Patenty so značkou «vodních»

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav, Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: F22B 37/10, A21B 3/04

Značky: zařízení, nízkotlaké, vodních, odlučování, výrobníky, kapek, páry

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Dilatační ložisko vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266116

Dátum: 14.11.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: vodních, ložisko, zařízení, dilatační

Text:

...stranou otevřené a vsazené do ložiskoveho tělesa. Ke druhé volné části koule přiléhá přírubové víko, jež je pevně spojené s ložiskovým tělesem a jež je 2 vnitřní strany vyložené kluzným pouzdrem. Podstatou vynálezu je, že v otvoru koule je suvně uložen druhý čep opatřený přírubou, ve které je upevněn rozpěrný čep, jenž je svým čelem opřen 0 dno otvoru koule, přičemž k přírubě je připevněna nosná deska spojená s konstrukcí vrat.Do...

Způsob stanovení monomerní kyseliny akrylové a nebo methakrylové ve vodních disperzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265930

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanuš Jiří, Blažková Dana

MPK: G01N 30/26

Značky: způsob, vodních, akrylové, monomerní, stanovení, methakrylové, disperzích, kyseliny

Text:

...octovou) ve směsi s methanolem.této doby se samdraselný s kyselinou fosforečnou nebo octan sodnle vynálezu přináší několik výhod proti dosavadnímu postupu umožňuje odpadá při něm hledání srážedla vhodného užity snadno dostupnéZpůsob stanovení pod analyzovat i špatně se srážející typy disperzí, o daný vzorek a k vlastnímu chromatografickému stanovení jsou vypr oratorní přístroje Praha).kolony tuzemské výroby (Separon SGX NH 2, výrobce...

Způsob suchého odstraňování oxidů síry, fluorovodíku a chlorovodíku ze spalin a odpadních plynů s obsahem vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265109

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hartman Miloslav, Svoboda Karel, Jakubec Karel, Musil Zdeněk, Veselý Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: fluorovodíku, chlorovodíku, suchého, způsob, odpadních, odstraňování, vodních, obsahem, plynů, spalin, síry, oxidů

Text:

...typem kontaktního zařízení pro reakci mezi částicemi sorbentu a odpadními plyny je reaktor 5 fluidní vrstvou částic hydroxidu nebo oxidu vápenatého, reaktor s cirkulující fluidní vrstvou částic sorbentu nebo transportní reaktor s recirkulací částečně zrea qovaných částic sorbentu zachycených v odlučovači, např. v cyklonu.Konverze hydroxidu vápenatého na siřičitan a síran vápenatý dosahuje 30 až 60 molárních podle teploty, do...

Pevné ložisko těžkých vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264453

Dátum: 14.08.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: zařízení, pevně, těžkých, ložisko, vodních

Text:

...nádobou.Výhodou pevného ložiska podle vynálezu je dokonalé uložení a utěsnění koule, čímž je zabráněno vnikání vody do ložiska. Rovněž je výhodou nízký koeficient tření ložiska. Důsledkem je podstatné zvětšení spolehlivosti a životnosti ložiska při zmenšení energetických nároku na otáčení vrat. Výhodou je také možnost čištění ložiska při provozu, aniž by bylo nutno vyčerpat vodu z komory, protože mazací a vypouštěcí prvky ložiska jsou...

Způsob pro ochranu studní malých vodních děl a dálkovou signalizaci jejich provozních závad

Načítavanie...

Číslo patentu: 264128

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turóczi Endre

MPK: G08B 7/06

Značky: vodních, dálkovou, provozních, ochranu, studní, malých, signalizaci, jejich, závad, způsob

Text:

...jednotky ll, kde vstupy komparátoru lg jsou spojený 3 první a druhou svorkou k, l druhého vinutí proudového měniče ll, první výstup komparátoru lg je spojen s druhým čítačem lg hodinových impulsů, druhý výstup komparátoru ll je spo~ jen s druhou indikační jednotkou lg, kterou výhodně tvoří zvuková poplašná jednotka, výstup druhého čitače ll hodinových impulsů je spojen s třetí indikační jednotkou ll, první svorka 5 prvního vinutí...

