Patenty so značkou «vodního»

Hlava vodního výplachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268453

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mareček Pavel

MPK: E21C 7/10, E21B 21/10

Značky: hlava, výplachu, vodního

Text:

...vynšlezu je na ívñní vrtací tyčí stebilizována pomocí opěrného kroužku a stobilizačního zámku, takže nemůže docházet k posuvu tělese hlavy e tím k poškození těenících manžet o hrany plnících otvorů. Další předností hlavy je, že umožňuje zachovat patku vrtocí tyče neporušenou vstupním otvorem pro přívodní trubku vody, což vede k prodloužení životnosti patky vrtací tyče. V případě haverie vrtacího soutyčí ve vrtu je možné odpojít eoutyčí od...

Zapojení systému vodního chlazení pláště konvertoru do chladicího okruhu plynových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267954

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dostál Vladimír, Vilimec Ladislav

MPK: C21C 5/46

Značky: kanálu, konvertoru, okruhu, pláště, chlazení, systému, zapojení, vodního, chladicího, plynových

Text:

...na xmpújecí nádrž ohladícího okruhu plynových kmuálů konvertoru, na obr. 2 je znúzornčno alternativní připojení chladícího systému pláštč kouvertoru nn přívodní potrubí chladící vody před xtízkotluhým oböhovým čerpadlem ohlndícíłxo okruhu plynových kauxĺtlů a na obr. 3 Jo zxuázorněno alternątivní připojení chledíoího systému pláštč komrortoru k výtlnku nizkotlakćho oběhového čerpadla cblndícího okruhu plynových kanálů.U zapojení systému...

Způsob ochrany čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264524

Dátum: 14.08.1989

Autor: Špíšek Vladimír

MPK: F16L 55/04

Značky: účinky, řadů, způsob, tohoto, ochrany, před, provádění, rázů, čerpadel, způsobu, zařízení, výtlačných, vodního

Text:

...dále porovnáno zařízení pro ochranu čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu podle vynálezu při použití větrníku a jako záso ního prostoru sací jímky čerpadel, se zařízením používajícím podle známého stavu techniky pouze větrníky.Srovnání je provedeno ro čerpací stanici s čerpaným množstvím 1 m .s do ocelového výtlačného potrubí DN 800 délky L 8 000 m ze sací jímky s hladinou na úrovni 2 m do koncového vodojemu s hladinou na...

Zapojení vodního napájecího traktu parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 263762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sadílek Jiří, Matal Oldřich

MPK: F28F 27/00, C21D 5/08

Značky: traktu, generátoru, jaderné, parních, elektrárny, vodního, napájecího, zapojení

Text:

...parních generátorů bloku jaderné elektrárny typu VVER podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na napájecím potrubí vody každého parního generátoru je zařazena clona přídavné redukce tlaku vody dimenzovaná na jednu hodnotu rozdílu tlaku z rozsahu třetiny až celéhorozdílu tlaku mezi sběrnou komorou a sekundární stranou parního generátoru při nominálním průtoku napájecí vody dosahovaného minimálním počtem současně pracujících...

Způsob výroby bezpečnostního vodního korýtka pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263319

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zatloukal Jan

MPK: B29C 51/10

Značky: bezpečnostního, protivýbuchové, korýtka, způsob, vodního, uzávery, výroby

Text:

...nepříznivé pro danou výrobu. současně se umožní výroba z minimálního rozměru výchozího polotovaru a sníží se zejména fyzická námahe obsluhy. Rovnoměrný průřez konečného výlisku zajišťuje požadovanou tříštivost V celém jeho průřezu a tím také bezpečnost protivýbuchových uzávěrů.Na obr. 1 je znázorněno volné uložení termoplastické desky před vlastním zahříváním. Na obr. 2 je znázorněn způsob uchycení desky, její ohřev po vysunutí a uzavření...

