytom prostredníctvom obvodových držiakov 57. Prítlačný kotúč 54 spojky je poháňaný axiálne proti kotúču 48 pomocou tanierovej pružiny 55 tak, že kotúč 48 je vsunutý medzi prvý prvok 41 v tvare disku ako dorazový člen a prítlačný kotúč 54, a preto môže týmito dvomi komponentmi prenášať krútiaci moment ako dôsledoktrenia medzi axiálnymi styčnými povrchmi.Tanierová pružina 55 je...

Osvetľovacie zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1712

Dátum: 11.04.2003

Autori: Wirth Hans Joachim, Burgemeister Katrin, Purz Matthias

MPK: F21V 13/00, B60Q 1/26

Značky: zariadenie, osvetľovacie, vozidlo, motorové

Text:

...podstate navzájom paralelne na druhý úsek čelného krytu Alternatívne však môže byt prvý reflektor vytvorený tiež ako reflektor volného tvaru.0019 Druhý úsek čelného krytu môže mat vytvorené rozptyľujúce svetlo, pričom rozptyl svetla smerovaného na druhý úsek čelného krytu je spôsobovaný množstvom šošoviek. To zaisťuje rovnomerné rozdelenie svetla emitovaného osvetľovacím zariadením.0020 Alternatívne, podľa druhého výhodného uskutočnenia...

Pásové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283283

Dátum: 11.04.2003

Autor: Král Metod

MPK: B62D 55/00

Značky: vozidlo, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti terénnych strojov. Účelom vynálezu je vytvorenie duálneho pohonu pre terénne stroje, ktorý umožňuje plynulo, spoľahlivo sa bez nežiaduceho prerušenia chodu vozidla prerývavo využívať vlastnosti pásového a kolesového režimu. Uvedeného účelu sa dosiahne kmitajúcim pásom zostaveným zo zalomenej páky, vedenia, rámovej dosky, aretáciou a aktívneho vypruženia, ktoré pri riadenom skončení pásového režimu uvoľní aretáciu, čím...

Strešný nosný systém pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1011

Dátum: 13.03.2003

Autori: Binder Hans, Schabel Wolfgang

MPK: B60R 9/00

Značky: vozidlo, motorové, strešný, systém, nosný

Text:

...pozostáva z potiahnutêho,predovšetkým práškom potiahnutêho, hliníka. Týmto potahom je možné vytvorit zvláštne farebné dojmy, pričom výhodný je čierny poćah, ktorý sa farebne hodí ku každej farbe lakuPodľa vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že každýkoncový diel obsahuje základný diel, predovšetkým pätkovýplech, z hliníka, na ktorom je upevnený kryt. Základný diel obsahuje upevňovacie otvory alebo iné upevňovacie prostriedky,aby mohla...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 901

Dátum: 21.11.2002

Autori: Dieksander Wolfgang, Bendell Ian, Bernlöhr Peter

MPK: B60H 1/00

Značky: motorové, vykurovacie, zariadenie, klimatizačné, vozidlo

Text:

...väčší prietočný prierez, ako druhý kanál studeného vzduchu. Horný zmiešavací priestor potom môže byť pomerne jednoduchým spôsobom zásobovaný väčšímpriestor potom môže byť podľa ďalšieho vytvorenia podľa vynálezu tiež opatrený odbočnými otvormi k bočným hubiciam,takže je možné tiež jemné vetranie bočných okienok abočného priestoru pre cestujúcich.Spodný zmiešavací priestor môže byť podľa ďalšieho uskutočnenia zásobovaný väčším množstvom teplého...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 789

Dátum: 21.11.2002

Autori: Bendell Ian, Dieksander Wolfgang

MPK: B60H 1/00

Značky: vykurovacie, zariadenie, klimatizačné, vozidlo, motorové

Text:

...ležať nad ďalším, nad vykurovacim telesom prebiehajúcinl a k prvému zmiešavaciemu priestoru vedúcim kanálom studeného vzduchu, prićonx od tohtozmiešavacieho priestoru dochádza na zásobovanie vetracíchV ďalšom vytvorení vynálezu môže byť usporiadaný ďalší pod vykurovacím telesom prebiehajúci a k druhémuzmiešavaciemu priestoru vedúci kanál studeného vzduchu atento druhý zmiešavací priestor môže byť prostrednictvom bočných otvorov spojený s...

