Patenty so značkou «volného»

Polyuretánové elastomérové články z diisokyanátových prepolymérov s nízkym obsahom voľného difenylmetánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10267

Dátum: 13.02.2009

Autori: Palinkas Richard, Peter Thomas, Laskowitz Ian, Nybakken George

MPK: C08G 18/42, B60C 1/00, C08G 18/32...

Značky: difenylmetánu, obsahom, diisokyanátových, volného, elastomerové, články, prepolymérov, polyuretanové, nízkým

Text:

...lržnú pevnosť a odolnosť voči opotrebeniu, čo ich robí ideálne vhodnými pre použitia pri nepneumatických plášťoch, ako sú plášte používané pri terénnych vozidlách. Okrem toho, bolo prekvapivo a neočakávane objavené, že kombinovanie prepolymérových zmesí s tvrdídlom pozostávajúcim z MDA-soľného komplexu môže produkovať polyuretánové pre-elastomérové zmesi s dlhými a stabilnými časmi skladovateľnosti, ktoré sú dobré na výrobu veľkých...

Simulátor voľného pádu vo zvislom veternom tuneli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17703

Dátum: 01.08.2005

Autori: Mort Kenneth, Eastlake Charles, Metni Alan, Palmer Michael, Kitchen William

MPK: A01K 73/02, A63G 31/00, B64D 23/00...

Značky: zvislom, simulátor, veternom, pádu, tuneli, volného

Text:

...je väčšina zvislýchveterných tunelov usporiadané. tak, že vzduchový stĺpec sa rozprestiera úplne od jednej steny letovej komory k druhej.To nie je nutné u vodorovných veterných tunelov.0007 Pre vytvorenie komerčne úspešného zvislého veterného tunela na simuláciu vzdušného letu (skidiving) je nutné (l) zaistiť pohyb dostatečného množstva vzduchu a jeho hladké prúdenie na riadnu simuláciu voľného pádu pre jednu alebo viac osôb V letovej...

Spôsob voľného kovania dvojice ojníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282085

Dátum: 28.08.2001

Autori: Jílek Jiří, Tichý Václav

MPK: B21K 1/18

Značky: ojnic, volného, dvojice, kovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri voľnom kovaní polotovary ojníc k sebe priliehajú hlavicami s najväčšími obdĺžnikovými prierezmi. Z kováčskeho ingotu sa vykuje polotovar, ktorého os je zhodná s osou ingotu. Obdĺžnikový prierez zodpovedá najväčšiemu obdĺžnikovému prierezu hlavíc polotovaru ojnice. V stredovej časti polotovaru protismerne vydieruje rovnými tŕňmi otvor (O). Z polotovaru sa obvyklým postupom ďalej vykuje dvojica driekov (D), pričom každý je zakončený hlavicou...

Způsob stanovení volného fenolu nebo krezolů v kondenzačních produktech těchto sloučenin s aldehydy a případně polyaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260208

Dátum: 15.12.1998

Autori: Matoušek Pavel, Preussler Vít

MPK: G01N 30/90

Značky: volného, kondenzačních, způsob, stanovení, krezolů, případně, těchto, produktech, polyaminy, aldehydy, fenolů, sloučenin

Text:

...sloučenin na desce se zjisti ze srovnávaciho chromatogramu, který se vyvine na téže desce za stejných podmínek, potom se oddělí a podrobí detekci činidlem pro látky fenolického chnmkteru. ×Postup podle vynálezu je výhodný v tom, že lze zpracovávat několik vzorků najednou,1 je tedy rychlejší než dosud používané postupy. Nevyžaduje speciální ani nákladné přístrojové vybavení, poskytuje dostatečně přesné, správné a reprodukovatelné výsledky a...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Klančík Luděk, Bruthans Václav, Macho Pravoslav, Dufka Oldřich, Hanzlík Miroslav, Müller Karel, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/04

Značky: přípravy, epichlorhydrinu, obsahem, nízkým, volného, pryskyřic, způsob, epoxidových