Plovákové čidlo pro identifikaci tekutých ropných látek na hladině vodního toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263043

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knybel František, Knosek Jiří, Kaminský Lubomír

MPK: G01N 27/26

Značky: tekutých, identifikaci, plovákové, ropných, čidlo, hladině, vodního, látek

Text:

...pohled na čidlo a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1. 7Dva trupové plováky , g z polystyrénu jsou překryty měděnym pláštěm 1 zasehujicím přes boky plovákového čidla až pod čáru 5 ponoru. V zadní mezitrupové části plovákového čidla je na ose 5 výkyvně uloženo rameno Q vidlicových držáků 1, § dvou pomocných plováků 3, gg. K výkyvnému ramenu Q je připevněna lžícová elektroda łł. Před přid plovákového čidla je předsunuta čelbová plocha gg s...

Způsob psychrometrického měření vodního potenciálu rostlinných částí v uzavíratelném držáku vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262511

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zámečník Jiří

MPK: G01N 33/48

Značky: měření, vodního, způsob, částí, psychrometrického, uzavíratelném, potenciálu, vzorků, rostlinných, držáku

Text:

...odporu povrchu rostlin pro prostup vodní páry. Při tomto způsobu dochází k většímu či menšímu poškození vrchnívrstvy buněk a vlivem toho měření vodního potenciálu nemusí vždy odpovídat skutečným hodnotám v měřeném vzorku.Uvedené nevýhody se odstraní podle tohoto vynálezu způsobem měření vodního potenciálu rastlinných částí v uzaviratelném držáku vzorku. vynález umožňuje měřit vodní potenciál při vyrovnání vodních par, tím že vyrovnání...

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C01B 33/32

Značky: vodních, sodného, způsob, výroby, čistých, vodního, draselných

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Stator vodního lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254561

Dátum: 15.01.1988

Autor: Maňas Josef

MPK: F03B 11/06, F03B 3/16

Značky: vodního, stroje, stator, lopatkového

Text:

...náklady, souvisioí se zavzdušñovacím zařízením.Výše uvedené nedostatky se nevyakytují u pomaluběžných vodních lopatkových strojů,jejichž stator je podle vynálezu opatřen pratencovými tryskami na tlakovou vodu, vyúařujícími do mezer mezi statorem a hěžným kolem.Vytvořením a uspořádáním prstencových trysek na tlakovou vodu ve statoru podle vynálezu se docíli toho, že následkem dynamického účinku z proudění tlakové vody po jejím výstupu z...

Koncentrát pro přípravu vodního roztoku pro obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245622

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hemerková Emilie, Tajovský Miloš

MPK: C09G 1/04

Značky: přípravu, vodního, koncentrát, roztoku, obrábění

Text:

...kapaliny. všechny vodní roztoky uvedených látek mají nedostatečný mazací efekt, v kombinaci s mýdlem je doprovázen i rychlým rozkladem kapaliny. Obvykle vysoké pH jmenovaných látek má často za následok narušování nátěrů obráběcích strojů.Uvedené nedostatky odstraňuje koncentrát podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že obsahuje jako hlavní složku beta betabetatrioxytriethylaminfosfát, který je hlavní substancí uplatňujíoí se z hlediska...

Zapojení vodního chlazení kondenzátoru zejména parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245553

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: F28B 1/02

Značky: zapojení, chlazení, zejména, turbiny, vodního, parní, kondenzátorů

Text:

...stálý odběr vody ze zdroje.Je také možné prívod a vývod vodního kanálu napojit na vodní zdroj. Je výhodné zapojit vodní kanál do cirkulačního vodního okruhu, jehož druhou součástí je sprchový chladící bazén se sprchovou soustavou a jejím vlastním vodním okruhem, popř.i ventilátorem a s dalším vývodem přípojeným na vodní zdroj.Zapojením podle vynálezu se celkem zhospodární vodní chlazení kondenzátoru, dosáhneA se tedy menší měrné spotreby...

