Patenty so značkou «vonkajším»

Bariérový obal s bariérou proti vonkajším faktorom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288350

Dátum: 09.03.2016

Autor: Pechcin Slawomir

MPK: B65D 51/22, B32B 37/02, B65D 85/72...

Značky: vonkajším, spôsob, proti, faktorom, výroby, bariérový, bariérou

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu poskytuje bariérový obal s bariérou proti takým vonkajším faktorom, ako sú plyn, voda, pachy, ktorý sa dá ľahko otvoriť, je zložený z plastovej podložky a fóliového uzatváracieho krytu (I) tesne spojeného s hranou podložky (II), najmä zváraním, vyznačujúci sa tým, že fóliový uzatvárací kryt (I) v tvare fóliového prvku zahŕňa dve vrstvy fólie, vonkajšiu vrstvu (1) fólie a viacvrstvovú bariérovú fóliu (2), kde aspoň na jednom...

Piestový motor s vonkajším spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7009

Dátum: 07.01.2015

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel

MPK: F02G 1/044, F01C 1/22

Značky: spaľovaním, vonkajším, piestový, motor

Text:

...paliva do vonkajšej spaľovacej komory. Prípadne je vhodné už časť výfuku a sania vybaviť chladením.Výhody piestového motora s vonkajším spaľovaním skonštruovaného podľa technického riešenia spočívajú, ako už vyplýva z názvu úžitkového vzoru, najmä V tom, ze tu ide o spojenie Stirlingovho termodynamického uzavretého pracovného cyklu na motore s rotačným piestom (Wankelov motor), čím je takýto motor jednoduchej konštrukcie s minimom...

Kozubová vložka a kozubové kachle s vonkajším konvenčným plášťom so zariadením na odvetranie naddverového priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5906

Dátum: 04.11.2011

Autori: Goovaerts Bart Jean Marie, Sulovec Anton

MPK: F24B 1/189

Značky: zariadením, plastom, naddverového, odvetranie, priestoru, kozubové, kozubová, vložka, kachle, vonkajším, konvenčným

Text:

...že odvetrávacia klapka je prepojené s dverami prostredníctvom prevodu, pričom pohyb dverí z polohy zatvorenej do polohy otvorenej zabezpečuje pohyb odvetrávacej klapky z polohy otvorenej do polohy zatvorenej a pohyb dverí z polohy otvorenej do polohy zatvorenej zabezpečuje pohyb odvetrávacej klapky z polohy zatvorenej do polohy otvorenej.Výhodou tohto technického riešenia je umožnenie odvetrania naddverového priestoru a zároveň je zamedzená...

Manipulátor s motorom s vonkajším rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12419

Dátum: 09.12.2009

Autori: Nitz Gernot, Weingärtner Andreas, Kos Daniel

MPK: B25J 17/02, B25J 9/10, F16H 1/46...

Značky: manipulátor, motorom, vonkajším, rotorem

Text:

...kolesom poprípade unášačom planetových kolies, byť spojené rozoberateľne, napriklad stvarovým a/alebo silovým stykom, napríklad skrutkovými spojeniami, zástrčnými spojeniami alebo podobne. Rovnako tak môžu byť členy manipulátora spojené s elementami planetového stupňa aj nerozoberateľne, napríklad zvarené, spájané alebo zlepené, alebo s nimi môžu byťPoužitím jedno alebo viacstupňového planetového prevodu môžu byť u jedného výhodného...

Nádrž práčky vybavená vonkajším výstužným príklopom na dolnej stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10944

Dátum: 15.02.2008

Autori: Bacelli Gianfranco, Pardini Simone, Perticara Giuseppe, Mancini Stefano

MPK: D06F 37/26

Značky: pračky, príklopom, vybavená, dolnej, vonkajším, nádrž, výstužným, stěně

Text:

...na mydlovú vodu z vlákniteho skla vystuženého polymérovaným materiálom vhodným na to, aby obsahovala bubon apodpernú liatinovú konštrukciu zabudovanú do dolnej steny nádoby0018 Cieľom uvádzaneho vynálezu je nájsť riešenie vyššie uvedených problémov predošlej techniky, aby sa znížili výrobné náklady a výrazne zvýšila technicko-funkčná účinnosť a univerzálnosť.0019 Objavná myšlienka uvádzaného vynálezu spočíva v špeciálne zloženej...

