Patenty so značkou «volbu»

Spôsob a zariadenie na voľbu rádiového nosiča v rádiových prenosných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8393

Dátum: 19.06.2007

Autor: Echensperger Heimo

MPK: H04W 4/00

Značky: radiových, přenosných, spôsob, nosiča, radiového, zariadenie, systémoch, volbu

Text:

...spôsobom využít príslušný nosič kvôli vtakomto prípade príliš krátkemu zdržaniu mobilnejjednotky v obslužnej oblasti príslušného nosiča.0006 Dokument WO 01/19108 A 1 opisuje spôsob voľby rádiového nosičazurčitého počtu dostupných rádiových nosičov vrádiových prenosovýchsystémoch, pri ktorom sa zo strany mobilnej jednotky uskutoční voľba vždy toho najlepšieho rádiového nosiča vzávislosti na mieste výskytu mobilnej jednotky. Táto voľba sa...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270741

Dátum: 12.07.1990

Autori: Trnka Jan, Chládek Otakar, Lorenc Jaroslav

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, jehel, zařízení

Text:

...volící prostředky, jejichž pólové nástavce jsou přiřazeny k pružným ćástem lłg volících platín lg. Každý elektromagnet ll je napojen a řízen podle programu řídícím míkropočítačem stroje. V místě volby, tj. v místě uspořádání elektromagnetu ll je nad přední částí volící platiny lg pevné uspořádán přítlačný zámek lg zabraňující vytažení volící platíny lg z drážky âl drážkovaného prstence Ž.V zámkovám kroužku lg jsou na úrovni spodní vodící...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlých pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268847

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: úpletu, volbu, podobných, výrobu, zařízení, okrouhlých, pletacích, strojů, punčochových, jehel

Text:

...páky 2, který je odvrácen od vzorovacích platin 4, aby se vyvolalo uvedené vykývnutí volící páky 2 z pracovní polohy do nećínnć polohy a obrácaně. 4Podle vynálezu je každá vollcí páka Ä v podstatě tvořeno prvníčástí 5 a druhou částí 2, od ní oddálenou, ktorézto části probíhají v podstatě rovnoběině s osou príslušněho čepu lg o jsou apojony poblíže konců jejich ddlky płíčnými členy ll, popřípndě 13, v každém z nlchž je Vytvořeno príslušnú...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 268809

Dátum: 11.04.1990

Autor: Casselli Fernando

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacím, okrouhlém, jehel, zařízení, stroji, volbu

Text:

...když volicí páky l záujmov. svoji polohu přiblížení k jehelnímu válci l, když jejich operná plochy ä jsou v príslušné polovině obvodu, ve které nejsou vollcí kolénka 1, aby se při svém přibližování nesetkala s žádným odporom. Kde je to možná, je to provedeno rozdělením rozteče každého sledu výčnělků amezer na volicím bubínku lg do dvou polovičních roztečí, které proběhnou za dobu jedné otáčky jehelního válce L, ale z nichž jedna je...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268184

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: pletacím, punčoch, stroji, zejména, výrobu, volbu, okrouhlém, jehel, zařízení

Text:

...bodu 3 její podpčry v rovině v podstatě rovnoběžně s rovinou vykyvování volicích pák, takže v důsledku vykyvování pohybuje příslušnou volíeí pákou 3 z první polohy do druhé polohy nebo obráceně, a pro její činnost jsou-upraveny dva elektromagnety lgva ll, umíotěné na opaěných stranách vůči pod CS 268184 B 2 3S výhodou jsou oba elektromagnety gg a ll umístěny na stejné straně vůči volicí páee, takže omezují rozměry zařízení ve směru...

Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266595

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: punčoch, stroje, zejména, volbu, výrobu, jehel, pletacího, zařízení

Text:

...pákou g, tak i nepatrné vzájemné posouvání, takže jedno vykývnutí hnací páky g odpovídá přechodu volieí páky łł z první polohy do druhépolohy nebo obráceně. Vhodné vytvoření pro konec lg hnací páky g může být například takové,že má koncový úsek s rozbíhavými vidlicovitými větvemi, dále následující mezilehlý úsek,kde tato ramena ěili větve se přibližují do dotyku s čepelí volicí páky 3 a konečně kruhový úsek, který spojuje obě dvě...