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C01B 33/32

Značky: vodního, výroby, způsob, sodného, vodních, čistých, draselných

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Ventil k napouštění a vypouštění vodních korýtek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261775

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zatloukal Jan, Bednařík Josef

MPK: F16K 31/163

Značky: napouštění, vodních, ventil, vypouštění, korýtek

Text:

...ktorý představuje jak úsporu vlastních korýtek, tak i času potrebného pri vyprandñovtní a přemiołování protivýbuchových uzáver do jednotlivých úseku hlubinnőho dolu, co představuje aa eoučaaného stavu avýlení efektívnosti těžby v tomto odvětví. ventil zlepluje pracovní podmínky, aniäuje fysickou námnhu a byl odtkouäen na vodním korýtku 3 velmi dobrými výeledky. I při aebelepłím aachdzení a opatrnosti při manipuiaci e vodními korýtky může...

Zapojení pro rozběh a odstavení vodních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260934

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lamač Jiří

MPK: F03B 15/06

Značky: rozbeh, vodních, odstavení, zapojení, turbin

Text:

...zesilovačů s hysterezní charakteristĺ kou pro zjištování úrovne vstupních a z diferenčního členu pro zjištění, zda je třeba další stroj spustit nebo odstavit. Diferenční člen je operační zesilovač. Rozbéhový výstup Q ovládacího bloku Q je spojen se vstupem gł rozběhového řadiče Q. Odstavovací ~ýup âi ovládacího bloku Ž je spojen se vstupom Zł odstavovacího řadiče 1. Odstavovací řadič 1 je sekvenční wbvod z dvouvstupových hradel pro zajištění...

Zařízení pro dezinfikaci pitné vody z malých vodních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259828

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Zdeněk, Kučera František

MPK: C02F 1/18, C02F 1/00

Značky: zařízení, malých, vodních, zdrojů, pitné, dezinfikaci

Text:

...dochází .k nepravidelnému poklesu-bla» diny vodní v malém vodním zdroji. NaznaČeným postupem se dá rovněž nárazově dezinfikovat voda i ve velkých akumulacích,kde jednoduché zařízení podle vynálezu umísťujeme~ 11 a~ -pňítoku vpitné- vody do vodojemu v IIĚIFEZOVÝCII intervalech přidaváme do dávkovače patřičný objem vody podle požadovaného stupně dezinfekce a průtoku dezinfikované vody. Zařízení ,podle vynálezu je možno .použítdálewe,...

Způsob odstraňování těkavých látek z vody a vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koller Jan, Mach Mojmír, Grünwald Alexander

MPK: C02F 1/04

Značky: způsob, vodních, látek, těkavých, roztoku, odstraňování

Text:

...Sborník prací ÚVP Praha - Běchovice 1983/ jsou zahrnuty výsledky pokusú s destilaci amoniaku z kalové vody po methanizaci kejdy z výkrmny vepřů. Výzkum byl iniciován patentem /Krištoufok J. Fr. Dem. FR 2 474 901, B 09 B 3/OD.Přĺkladem řešení při němž se vedle amoniaku získají destilacĺ i další těkavé látky je odstrañování amoníaku a chloroformu z odpadních vod z výrohy.herbicidů /Manczak M.,Kozakowsku P. Gaz. Woda i Tech. Sanit. 57, 5,...

Natáčecí zařízení lopat oběžného kola vodních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256619

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Jaroslav

MPK: F03B 3/14

Značky: strojů, zařízení, vodních, oběžného, lopat, natáčecí

Text:

...kterou je kloubově spojena s klouzátkem.Kloubově uložení kulové hlavice natáčecí páky bezprostředně v klouzátku umožňuje odstranit obvyklé válcově čepy, tvořící až dosud nezbytný spojovací článek mezi klouzátky a natáčecími pás kami, a tím lépe a účelněji využít omezený prostor v náboji oběžného kola. V důsledku takto zmenšeného počtu součástí se tímto uspořádáním zvýší celková účinnost natáčecího zařízení podle vynálezu a současně se...