Kapsula s vonkajším tesniacim materiálom vystavených tlaku kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4079

Dátum: 31.03.2006

Autori: Kollep Alexandre, Gavillet Gilles, Yoakim Alfred, Denisart Jean-paul

MPK: A47J 31/40

Značky: vonkajším, materiálom, tlaku, vystavených, tesniacim, kvapaliny, kapsula

Text:

...môže byt nepružný.Nepružný tesniaci materiál sa môže zvolit zo skupiny, zahŕňajúcej plasty, kov, vlákna,papier, prášok, bavlnu, viskóznu pastu a spenený alebo sintrovaný materiál a ich kombinácie.Tesniaci materiál je plasticky deformovatelný.V uskutočnení, ktoré nie je súčasťou vynálezu, môže byť tesniaci materiál čiastočne pružný.-3 Časť pružného tesniaceho materiálu sa može zvoliť zo skupiny, pozostávajúcej z plastov alebo elastomérov,...

Panely s vonkajším vzhľadom dlhých paluboviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8783

Dátum: 17.10.2005

Autor: Dürnberger Gerhard

MPK: E04F 15/02

Značky: dlhých, vzhľadom, panely, paluboviek, vonkajším

Text:

...spravidla bez prerušenia od jednej steny miestnosti až k protiľahlej stene. Týmto spôsobom vzniká plynulýpalubovkovej dosky. Nevýhodné však je, že táto palubovková doska jeZo spisu W 0 02/090129 A 1 je známe optické prispôsobovanie povrchového vzoru dekoratívnej vrstvy na úzkej strane panelu na povrchový vzor úzkej strany nadväzujúceho panelu. Tým sa má zabrániť tomu, aby bol prechod od jedného panelu k ďalšiemu dobre viditeľný. K tomuto...

Elektromotor s vonkajším rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2984

Dátum: 08.10.2001

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H02K 16/00

Značky: rotorom, elektromotor, vonkajším

Text:

...budené vinutie statora odpojí od zdroja jednosmerného prúdu a súčasne pripojí vinutie druhého elektromagnetického obvodu ku zdroju jednosmerného prúdu. Tento proces sa cyklicky opakuje.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je statorový elektromagnetický obvod a vonkajší rotor na ktorom sú pólové nástavce.Na obr. 2 je statorový elektromagnetický obvod v reze s budiacim vinutím a znázornenie uzavierania magnetického toku cez pólový...

Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1776

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/56, G01F 1/115

Značky: členom, turbínový, prietokomer, snímacím, vonkajším

Text:

...pole. Jeho prúdová spotreba je veľmi malá, je napájaný zo špeciálneho napájacieho modulu pričom celé zariadenie je iskrovobezpečné. Výstupný signál zo snímacieho člena je pravouhlý, s amplitúdou blížiacou sa k napájaciemu napàtiu a frekvenciou zhodnou s otáčkami turbíny, ktoré sú úmerne prietoku meraného média.Abynebol snímací člen ovplyvnený cudzím, úmyselne vytvoreným striedavým magnetickým poľom, návarok - hrdlo hlavy počítadla je...

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279086

Dátum: 08.03.1995

Autori: Pasek Jan, Hyža Gustáv

MPK: F16L 1/06, F16L 1/024, F16L 1/09...

Značky: rebrovaním, kanalizačných, montáž, prípravok, vonkajším, plášťových, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním má upínacie časti tvorené dvoma hrebeňovými polobjímkami (1) v tvare polovice valca s predĺženými rovinnými stenami, ktoré majú na vnútornej strane drážky s rozmermi korešpondujúcimi s rozmermi rebier (8) rúr (6, 7). Jedna hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je vybavená jednoramennými pákami (4) a druhá hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je...

