Patenty so značkou «vodivosti»

Použitie 2-amino-2-etyl-1,3-propándiolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrnujúcich uhličitan vápenatý pri udržiavaní stabilnej vodivosti suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20819

Dátum: 12.07.2013

Autori: Rentsch Samuel, Ippolito Fabio, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02

Značky: 2-amino-2-etyl-1,3-propándiolu, materiálov, stabilnej, vodných, vápenatý, zahrňujúcich, použitie, uhličitan, vodivosti, suspenziach, suspenzie, udržiavaní, aditiva

Text:

...ktoré môžu byť použité na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahmujúcich uhličitan vápenatý sú aditíva, ktorá neobsahujú hydroxidové ióny, alektoré generujú tieto ióny pri reakcii s vodou.0016 Týmito aditívami môžu byť soli, ako sú sodné soli slabých kyselín. Príklady tohto typu aditíva by zahmovali octan sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan draselný a alkalické0017 Ďalšou možnosťou je použitie aditív na báze dusíka, ktoré...

Metóda merania tepelnej vodivosti materiálov a senzor na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287386

Dátum: 29.07.2010

Autori: Kubičár Ľudovít, Štofaník Vladimír, Vretenár Viliam

MPK: G01N 25/18, G01K 15/00

Značky: materiálov, metoda, tepelnej, vodivosti, vykonávanie, senzor, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Metóda je založená na fyzikálnom princípe šírenia sa tepla z miniatúrneho guľového zdroja uloženého v meranom materiáli. Meria sa teplota samotného povrchu guľového zdroja, ktorá vplyvom odvádzania tepla do meraného materiálu spočiatku rastie, potom sa ustáli a začne rásť, keď šíriace sa teplo dosiahne okraj materiálu. Teplota nameraná v ustálenom stave je mierou tepelnej vodivosti meraného materiálu. Tepelná vodivosť sa vypočíta podľa známeho...

Spôsob na prípravu modulátorov regulátora transmembránovej vodivosti pri cystickej fibróze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19947

Dátum: 19.03.2010

Autori: Demattei John, Zlokarnik Gregor, Grootenhuis Peter, Van Goor Frederick, Trudeau Martin, Yap Dahrika Milfred Lao, Botfield Martyn, Roeper Stefanie, Ryan Michael, Looker Adam, Neubert-langille Bobbianna, Krueger Brian

MPK: C07D 215/233

Značky: vodivosti, transmembránovej, cystickej, fibróze, modulátorov, regulátora, přípravu, spôsob

Text:

...na pozícii 508 sekvencie aminokyselín CFTR, ktorá sa bežne označuje ako AFSO 8 CFTR. Táto mutácia sa vyskytuje V približne 70 prípadovcystickej choroby a je spojená so závažnou chorobou.0008 Delécia. zvyšku 508 V AFSO 8-CFTR zabraňuje vznikajúcemu proteínu správne sa poskladať. Toto má za následok neschopnosť proteínu opustiť ER a premiestniť sa do plazmovej membrány. Ako dôsledok, počet kanálovt prítomných. V membráne je oveľa...

Modulátory regulátora transmembránovej vodivosti cystickej fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16887

Dátum: 23.10.2009

Autori: Sheth Urvi, Yang Xiaoqing, Binch Hayley, Fanning Lev, Hurley Dennis, Numa Mehdi, Grootenhuis Peter, Van Goor Fredrick, Botfield Martyn, Silina Alina

MPK: A61K 31/439, C07D 453/04, C12Q 1/02...

Značky: modulátory, transmembránovej, fibrózy, vodivosti, regulátora, cystickej

Text:

...kanálov v membráne a porucha vrátkovania spoločne vedú k zníženiu transportu aniónov epitelom, čo vyústi v poruchu transportu iónov a kvapalín.(Quinton, P. M. (1990), FASEB J. 4 2709-2727). Pomocou štúdií však bolo preukázané, že nižšie počty AF 508-CFTR »sú funkčné, ale menej než CFRT divokého typu. (Dalemans et al.(1991), Nature Lond. 354 526-528 Denníng et al., supra Pasyk a Foskett (1995), J. Cell. Biochem. 270 12347-50). Okrem AF...