Zařízení pro volbu a ovládání zdvihu jehel v okrouhlých a plochých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264289

Dátum: 13.06.1989

Autor: Mozer Massimo

MPK: D04B 15/68

Značky: zařízení, zdvihu, ovládání, plochých, volbu, pletacích, okrouhlých, strojích, jehel

Text:

...volný vnější konec pružného dílu 15poněkud zvednut, vychylovač 11 se uvolní z přídržněimo ozulm B a otočí se působením juružiny 14 V takovém směru, že jeho rameno 1.3 se pohybuje dolů, jak je znázorněno na obr. 2, tak dlouho až se dostane do zaběru s volicí vačkou 2 D.Profil této volicí vačky je (ipatřen, jak je ziíázvorněno na obr. 5, který představuje rozvinutí profilu do jiřímky, větším počtem radiálních výčněilçťi 21 a, 21 b, 211 a...

Zařízení pro volbu jehel na talíři okrouhlých pletacích strojů pro výrobu žebrových úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244936

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vondoich Julius

MPK: D04B 16/18

Značky: okrouhlých, pletacích, jehel, talíři, úpletu, výrobu, strojů, žebrových, zařízení, volbu

Text:

...podle vynálezu objímku Sl drážkově usazenou na svislém hřídeli 17 a s ním spoluotáčivou. Podél tvořicích čar objímky 3 U se vyskytují drážky 31 přizpůsobené radiálním drážkárn v talíři 16, přičemž každá drážka 31 přejímá pomocnou plati.nu 32 odpovídají-cí vodorovné jehle 15 na talíři 16. Pomocné platiny 32 jsou udržovány uvnitř svý-ch »drážek 31 alespoň jednou pružinou nebo zádržným kroužkem 33 zamontovaným d-o kruhové drážky 34 v blizkosti...

Zařízení pro volbu ovládacích stanovišť pracovního souboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Větrovec Jindřich, Větrovec Lubomír

MPK: G05B 9/02

Značky: stanovíšť, zařízení, volbu, ovládacích, pracovního, souboru

Text:

...motory a hydraulickými pohony. Jednotlivé bloky Á až lêân jsou pak zapojeny tak, že výstup prvního bloku Š předvolby je zapojen na záznamový vstup g pamětového bloku 3, na jehož mazací vstup Q je připojen výstup nulovacíhc bloku 2, jehož mazací vstup É je spojen s prvním zadávacím výstupem jí druhého bloku g předvolby. Třetí zadávací výstup 33 druhého bíĺšku g předvolby je zapojen na zapínací vstup 3 hradľš Ž a druhý zadávací výstup jg na...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

MPK: D04B 9/46, D04B 15/78

Značky: stroje, volbu, okrouhlého, zařízení, jehel, pletacího

Text:

...válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere...

Zařízení pro volbu pracovních režimů automatické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240077

Dátum: 01.07.1987

Autor: Koištan Vladimar

MPK: F16H 4/48

Značky: automatické, režimu, volbu, zařízení, převodovky, pracovních

Text:

...nákružkem dopředných stupňu 1 a nákružkem zpátečky 5. Šoupátko nucených režimu ll je opatřeno nákružkem prvního nuceného režimu lg a nákružkem druhého nuce- 4 ného režimu lze S ovládacím systémem převodovky Q je trvale epojen kanál hlavního tlaku 2, kanál dopředných stupňů Q, kanál zpátečky Q, kanál tlaku nuceného řazení §, kanál prvního nuceného režimu lg a kanál druhého nuceného režimu §.V levé poloze šoupátka základních režimu g je propojen...

Zařízení pro volbu tlakového limitu pro lineární dávkovač mobilní fáze ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251168

Dátum: 11.06.1987

Autori: Podolák Miroslav, Poláček Bohdan, Hořánek Ivan, Žežulka Aleš

MPK: G01N 30/32, G01N 30/36

Značky: zařízení, vysokoúčinné, volbu, limitu, chromatografii, dávkovač, fáze, kapalinové, lineární, tlakového, mobilní

Text:

...zdroj a do druhé úhlopříčky zesilovač s řídicím potenciometrem a dále je za výstupem zesilovače připojeno přes diodu , Zenerovu diodu a spínací zesilovač vinutí relé, jehož kontakty jsou zapojeny mezi napájecí zdroj a motor.Na připojeném výkrese je znázorněn realizovaný příklad zařízení podle vynálezu.Plunžr l 3,posuvný v ucpávce válce 1 , je spojen s unašečem 15, upevněným na pohonné pásce 1, navinuté a zakotvené na hřídelích lg a...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250974