Múr zo zhutnenej zeminy s vonkajším plášťom s obsahom slamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 548

Dátum: 10.08.1994

Autor: Opálka Štefan

MPK: E04B 2/86, E04B 2/84

Značky: obsahom, zeminy, slámy, zhutnenej, plastom, vonkajším

Text:

...tvare hranola s kovovými bočnými stenami (1, g)a čelnými stenami (§, g) sa naplní vlhkou zeminou obsahujúcu asi 60 hmot. piesku a 40 hmot. ílu, asi 10 vlhkosti, do ktorej sa pred plnením primieša ražná alebo pšeničná slama v množstve 10 až 30 kg na m 3 zeminy. Nevhodná je ornica zemina s organickými prímesami. Preklopná podnosy (§, Z) zeminověho zásobníka sa naplnia pieskovocementovou zmesou asi 10 vlhkosti a zeminový zásobník majúci prve Q a...

Múr zo zhutnenej zeminy s vonkajším pieskovocementovým plášťom s izolačnou dutinou alebo izolačnou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 194

Dátum: 09.09.1993

Autor: Novotný Jan

MPK: E04B 1/14, E04B 1/16

Značky: dutinou, pieskovocementovým, zhutnenej, doskou, izolačnou, plastom, vonkajším, zeminy

Text:

...zásobník l výhodne V tvare hranola obsahujúci zeminu v odporúčanom zložení asi 60 piesku a 40 ílu asi 10 vlhkosti a na prvom a druhom výklopnom podnose 6, 7vlhkú prieskovocementovú zmes sa zasunie do dutiny vytvorenej z betónového základu Q opatreného izoláciou proti vlhkosti gg a debnenia Q, kde sa vopred k vonkajšej stenezeminového zásobníka L vloží tepelnoizolačná doska lg,napríklad z polystyrénu. Najprv sa vyklopí prvý výklopnýpodnos §...

Múr zo zhutnenej zeminy s vonkajším pieskovocementovým plášťom a zeminový zásobník na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 193

Dátum: 09.09.1993

Autor: Novotný Jan

MPK: E04B 1/14, E04B 1/16

Značky: zeminový, zásobník, vonkajším, pieskovocementovým, zhutnenej, plastom, výrobu, zeminy

Text:

...dalej tento zásobník pozostáva z prvého a druhého preklopného podnosu, ktoré sú umiestnené na vrchnej časti zeminového zásobníka.Na pripojenom výkrese obr. 1 je znázornený zeminový zásobník, obr. 2 predstavuje pohľad na zeminový zásobník v priestore medzi debnenim na základoch pre múr zo zhutnenej zeminy vo zvislom reze, obr. 3 znázorňuje detail zeminového zásobníka s moznostou Šírkovej variácie, obr. 4 znázorňuje zeminový zásobník v procese...

Poloautomatická frézka na úpravu čiel zubov ozubených kolies s vonkajším ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269516

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skoupa František

MPK: B23C 3/12

Značky: kolies, úpravu, ozubením, zubov, čiel, vonkajším, poloautomatická, ozubených, frézka

Text:

...minimalizuje čelné zaeekávania ozubaných kolies pri ich zasúvani do vzájomného záberu pri radeni prevodových stupňov v prevodových skriniach.Priklad vyhotovenia poloautometickej frézky podla vynálezu je schématicky znázornený na priloženom výkrese. kde obr. 1 predstavuje nárys stojana s dvoma, naproti sebe orientovanými nástrojovými jednotkami a s čiastočným rezom v plášti stojana, ktorým sa epristupňuje pohľad na upinacie vreteno obrobku...

Zariadenie na výrobu súčiastok rotačného tvaru s vonkajším a vnútorným závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269019

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ševčík Viktor, Trúchly Marián

MPK: B29C 39/26

Značky: súčiastok, závitom, vnútorným, vonkajším, tvaru, zariadenie, rotačného, výrobu

Text:

...sústavy. Okrem toho zadná část rotora obsahuje polohovacie mechanizmy a zároveň slúži na posúvanie otočným mechanizmom a predná část zabezpečuje aretáciu polohy zariadenia. Celkové prepojenie prednej a zadnej časti rotora je centrálnym hriadelom s privodom a odvodom chladiacich médií a vodíacími tyčami s posuvným prevodným mechanizmom tvarových jadier. Celé zariadenie je osadené snimačmi pre plnoautomatický chod zariadenia.Výhody riešenia...