Adičná formulácia vhodná na antistatickú úpravu a zlepšenie elektrickej vodivosti neživého organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8403

Dátum: 28.02.2008

Autori: Mähling Frank-olaf, Posselt Dietmar, Kormann Claudius, Lange Arno, Vinckier Anja

MPK: C10M 161/00, C10L 1/14, C10L 1/24...

Značky: adičná, vhodná, elektrickej, vodivosti, materiálů, organického, antistatickú, formulácia, úpravu, neživého, zlepšenie

Text:

...druhov molekúl, pričom minimálne80 hmotn. týchto druhov molekúl vykazuje teplotu varu vyššiu ako 150 °Cpri normálnom tlaku, pričom súčet všetkých zložiek (vrátane eventuálne prítomných vedľajšíchAdičná formulácia podľa vynálezu - zväčša v dôsledku výroby- môže obsahovať ako vedľajšie zložky a/alebo nerušivé znečistenie ešte do 10 hmotn., výhodnejšie až do 5 hmotn., najvýhodnejšie až do 2 hmotn. iných látokVo výhodnej forme uskutočnenia...

Meracia komora prístroja na meranie špecifického tepla, teplotnej vodivosti a tepelnej vodivosti materiálov impulznou prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3684

Dátum: 02.12.2003

Autori: Vretenár Viliam, Kubičár Ľudovít, Hrkút Pavol, Matay Ladislav, Boháč Vlastimil, Markovič Marian

MPK: G01K 17/00, G01N 25/20

Značky: impulznou, komora, tepla, metodou, teplotnej, materiálov, tepelnej, meracia, přechodovou, meranie, specifického, vodivosti, prístroja

Text:

...10 je nalepená Kaptonová fólia 11. V drážke pod homogenizátorom 10 je umiestnený miniatúmyplatinový teplomer na meranie teploty výmenníka 1 tepla. Homá časť výmenníka 1 tepla je opatrená dotláčacím skrutkovým mechanizmom 16 materiálovej vzorky 14 cez senzor tlaku, ktorý zaručuje reprodukovateľnosť prítlaku najmä pri meraniach mäkkých materiálov ako je to znázornené na obr. 5. Na výmenník 1 tepla je tepelne kotvený izoterrnický plášť 4,...

Zapojenie oscilátora s transformáciou a kompenzáciou stratovej vodivosti rezonátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279790

Dátum: 12.03.1999

Autor: Malý Petr

MPK: H03K 3/011, H03B 5/00, H03B 5/04...

Značky: oscilátora, kompenzáciou, rezonátora, transformáciou, vodivosti, stratovej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na druhú svorku (12) indukčno-kapacitného rezonátora (1) je pripojená výstupná svorka (31) konvertora (3) kapacita - vodivosť. Prvá svorka (11) indukčno - kapacitného paralelného rezonátora (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) konvertora (2) vodivosť - kapacita. Výstupná svorka (22) konvertora (2) vodivosť - kapacita je pripojená na prvú svorku (41) syntetického kapacitora (4). Druhá svorka (42) syntetického kapacitora (4) je pripojená na...

Regulační ventil s proměnnou vodivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260513

Dátum: 15.12.1998

Autori: Panoch Václav, Novotný Karel

MPK: F16K 31/02

Značky: ventil, proměnnou, regulační, vodivosti

Text:

...otvory pro průohod vodiclch kolíkñ lg R proti každé ůzké-straně táhln 3 jevytvofen podélný válcový otvor pro průohod tyčinky 33. Tyčinky lg jsou pevně spojeny s hornim jádrem 1. V dolním jádru Q a v pouzdru gg je kolmo k jejich podélné ose a rovnoběžně se širokou stranou táhla 3 vytvořen válcový otvor 5. V cele délce tohoto válcového otvoru g je do něj na každá široké straně táhla 3 tąk vložen jeden váleček A odpružený přitlačovací pružinou...

