Patenty so značkou «vodítko»

Vodítko lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265736

Dátum: 14.11.1989

Autori: Plucnar Radim, Musálek Lubomír, Pater Milan

MPK: B21B 25/00, B21B 25/02

Značky: lisoděrovací, stolice, vodítko

Text:

...vůle ve vodítku neguje význam vodítka a sochor není v bezprostřední blízkosti válcü veden.Uvedené nedostatky odstraňuje vodítko lisoděrovací stolice podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že povrchové přímky funkčních ploch vodítka ležící v rovinách procházejících osou válcování svírají s touto osou úhel. jehož tangenta má velikost od 0,003 do 0,180. že třecí síla vznikající při vajících stolic a nemohouVýhodou vodítka...

Vběžné vodítko lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265735

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pater Milan, Plucnar Radim, Musálek Lubomír

MPK: B21B 25/00, B21B 25/02

Značky: stolice, vběžné, vodítko, lisoděrovací

Text:

...nedostatek odstraňuje vběžné voditko lísoděrovací stolice podle vynálezu,jehož podstata je, v příčném průřezu se funkční obvod vodítka přimyká k 1/4 až 7/10 obvoduVýhodou vběžného vodítka podle vynálezu je to, že dojde~li k úplnému vyplnění jmenovítémůže materiál při zvýšeném pěchování vytéci do vylehčení a třeci sílyho průřezu vodítka,jako u vodítka se souvíslým obvodem. Toto umožňuje válcová ve vodítku nenarůstají tak strmě,ní vsádky...

Vodítko saní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264567

Dátum: 14.08.1989

Autor: Lunkmoss Erich

MPK: B21B 31/02

Značky: vodítko, sání

Text:

...polodrážka, ve ktoré je uložena a šrouby připevněna vodici tyą na níž je suvně uložena polodrážkou zákledová deska vodítek, přičemž Základová deska je na svých bocích opatřena verůikálními stojinami s vrcholovými patkami, ktrě jsou přivráceny ke svislé ose procházejíoĺ voćicíHlavni výnoäu vynúlezu ornú mmawminím řešením je nutno Spat~ ŕovat v tom, je fo Vytvořeno jedno voćítko ro jeo, . . . . , M Toto voüiugo 52 vcelmu, ge presne...

Vodítko horní větve řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260075

Dátum: 15.11.1988

Autori: Benda Jiří, Kopřiva Vladimír, Šůs Jaroslav, Tatek Pavel, Husák Pavel

MPK: F16H 7/18, B62M 9/16

Značky: horní, větve, řetězů, vodítko

Text:

...přišroubováno svou zadní částí k horní části kyvné vidlice, přičemž dosedací plocha spodní části vodítka na horním povrchu kyvné vidlice je vytvořena na obvodě vodítka. Výška žebra vodítka je větší, než jedna polovina rozdílu výšky destičky sekundárního řetězu a vnějšího průměru řetězové rolny. Řešením vodítka dle vynálezu je dosaženo potřebné pružností i v horní tahové větvi řetězu, nebot řetěz nabíhá od zadní přišroubované části vodítka,...

Vodítko lanovodu, například přední brzdy motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245438

Dátum: 01.07.1988

Autori: Broosch Erika, Stiebert Monika

MPK: B60T 7/08

Značky: přední, lanovodu, například, vodítko, motocyklů, brzdy

Text:

...velkým zdvihem, například pro terénní jízdu, kde vlivem pérování dochází ke změně polohy a ohýbání lanovodu a nakonec i jeho poškození. špatné upevnění lanovodu má za následek i narušení povrchové úpravy blatníku nebo vzpěry.za 245 438 Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny vodítkem lanovodupřední brzdy motocyklů podle vynálezu, jehož podstatou je, že otvor v tělese vodítka má oválný tvar s šířkou větší než průměr lanovodu a úchytné...

Jednostranné opěrné vodítko průvodnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244286

Dátum: 01.05.1988

Autor: Ágh Ladislav

MPK: B66B 7/02

Značky: vodítko, jednostranně, průvodnice, opěrné

Text:

...na tlžní klec, pod ní je zavllenadopravní nádoba,opatŕená alespoň jedním jadnostrannym oplrnýmvodítkem průvodnica. Obr. 2 zobrazuje jednostrannu oplrná vodítko průvodnice při průohodu dopravní nádoby lachetní sto » licí a obr. 3 je znázorňuje při opření o prdvodnici. Na obr. 4je půdorysný pohled na jednostrnná opörnu vodítko průvodnic. Jednostranne opdrná vodítko gg průvodnice je k dopravní nádobá ll, zavčlená pod töiní klecí lg, pevnl...

