Patenty so značkou «vonkajší»

Fajčiarsky výrobok majúci vonkajší obal s vyrezanou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6933

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kadiric Alen

MPK: A24D 3/04, A24D 1/02, A24D 3/00...

Značky: časťou, vyrezanou, fajčiarský, majúci, výrobok, vonkajší

Text:

...aby sa vytvoril aerosól. V inom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku sa aerosól vytvára prestupom tepla z horľavého materiálu alebo chemického zdroja tepla do fyzikálne oddeleného materiálu tvoriaceho aerosól, ktorý môže byť umiestnený vnútri, okolo alebo z hľadiska smeru prúdenia za zdrojom tepla.V určitých uprednostňovaných uskutočneniach tohto technického riešenia obsahuje substrát fajčiarskeho výrobku, ktorý vyvíja aerosól, tabakovú tyčku...

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na steny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6910

Dátum: 03.10.2014

Autor: Hodinka Jan

MPK: E04B 1/76, B32B 27/40, E04B 1/80...

Značky: vonkajší, systém, kontaktný, budov, zatepľovací, stěny

Text:

...plochy volená vyššia, teda 300 g/mz. Stierkový tmel i obsahuje tiež aspoň 3,5 objemu polyuretánové zrná. Na pritmelenú sieťovinu 5 je nanesený penetračný náter 5 V odtieni požadovaného vzhľadu a ako vrchná vrstva je nanesená silikónová alebo silikátová omietka Z, ktorá obsahuje zrná s veľkosťou až do 3,0 mm. Vzhľadom na požiadavku na vzhľad je vyhotovená ako zatretá, ryhovaná, vzhľadom na veľkosť zŕn je dosialmutý hrubší rustikálny...

Vonkajší okenný parapet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5345

Dátum: 08.02.2010

Autor: Skala Luděk

MPK: E06B 1/70

Značky: okenný, vonkajší, parapet

Text:

...uhlom uhlovej spojky 24 je väčší ako 90 ° o uhol sklonu parapetnej dosky 13, Ďalej je tiež výhodné keď drážky 21 spojky 16 sú opatrené tesniacim prvkom 14. Výhodné je ak šübiny 23 uhlovej spojky 24 sú opatrené tesniacim členom 32. Takisto je výhodné ak parapetná doska 13 je v kontakte s upevňovacím tvarovým čelom 41 lišty kombinovaného držiaka 38. Rovnako je výhodné ak upínacia doska 35 pozostáva z plochého kotevného prvku 34 opatrenćho...

Vonkajší poťah rakiev, sarkofágov, urien na popol a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12546

Dátum: 30.07.2009

Autori: Malandra Maria Daniela, Malandra Gianluca

MPK: A61G 17/02

Značky: potah, popol, sarkofágov, urien, rakiev, podobně, vonkajší

Text:

...fólia 2, ktorá je v dvoch vzájomne altematlvnych možných variáciách vyrobená z plastového materiálu alebo z ekologicky ohľaduplného papiera, je vyrobená z recyklovateľného materiálu.Výhodne sa Iepivá fólia môže vyrobiť napríklad z polypropylénu, homopolyméru,kopolyméru, polystyrénu, polyetylénu, etylénu, polyvinylchloridu,polymetylmetakrylátu, styrénakrylonitrilu alebo akéhokoľvek iného podobného materiálu.-3 Aby odolala účinkom počasia,...

Vonkajší odpínač pre práce pod napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4668

Dátum: 04.01.2007

Autor: Wolf Július

MPK: H01H 71/00

Značky: napätím, práce, odpínač, vonkajší

Text:

...cez závesné izolátory upevnené. V tých prípadoch, ked táto konzola vedeniaje umiestnená na vrchole stlpa, je odpínač namontovaný na nosnom ráme pod vedením.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je bočný pohľad na vonkajší odpínač pre práce pod napätím, ktorý je upevnený na vrchole stĺpa na nosnom kríži .Na obr. 2 je bočný pohľad na vonkajší odpínač pre práce pod napätím, ktorý je upevnený na nosnom ráme pod vedením.Príklady uskutočnenia...