Oznamovací vysokofrekvančný kábel s viacvrstvovým vonkajším jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267317

Dátum: 12.02.1990

Autor: Verbich Otto

MPK: H01B 11/06

Značky: vonkajším, kábel, jadrom, vysokofrekvančný, oznamovací, viacvrstvovým

Text:

...pri chybe kábla k ich vsájomnłau šmýku po sebe a tým k meniiemu krčeniu na vnútornej a istehovaniu na vonkajšej strane ohýbanáho kable. Oproti káblom s jednou pozdišne ulołenou ôliou nenoäe dojst k pootvoreniu prelošenej kovovej tőlie ani pri chýba, kedy by takáto štrbina mohla shoršit vísbovd impedanciu o l a 2 rády. Ďalšou výhodou navrhovanáho riešenia je dosiahnutie takých tieniacich vlastností, ako u káblov so zváranou íôliou. odpadá...

Koaxiálny kábel so zloženým vonkajším jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264185

Dátum: 13.06.1989

Autori: Verbich Otto, Desat Vojtech, Synak Dušan, Job Peter, Miertuš Roman

MPK: H01B 11/18

Značky: zloženým, kábel, jadrom, koaxiálny, vonkajším

Text:

...iólie oproti káblom s kovovou fóliou. Odstránením možnosti pohybu drôtik 0 v opletenia alebo kovovej fólie po povrchu izolácie pri ohybe kábla sa odstránil vznik triboelektrického náboja, ktorý sa prejavuje ako vznik vlastného šumu koaxiálnych káblov. Pri odstránení plášťa z kábla nedochádza k lámaniu fólie a aj pri použití ostrého rezného nástroja zvyšuje sa pri montáži pravdepodobnosť, že nedôjde k odrezaniu celého vonkajšieho jadra....

Dvojkotúčová dvojstupňová vodná turbína s vonkajším prevádzacím kolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262615

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hosszúréty Zoltán

MPK: F03B 3/02

Značky: kolom, dvojstupňová, vodná, turbina, dvojkotúčová, vonkajším, prevádzacím

Text:

...do dvoch lopatkových priestorov a jedneho medzi týmito sa naohádzajúceho bezlopatkového priestoru prevádzacej časti, čím sa podstatne zjednoduší prúdenia v lopatkových priestoroch, čo umožní zjednodušiť tvar kanálov a následne technológiu ich tvarovanie, pripevnenia k vencu alebo k náboju a výroby celého obežného kolesa.Na priloženom výkrese je v reze znázornený tvar kanálu a lopatiek obežného kolesa predmetnej turbíny, kde obr. 1 je...

Zariadenie s vonkajším alebo vnútorným výmenníkom tepla na reguláciu teploty fluidnej vrstvy ponorenou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256727

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováčik Štefan, Geröfi Ivan, Bobovnický Jozef

MPK: F23B 7/00

Značky: vnútorným, výmenníkom, fluidnej, plochou, ponorenou, zariadenie, vrstvy, vonkajším, tepla, teploty, reguláciu

Text:

...teploty prehriatej pary.Uvedené problémy odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že za vstupnou komorou smyčiek ponornej výhrevnej plochy je zaradený vonkajší. alebo vnútorný výmennik tepla.Výhodou takéhoto riešenia je, že zmenateplotových pomerov pracovného média, určeného na chladenie fluidnej vrstvy nemá vplyv na udržiavanie požadovanej hodnoty teploty tluidnej vrstvy.Na pripojenom obrázku 1 je znázornená...

Zariadenie na výrobu súčastí s dutinou alebo vonkajším povrchom v tvare kardioidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249935

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seman Ján, Štefaňák Peter

MPK: B23C 3/04, B23C 3/08

Značky: výrobu, súčastí, povrchom, zariadenie, dutinou, kardioidy, vonkajším, tvare

Text:

...konca hríadeľa pravý uhol.Navrhované zariadenie pre výrobu súčastí s dutín-ou alebo vonkajším povrchom v tvare kardioidy podľa vynälezu, zaisťuje svojim konštrukčným vytvorením vysokú geometrickú presnosť obrábaného tvaru až 0,005 mn 1, čo umožňuje zvlášť u hydrometorov dokonalé tesnenie čiel ich lopatiek ia tým možnosť zvýšenia prenášaného krútia 4ceho momentu. Zariadenie je naviac jednoduché a nenákladné na výrobu a údržbu pri vysokej...

