Patenty so značkou «vodorovných»

Kluzný spoj vodorovných vrstev stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260425

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ležatka Aleš, Jílek Jiří

MPK: E04B 1/60

Značky: vodorovných, stavebního, díla, kluzný, vrstev

Text:

...pouze vzduchem, nutno při kladoni nebo lití připojované vrstvy zabránit pronlknutí její hmoty do vymezeného prostoru. Lze to prověst přelepením prostoru snížené části roznášecího prvku fólií, překrytím krytkou,utěsněním prostoru tmelem, těsněním z pryže nebo plastu apod. Krytka nebo tuhá fólie přitom s výhodou zajišťuje zpevnění připojené vrstvy, V místě dutiny ztenčené.Použití kluznélío spoje dovoluje aplikovat i na vedný podklad provozem...

Fixační jehla pro fixaci vodorovných výztužných prutů při výrobě pórobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260864

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šímovec Jaroslav, Buček Jan

MPK: E04C 5/16

Značky: prutů, výrobe, fixační, vodorovných, fixaci, jehla, pórobetonových, výztužných, dílců

Text:

...10. U provedení podle obr. 1 je přídržná pružina 2 tímto skluzem 1 I ukončena, u provedení podle obr. 2 a 3 je přídržná pružina 2 ukončena šikmýmnájezdem 5, navazujicím na skluz 10,tím, že spodní konec přídržné pružiny 2 je vyhnut v opačném smeru než záchyt.U provedení podle obr. 4 je přídržná pružina 2 tvařeua páskem, na jehož horním konci je vytvořena objímka B uspořádaná v atngencialním vybraní 11 na fixačni jehle 3. Objímka ii je...

Způsob tvarování vodorovných oblouků z úhelníkových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257881

Dátum: 15.06.1988

Autor: Jemelka Jaromír

MPK: B21D 47/04

Značky: oblouků, vodorovných, profilů, úhelníkových, způsob, tvarování

Text:

...jsou opatřeny po obvodu pží-. slušnou drážkou a znakem vynálezeckého řešení je, že se protahovâním současně ohýbají dve kusy uhelníkú, obrácených vůči sobě zrcadlově a to tak, že jsou postaveny na boční hranu a vrcholem profilu od sebe, přičemž se dutina vzniklé mezi ohěma úhelníky vyplní např. tvarovací vložkou.způsob tvarování vodorovných oblouků z ůhelníkového profilu je prováděn prostřednictvímběžných zářízení, které jsou vyráběny pro...

Zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu najmä u vodorovných krájacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257389

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poláček Josef, Bednařík František

MPK: B27L 5/00

Značky: suportů, najmä, vodorovných, zariadenie, strojov, krájacích, tlaku, zvýšenie, řezného

Text:

...zdvihov. Pretotže na jeden zdvih stroja pripadajú dva zdvihy piestnice, životnosť takýchto zariadení je značne obmedzená a vyžaduje náročnú údržbu.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu podľa vynálezu. ktorého podstatou je to, že v obložení bočníc pevne pripojených k reznému suportu a pojazdných na stojane sú uložené magnety.Výhodou zariadenia opatreného magnetom je to, že magnety zvyšujú...

Dvojice vodorovných přítlačných těsnicích lišt vnější izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 254514

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezděk Jaroslav, Svozil Pavel

MPK: E06B 9/20

Značky: prítlačných, vnější, vodorovných, rolety, izolační, okenní, dvojice, těsnicích, lišt

Text:

...lišt. Spodní těsnicí lišta je uchyeena na spodní části přiklápěcích lišt a je funkčně uzpůsobena pro ovládání,to je otevírání, uzavírání a jištění vodorovných těsnicích líšt. Tak se otočný pohyb přiklápěcích líšt mění na kolmý přítlačný pohyb vrchní těsnicí lišty, čímž se dosáhne rovnoměrného utěsnění okna při jeho libovolné šířce.Funkce zařízení je jednoduchá. Po odpojení spodní vodorovné těsnicí lišty, která funguje současně jako...

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vodorovných kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254360

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21J 13/08

Značky: strojích, materiálem, kovaní, tyčovým, manipulaci, kovacích, vodorovných, zařízení

Text:

...lg. Pevné prisma 1 je prostřednictvím neznázorněné konzoly lg upevněnok rámu kovacího stroje lg. Ke konzole łg je uchycenn přivařením podpěra łä na níž je uložen třetí ovládací válec 8.Kovaci nástroj łł sestává 2 pevné čelisti łg, posuvné čeĺisti il a razníku łg. V obou čelistech łg a iz jsou vytvořeny přidržovací dutiny łg a gg pro uložení tyčového materiálu gł. Pevná čelist łg je opatřena dvěma pružné uloženými upínkami gg tyčového...