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dvořák Miloš, Gross Lumír, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, jehel, zařízení

Text:

...33 je pod úrovní vodorovného profilu 33 a je k němu kolmý. Každá volící páčka 3 je uspořádána tak, že vodorovný profil 33 se nachází těsně nad vodorovným průběhem dráhy 5 kolénka 3 stopru 3, který je, resp. prochází ve spodní poloze.Na oblouku jehelního válce 3, kterému odpovídá oblouk vodorovného profilu 33 volící páčky 3, jsou zámková kroužky 39 a 33 /obr. 2/ pro ovládání stoprů 3 upraveny následujícím způsobem. Na spodním zámkovém...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248661

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/78

Značky: jehel, zařízení, volbu

Text:

...volících pák 1 jsou seř-Iznuty za účelom zamačkáveiní kolének gg, jak .je vidět na obr. 3. Iolfcí páky 1 prochőząjí výřezy ä (obr. 2) v přední části tělesa i. K zeslabení ž tělesa j, jež je provedeno v místě výřezů E, jsou uchyceny tažné pružiny Q, jejichž druhé konce jsou uchyceny k jednotlivým volicím pákám 2. Dále k jednotlivým volícím pákám 2 jsou uspoř-ádány elektromagnety La to střídavě z obou stran,jak je vidět na obr. 2, takže...

Zařízení pro volbu stoprů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247665

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maléř Josef, Fischer Evžen, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/68

Značky: volbu, zařízení, stoprů

Text:

...§. Před najetím páky 1 na kolik g, jak je vidět na obr. 1 je snímaci výstupek 33 na povrchu vzorovacího bubínku l, kam je přitlaćován působenim tažné pružiny L. Rameno 33 snimaci páky 1 dosedá na volicí páčku á,která je držena-svým nosem g u jehelního válce působením ozubu západky g, jež na ni dosedá nad zářezem g a zajišťuje .-51 tak v této poloze. Nos §ZL zatlačuje stopr do dréžky jehelniho válce, takže nemůže být zvednut zámkom. Poloha...

Zapojenie na voľbu regulácie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227933

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, regulácie, volbu, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia na voľbu regulácie teploty s možnosťou časového spínania za použitia elektromechanických počítačov impulzov. Podstata spočíva v tom, že jeden vývodový kontakt spínača je pripojený k prvému až štvrtému prívodovému kontaktu prvého dielu prepínača prvý vývodový kontakt prvého dielu prepínača k tretiemu a štvrtému prívodovému kontaktu druhého dielu prepínača i k druhému prívodovému kontaktu tretieho dielu prepínača a k...

Zařízení pro volbu otáček gramofonového talíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 229732

Dátum: 01.05.1986

Autori: Truhelka Jaroslav, Hrdlička Karel, Janda Jiří

MPK: F16H 7/22, F16H 7/02

Značky: zařízení, gramofonového, talíře, otáček, volbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro volbu otáček gramofonového talíře s motorovou řemenicí a otočným talířem spojenými hnacím řemínkem, vyznačené tím, že motorová řemenice (1) je tvořena přímo na sebe navazujícími kotouči (11, 12) odlišného průměru, které mají ve středu své výšky největší průměr plynule se snižující k okrajům, a je na horní straně výše položeného většího kotouče (11) a dolní straně menšího kotouče (12) opatřena plochými zajišťovacími čely (13, 14),...

Zapojenie pre voľbu počtu vyiskrovacích zdvihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225188

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tanuška Ladislav, Jankech Ľubomír, Chúpek Karol

Značky: počtu, volbu, zdvihov, vyiskrovacích, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre voľbu počtu vyiskrovacích zdvihov vyznačené tým, že je tvorené vstupným obvodom (2), ktorý je pripojený svojim jedným vstupom (21) na rozpínací kontakt relé (1), druhým vstupom (22) na zapínací kontakt relé (1) a výstupom (23) je pripojený na vstup (31) počítacieho obvodu (3), ktorý je pripojený svojimi výstupmi (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 310, 311) cez prepínač (9) na jeden vstup (41) nulovacieho obvodu (4), pričom na druhý...

