Patenty so značkou «voľnosti»

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287474

Dátum: 11.10.2010

Autori: Dobiáš Radek, Srb Stanislav, Mlnařík Karel, Bukač Pavel, Faran Antonín

MPK: B61L 1/00, B61L 21/00, B61L 23/00...

Značky: voľnosti, zvýšenú, proti, realizáciu, úseků, odolnost, vyhodnocovania, spôsob, bezpečného, vplyvom, ohľadom, zapojenie, rušivým, koľajového, tohto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je...

Vysokorýchlostný paralelný robot so štyrmi stupňami voľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8930

Dátum: 08.02.2006

Autori: Pierrot François, Florentino Perez De Armentia Karmele, Azcoitia Arteche Jose Miguel, Bueno Zabalo Ricardo, Company Olivier, Nabat Vincent, Rodriguez Mijangos Maria De La O

MPK: B23Q 1/54, B25J 17/02

Značky: stupňami, voľnosti, robot, štyrmi, paralelný, vysokorýchlostný

Text:

...Medzinárodná konferencia o robotike a automatizácii, New Orleans, LA, USA, 26.apnl až l.máj 2004.0013 Tento robot je tvorený štyrmi kinematickými reťazcami, pripojenými k pohyblivej plošine, ovládanej štyrmi otočnýrni ovládačmi, pripojenými k pevnej základni.Hlavné rozdiely V porovnaní so zhora opísaným usporiadaním spočívajú vo využití otočnýchovládačov a V konštrukcii pohyblivej plošiny. Pohyblivá plošina je tvorená dvoma dielmi,vzájomne...

Zariadenie na bezpečnú identifikáciu voľnosti koľajnicového úseku a prechodu vlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4075

Dátum: 04.03.2005

Autori: Kabeš Jiří, Faran Antonín, Pech Miroslav, Snášel Zdeněk

MPK: B61L 1/02, B61L 1/00, B61L 1/18...

Značky: přechodu, voľnosti, identifikáciu, bezpečnú, koľajnicového, úseků, zariadenie, vlaku

Text:

...vyhodnoteniu jazdy. Technicke riešenie umožňuje sledovat napätie na začiatku i na konci koľajového obvodu a zmenou chovania dynamického prúdového obmedzovača regulovať optimálne generovaný signál na vstupe.Zariadenie umožňuje samočinne nastavenie parametrov bez zásahu obsluhy, má svoju diagnostiku a jeho výstupy je možné použit u koncepčne starých i nových zariadení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie vysvetlené...

Kľbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240505

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schreiber Hermann, Weidensdorfer Günter, Freitag Armin, Roloff Volker

MPK: B25J 9/00

Značky: voľnosti, kĺbová, stupňami, pohybu, jednotka, tromi

Text:

...pod uhlom 90 °, čo zjed~ nodušuje výpočet, výrobu a~ nastavovanie minimálnej bočnej vôle v ozubení. Zároveň sa zjednodušuje výroba a zvyšuje presnosťvýroby telies, v ktorých sú ozubené koleság,zabudované. - - ~ fU kĺbovej jednotky je možné dosiahnut.,pomerne veľký rozsah sklápania koncového člena bez výrazného zmenšenie. tuhosti jednotky.Cela klbová jednotka sa navonok javl ako kompaktný celok v tvare gule, čo má vplyv na výslednú nízku...

Polohovadlo s tromi stupňami voľnosti pre veľkorozmerové zvarky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240338

Dátum: 15.06.1987

Autor: Anton Elisabeth

MPK: B23K 37/04

Značky: zvarky, voľnosti, velkorozměrové, tromi, stupňami, polohovadlo

Text:

...3 a 4 znázorňuje polohovanie zvarku pri zváraní pozdĺžnych zvarov, obrázok 5 polohovanie zvarku pri zváraní priečnych zvarov naklopením a zdvihom, obrázok 6 a 7 znázorňuje polohovanie zvarku otočením, naklopením a zdvihom pri zváraní vertikálnych zvarov na velkorozmerovom zvarku.Polohovadlo s tromi stupňami volĺnosti pre velkorozmerově zvarky, znázornené na obrázkul a 2 pozostáva z konika 1 a z otočného stola 2, ktorých otočné upínacie...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225172

Dátum: 15.04.1986

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

Značky: stupňami, voľnosti, kĺbová, jednotka, tromi, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom (2), v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ (3), na ktorom je pevne pripojené prvé hnacie koleso (4) zaberajúce s prvým hnaným kolesom (5) pevne spojeným s telesom sklápania (6), v ktorom je otočne uložený pastorok rotácie (11) pevne spojený s koncovým členom (12) a ktorý je súčasne v zábere s...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220899

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ragan Dalibor, Istvan Milan, Labaj Jozef

Značky: tromi, jednotka, kĺbová, pohybu, stupňami, voľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka je určená pre stavbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžaduje kĺb, ktorý umožňuje dva alebo tri stupne voľnosti pohybu. Kĺbová jednotka je poháňaná pomocou troch sústredných hriadeľov z jednej strany jednotky. Osi rotácie jednotlivých stupňov voľnosti sa pritom pretínajú v jednom bode.

Súradnicová jednotka s dvomi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228605

Dátum: 01.01.1986

Autori: Marcin Igor, Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

MPK: B25J 3/02

Značky: jednotka, stupňami, dvomi, súradnicová, voľnosti, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka je určená pre stvbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžadujú dva stupne volnosti pohybu v rovine. Súradnicová jednotka využíva vlastnosti zvatšovacieho mechanizmu pre prenos pohybu dvoch pohonov na koncový člen jednotky, pričom ich pohyb je úmerne zväčšovaný v rovine v závislosti na vnutornej štrukture mechanizmu.

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225100

Dátum: 01.12.1984

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

Značky: kĺbová, tromi, stupňami, jednotka, pohybu, voľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa /1/ pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom /2/, v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ /3/, na ktorý je pevne pripojené prvé hnacie koleso /4/ zaberajúce s prvým hnaným kolesom /5/ pevne spojeným s výkyvným krížom /6/, na ktorom je otočne uložené druhé hnané koleso /10/, ktoré je pevne spojené s koncovým členom /11/ a ktoré je v zábere s...

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224751

Dátum: 01.09.1984

Autori: Labaj Jozef, Marcin Igor, Ragan Dalibor, Istvan Milan

Značky: súradnicová, tromi, pohybu, jednotka, voľnosti, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zväčšovacieho mechanizmu /l/, ktorý je prostredníctvom prvého čapu /2/ kyvne uložený v telese /3/, na ktorom je pripevnený prvý pohon /4/, ktorého lineárne pohyblivá časť /5/ je pripevnená k rámu /6/ druhého pohonu /7/, ktorého lineárne pohyblivá časť /8/ je kyvne pripojená na hnacom čape /9/ zväčšovacieho mechanizmu, na ktorom je kyvne uložený pákový...