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Spôsob udržiavania voľného priechodu škrteným prietokovým kanálom v posúvačovom uzávere pri plynulom odlievaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 281170

Dátum: 16.12.1992

Autor: Vetterli Walter

MPK: B22D 41/22, B22D 11/16

Značky: odlievaní, prietokovým, posúvačovom, plynulom, uzávere, škrteným, volného, spôsob, udržiavania, priechodu, kanálom

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe plynulého odlievania, hlavne oceľovej taveniny, z medzipanvy (1) do kryštalizátora (9) sa udržiava hladina (12) taveniny v kryštalizátore (9) na v podstate konštantnej úrovni presúvaním pohyblivej posúvačovej dosky (5) posúvačového uzáveru (3) na reguláciu prietoku posúvačovým uzáverom, pri ktorom sa pohyblivá posúvačová doska (5) plynulo presúva do kompenzovanej škrtiacej polohy s menej škrteným prierezom prietokového kanálu kvôli...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Wiesner Ivo, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/04

Značky: epichlorhydrinu, výšemolekulárních, přípravy, obsahem, epoxidových, pryskyřic, způsob, volného

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: pryskyřic, epichlorhydrinu, způsob, volného, přípravy, obsahem, epoxidových, výšemolekulárních

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268913

Dátum: 11.04.1990

Autor: Plotěný Petr

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: předpínacího, volného, kabelů, ústrojí, kotvení, kotvicí

Text:

...z části odstraňuje kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu, sestaveněho z kabelových vložek, sevřených čelistovou kotvou a uložených v kotevním pouzdře zaplněném zálivkou, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kotevní pouzdro sestává z trubky, rozšířené na jednom konci v dutý kužel, opatřený roznáěecí podložkou pro čelistovou kotvu. Kotevní pouzdro je uloženo ve stavební konstrukcí volně, s ponecháním vzduchové...

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vystrčil Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, vlákna, navádění, konce, vodičem, dutým, rotačního, odměřovače, textilního, tryskového, tkacího, volného, fluidnímu, zařízení

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Zariadenie na stanovenie voľného a viazaného oxidu uhličitého v šumivých vínech

Načítavanie...

Číslo patentu: 267769

Dátum: 12.02.1990

Autori: Országová Mária, Doboš Andrej, Sedláčková Bibiana

MPK: G01N 33/14

Značky: zariadenie, stanovenie, šumivých, oxidů, uhličitého, volného, vínech, viazaného

Text:

...uhličiteho vo fĺaši a sledovanie kinetiky uvolňovania oxidu uhličitého, podla vynllazu. Jeho podstata spočiva v ton,že pozoatava z ihloveho perioràtora, opatreneho aanonatroa a prepojenaho cez plynotesný kohút s plynovou byretou, napojonou cez dalši plynotesný kohůt a vývevou a 26 sobnou nbdrłou.lhkladna výhoda zariadenia podla vynblezu spočíva v ton, že umožnuje neraĺ tlak oxidu uhličitaho v čase. Grafickýn znizornenio many objemu uvolnenłho...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255188

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kroupa Jiří

MPK: C08G 59/04

Značky: epoxidových, nízkým, volného, obsahem, epichlorhydrinu, způsob, pryskyřic, přípravy

Text:

...míře vyhovuje.V roli amonnýoh solí se používají zejména amonné,so 1 i kyseliny sírová, fosforečné a chlorovodíkové, které se k tavenině epoxidové pryskyŕice mohou přidávat bučto v pevné formě, neho v roztoku.Do jamunitumé sulñuační baňky opatřené KPG míchadlem bylo naváženo 500 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (obsah epoxiskupin 0,520 mol/100 g, viskozita Pa.s/25 °C 11,4, s obsahem volného epichlorhydrinu 760 ppm). Po zahřátí obsahu...