Gumárenská zmes so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279430

Dátum: 04.11.1998

Autori: Zamboj Ivan, Kvasnica Jozef, Košík Martin, Bielek Jozef, Suran Pavol, Barta Štefan, Karas Rudolf

MPK: C08L 11/00, C08L 9/00, C08K 3/22...

Značky: zvýšeným, gumárenská, súčiniteľom, tepelnej, vodivosti, teplotnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je zložená zo základnej gumárenskej zmesi a hydroxidu hlinitého ako plniva, ktorého veľkosť častíc je pod 20 mikrometrov a jeho zastúpenie v gumárenskej zmesi sa pohybuje od 0,30 do 0,94 hmotnostného zlomku. Základná gumárenská zmes pozostáva z týchto zložiek s nasledovným rozsahom hmotnostného zlomku: polychloroprénový kaučuk 0,04 až 0,70, polybutadiénový kaučuk 0,04 až 0,30, oxid horečnatý 0,01 až 0,05, kyselina steárová 0,002 až 0,015,...

Zařízení pro vysokofrekvenční bezkontaktní měření vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270085

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gaš Bohuslav, Zuska Jiří

MPK: G01N 27/00, G01R 27/00

Značky: měření, bezkontaktní, vysokofrekvenční, vodivosti, zařízení

Text:

...vstupem prvního přepínače 1. Na druhý vstup prvního přapínače 5 je připojan druhý výstup budícího generátoru l. Výstup prvního přepínače 5 je spojen se vstupem zesilovače 2, který může případně.obsahovat i usměrňovač střídavého napätí. Výstup zesilovače 2 je napojen na vstup druhého přepínače 5. První výstup druhého přepínače É je výstupem měřícího zařízení a může být spojen s výstupním obvodom 2 měřícího zařízení, který zařízení přizpůsobuje...

Polymerní kompozitní materiál s elektronovou a iontovou vodivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265058

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bjorklund Robert, Inganäs Olle, Novák Petr

MPK: C08L 71/04

Značky: způsob, výroby, kompozitní, polymerní, iontovou, elektronovou, vodivosti, materiál

Text:

...roztoku /I/ rozptýli mono- nebo oligomery pyrrolu nebo jeho derívátú, které po přidavku oxídačniho činidla zpolymeruji na polymer /II/, polymerní kompozitní materiál se zbavi zbytku oxídačního činidla, upraví se do vhodné formy a zbaví rozpouštědla. Oxidačnim činidlem jsou látky ze skupiny peroxidu vodíku, persiranů a/nebo železitých sotňTvar polymernimu kompozitnímu materiálu se udělí způsobem podle vynálezu, záležejícím ve smisení roztoku...

Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264708

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: G01N 27/18

Značky: člen, vodivosti, výrobkov, měrný, potravinářských

Text:

...č. 2 je vzorkovnica merného člena v priečnom reze.Merný člen pozostáva z vyhrievacieho elektrického obvodu l so žhaviacim odporovým drôtom g, zasahujúcim do vzorkcvnice A prostredníctvom meracieho rámčeka g. Vyhrievací obvod l pozostáva dalej zo zdroja elektrického prúdu 5, reostatu §, ampěrmetra 1, ktoré sú napojené 2 tvoria dva rovnaké termočlánky lg, vodičom lg na žhaviaci odporový drôt g. Merací obvod ktoré sú uchytené V meracom...

Zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti v ustáleném teplotním stavu s vyloučením vlivu teploty okolí na výsledek měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262128

Dátum: 10.02.1989

Autori: Keim Lubomír, Mikula Ján, Kypr Petr, Navrátil Libor, Škopek Jaroslav

MPK: G01K 1/20

Značky: výsledek, součinitele, měření, zařízení, ustáleném, vyloučením, stavu, teploty, tepelně, teplotním, okolí, vodivosti, vlivů

Text:

...rtepelněizolečním prstencem. Toto řešenívyhovuje při měření -vzorrků s vysokým součinitelem tepelné vodivosti, ale nevyhovuje při měření vzorků, jejichž součinitel tepelného odporu je biízký součinitel-í »tepelného odporu materiálu tepelněizolačního prstence.ľentoínedostastek odstraňuje zařízení podle vynál-ezu sestavající z chladicíhc a ohřívacího dílu, mezi ktterými je měřený vzorek, jehož podstata spočíva v tom, že chla»dicí a...

Měrný vodivostní článek na měření elektrické vodivosti kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260955

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kühnlenz Hans, Engler Jürgen, Lange Christine

MPK: G01N 27/02, G01N 27/07, G01N 27/00...

Značky: elektrické, vodivostní, měření, článek, kapalin, měrný, vodivosti

Text:

...Bane nonoro uununnpaý B ero anywpeHHeMnDOCTPaHCTBe nponomeum Bnou snexwponoa, KOT 0 pHe qepes cnepneuue or nepcrnx uaonnwopa nponeneuu K sneKTponaM. Hpyroň Koneu Tpyöm saxaunnnaewcn ceruawum nHoM.Ha npunaraemux pncynxax nsoöpameno cneymmee mur.1 npowoqnad sqeäxa n paspeseHr.3 nnarpawma sanncnmocrn conpowunnennn om enexwponpononocrn nsmepuTenhuoü aqeünn.B xaqecwne npnnepa ocymecmnnenua naoůperennn npencwanneua npowoqnan aueňxa. Ha nonoanue...

Způsob měření koeficienu tepelné vodivosti živných tkání a tekutin v klidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244375

Dátum: 01.06.1988

Autor: Parma Václav

MPK: G01N 25/18

Značky: tekutin, tepelně, klidu, způsob, vodivosti, koeficienu, živných, tkání, měření

Text:

...při měření v tekutině zůatane měřené prostředí v klidu a výsledek není ovlivněn přestupem tepla konvekcí. Vyhodnocením přechodové odezvy prvku se určí jednak oteplení prvku jako veličina závislá na koeficientu tepelné vodivosti měřeného prostředí, jednak vlastní teplota měřeného prostředí. Tato teplota nemusí být předem známa ani stabilizována. Měření může být prováděno periodicky,takže je možné sledování časových závislostí í vzájemných...

Spôsob permanentnej úpravy polymérov, pre zvýšenie ich elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256750

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dimun Milan, Spevárová Eva, Deanko Peter, Hulík Milan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Šimek Ivan

MPK: C08K 3/10, D06M 11/04

Značky: spôsob, zvýšenie, permanentnej, vodivosti, elektrickej, polymérov, úpravy

Text:

...zabudované nitrilové sku- .pin-y. Ďalšie úpravy .polymérov za účelom zníženia »ich elektrického odporu sú popísané v gpočetn-ých patentových spisoch napríklad .USA PAT 4.362 779 v 4 287 254 4 336.028 4 410.593 nEurnp. .PAT .35 406, AP PAT číslo 512 .358000 58018 445 591021 722, Enanc. PAT 2 272 567.Nevýhodou súčasného stavu u pokovovaných povrchov sú pomerne komplikovaná a nákladné metódy, diskutabilná prilnavosť kovovej...

Elektróda pre vizuálne sledovanie rozloženia nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255309

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kokin Sergej, Baják Ivan, Vereščagin Igor, Turek Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: rozloženia, mernej, vzoriek, vizuálne, vodivosti, nehomogenít, elektroda, sledovanie, elektrickej

Text:

...registrácie má nevýhody v potrebe chemického spracovania záznamového materiálu a tým v časovom oddialeni výsledku vyšetrenia. Pri plnení výbojovej medzery iným plynom,ako je vzduch, sa zariadenie stáva zložitejšie a zároveň sa komplikuje manipulácia so vzorkami.Uvedené nevýhody sa dajú odstrániť tým,že pri uvedenom spôsobe zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek sa ako elektróda vytvárajúca výbojovúmedzeru použije...