Válec pro zachycování ropných látek na vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256300

Dátum: 15.04.1988

Autori: Richter Jaroslav, Bačík Jan

MPK: C02F 1/40, E02B 15/04

Značky: vodních, tocích, látek, válec, ropných, zachycování

Text:

...měla umožňovat, aby jim mohly být vybaveny pracovní skupiny pro práci v terénu.Válec pro zachýcování ropných látek na vodních tocích podle vynálezu sestává z několika textilních provazců, po délně uspořádaných v pláěti, který je opatřen zástěrkou.Kromě textilních provazců je uvnitř pláště umístěn také zatěžovací člen.Plášt válce pro zachycování ropných látek i jeho výplň,tzn. především textilní provazce jsou vyrobeny z textilních...

Zařízení na čištění vodních nádrží, s výpustí zejména plaveckých bazénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242666

Dátum: 01.04.1988

Autor: Petrů Vladimír

MPK: E04H 3/20

Značky: nádrží, výpustí, bazénu, zařízení, zejména, vodních, plaveckých, čištění

Text:

...hladiny bazénu a hladiny vod ního sloupce ve startovacím válci.Nevýhodou zařízení podle autorského osvědčení č. 217331 je značná slcžitost a objemnost startovacího válce. Vzhledem k hloubce bazénových van, např. 3,8 m, musí být startovací válec nejménč 4 m vysoký. Další nevýhodou je, že na bazénech není dost často místo pro skladování takto objemného zařízení.Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro měření propustnosti vodních par plošnými textiliemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253652

Dátum: 17.12.1987

Autor: Markes Rudolf

MPK: G01N 7/00, G01N 7/10

Značky: propustností, plošnými, měření, zařízení, textiliemi, vodních

Text:

...hodnotě,se v zařízení podle vynálezu zajistí jednoduše také termostatování odpaŕovací nádobky, což značně zjednodušuje provedenízarízení. Pomocí porézní vrstvy může být v zařízení podle vynálezu uenadněno rozložení menšího množství vody po ploše nádobky. Míkroporézní vrstva, propustná jen pro vodní páry,může vodu v nádobce uzavřít a tak vedle množství vody v nádobce může být minimalizována i vzdálenost mezi místem odpařování a měřenou...

Aktivátor vodních roztoků a homogenních vodních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241898

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fenik Milan, Chmelík Milan

MPK: C02F 1/48

Značky: směsi, homogenních, vodních, aktivátor, roztoku

Text:

...elektromechanickým měničem je připrevenapro následnou aktivaci magnetickým polem, kterou se stane energeticky aktivní a působí zejména na rozpuštění solí, tedy změnu jejich kryetalizace, a takto aktivovanou vodu nebo vodní agěš lze využít jak v humánní, tak v průmyslové praxi. Zařízení je navícVynález a jeho účinky jsou dále popeány V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schema aktivátoru vodních...

Acidobazická biobaterie využívající vodních rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240940

Dátum: 01.10.1987

Autori: Viklický Vladimír, Dráberová Eduarda

MPK: H01M 6/24

Značky: biobaterie, využívající, rostlin, vodních, acidobazická

Text:

...1936 vinogradovová 3.N. Metody stanovení koncentrace vodíkových iontů, Přírodovědecké vydavatelství. Praha. 1953). jejichž odpor je podstatné nižší.Některé typy uspořádání acidobazícké biobaterie podle vynálezu Jsou schematicky znázorněny na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je zobrazena acidobazícká biobaterie podle vynálezu, která obsahuje v jedné části osvětlenou suspenzi řas Hydrodíctyon retículatum a v druhé části umělou rybníční vodu,...