Zařízení vodního akumulačního zdroje tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241152

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gebauer Jan, Janeeka Jioí

MPK: F24H 1/18, F24D 11/00

Značky: akumulačního, zařízení, vodního, tepla, zdroje

Text:

...zdrojem tepla pod horizontální rovinnou nejnižší akumulační nádrže. Na obr. 3 je zaříze ní se dvěma vertikálními sériemi akumulač-ních nádrží a zdrojem tepla umístěným pod horizontální rovinou nejníže položené akumulační nádrže se spoločným propojovacím potrubím spodních akumulačních nádrží na vratné potrubí. Na obr. 4 je obdobné zařízení jako na obr. 3, avšak se třemi vertikálními seriemi akumulačních nádrží a se samostatnou akumulační...

Zařízení ke spouštění motoru a k pohonu vodního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226399

Dátum: 01.11.1985

Autor: Smejkal Jan

Značky: vodního, motorů, čerpadla, spouštění, zařízení, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke spouštění motoru a k pohonu vodního čerpadla pro motocykly a jiná jednostopá motorová vozidla vyznačené tím, že ozubené kolo (2) klikového hřídele je převod spojeno s posuvným ozubeným kolem (4) na hřídeli (5) vodního čerpadla, dále spojeným prostřednictvím volnoběžky (9) a spouštěcího kola (10) na hřídeli (5) vodního čerpadla se spouštěcím segmentem (7) spouštěcí kliky (12) uloženým na spouštěcím hřídeli (6), přičemž na hřídeli (5)...

Zařízení k napájení vodního prostoru tlakového generátoru na zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227643

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dostál Jaroslav, Melichar Bohuslav

Značky: uhlí, tlakového, napájení, zařízení, generátoru, zplyňování, vodního, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k napájení vodního prostoru tlakového generátoru na zplyňování uhlí umístěné mezi spodním vnějším dnem a vnitřním pláštěm tlakového generátoru a sestávající z napájecí trubky, vyznačené tím, že dále sestává z mezipláště (2) připevněného k válcové části (72) vnitřního pláště (7) radiálními lopatkami (3), přičemž napájecí trubka (1) je odkloněna od normály (8) k povrchu spodního vnějšího dna (5) o 10 až 20° a ústí mezi radiální lopatky...

Zařízení pro regulaci teploty vodního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224478

Dátum: 25.10.1984

Autori: Siebert Monika, Scholz Carola, Mulansky Manfred, Pinkau Horst

Značky: vytápění, zařízení, vodního, teploty, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci teploty vodního vytápění pomocí výměníku tepla a ventilátoru, zvláště pro kabiny řidičů samochodných zemědělských strojů a stavebních strojů a také dalších strojů se spalovacími motory, chlazenými vodou. Účel vynálezu spočívá v tom, aby se zlepšily pracovní podmínky řidičů pomocí regulace teploty v kabině, realizované s nejmenšími obtížemi. Úkolem vynálezu je vytvoření nízkoinerční a plynulé možnosti...

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215702

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kučera Josef, Haneček Karel, Makeš Jiří, Petrus Ivan

Značky: součinitele, výrobků, regulaci, výrobe, zejména, zařízení, betonových, vodního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků obsahujících kabely, vodiče, svorky, potrubí, vyznačující se tím, že nastavitelná stupnice s odporovým vysílačem (1) s ukazovací ručkou (4) mezním kontaktem (5) zapojeným na dávkovač vody (2) s odporovým vysílačem (3) výpustným ventilem vody (6) navazuje na čidlo teploty záměsové vody (12), čidlo teploty kameniva (10), čidlo teploty cementu (11), odměřovač...

Mísa vodního uzávěru kouřovodu dvounístějové zkujňovací ocelářské pece.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213529

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bobek Karel, Michalík Stanislav

Značky: uzávěru, mísa, pece, kouřovodu, dvounístějové, ocelářské, zkujňovací, vodního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodního uzávěru kouřovodu dvounístějové zkujňovací ocelářské pece, v němž se usazují pevné částice z odtahových spalin. Mísa vodního uzávěru podle vynálezu je uspořádána tak, že na dnu (2) mísy jsou po obvodu odtahového náústku (3) kouřovodu (4) tangenciálně uspořádány proplachové trysky (5) a na kuželovém plášti (1) vytvořeny výtoky (7) vyústěné do spirálového sběrného kanálu (8), do něhož jsou shora zaústěny splachovací trysky...