Vonkajší komponent opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku a jednorazový absorpčný výrobok obsahujúci tento vonkajší komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 284240

Dátum: 28.10.2004

Autor: Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A61F 13/62, A44B 18/00

Značky: výrobok, absorpčný, opätovné, obsahujúci, spojitelného, upevňovacieho, komponent, jednorázový, prostriedku, vonkajší

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší komponent (22) opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku (20) obsahuje podpornú vrstvu (34) a netkanú textíliu (30), ktorá má plošnú hmotnosť 6 g/m2 až 42 g/m2, pričom vonkajší komponent (22) má planárny smerom von vyčnievajúci povrch a netkaná textília (30) je upevnená k podpornej vrstve (34) spojovacími bodmi (46), kde celková pôdorysná plocha zabraná medzivláknovými spojmi (42) netkanej textílie (30) a spojmi medzi netkanou...

Vonkajší prípravok na perkutánne podávanie obsahujúci nesteroidné protizápalové analgetikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11063

Dátum: 03.09.2004

Autori: Hashimoto, Yoshitake, Atarashi, Ikesue, Kuwahara, Tsuruda, Sakai

MPK: A61K 45/06, A61P 37/08

Značky: analgetikum, podávanie, nesteroidné, protizápalové, vonkajší, perkutánne, obsahujúci, prípravok

Text:

...prípravku na perkutánne podávanie,kde anorganickým UVA blokátorom je oxid zínočnatý.Okrem toho sa predložený vynález týka vonkajšieho prípravku na perkutánne podávanie, kde organický UVA blokátor je zvolený zo skupiny, ktorú tvorí derivát dibenzoylmetánu, derivát benzofenónu, derivát kyseliny škorícovej, derivát gáfra, derivát benzotriazolu, zlúčenina na báze aminokyseliny a derivát benzoylpinakolónu.Okrem toho sa predložený vynález týka...

Vonkajší jednopólový odpájač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3893

Dátum: 03.08.2004

Autori: Cziel Ján, Ivanko František

MPK: B60M 1/00

Značky: jednopólový, odpájač, vonkajší

Text:

...na obr. 1. Na obr. 4 je znázomený vonkajší jednopólový odpájač podľa technického riešenia, kde ízolátor prívodného vodiča je umiestnený vzákryte s ízolátorom pevného a pohyblivého kontaktu. Na obr. 5 je znázornený pôdorysný pohľad na samotný rám,znázomený na obr. 4 a na obr. 6 je znázomený bokorys odpájača, znázomeného na obr. 4.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV danom príklade prevedenia má vonkajší jednopólový odpájač rám 1...

Viacvrstvová lieková forma obsahujúca neutrálne jadro a vnútorný a vonkajší povlak obsahujúci metakrylátový kopolymér a metakrylátový monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4390

Dátum: 04.09.2003

Autori: Petereit Hans-ulrich, Beckert Thomas, Rudolph Markus, Dressman Jennifer

MPK: A61K 9/50, A61K 31/57

Značky: vonkajší, obsahujúci, forma, jádro, metakrylátový, lieková, vnútorný, neutrálne, monomér, povlak, obsahujúca, kopolymer, viacvrstvová

Text:

...výroba je V dôsledku viacvrstvovej štruktúry zhotovovanej vo viacerých pracovnýchPo rozpustení vonkajšej vrstvy obalu nie je okrem toho možné úplne vylúčiť, že v závislosti od nastavených hrúbok vrstiev, zložení, od príslušnej účinnej látky a jej koncentrácie nemôže dôjsť k interakciám medzi vnútomou vrstvou obalu a molekulami účinnej látky, ktorá jeToto sa javí byť bežné najmä u účinných látok s polámymi alebo iónovými skupinami v...