Způsob získávání koncentrátu kovů z koloidních či suspenzních vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244459

Dátum: 15.09.1987

Autor: Cipová Marta

MPK: C22B 11/00

Značky: způsob, získavání, roztoku, suspenzních, kovů, koloidních, koncentrátů, vodních

Text:

...či suspenzí a po provedení filtrace ze získaný filtrační koláč vyjms a apálí.Tento způsob je vázán na technologii produkující jemná čáetice o velikosti 3 až J OOOMm a je vhodrw pro přerulovanou technologii.Zmínäná způsoby filtrace jsou pro atomatologickou praxi nevyhovující a nepoułitelná. Ľ zechgcováni drobných čáetic drahých kovů rozptýlených ve atomatologických vodách vzniklych pri opracováxxí zubnich náhrad z drahých kovů musí být filtr...

Zařízení pro pohon vodních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250804

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šnajder Jan

MPK: A01D 44/00

Značky: strojů, vodních, zařízení, pohon, žacích

Text:

...pro prohnutí nekonečného pásu, přičemž lopatky jsou uloženyiv závěsech na nekonečném pásu prostřednictvím výkyvných držáků.Prohnutím nekonečného pásu v dolní části zařízení pro pohon vodních žacích strojů vychylovacími kladkami v kombinaci s upevněním lopatek V závěsech na nekonečném pásu prostřednictvím výkyvných držáků se docílí toho, že jsou v záběru vždy nejméně dvě lopatky, které vstupují do záběru a vystupují ze záběru pod malým...

Vícesložková přísada k urychlení vysychání vodních nátěrů slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 233396

Dátum: 01.01.1987

Autori: Par Jindřich, Otáhal Vlastislav

MPK: B22C 3/00

Značky: forem, prísada, urychlení, nátěrů, jader, vodních, vícesložková, slévárenských, vysychání

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesložková přísada k urychlení vysychání vodních nátěrů slévárenských forem a jader je určena především pro formy a jádra pojená jílovými pojivy, křemičitanem sodným nebo organickými pojivy na bázi pryskyřic. Sestává ze základní směsi, skládající se z 20,80 % hmotnostních hydroxidu vápenatého a z 20,80 % hmotnostních chloridu sodného nebo chloridu draselného. Alternativně lze k základní směsi přidat chlorid hořečnatý, chlorid barnatý nebo...

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230399

Dátum: 15.11.1986

Autor: Novotný Ivan

MPK: E02D 27/04, E01D 15/12

Značky: tocích, založení, povrchové, zařízení, mostních, provizorních, plošné, pilířů, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích, vyznačené tím
že je tvořeno plochým prvkem, např. ocelovou deskou (1), fólií (4) apod., kloubově spojeným s konstrukcí nánožky (2) pilíře a ležícím na dně (3) vodoteče.

Elektrochemický způsob stanovení parciálního tlaku vodních par v plynech a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 237752

Dátum: 15.09.1986

Autori: Moščev Rafail Velislavov, Manev Veselin Georgijev, Pavlova Petja Zlatikova

MPK: G01D 21/00

Značky: způsob, provádění, stanovení, elektrochemický, vodních, parciálního, plynech, zařízení, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrochemické metody a zařízení pro stanovení parciálního tlaku vodních par v plynných směsích. Úkolem tohoto vynálezu je vyvinout metodu pro stanovení parciálního tlaku vodních par, při kterém není nutná cirkulace analyzovaného plynu a která umožňuje měření vlhkosti v určitém bodě prostoru, a zároveň zhotovit zařízení pro stanovení parciálního tlaku vodních par na základě metody podle vynálezu a s odlišností ke snadné...

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230169

Dátum: 15.09.1986

Autori: Švancara Rudolf, Jonáš Karel, Hrbotický Zdeněk

MPK: E02B 3/16

Značky: zálivky, zařízení, asfaltomastixové, rovinných, nádrží, plochách, dnech, zvláště, ukládání, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání asfaltomastixové zálivky na rovinných plochách, zvláště na dnech vodních nádrží, řek a kanálů, sestávající z automobilu s vyhřívaným domíchávačem, vyznačené tím, že na úložném rámu (5) domíchávače (1) je upevněna ukládací vana (4) s výpustnou štěrbinou opatřenou stavitelným dorazem (18), ovládanou přímočarým hydromotorem (7), a třísekční rozváděč (15), přičemž hrabla (11) upevněné na rámu (13) automobilu jsou ovládána...