Spôsob odstraňovania buriny pre železničné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5843

Dátum: 30.10.2002

Autor: Gaál József

MPK: E01H 11/00

Značky: buriny, spôsob, železničné, vozidlo, odstraňovania

Text:

...ventil je spojený so vstrekovacím ventilom.0015 Výhodne je kamera na rozlíšenie buriny zariadenia na odstraňovanie buriny farebnákamera a druhy rozlišujúca kamera je farebná kamera vybavená špeciálnym filtrom.0016 Pri spôsobe odstraňovania buriny podľa vynálezu realizovanom vyššie uvedeným zariadením sú údaje zbierané pomocou burinu rozlišujúcej kamery a sú spracované burinu rozlišujúeim PC, ich výstupné signály sú prenesené do...

Trecia spojka pre motorové vozidlo vybavená riadeným zariadením na vymedzenie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2143

Dátum: 02.10.2002

Autori: Osman Hafiz, Payraudeau Gilles, Saint-martin Yves, Marie Eric

MPK: F16D 13/58

Značky: zariadením, vybavená, riadeným, motorové, trecia, vozidlo, spojka, vôle, vymedzenie

Text:

...trecích0008 Bola tiež navrhnutá, hlavne v dokumente FR-A 2 750 467, spojka vyššie uvedeného typu, ktorá májednoduchšiu konštrukciu, pretože má menší počet súčastí.0009 Podľa tohto dokumentu je navrhnutá trecia spojka hlavne pre motorové vozidlo typu zahŕňajúceho reakčný kotúč určený na to aby bol rotačne usadený na hnacom hriadeli,trecí kotúč, ktorý nesie na svojom vonkajšom okraji trecie obloženia, určený na to aby bol rotačne usadený na...

Spôsob a upevňovací systém na montáž vozidlovej okennej tabule na nosný rám, vozidlová okenná tabuľa a vozidlo s takou okennou tabuľou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12

Dátum: 30.09.2002

Autori: Schmitz Franz Peter, Gloor Urs

MPK: B60J 1/00, C03C 27/04, E06B 3/56...

Značky: okennou, okennej, tabule, tabuľou, okenná, systém, vozidlová, upevňovací, vozidlo, tabuľa, takou, spôsob, nosný, rám, montáž, vozidlovej

Text:

...lepiacej tesniacej hmoty alebo lepiacich tesniacich hmôt. Pripoužití takého lepiaceho pásu v tvare nekonečného materiálu vznika v oblastispojovacieho miesta medzi začiatkom a koncom použitého lepiaceho pásu problém diskontinuity. Navyše nemôžu lepiace pásy z princípu dokonalo sledovat prípadné nerovnosti okennej tabule, ako aj rámu, a tieto vyrovnávat tak, ako lepiaca tesniaca hmota, aplikovateľná v kvapalnej, pripadne viskóznej forme....

Otočná zbraňová veža pre vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 787

Dátum: 09.09.2002

Autori: Lundqvist Malin, Möller Jan

MPK: F41A 23/00, F41A 27/00

Značky: vozidlo, otočná, veža, zbraňová, vojenské

Text:

...určená pre Vojenské vozidlá, označená všeobecne vzťahovou značkou 10, ktorá je vybavená automatickou zbraňou strednej ráže V podobe automatického kanónu 12 a zbraňou pomerne ťažkého kalibru V podobe granátometu 14 (alebo kanónu), kde obidve zbrane 12 a 14 sú usporiadané navzájom rovnobežne a sú namontované V lafete usadenej V zbraňovej veži 10 tak, že sú spoločne otočné okolo spoločnej vodorovnej otočnej osi 18. Zbraňová veže 10 je naopak...