Zařízení k současnému měření tepelné a teplotní vodivosti zejména plošných deformovatelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255063

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 17/20

Značky: tepelně, zařízení, deformovatelných, současnému, zejména, vodivosti, plošných, měření, teplotní, materiálů

Text:

...dříve než u známých zařízení,u nichž lze navíc teplotní vodivost nespojitých materiálů, například textilií, určit pouze s velikou chybou. známá zařízení jsou dále oproti zařízení podle vynálezu značně robustní a komplikovaná.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky V náryse zařízení k současnému měření tepelné a teplotní vodivosti zejména...

Kalorimeter pre meranie tepelnej vodivosti a tepelnej kapacity pre oblasť nízkych až izbových teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246036

Dátum: 15.12.1987

Autor: Baxa Jozef

MPK: G01K 17/00

Značky: nízkých, izbových, kapacity, meranie, oblast, teplot, vodivosti, tepelnej, kalorimeter

Text:

...umiestnená medzi strednou doskou 3, hornou doskou 2, a dolnou doskou 4 vlastného kalorimetra, tvoreného ešte ra.diačným plášťom 5 a stahovaclml skrutkami 6 s dotláčacimi pružinamwi 7.Dosky vlastného kalorimetrua sú so vzorkou v dokonalom tepelnom kontakte, zabezpečenom pri objemových zmenách vzorky a skrutiek dotláčiacími pružinami. Vlastný kalorimeter je tepelným mostom 8 spojený s hornou príru-bou 9 kal-orimetra a jeho plášťom 1 ll, ktoré...

Zmes na báze epoxidu pre elektrotechnické aplikácie so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245070

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vyroubal Antonín, Prokop Alois, Zeman Luboš, Lang Pravdomil, Trhlin Alois, Micka Jioí, Schustr Pavel

MPK: C08L 63/02

Značky: zvýšeným, báze, teplotnej, tepelnej, epoxidů, súčiniteľom, elektrotechnické, vodivosti, aplikácie

Text:

...boli stanovené experimentálne pomocou impulznej metody s okamžitým plošným zdrojom. Získané výsledky obsahuje tab. 1. Hodnota pre prahový objemový zlomok oxidu kremičitého bola odhadnutá taktoPríspevok k efektívnym süčinitelom tepelnej a teplotnej vodivosti od perkolácie fonónov v závislosti od objemového zlomku oxidu kremičitého s veľkosťou častíc do 50 m, v tabuľke 1.T a b u l k a 1 Hv Äzĺnv AMHV AVĺĺnv ĺĺý-Kzĺľlv 107-AknVAknV...

Omezovač nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252803

Dátum: 15.10.1987

Autor: Willis Donald Henry

MPK: H04N 9/535

Značky: proudové, reprodukční, televizní, obrazovky, nadměrné, omezovač, vodivosti

Text:

...impulsy předemJasový signál Y je dodáván na vstup budicího stupně ÉQ obrazovky §§, kde je jasový signál kombinován s rozdílovými signály barvy z jednotky 33 pro zpracování barvonosného signálu a kde se vytvářejí barvonosné signály R, B a G. Tyto signály se pak přikládají na signálové vstupy, například na katody, obrazovky §§ pro reprodukování barevného obrazu.vysoká pracovní napětí pro neznázorněnou zaostřovací elektrodu a druhou anodu...

Zariadenie na meranie tepelnej vodivosti pomocou etalónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242498

Dátum: 15.09.1987

Autor: Alber Ferdinand

MPK: G01N 25/18

Značky: etalónov, tepelnej, pomocou, meranie, zariadenie, vodivosti

Text:

...vzorka a chladiace teleso až po chladič sú uložené v segmentoch izolácie,ktoré vzájomne prlliehajú prítlakom výklopného pruženia uchyteného na stenách skrinky merania.Výhodou zariadenia je konštrukčné jednoduchost a nenáročnosť, urýchlenie procesu prípravy a priebehu merania, možnosť automatického záznamu meraných teplôt a možnost automatizácie procesu merania.Na výkrese je schematvicky znázornenývertikálny rez zariadením a jeho napojenie...