Nádoba na sběr volného materiálu, zejména ovoce, zeleniny a okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244615

Dátum: 14.10.1987

Autori: Chekroun Isaac, Burgbacher Herbert

MPK: B65D 81/24, B65D 85/30

Značky: volného, zejména, ovoce, nádoba, materiálů, sběr, zeleniny, okopanin

Text:

...mi no svém obvod uopořdddny rovnoblšnl a osou nddoby dvd vedení, přičemž ve vedení je suvni uepeŕdddn držák spojený e volný dnem.Dolní význom vyndlesu můłe podívat v tom, ie střed velnóho dne je uepoŕdddn výle ne rovine procházející obvodom volného dne.Nddebo msbłr volneho materiálu podle vyndleeu snižuje podstatu fyzickou ndmehu pri vyproodňevâní obsahu nádoby o tdmlł odstroňuje možnost poškození i onehodnooení plodín.V Príklad provedení...

Spôsob súčasného stanovenia voľného kyanovodíka a acetónu v acetónkyanhydríne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242288

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wangler Jan, Otýpka Jioa

MPK: G01N 27/48

Značky: acetónkyanhydríne, kyanovodíka, volného, acetónu, stanovenia, súčasného, spôsob

Text:

...medzi druhou vlnou hydrazónu acetónu tiež dostat-očne velký na ich rozlíšenie pri derivačnom zapojení registracie prúdu.Pre overenie tejto možnosti sa pripravia modelové roztoky. Štandardný roztok kyanidu sa pripraví rozpustenim 0,241 g kyanidu draselného v asi 60 ml 0,1 M rozt-oku hydroxidu draselného a doplní sa roztokom toho istého hydroxidu na 100 ml. Standardný roztok acetónu sa pripraví rozpustenim 1,27 ml acetónu kvality p. a. a...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241199

Dátum: 15.08.1987

Autori: Praženka Vlastimil, Koneený Luboš, Parma Ludvík, Malý Petr

MPK: G01N 27/04

Značky: volného, sledování, alkalického, kontinuální, hydroxidů, množství, čidlo

Text:

...v nosné trubce by nepříznivě ovlivníla funkci snímače. Dolní konec nosné trubky je uzavřen dnem se třemí hlavicemi. Dvé hlavice slouží k upevnění a utěsnění měřicích elektro-d,ve třetí hlavici je umístěna a utěsněna jimka pro teplotni čidlo. Definovatelným rozměrem neizolovaných částí měřicích elektrod V hlavicích a vzájemnou vzdálenosti dvou elektrod je dana odporová konstanta snímače. .Na výkresech je znäzorněno provedení čidla podle...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251272

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chmátal Vladimír, Zemanová Jana, Černý Vratislav, Vencl Josef

MPK: G01N 27/30

Značky: alkalického, sledování, volného, kontinuální, hydroxidů, čidlo, množství

Text:

...obsahem hydroxidu při teplotách až § 50 OC při současném dosažení vysoké stability odporové konstanty a snadné demontáže a montáže nových měřicích elektrod při případném mechanickém poškození.Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu při přípravě aromatických hydroxylátek tavením arensulfokyselin, tvořené dvěma elektrodami a čidlem pro teplotní korekci vodivosti, spočívá podle vynálezu v tom, že těsnicí...

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238802

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

MPK: C07C 31/24

Značky: reakčných, výrobe, volného, formaldehydu, odstraňovania, spôsob, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe pentaerytritolu podľa autorského osvedčenia č. 173 988 a 238 801, jehož podstata spočíva v tom, že sa nezreagovaný formaldehyd na konci hlavnej reakcie prevedie pridávaním ekvivalentného množstva plynného amoniaku alebo vodného roztoku hydroxidu amónneho na urotropín.

Valivé uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250704

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ordáň Jan, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 5/16

Značky: valivé, hřídele, straně, volného, uložení, konce, odstřikovačem

Text:

...uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele elektrického stroje točivého podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zadní ložiskový uzel elektrického stroje točivého s odstřikovačem tuku v podélném řezu, na obr. 2 je znázorněn zvětšený detail hřídele v místě pod odstřikovačem tuku v podélném výřezu a obr. 3 ukazuje zvětšený detail možného vytvoření vrtání odstřikovacího kotouče tuku v podélněm výřezu.U řešení valivého uložení s...