Dvojdielné vodítko injekčnej ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: 253907

Dátum: 17.12.1987

Autori: Greksák Miloslav, Pechan Zdeněk, Šmigáň Peter

MPK: A61M 5/32

Značky: vodítko, injekčnej, dvojdielné

Text:

...tvorené dvoma pozdĺžnymi telesami, opatrenými pozdĺžnou drážkou tvoriacou vedenie ihly, pričom najmenej na jednom telese sú vytvorené spojovacie mechanizmy, ktorého podstatou je, že pozdĺžne telesá sú spojené k sebe privrátenými pozdlžnymi stenami, v ktorých je vytvorená pozdlžna drážka prechádzajúca na oboch koncoch do kužeľovitého rozšírenia, pričom spojovacie mechanizmy, napríklad tesne priliehajúce výstupy, pérová západka alebomagnetické...

Vodítko závěsu visutého dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245147

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hermecz István

MPK: F27D 3/00, F27B 9/14

Značky: vodítko, dopravníku, visutého, závěsu

Text:

...příchytce vytvorené ve tvaru písmena L. K této pásíííci a protilehlému rameni příchytky je ,připevněna výztuha. Mezi pásnicí, příchytkou a výztuhou může být z tepelněízuo 4lačííích důvodů vložena vyzdívka. Tato vyzdívka může být dále připevněna na plášť pece přes přichycovaci dílec. K příchytce může být dále připevněna kotva na kotvení vyzdívky stropu.Výhodou vodítek takto provedených je,Ze jejích hmotnost se proti stávajícímu pnovedení...

Vodítko pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253295

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hille Wolfram

MPK: F15C 3/02

Značky: pístů, vodítko

Text:

...auxo 10 c Bnemnnu Bosnyxon 3 cnxau.Hauaoe ucnonnenne mynxunonnpyer cneymmum o 6 pa 3 oM 1 -KpyrnuünopmHenoň sonorunx-2 Momer ömTbnepeaHHyT Hensoöpameuumm na nepreme.ycTpoäcTsoM nan 5 BepxHee, Tax u B Hnmnee xoneqnoe nonomeuue. B BepXHeM KoHequou nonomeúnn Kpyrnoro nopmnenoro sonownuxa 2 Boannxammee B MECTE npncoenn~ HBHHH 9 naaneune He ueew.cBnsH d MQCTOM npncoenuennn 8. MecTo npncoeunennn f 8 caxsano qepes Konbuenym HOHOCTB 7, Konbuenoü...

Vodítko závěsu, zejména visutého dopravníku ve stropní drážce pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 246944

Dátum: 15.10.1987

Autor: Svaeinka Jioa

MPK: F27D 3/00, F27B 9/14

Značky: stropní, vodítko, dopravníku, zejména, drážce, závěsu, visutého

Text:

...tepelné dilatace pásnic.Z hlediska funkčního je dále výhodné, je-li ustavující dílec opatřen osazením, jehož tlouščka je maximálně rovna tlouštce pásnice. Náběhovou hranu tohoto osazení lze mírně zko~ sit. Drážku je možné zhotovit obráběním nebo přivařením dílce s drážkou.Výhodou spoje provedeného podle vynálezu je, že nevyžaduje zvláštní nároky na dodržení výrobních tolerancí vodicích pásnic závěsů. Toto provedení může být použito v rovné i...

Dvoupolohové vodítko průvodnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243359

Dátum: 15.09.1987

Autor: Reichert Václav

MPK: B66B 7/02

Značky: vodítko, dvoupolohové, průvodnic

Text:

...následek naprosto klídnou jízdu i při velká vzdálenosti vodítek. Ani při nepřeanám usta vení prúvodnic nedochází k rázům.Vzhledem k tomu, e je zajištěno dostatečně vedení dopravní nádoby, není třeba omezovat rychlost jízdy jámou. Je rovněž možno využít celý profil těžní jámy bez rizika havárie.Zvyšuje se bezpečnost práce obeluhujících pracovníků, jímž poskytuje jednoduchou manipulaci při. zajiltování jednotlivých funkčních poloh.Na...

Okrajové vodítko papíru psacích a jim podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243432

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tamura Humio, Tanaka Hiromitsu

MPK: B41J 13/30

Značky: podobných, vodítko, okrajové, strojů, psacích, papíru

Text:

...k pevné časti 1 stroje, například podpěře papíru, jsou vytvořeny záchyty ä. V touto případě jaou mo len 1 vytvoreny tří nicht 5. Jejich počet může pýt podle potřeby libovolný. Jsou provedsny jako výčnälky, které jsou na boční straně opatřeny šikmou naběhovou plochou 2, procházející v záchytnou plošku m a vodící plošku 11.Také rozmíatění zachytů Q je libovolné, zpravidla je rovnomerné. Záchyty ą zapsdají do vodící drážky 12, vytvorené v...