Způsob bezkontaktního stanovení elektrické vodivosti elektrolytických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246554

Dátum: 20.08.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Csányi Anton, Švancar Ján

MPK: G01N 27/02

Značky: elektrické, způsob, kapalin, vodivosti, stanovení, elektrolytických, bezkontaktního

Text:

...ycnnňrenb, ynpannnemmñ WMDOKOHOHOCHHM renéparopom HMHYHBCOB, neTeKTop 5 perncwpnpymuň nýnöop 6,Hanpnmep unmposoü BOHBTMGTD. HpHqeM Bosöymnammnň KoHTyp 1 nonxnmqen K Hc~ Toqunxy 4 nepeMeHHoro Hanpnmennx, a nsmepnwenbnbů KoHTyp - K 0 sxoy neTeKropa 5, K Buxoy KoToporo nonxnmuen perncwpnpymmü npuőop 6. ÚÓMOTKH name,puTenbHoro H aoaöymammero KOHTYPOB ynomenu Ha Konnueoőpasnme cepneqnnxn us MQPHHTOMHPKOPO Marepnana c Bbmoxoň MarHuTHoň...

Způsob měření teplotní vodivosti zejména plošných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250316

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 17/08

Značky: způsob, plošných, zejména, vodivosti, předmětů, měření, teplotní

Text:

...jednoduchého vztahu a skutečnost, že veškeré .hodnoty pro výpočet teplotní vodivosti lze získat z jediného měření, což umožňuje kontinuální měření, např. na pohyrbující se plošné textilii.Podstata způsobu podle vynálezu vyplyne z popisu funkce příkladného zařízení podle obr. 1.Blok 1 je pomocí topné -spirály 2 vytapěn na .požadovanou teplotu stabilizovanou ineznázorněným regulátorem spojeným -s čidlem teploty 3. Další čidlo 4 slouží lke...

Zařízení pro registraci skokových změn vodivosti v polarografickém obvodu a při adsorptivní akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250125

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ladislav, Herout Martin

MPK: G01N 27/48

Značky: akumulaci, změn, registraci, vodivosti, adsorptivní, polarografickém, skokových, obvodů, zařízení

Text:

...potenciálu vůči referentní elektrodě. K detekci náhlých změn vodivosti v polarografickém obvodu slouží větev elektrického obvodu obsahující kapacitu. Dojde-li např. ke skokově změně povrchu pracovní elektrody, která je polarizována programovatelně měnitelným stejnosměrným polarizačním napätím, změní se skokově elektrický odpor, resp. vodivost měřeného roztoku mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Na tuto změnu reaguje monostabllní klopný...

Sposob zistovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249856

Dátum: 15.04.1987

Autori: Turen Ivan, Brhlík Iren

MPK: G01N 27/20

Značky: nehomogenít, mernej, vzoriek, zisťovania, vodivosti, spôsob, elektrickej

Text:

...exponenciálna s časolvou konštantou závislou od kapacity medzery medzi povrchom vzorky a elektródou a od odporu,cez ktorý náboj vytvárajúci tento potenciálny rozdiel, preteká.V dôsledku toho pri naložení napätia, ktoré prekračuje hodnotu potrebnú na vznik elektrického výboja na dobu kratšiu alebo zro-vnatelnú s časovou konštantou nárastu tohto napätia, k výboju vôbec nemusí dôjsť. To, či výboj vznikne alebo nie, závisí od velkosti naloženého...