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nechvátal Stanislav, Polák Josef, Hašlarová Marie

Značky: staveb, anoda, rozpustná, katodické, elektrolytický, kovových, zařízení, pomocná, ochrany, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu...

Zařízení na vzdouvání hladiny ve vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 231420

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vořechovský Miroslav

MPK: E02B 3/10

Značky: tocích, vzdouvání, vodních, hladiny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro vytvoření vzduté hladiny ve vodních tocích za použití vaku trubicového tvaru, který v pracovní poloze je naplněn tekutinou a zakotven v korytě toku tak, že tvoří přehrazení mezi jeho návodní a povodní stranou. Vynález řeší problém zakotvení vaku bez spodní stavby a odstranění vymílání dna v jeho bezprostřední blízkosti na povodní straně tak, že zařízení je opatřeno podložkou z ohebného materiálu, která v pracovní poloze...

Dezintegrační magnetický aktivátor vodních roztoků a homogenních vodních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228369

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mladá Boleslav, Andrs František, Rejdák Zdeněk, Hokynář Otakar

Značky: vodních, homogenních, roztoku, aktivátor, směsi, magnetický, dezintegrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší aktivací vody, která ztratila svou počáteční fyzikální aktivitu, například schopnost rozpouštění látek ve vodě rozpustných. Podstata vynálezu, který je tvořen nádobou a zdrojem magnetického pole, spočívá v tom, že v nejširší části nádoby (1) je souose s nádobou (1) uloženo turbomíchadlo (6). Nad rovinou turbomíchadla (6) je v horní části nádoby (1) vytvořen vstupní otvor (8). K výstupnímu otvoru (4) nádoby (1) je připevněná...

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227570

Dátum: 01.06.1986

Autori: Flíček Jan, Nechvátal Stanislav, Hašlarová Marie, Polák Josef

Značky: vodních, staveb, ochrany, soustava, katodické, pomocných

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb, vyznačená tím, že jednotlivě, elektrolyticky rozpustné anody (3) soustavy jsou nejméně na dvou místech (21) upevněny na nejméně dva nosiče (2) z elektricky nevodivého materiálu, nezávisle na sobě a každá elektrolyticky rozpustná anoda (3) soustavy má vlastní přívod (4) ochranného elektrického proudu, nezávislý na přívodu (4) ostatních elektrolyticky rozpustných anod (3).

Uspořádání vzduchových a vodních trysek v nádobách s těžkými suspenzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226125

Dátum: 15.04.1986

Autor: Liberda Ladislav

Značky: vodních, vzduchových, nádobách, trysek, uspořádání, těžkými, suspenzemi

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání vzduchových a vodních trysek v nádobách s těžkými suspenzemi, například tlakových nádobách, z nichž je pneumatickým přetlakem odváděn vysokopecní kal, které jsou u svého dna opatřeny nejméně jedním vzduchovým potrubím vybaveným tryskami, vyznačené tím, že dvě řady vzduchových trysek (5, 6) vzduchového potrubí (4) umístěného u dna tlakové nádoby (1) jsou vyústěny k jejímu vrcholu a jsou odkloněny od kolmice o úhel 75 až 80 ° a v první...

Herbicidní, algicidní a růst suchozemských a vodních rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223893

Dátum: 15.04.1986

Autori: Clair Roger Lee, Burow Kenneth Wayne

Značky: způsob, herbicidní, výroby, rostlin, účinných, vodních, suchozemských, látek, prostředek, regulující, algicidní, růst

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní, algicidní a růst suchozemských a vodních rostlin regulující prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 1,0 až 90,0 % hmotnostních isoxazolylimidazolidinonu obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku R2 představuje atom vodíku nebo společně s R4 tvoří dvojnou vazbu, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R4 představuje hydroxyskupinu,...