Vodítko dvojkolí v železniční přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251913

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zähr Hans Joachim, Kahl Siegfried, Menzel Karl-heinz

MPK: B61F 5/26

Značky: dvojkolí, přepravě, vodítko, železniční

Text:

...nawenwe HET HHKBKHX yxa saunň. KpoMe TOFO, sro cnocoö Hneew Henocrarox, ufo nocne npousneexuoü yc- 251913wanoskn xonecnoň napu HyxHoeme sucsoöonnra ocenym HànpannnmmymH 1 MenHTE npouemywoqwmü snenenr-coenuuwenbnun sneneawou. B sro npeua, xorna npoucxonur narpysxa wenemxn nocpencTaoM xopnyca aarona, Hennsa coaepmeuuo ncxnmw wars cuemeune xonecaoň napm HGCMOTPR na saxnuuuaane. Kpone roro, acc Bumenasaanuue Hcnanuenmn Hnemr rar oömnň...

Vodítko pro posouvání desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234170

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ježek Pavel, Nesnídal František

MPK: H05K 13/04

Značky: vodítko, spojů, desek, plošných, posouvání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčních dílů elektronických zařízení a řeší uspořádání vodítka pro zasouvání desek plošných spojů při montáži do koster a rámů. Vodítko je vytvoře no ze střední části a koncovek. Střední část má průřez ve tvaru písmene U, jehož ramena jsou na koncích zahnuta do lemu. Dutina mezi rameny slouží k zasunutí jednotných výstupků koncovek. Koncovky jsou upraveny pro různé způsoby připevnění do kostry nebo do rámu. Upevnění může...

Sklopné vodítko průvodnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228590

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pangl Antonín

MPK: E21F 13/06

Značky: sklopné, vodítko, průvodnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sklopné vodítko průvodnic, zejména pro zařízení na přepravu materiálu jámou. Sklopné vodítko sestává z pevné části, která je pevně uložena na přepravním zařízení, na němž je na nosiči uložená sklopná část vodítka. Nosič je veden v alespoň jednom ložisku. Poloha sklopné části je aretována pružným členem, který je upraven na jednom konci nosiče. Opačný konec nosiče je opatřen zajišťovacím a ovládacím prvkem. Sklopné vodítko průvodnic...

Vodítko pístní tyče teleskopického tlumiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236426

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kučera Stanislav, Špís Ladislav, Plíva Josef

MPK: F16F 9/32, F16F 9/36

Značky: tyče, pístní, vodítko, tlumiče, teleskopického

Zhrnutie / Anotácia:

Vodítko pístní tyče pro teleskopické tlumiče, jehož vnitřní vodící část suvné obepíná pístní tyč a mezi vnitřní a vnější částí vodítka je plné dno, které je v horní části vyztuženo žebry. Přechodové části dna jsou zaobleny. Vodítko je určeno pro teleskopické tlumiče, zejména hydraulického typu - pro jednoplášťové i dvouplášťové druhy tlumičů.

Vodítko pro zavádění kruhových sochorů do rovnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224897

Dátum: 01.08.1985

Autori: Luhový František, Baršoň Ladislav

Značky: kruhových, zavádění, vodítko, sochorů, rovnačky

Zhrnutie / Anotácia:

Vodítko pro zavádění kruhových sochorů do rovnačky vyznačené tím, že sestává z kuželového vodícího pláště (l), který je na vstupním konci opatřen zaobleným náběhovým límcem (2) a kolmo seříznutým výstupním ústím (3).

Vodítko drátu se zachycovacím zařízením pro rychloběžné splétací stroje bez trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 223564

Dátum: 01.09.1984

Autori: Geling Helmut, Burhmann Karl-heinz, Wesche Horst, Poida Martin

Značky: zachycovacím, vodítko, splétací, rychloběžné, drátu, zařízením, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vodítko drátu se zachycovacím zařízením pro rychloběžné splétací stroje bez trub, u nichž splétaný materiál se vede po sinusových trajektoriích podél osy stroje k bodu splétání a které jsou určeny ke zhotovování pramenů a lan. Cíl vynálezu spočívá ve snížení poškození na minimum, ke kterému dochází v důsledku nevyhnutelných přetržení splétaného materiálu. Podle vynálezu uvažuje úkol zabránit dodatečnému porušení těch větví...

Vodítko pro děrovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 215676

Dátum: 15.03.1984

Autori: Nevím Erich, Laník Milan

Značky: děrovací, stroj, vodítko

Zhrnutie / Anotácia:

Vodítko pro děrovací stroj pracující s dvojkuželovými děrovacími válci na válcovací trati s automatikem, členěné po délce rovinou děrování na část náběhovou a část výběhovou, vyznačující se tím, že délka náběhové částí (1) činné povrchové přímky je 0,33 až 0,75 násobkem délky její výběhové části (2), přičemž náběhová část (1) činné povrchové přímky svírá s rovinou základny (3) úhel 2 až 10° a výběhová část svírá s touto základnou (3) úhel 2 až...