Zařízení s vratnou pružinou pro měření vodorovných posunů uvnitř sypaných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238471

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čermák Zdeněk, Klapetek František, Hampel Arpád

MPK: G01C 15/08

Značky: zařízení, měření, těles, uvnitř, sypaných, vratnou, posunu, pružinou, vodorovných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká in situ, která se provádějí v rámci technicko-bezpečnostního dozoru na sypaných přehradách. Zařízení umožňuje měřit relativní změny polohy většího počtu nepřístupných vnitřních bodů v sypaném tělese. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tažném lanku, které je uloženo v ohebné hadici je upevněna soustava měrných čidel propojených samostatnými kabely s indikačním nebo registračním zařízením. Tažné lanko je na vnitřním,...

Zařízení pro dynamické měření pevnosti vodorovných potěrů a mazanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235497

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hartman Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: mazanin, vodorovných, potěrů, zařízení, dynamické, měření, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dynamické měření pevnosti vodorovných potěrů a mazanin pracující rázovým gravitačním vtloukáním nárazníku do zkoušené hmoty. Následně se vyhodnocuje hloubka, popřípadě průměr vtisku. Zařízení je snadno rozebiratelné a přemístitelné a umožňuje operativní nedestruktivní určování kvality potěru před uložením podlahové krytiny, popřípadě určení pevnostních parametrů dokončených litých podlahovin. Umožňuje velice snadnou výměnu...

Zařízení ke stírání usazenin z vodorovných česlic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233838

Dátum: 01.07.1986

Autori: Holata Miroslav, Záruba Libor, Jirsák Václav, Cink Miroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: zařízení, stírání, usazenin, česlic, vodorovných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno podvozkem, umístěným pojízdně na kolejové dráze, ke kterému je výkyvně připojeno svislé rameno, opatřené stíracím hřebenem nebo lištou. Svislé rameno může být spojeno s tažným ústrojím. Zařízení je použitelné pro vodní elektrárny s kloubovitě uspořádanou dvojicí vtoků, opatřenou vodorovnými česlicemi.

Zařízení pro vyvažování vřeteníků obráběcích strojů, například vodorovných vyvrtávaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229029

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horváth Gejza, Zieba Bohumil, Hosnedl Stanislav

MPK: B23B 47/26

Značky: vyvažování, vyvrtávaček, obráběcích, například, zařízení, strojů, vřeteníku, vodorovných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyvažování vřeteníku obráběcích strojů, například vodorovných vyvrtávaček, vyznačující se tím, že vřeteník (3) je spojen závěsem (6) přes kladky (5) na vrcholu rámu (2) stroje s jednočinným přímočarým hydromotorem (4), pevně spojeným rámem (2), přičemž hydromotor (4) je spojen hydraulickým vedením (7) s hydraulickým závažovým akumulátorem (8) umístěním mimo stroj, například pod úrovní podlahy.

Spojovací zámek svislých a vodorovných lešenových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223191

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vasilevskij Nikolaj

Značky: svislých, trubek, zámek, vodorovných, spojovací, lešenových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího zámku svislých a vodorovných lešenových trubek, kde je třeba dosáhnout rychlého a bezpečného spojení, bez závislosti na přesné rozteči spojovacích zámků na trubkách. Ke svislé trubce je přivařen příchytný plech, ve kterém je vyvrtán otvor a proříznuta drážka. K vodorovné trubce jsou za sebou přivařeny zarážky, mezi kterými je ponechána mezera, která nesmí byt menší, než je tloušťka příchytného plechu. Uzavření zámku...

Kompensátor teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 214512

Dátum: 28.02.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: vřeten, dilatací, kompensátor, teplotních, vodorovných, vyvrtávaček

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší problém kompensace teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček, pomocí natáčivého uložení, jak tažné tak i vymezovaní tažné matice posuvového šroubu, kde na čele tažné matice posuvu je pevně upnut třmen s ramenem v němž je kyvně uložena matice teplotní kompensace, jíž prochází tažný šroub teplotní kompensace, ovládaný buď ručním kolem, nebo elektromotorem při samočinném řízení pomocí ovládače.