Plošné materiály s vysokými hodnotami sorpce vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 228797

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dudák Zdeněk, Praus Miroslav, Mitek Jiří, Karásek Otakar, Hadobáš František

MPK: D06N 3/14

Značky: vodních, plošné, materiály, hodnotami, sorpce, vysokými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plošných materiálů s vysokými hodnotami sorpce vodních par, vhodných zejména pro výrobu obuvi a oděvů. Tyto materiály jsou tvořeny alespoň jednou sorpční vrstvou, která je s výhodou situována tak, aby byla jednou stranou svého povrchu co nejblíže zdroji fyziologické vlhkosti. Na opačné straně sorpční vrstvy pak může být připojena další vrstva nebo vrstvy plošného materiálu, zejména pak krycí lícová vrstva. Vlastní sorpční vrstva...

Zařízení pro kontrolu hladiny vodních protivýbuchových uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 220181

Dátum: 15.10.1985

Autor: Herna Jaroslav

Značky: hladiny, uzáver, vodních, zařízení, protivýbuchových, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví v hlubinných dolech. Vynález se týká zařízení pro kontrolu hladiny vodních protivýbuchových uzávěr v dlouhých důlních dílech hlubinného dolu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je využito permanentních magnetů na vnitřní a vnější straně, přičemž vnitřní permanentní magnet je spojen s plovákem hladiny. Vynálezu lze využít v jiných oblastech průmyslu, zejména chemii.

Pneumatická vyrovnávací komora vodních elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219727

Dátum: 15.09.1985

Autori: Čihák František, Holata Miroslav

Značky: komora, elektráren, vyrovnávací, pneumatická, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatické vyrovnávací komory vodních elektráren, kde se část mechanické energie vody nestacionárních hydraulických režimů vznikajících při najíždění a odstavování vodních zdrojů využívá k přeměně na mechanickou energii stlačeného vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pneumatická vyrovnávací komora vodních elektráren je opatřena deformovatelnou dutou konstrukcí, například měchem nebo vlnovcem, jež je propojen prvním...

Zařízení na čištění vodních nádrží, zejména plaveckých bazénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217331

Dátum: 01.08.1985

Autor: Lhoták Miloš

Značky: vodních, zejména, plaveckých, zařízení, čištění, nádrží, bazénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technického opatření k provádění hygienických zásad pro provozování vodních nádrží, zejména pro sportovní účely. Předmět vynálezu řeší zařízení na čištění vodních nádrží, zejména plaveckých bazenů od hrubých nečistot. Podstatou vynálezu je to, že násoska jedním svým koncem ponořená do vodní nádrže, je druhým svým koncem zaústěna do startovacího válce v horní částí opatřené záklopkou, umístěného na výpusti na dně vodní nádrže....

Pneumatický tlumič vodních rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225964

Dátum: 01.07.1985

Autori: Fuchs Zdeněk, Prachař Lubomír

Značky: tlumič, vodních, pneumatický, rázů

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický tlumič vodních rázů, zejména pro důlní automatické čerpací stanice, vyznačený tím, že nad zpětným ventilem (4) je do výtlačného potrubí (5) čerpadla (3) zaústěno vzduchové potrubí (7), napojené přes alespoň jeden řízený uzávěr (8, 9) na zdroj (10) tlakového vzduchu.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu vodních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216535

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krumkalns Eriks Victor

Značky: prostředek, účinných, způsob, výroby, regulaci, rostlin, látek, fungicidní, vodních, růstu

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu vodních rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu se 3 až 10 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, methallylovou skupinu, fenylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu, trifluormethylfenylovou skupinu, benzylovou skupinu, methoxybenzylovou skupinu, methylbenzylovou skupinu,...

Způsob čištění vodních a topných systémů od korozních zplodin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216960

Dátum: 01.09.1984

Autori: Boleslav František, Boleslav Jiří

Značky: způsob, železa, systému, vodních, topných, zplodin, čištění, korozních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vodních a topných systémů od korozních zplodin železa vyznačený tím, že se do vodní náplně systému přidá 4 až 70 g/l kyselého uhličitanu sodného nebo draselného a náplň se udržuje v cirkulaci za současného odlučování uvolněných korozních zplodin a kalů z náplně.