Zařízení k ukládání volného materiálu z válcového tělesa na dopravní pás stroje, zejména stroje rozvolňovacího

Načítavanie...

Číslo patentu: 239670

Dátum: 13.03.1987

Autor: Hetei Attila

MPK: B65G 47/34

Značky: dopravní, ukládání, stroje, zejména, zařízení, tělesa, volného, rozvolňovacího, materiálů, válcového

Text:

...podle vynálezu je blíle znáeomlno na výkresoch, kde na obr. 1 je schelaticky názoru/Ina skláplcí plolina e ulolelms válcový telesa volnáho materiálu na rámu rozvoliovacího stroje, obr. 2 znázorňuje ulolení a rosvolnení válcováho tłleea volneho nateriálu po eklopení ploáiny s sklueu ateriálu na dopravníkový pás pres zsrálku uprsvenou nepŕíě rámu stroje.Válcová táleeo L volnáho materiálu je uloleno ne Iseeívní kovová podlolce g na...

Zařízení pro dálkové ovládání spojky volného bubnu dvoububnového těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249390

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zelenka Miloslav, Frank Jan, Ruml Ladislav

MPK: B66B 15/00

Značky: volného, zařízení, bubnu, dvoububnového, ovládání, dálkově, stroje, těžního, spojky

Text:

...to znamená, že se vypne jeho první kontakt ggg a zapne se jeho druhý kontakt ggg. Dále přepnutím kontaktního spínače gg do polohy rozpojit se rozpojí jeho druhý kontakt 392 a spojí se jeho první kontakt 393, který zavede elektrický proud do druhého elektromagnetického ventilu lg. Píst druhého elektromagnetického ventilu lg se přesune do horní polohy a tlakový vzduch přivedený do druhého ovládacího prostoru ll přestaví šoupátko lg...

Spôsob znižovania obsahu voľného forlmaldehydu v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236631

Dátum: 15.02.1987

Autori: Komorová Eva, Bača Štefan, Babiaková Viera, Macho Vendelín, Komora Ladislav

MPK: C09D 7/14

Značky: volného, nátěrových, obsahu, hmotách, znižovania, spôsob, forlmaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zníženie volného a uvoľňovaného formaldehydu v náterových hmotách obsahujúcich viazaný formaldehyd. Podstatou vynálezu je prídavok amínov, amínozlúčenín, amoniaku alebo amoniak uvoľňujúcich látok k náterovým hmotám v množstvách 0,5 až 3,0 % hmot. podľa obsahu volného formaldehydu. Postup sa dá využiť pri výrobe éterov močovino- alebo melaminoformaldehydových kondenzátov, pri výrobe a spracovaní náterových hmôt.

Zvedací zařízení volného válečku pracovního valníku pro horizontální plynulé odlévání kovů, zvláště oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236042

Dátum: 01.02.1987

Autor: Nykl Vítězslav

MPK: B22D 11/128

Značky: zvláště, oceli, zvedací, volného, válečků, kovů, pracovního, horizontální, zařízení, plynule, valníku, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zvedání volného válečku do pracovní horní polohy nebo spouštění do dolní polohy a seřizování úrovně volného válečku. Uvedeného účelu se dosáhne točným uložením čepu volného válečku 2 v ložiskovém tělese 3 opatřeném konzolou 11, která je točně excentricky uložena na čepu 4 upevněném v rámu 5 valníku. Dolní část ložiskového tělesa 3 je opřena přes desku 7 o zvedací palec 6 s hřídelem 9 pevně spojeným s pákou.