Sposob merania tepelnej vodivosti pomocou etalónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248980

Dátum: 12.03.1987

Autor: Flimmel Jozef

MPK: G01N 25/18

Značky: merania, spôsob, vodivosti, etalónov, pomocou, tepelnej

Text:

...určí ta časť vyvinutého tepla, ktorá za daných podmienok V meracom zariadení preteká mimo skúšaného telesa, na základe čoho vyplynie množstvo tepla pretekajúce skúšanou vzorkou. Výhodou merania súčinitella tepelnej vodivosti pomocou etalónov je zjednodušenie zariadenia a urýchlenie procesu merania. Pri zisťovaní súčinitela tepelnej vodivos ti podla vynálezu sa postupuje tak, že najprvsa uskutoční meranie tepelnej vodivosti etalónu, ktorý...

Zařízení k měření elektrické vodivosti grafitových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238141

Dátum: 16.02.1987

Autori: Valeš Jiří, Altrichter Jan

MPK: G01N 27/00, C03B 20/00, C03B 5/033...

Značky: měření, zařízení, kroužků, elektrické, vodivosti, grafitových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru měřicí techniky a řeší problém třídění grafitových kroužků používaných v pecích pro výrobu křemenného skla. Měřicí cívka má dvě vinutí, z nichž jedno, budicí je připojeno na zdroj elektrického proudu a frekvenci O,5 až 50 kHz a druhé měřicí, je připojeno na milivoltmetr.

Zapojení pro měření vodivosti roztoků solí, zejména dialyzačního monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248694

Dátum: 12.02.1987

Autori: Willmann Jiří, Petrželka Vít

MPK: G01N 27/07

Značky: dialyzačního, zapojení, monitoru, vodivosti, zejména, měření, solí, roztoku

Text:

...vstup operačního zesilovače łg,k jehož invertujíoímu vstupu je připojen jednak zpětnovazební odpor 1 a jednak první vývod proměnného odporu á a výstup operaěního zesilovače lg je přes omezovaoí odpor § spojen jednäkse zpětno vazebním odporom 1 a jednak přes paralelní kombinaci zpětnovazůího248 894 kondenzátoru 6 a linearizačního odporu 2 propojen s neínvertu jíoím vstupom operačoího zesilovače łgg přičemž druhý vývod proměnného...

Přístroj pro provozní měření tepelné vodivosti izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236083

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vlach Josef, Obr Jan, Černý František

MPK: G01K 7/02

Značky: měření, vodivosti, tepelně, provozní, prístroj, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro provozní měření tepelné vodivosti izolace, jehož podstata spočívá v tom, že v ochranné trubce je uložen měřící kotouč opatřený po obou stranách zavulkanizovanými spoji termočlánků seriově zapojených, na spodní straně měřícího kotouče je povrchový spoj termočlánku pro měření teploty povrchu izolace pod měřícím kotoučem a na vnějším povrchu ochranné trubky je připevněna trubička, ve které je pružně uložen spoj...

Způsob měřní elektrické vodivosti stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234103

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kůdela Vlastimil, Linka Miroslav

MPK: G01R 27/22

Značky: stejnosměrným, elektrické, způsob, proudem, měřní, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká způsobu měření elektrické vodivosti stejnosměrným proudem ve vodivých roztocích a hmotách zbotnalých vodivými roztoky a řeší vyloučení vlivu polarizace elektrod na správnost měření. Způsob měření elektrické vodivosti stejnosměrným proudem ve vodivých roztocích a hmotách zbotnalých vodivými roztoky, řešící vyloučení vlivu polarizace elektrod na správnost měření. Předmětem vynálezu je způsob měření elektrické vodivosti...

Způsob stanovení vyrovnání teplot vzorku materiálu pro měření tepelné vodivosti dynamickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235682

Dátum: 01.06.1986

Autor: Šípek Jiří

MPK: G01N 25/18

Značky: vyrovnání, způsob, vzorků, teplot, dynamickou, tepelně, měření, materiálů, stanovení, metodou, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovení okamžiku vyrovnání teplot ve zkoušeném vzorku materiálu pří měření tepelné vodivosti dynamickou metodou se uskutečňuje pomocí dvou diferenciálně zapojených termočlánků (1) a (2), umístěných v geometrickém středu a těsně pod povrchem zkoušeného vzorku (6), napojených přes číslicový voltmetr (3) na minipočítač (4) a programovací jednotku (5). Stanoví se tak automaticky a zcela jednoznačně okamžik vyrovnání teplot v celém průřezu...