Nastavitelný počítač pro volbu vázacích pokusů automatického soukacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221203

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kalfiřt Jaroslav

Značky: volbu, pokusů, soukacího, nastavitelný, vázacích, automatického, počítač, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavitelný počítač je určen pro volbu pokusů navazování příze na automatických soukacích strojích a zahrnuje spřádací relé pro vypínání vázací jednotky, k tomuto relé přiřazený přepínač, jehož kontakt snímá povrch vačky řídicí vázací cyklus. Spínacímu relé je dále přiřazen polovodičový spínač, tvořený tyristorem, jehož řídicí elektroda je prostřednictvím Zenerovy diody spojena s kontaktem přetrhové zarážky, k němuž je paralelně v klidové...

Volicí zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222163

Dátum: 15.05.1985

Autori: Cuche Claude, Jeanneret René, Niederhauser Michel

Značky: zařízení, volicí, volbu, jehel, pletacího, stroje, elektromagnetickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volicího zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje, skládajícího se z voličů posuvných ve volicím kanálu, jehož vstup, vymezený póly dvojice elektromagnetů působících v opačném směru a přitahujících voliče k jedné nebo k druhé boční stěně volicího kanálu, se zužuje a jehož výstup se rozšiřuje, přičemž boční stěry výstupu přidržují po provedení volby elektromagnety elektromagneticky voliče. Podstatou vynálezu...

Zařízení na volbu jehel v pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218355

Dátum: 15.02.1985

Autor: Habrda Miroslav

Značky: pletacím, zařízení, jehel, stroji, volbu

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o volbu jehel v pletacím stroji pomocí volicího kolečka uloženého svisle v rovině tečné k povrchu jehelního válce pletacího stroje, přičemž se volicí kolečko otáčí kolem osy kolmé k povrchu jehelního válce. Volicí kolečko se skládá z tělesa, na němž je našroubována objímka, která prostřednictvím kroužku drží lamely, mezi nimiž jsou vzorově umístěny zvedací klínky. Zvedací klínky předzvednou příslušné jehly a výplňková, případně vzorová...

Zapojenie na voľbu regulácie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 214945

Dátum: 30.10.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: regulácie, volbu, teploty, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je voľba cyklickej i automatickej regulácie teploty s možnosťou časového spínania. Podstata vynálezu spočíva v tom, že jeden bod jedného relé je pripojený k prvému dielu prepínača, oneskorený prepínací kontakt jedného časového relé k druhému dielu prepínača, opozdený rozpínací kontakt jedného časového relé k tretiemu dielu prepínača, oneskorený spínací kontakt jedného časové ho relé k druhému i tretiemu prepínaču ako aj...

Elektrický ovládané zařízení pro volbu jehel na plochém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 215029

Dátum: 15.10.1984

Autor: Schimko Reinhold

Značky: jehel, plochém, zařízení, stroji, volbu, elektricky, pletacím, ovládané

Zhrnutie / Anotácia:

V plochém pletacím stroji s elektricky ovládaným zařízením pro volbu jehel se stopry, ovládající jehly, pohybují ve stejném směru jako jehly a jsou uloženy v jehelních drážkách jehelního lůžka a mají stupňovitě uspořádaná kolénka, která tvoří řady kolének v podélném směru jehelního lůžka. Pro každou řadu kolének je na saních umístěn zvedač, který je zapojitelný a vypojitelný mezi sousedními kolénky jedné řady kolének. Za účelem zvýšení...

Zapojenie na voľbu regulácie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218090

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: regulácie, volbu, teploty, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je voľba náročnej cyklickej i automatickej regulácie teploty s možnosťou časového spínania. Podstata vynálezu spočíva v tom, že druhý prepínací kontakt druhého relé je pripojený k piatemu dielu prepínača a piaty diel prepínača je pripojený k druhému regulátoru teploty.

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214389

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: sítě, zapojení, listových, vysílačů, displejů, informaci, jednotek, zápisu, volbu, libovolné, kontinuálního, síť, konfigurace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek skládající se z obvodu volby vysílače, obvodu volby displeje, první paměti až N-té paměti, prvního displeje až N-tého displeje, součtového obvodu, prvního vysílače se zdrojem až a M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že druhý výstup (13) obvodu (l) volby vysílače je spojen se vstupem (14) obvodu (2) volby...