Vonkajší odpájač na práce pod napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3545

Dátum: 01.07.2003

Autori: Wolf Július, Cziel Ján

MPK: H01H 33/00, H01H 33/02

Značky: napätím, práce, odpájač, vonkajší

Text:

...ktorýje upevnený na montàžnej stoličke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAko je znázomené na obr. l, elektrické vedenie 11 prechádza pod vrcholom stlpa 2, je uchytene cez závesné izolátory 5 ku konzole vedenia 6 upevnenej na stlpe 2. V prípade opravy alebo výmeny prístroja je vedenie 11 premostené premosťovacímí vodičmi 1. Na vrchole stlpa 2 je umiestnený nosný kríž 4, na ktorý je pripevnený rám 3 odpájača. Na jednom konci rámu 3...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3168

Dátum: 04.04.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/58, A61B 17/60, A61B 17/66...

Značky: vonkajší, fixátor, osteosyntézu, kosti, malých

Text:

...obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorom obr. 1 znázorňuje fixátor vzvislom reze, obr. 2 znázorňuje pohľad na vonkajší ñxátorPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí podľa obr. 2 a 3 sa skladá z vodiacej lišty g po stranách s vytvoreným profilom A, na ktorej sú na obidvoch koncoch nasunuté kotviace moduly 1 s aretačnými skrutkami á. Aretačné skmtky...

Farmaceutická tableta obsahujúca vnútorné stlačené jadro a vonkajší cukrový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 282484

Dátum: 07.01.2002

Autor: Barcomb Reginald Joseph

MPK: A61K 47/36, A61K 47/38, A61K 47/28...

Značky: tableta, povlak, cukrový, stlačené, farmaceutická, jádro, obsahujúca, vonkajší, vnútorné

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická tableta s riadenou rýchlosťou uvoľňovania obsahuje vnútorné stlačené jadro a vonkajší cukrový povlak, pričom stlačené jadro voliteľne obsahuje buď žiadnu farmakologicky aktívnu látku, alebo jednu alebo viac nesteroidných farmakologicky aktívnych látok, ktoré sa bežne podávajú v kombinácii s hormonálnym steroidom, pričom v cukrovom povlaku obsahuje hormonálny steroid a mikrokryštalickú celulózu v množstve dostatočnom na riadenie...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých a stredných kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282445

Dátum: 02.01.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/60, A61B 17/66, A61B 17/58...

Značky: stredných, vonkajší, osteosyntézu, malých, fixátor, kosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší fixátor sa skladá z centrálneho telesa (3), do ktorého je navzájom protirotačne uložený posuvný vodiaci závitový hriadeľ (4). Ten je z jednej strany vybavený profilovaným pozdĺžnym otvorom (11) a z vonkajšej strany závitom, z protiľahlej strany je zasunutý rovnako profilovaný koniec hriadeľky (5) tak, že ich vonkajšie závity na obidvoch koncoch zasahujú až za zaisťovacie matice (6) umiestnené po stranách centrálneho telesa (3). Konce...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých a stredných kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2397

Dátum: 14.02.2000

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/60, A61B 17/58, A61B 17/56...

Značky: fixátor, malých, stredných, vonkajší, kosti, osteosyntézu

Text:

...zlomenín vzákladnej polohe, obr.3 znázorňuje pohľad priñxovaní zlomeniny pomocou skrutiek a obr.4 znázorňuje priečny rez s osadením skrutky doPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší ñxátor na osteosyntézu malých a stredných kostí podľa obr.1 a 3 pozostáva znosnej konštrukcie vytvorenej zkompresívnodistrakčného mechanizmu z, ktorý sa skladá z telesa 3, do ktorého sú navzájom oproti sebe protírotačne uložený spriahnutý posuvný vodiaci...

Vonkajší poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1272

Dátum: 06.11.1996

Autori: Král Josef, Černý Pavel, Man Jaroslav

MPK: H01H 71/00, H01H 71/02

Značky: vonkajší, spodok, poistkový

Text:

...obsahujúci základnú dosku 1, umiestnenú napríklad na neznázornenom nosnom stĺpe vonkajšieho vedenia, na ktorej je v príkladnom vyhotovení upevnený podporný izolátor g, pričom k hornej časti podporného izolátora g je pripevnený prvý pripojovací pásik à s poistkovým kontaktom na uchytenie jedného konca známej poistkovej patróny. Na prvom pripojovacom pásiku 1 je známym spôsobom uchytený neznázornený fázový vodič, ktorý na svojom opačnom...