Způsob automatického a kontinuálního sledování změn koncentrace volného Na2O a/nebo Al2O3 v kapalné fázi alkalických roztoků a kalů, zejména hlinitanových louhů a kalů, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226152

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pungor Ernö, Toth Béla, Vallo Ferenc

Značky: automatického, hlinitanových, louhů, tohoto, změn, kontinuálního, roztoku, zařízení, alkalických, způsobu, způsob, fázi, koncentrace, al2o3, zejména, kapalné, sledování, kalů, volného, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického a kontinuálního sledování změn koncentrace volného Na2O a/nebo Al203 v kapalné fázi alkalických roztoků a kalů, zejména hlinitanových louhů a kalů, vyznačující se tím, že se koncentrace volného Na2O stanoví v koncentračním rozmezí 1 až 50 g volného Na2O/litr a koncentrace Al2O3 se stanoví v koncentračním rozmezí 60 až 300 g volného Na2O/litr měřením koncentrace alkalického roztoku nebo kalu kapacitním článkem.

Způsob odstraňování volného 2-naftolu ze surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227526

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vlk Jozef, Černý Otakar, Kunčický Jiří, Pilz Josef

Značky: odstraňování, způsob, surové, 2-naftol-1-sulfonové, kyseliny, 2-naftolu, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování volného 2-naftolu ze surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové, připravené sulfonací 2-naftolu kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se na vodný roztok solí surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové s obsahem volného 2-naftolu působí srážecím činidlem, tvořeným kondenzačním produktem formaldehydu se čpavkem, aminy nebo amidy, obsahujícím metylolové skupiny vázané na dusík, které se přidává ve formě vodného roztoku, emulze nebo suspenze...

Způsob snížení volného a uvolnitelného formaldehydu z materiálu pojených aminovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227518

Dátum: 01.09.1985

Autor: Stojčev Alexandr

Značky: způsob, snížení, volného, materiálů, uvolnitelného, pojených, formaldehydu, pryskyřicemi, aminovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení volného a uvolnitelného formaldehydu z materiálů pojených aminoformaldehydovými pryskyřicemi vyznačený tím, že materiál pojený aminoformaldehydovou pryskyřicí se po na sycení čpavkem a odstranění jeho přebytku nasytí kysličníkem uhličitým.

Způsob výroby aromatických hydroxyderivátů z arensulfokyselin kontinuálním sledováním volného hydroxidu a zařízení ke sledování způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219070

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vencl Josef Csc, Láska Jan, Černý Vratislav, Chmátal Vladimír, Dufek Josef

Značky: sledování, volného, hydroxidů, sledováním, hydroxyderivátů, způsobu, způsob, kontinuálním, zařízení, výroby, arensulfokyselin, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aromatických hydroxyderivátů z arensulfokyselin působením alkalickěho hydroxidu za zvýšené teploty tak, že se množství hydroxidu kontinuálně sleduje měřením elektrické vodivosti, která je automaticky teplotně korigována a zařízení k provedení způsobu sestávající z elektrod a teplotního čidla pro automatické provádění korekce vodivosti. Použití v chemických provozech.

Zařízení na ovládání volného konce útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227133

Dátum: 01.01.1985

Autori: Buček Miroslav, Modrijan František

Značky: ovládání, útku, volného, zařízení, konce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání volného kobce útku, umístěné na pevné části víceprošlupního tkacího stroje s cívkami uspořádanými na cívečnici, uložené na kruhovém karuselu opatřeném soukacími zařízeními, protínající dráhu útku mezi blokovacími kleštěmi a soukacím zařízením útku vyznačující se tím, že je opatřeno oběžným záchytným prostředkem a náhonově spřaženo s karuselem (1) tkacího stroje.

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse

Načítavanie...

Číslo patentu: 224226

Dátum: 01.09.1984

Autori: Devátý Jan, Králíček Jaroslav, Rauch Pavel, Vodrážka Zdeněk, Marek Miroslav, Bednář Bohumil

Značky: saturační, ligandu, vázaného, analyse, způsob, volného, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse, při stanovení biologicky účinných látek soutěžením ligandů stanovované látky a téže značené látky,například radionuklídem nebo fluorescenčním činidlem, ve vazbě na ligát,například specifickou vazebnou bílkovinu, vyznačující se tím, že ligát se kovalentní vazbou imobilisuje na nosič potažený vrstvou polymeru nebo kopolymeru obsahujícího chemicky modifikovatelné reaktivní skupiny, s...