Rozbehová spojka s vonkajším ovládaním prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236824

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 1/02

Značky: ovládáním, rozbehová, spojka, prevádzky, vonkajším

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť počas prevádzky regulovať dobu rozbehu rozbehovej spojky a tým zároveň chrániť poháňané zariadenie pred zopnutím spojky v okamihu nepriaznivých pracovných podmienok. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukčnou úpravou hnacej časti rozbehovej spojky s rozbehom riadeným pomocou pružín (obr. 1). Segmenty (7), uložené po obvode náboja (4) hnacej časti sa majú možnosť posúvať po drážkach vytvorených na čelnej strane...

Ohybný elektrický kábel s tienením alebo vonkajším vodivým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232884

Dátum: 01.01.1987

Autori: Csiba Rudolf, Šlapanský Ján

MPK: H01B 13/22

Značky: kábel, vonkajším, ohybný, jadrom, vodivým, tienením, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektrických káblov. Rieši sa problematika konštrukcie a výroby ohybných elektrických káblov s kovovým tienením alebo vonkajším vodivým jadrom, ktoré má funkciu elektrovodivej, alebo elektrostaticky, prípadne elektromagneticky účinnej konštrukčnej vrstvy kábla. Riešenie je vhodné najmä pre káble vysokofrekvenčné, koaxiálne i symetrické, oznamovacie, signalizačné, meracie a iné druhy káblov, včítane špeciálnych, pre...

Samosvorný planetový prevod s vonkajším ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 230884

Dátum: 15.11.1986

Autor: Baláž Anton

MPK: F16H 3/44

Značky: převod, vonkajším, planetový, samosvorný, ozubením

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný planetový prevod s vonkajším ozubením vyznačený tým, že na vstupnom hriadeli (4) prevodu je upevnený ozubený pastorek (5), ktorého ozubenie zaberá do ozubenia planetového kolesa (3), ktoré je pevne spojené s hriadeľom (2), otočne uloženom v unášači (11) a spolu na hriadeli (2) je upevnený ozubený pastorek (10), zaberajúci súčasne do ozubeného kolesa (8) skrine (9) a ozubeného kolesa (6) pevne spojeného s výstupným hriadeľom (7),...

Plechová kostra s vonkajším plášťom elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223094

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kraus Jozef, Mihok Jozef, Gahura Ján, Linhardt Peter

Značky: točivého, stroja, plechová, elektrického, kostra, vonkajším, plastom

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra s vonkajším plášťom elektrického stroja točivého vytvorená zo skruženého plechu, na ktorom sú chladiace rebrá vytvorené zlisovanými priehybmi plechu, vyznačujúca sa tým, že vonkajší plášť (2) obopína vrcholy (3) stien rebier (4) nespojených vzájomno pevným spojom rebrovaného plášťa (1).

Ozubené koleso s čelným priamym alebo šikmým vonkajším alebo vnútorným ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 225331

Dátum: 01.12.1984

Autori: Pallér Jozef, Skoupý Jozef, Fetterik Jozef, Pavlík Marian

Značky: priamym, ozubené, koleso, ozubením, vnútorným, vonkajším, čelným, šikmým

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubené koleso s čelným priamym alebo šikmým alebo vnútorným ozubením, ktoré zabezpečuje bezvôľový záber spoluzaberajúceho pastorka, vyznačujúce sa tým, že je tvorené pevným ozubeným kolesom (1) s výstupkami (11), na ktorom je otočne uložené odpružené ozubené koleso (2) s vybraniami (21) a opornými plochami (22), pričom medzi výstupkami (11) a opornými plochami (22) je vždy umiestnený pružný prvok (5), ktorý sa prvou dosadacou plochou (51)...