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229413

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kolník Stanislav, Turek Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: vodivosti, nehomogenít, vzoriek, spôsob, zisťovania, mernej, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek pomocou elektrického výboja, význačný tým, že sa na sústavu pozostávajúcu z elektród, vzorky a medzery vyplnenej plynom pôsobí elektrickým napätím, vytvárajúcim v medzere výboj a z rozloženia intenzity tohto výboja sa určuje rozloženie mernej elektrickej vodivosti vo vzorke.

Vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230063

Dátum: 01.04.1986

Autori: Havaši Peter, Lipský Vladimír

MPK: G01R 19/155

Značky: vodivosti, merací, elektrickej, meranie, transformátor, vysokonapäťový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti v inštrumentácii pre elektroforetické techniky. Jeho podstata je v tom, že na izolačnej kostre meracieho transformátora s tvarovaným izolátorom je umiestnené vinutie pre vyhodnocovaciu elektroniku, ktoré je vyvedené z meracieho transformátora pomocou vývodu vinutia pre vyhodnocovaciu elektroniku a vinutie pre vodivostný detektor,...

Zmes na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230057

Dátum: 01.04.1986

Autori: Barta Štefan, Veselý Karel, Kratochvíl František, Bielek Jozef

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12, C08K 3/26...

Značky: báze, tepelnej, vodivosti, zvýšeným, súčiniteľom, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovánia plastických látok. Rieši zloženie smesi na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti pozostávajúcej z polyolefínov a anorganických plnív. Zmes je zložená z polyolefínov a uhličitanu vápenatého s veľkosťou častíc pod 10 um v koncentrácii od 30 % objemových respektíve 55 % hmotnostných do 54 % objemových respektíve 90 % hmotnostných. Polyolefíny so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti je...

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223406

Dátum: 15.03.1986

Autori: Polák Josef, Novotný Tomáš, Veleta Pavel

Značky: zemního, potrubí, měření, odporu, stanovení, způsob, průměrné, izolace, vodivosti, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korozního průzkumu v terénu, tj. zjištění kvality izolačního povlaku podzemního potrubí pro účely katodické ochrany a řeší problém stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí. Pracovní postup spočívá v tom, že se změří postupně zemní odpor potrubí ve vzdálenostech maximálně 2 km podél trasy v místech vybudovaných standardních měřicích objektů, načež se stanoví hodnota průměrné vodivosti izolace...

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace v zemi uloženého izolovaného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220487

Dátum: 15.11.1985

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

Značky: potrubí, uloženého, izolace, izolovaného, stanovení, vodivosti, způsob, průměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření průměrné vodivosti izolace v zemi uložených potrubí i v oblastech s bludnými proudy. Podstatou vynálezu je způsob stanovení průměrné vodivosti izolace výpočtem ze změřeného útlumu potrubí uvažovaného spolu s okolní zeminou za koaxiální vedení, kde potrubí představuje vnitřní vodič a okolní zemina vnější. Pro potrubí se nejprve ze známých rozměrů vypočtou primární parametry a ze závislosti útlumu na primárních...

Zapojení obvodu pro měření elektrické vodivosti kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226850

Dátum: 01.09.1985

Autori: Janál Rudolf, Louda Jindřich

Značky: obvodů, měření, elektrické, kapalin, zapojení, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření elektrické vodivosti kapalin na několika měřicích mísech tvořené generátorem, sondami zapojenými v jednotlivých měřicích větvích, přepínačem signálů, vyhodnocovacím zařízením a řídicí jednotkou, vyznačené tím, že nejméně jedna z elektrod první sondy (4) a druhé sondy (5) je připojena k výstupu (2) generátoru (1), nejméně jedna další elektroda první sondy (4) je přes první impedanční člen (6) a nejméně jedna další...