Spôsob elektrického napájania väčším počtom napäťových úrovní pre železničné vozidlo a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3725

Dátum: 01.08.2002

Autori: Maffei Raphael, Delecluse Christophe, Colasse Alexis

MPK: B60L 9/00

Značky: napájania, spôsobu, spôsob, napäťových, uskutočňovanie, tohto, železničné, zariadenie, väčším, úrovní, elektrického, vozidlo, počtom

Text:

...že je kvedeniu pripojený iný užívateľ) tento brzdiaci spínací regulátor tiež implementuje funkciu obmedzovača napätia (ktorý obmedzuje napätie na polovodičoch).Vtejto súvislosti je pritom potrebné poznamenať, že pri niektorých sietiach, typicky pri sietiach spoločnosti SNCF, je potrebné zabezpečiť, aby nebol do troleja spätne odvádzaný akýkoľvek prúd. Implementácia brzdiacej sústavy je teda realizovaná na báze rozptýlenia energie do rezistorov...

Vozidlo na prepravu materiálu vo forme prášku, granúl alebo peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 281889

Dátum: 25.06.2001

Autor: Wellink Theodorus Antonius

MPK: B65G 53/14, B60P 3/22

Značky: granúl, materiálů, formě, vozidlo, peliet, prepravu, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo je určené na prepravu materiálu vo forme prášku, granúl alebo peliet z vozidla (9). Toto vozidlo (9) je vybavené radom výstupných lievikov (8), pripojených cez uzatváracie elementy (19) k záchytkám (65), umiestneným pod nimi a upraveným v spoločnom výstupnom potrubí (1). Výstupným potrubím (1) sa vedie prúd vzduchu, do ktorého sa pridáva v oblasti záchytky (65) vykladaný materiál aspoň jedným otvoreným uzatváracím elementom (19). Pred...

Vozidlo na odvoz odpadkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279723

Dátum: 11.02.1999

Autori: Naab Jakob, Mocek Ulrich

MPK: B66F 3/02

Značky: vozidlo, odvoz, odpadkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo (1) má na svojej zadnej časti umiestnené zdvíhacie a vyklápacie ústrojenstvo alebo vyklápacie ústrojenstvo a najmenej jedno pohyblivé stúpadlo (7), ktoré má dve polohy, prepravnú a pracovnú. Stúpadlo (7) ovláda najmenej jeden kontaktný spínač (11), ktorý prostredníctvom riadiaceho ústrojenstva (17) elektricky spolupôsobí s referenčnými kontaktnými spínačmi (18, 19) tak, že jednak je vysunutie stúpadla (7) uvoľňované alebo blokované v...

Automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279477

Dátum: 04.11.1998

Autori: Chevroulet Tristan, Béroud Claude

MPK: B60R 21/16

Značky: automobilové, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Automobilové vozidlo má prístrojovú dosku, ktorá obsahuje úložnú komoru (32) uzavretú najmenej jedným otvárateľným krytom (34), pričom v tejto úložnej komore je umiestnený ochranný vak (36) z ohybného materiálu, ktorý je aspoň čiastočne plynotesný. Vak je napojený na zdroj (38) plynu opatrený prostriedkom (44) na automatické spustenie v odozve na abnormálne správanie vozidla. V zloženom nečinnom stave je vak (36) celkom umiestený vnútri úložnej...

Pružinový prevod sily pre vozidlo poháňané jazdcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1281

Dátum: 06.11.1996

Autori: Novák Miroslav, Kachaňák Josef

MPK: B62M 1/04

Značky: pružinový, jazdcom, převod, poháňané, vozidlo

Text:

...umiestnené ložiská i jednosmerné voľnobežky. Podstatou technického rieše~ niaje, že z oboch strán rámu je na čape nezávisle osadená výkyvnádvojramenná páka, na tlačné rameno ktorej pôsobí hnacia sila P, pričom jej tažné rameno je spojené z jednej strany cez napnutú ťažnú pružinu -s napínacou skrutkou upevnenou priečne v ráme a z druhej strany s tiahlom, ktorého voľný koniec je spojený hnacím členom upevneným cez príslušnú jednosmernú...