Vonkajší axiálny fixátor na osteosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279818

Dátum: 12.01.1995

Autori: Venturini Daniele, Faccioli Giovanni

MPK: A61B 17/60

Značky: vonkajší, osteosyntézu, fixátor, axiálný

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší axiálny fixátor má dvojicu svoriek (5, 6) na kostné skrutky alebo klince (V) zavedené do príslušných úlomkov zlomenej kosti (O). Centrálne teleso (2) nastaviteľne a univerzálne spája a uzamyká od seba vzdialené svorky (5, 6) pomocou guľových kĺbov (7, 8) a má prostriedky na oddelené zafixovanie širokej škály uhlových polôh medzi centrálnym telesom (2) a centrálnou osou každej zo svoriek (5,6). Centrálne teleso (2) je tvorené prvým...

Izolátor na vonkajší vodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 279776

Dátum: 07.09.1994

Autor: Tururen Harri

MPK: H01B 17/16

Značky: vonkajší, vodič, izolátor

Zhrnutie / Anotácia:

Izolátor na vonkajšie vodiče na upevnenie vodičov na podporné konštrukcie ako sú stĺpy a priečne nosníky stĺpov, kde koniec izolátora (1) je trvale vybavený ťažným upínacím mechanizmom (2) vodiča, vybaveným jednak priestorom (4) na ťahanie vodiča, ktorý je ohraničený aspoň zospodu a zo strán kladkami (5, 6) a/alebo klznými podložkami a jednak prítlačným elementom (7), ktorý je prestaviteľný smerom ku dnu priestoru (4) na ťahanie vodiča....

Vonkajší tvarovací nástroj piat obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261544

Dátum: 10.02.1989

Autori: Červeňanský Stanislav, Kaločay Peter, Nyíri Pavol, Kohútovič Anton

MPK: A43D 11/12

Značky: obuvi, nástroj, vonkajší, tvarovací

Text:

...z integrálnej polyuretánovej peny do-wrvolíuje rovnomernejšie rozloženie sil, v dôsledku čoho mizne hrnutie materiálu a pätná část zvršku je hladko vytvarovaná.,vynález je bližšie vysvetlený pomocou priloženého výkresu, na ktorom označuje obr. 1 schematický pohlad v reze na výtvarovanú pätnú čast zvršku za použitia konvenčneho tvarovacieho nástroja obr. la a obr., 2 ten istý pohľad za použitia tvarovacieho nástroja podľa vynálezu obr....

Zariadenie na čistenie a nanášanie náteru na vonkajší povrch otáčajúcej sa rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 252533

Dátum: 17.09.1987

Autor: Repatý Jozef

MPK: B05C 9/10, F16L 9/06, B05D 3/12...

Značky: rúry, nanášanie, povrch, čistenie, zariadenie, vonkajší, nátěrů, otáčajúcej

Text:

...rúru, pričom oba agregáty sú pružinami tlačené na doraz kowlečiek na rúru.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje v tesnom slede za čistiacim nástrojom prevádzať nanášanie náteru, pričom priečny po H 1hyb iagregátov odvodený z priečneho výkmitu-Iotáčajúcej sa rúry zaisťuje rovnomerné očistenie povrchu rúry a rovnomerné nanesenie náteru aj na nerovné rúry.Účinok zariadenia podľa vynálezu pozostáva v tom, že sa doba potrebná k očisteniu a naneseniu...

Vonkajší fixátor k fixovaniu zlomenín dlhých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218168

Dátum: 15.09.1984

Autori: Čekan Jozef, Vavrík Jozef

Značky: zlomenín, vonkajší, kosti, dlhých, fixátor, fixovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vonkajšieho fixátora k fixovaniu zlomenín dlhých kostí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na teleskope opatrenom drážkami sú posuvne uložené bežce, v ktorých sú prostredníctvom matice a zvierky uchytené Steimanove klince, pričom bežce sú prepojené kompresorom, ktorý je opatrený protibežnými závitmi po oboch stranách osadenia.