Patenty so značkou «vodíku»

Diagnostické proužky ke stanovení peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260408

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sedlinská Božena, Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

MPK: G01N 33/49

Značky: proužky, diagnostické, vodíku, stanovení, peroxidu

Text:

...peroxidem vodíku za vzni- ku příslušného chinioniminoveho nebo dia- zamerocýaninověho barvlva probíhá značnej, pomalu. Urychlení této reakce je možné o becně dosáhnout celou řadou vhodných katalyzátorů. V praxi se však nejlépe osvědčilfenzym peroxidaza, který také tvoří nezbyt nou součást proužků podle vynálezu.Vedle těchto hlavních složek mohou proužky podle vynálezu s výhodou Obsahovat řadu dalších pomocných látek vytvářejících vhodné...

Způsob kvantitativního fluorimetrického stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 268738

Dátum: 11.04.1990

Autori: Říčný Jan, Čoupek Jiří, Tuček Stanislav

MPK: G01N 33/542

Značky: oxidáz, vodíku, fluorimetrického, peroxidu, substrátů, kvantitativního, stanovení, způsob

Text:

...v injekci vzorku substrátu do kontinuálního proudu média. Stykem média s imobilizovaným enzymem odpovídajícím příslušnému substrátu vzniká při enzymatické oxidaci substrátu peroxid vodíku. Vzniklý peroxid vodíku prochází pak s médiem kolonkou s imobilizovanou peroxidázou. Médium obsahuje chemickou látku, která v přítomnosti peroxidu vcdíku a peroxidázy Je schopna vytvořit fluoresoenční produkt, neälépe 5-/p.hydroxyrenyl/ propionovou...

Způsob kvantitativního luminometrického stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 268737

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čoupek Jiří, Tuček Stanislav, Říčný Jan

MPK: G01N 33/542

Značky: způsob, vodíku, peroxidu, oxidáz, kvantitativního, substrátů, luminometrického, stanovení

Text:

...proudicí médium přichází do styku.Způsob kvantitativního stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz spočívá tedy v injekci vzorku substrátu do kontinuálního proudu média. Stykem média s imobilizovsným enzymem odpovídajícím přísluěnému substrátu vzniká při enzymová oxidaci substrátu peroxid vodíku. Vzniklý peroxid vodíku prochází pak s mádiem kolonkou s imobilizovanou peroxidázou na nosiči, který je propustný pro světelně záření,nspř....

Způsob výroby amoniaku z dusíku a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266207

Dátum: 13.12.1989

Autori: Černjakov Josif, Novickij Eduard, Krotov Leonid, Gdalin Semen, Rumjancev Ivan

MPK: C01C 1/04

Značky: způsob, vodíku, dusíku, amoniaku, výroby

Text:

...3 a. AMMaqHuñ Koneucarnocne-cenapaun nocwynaer B rasooTnennTenb 4, rue H 3 mnxoro aunaxa Banana mwcs pacrnopenuue B nem aprou, Meŕaa, a 3 oT, nonopou, a raxme raaooópasubm.aMmmaK - raK uasbnnaemie Taxxonwe rastu. Oróop Lmpxynnnnouuoro rasa nponsv sonar nocne nepnnquoň cenapaun aMMaKa(ToqKa a). Owönpaeumň ras(37 rue. HM/uac, unn 2,5-oőmero nowoa) poccehupymr no aanenna 40 aTM,cnemnnamr c ranxonmu rasauu (3 THC. HM/uac). Honyqennym cuecb...

Detektor ke stanovení změny koncentrace vodíku v kapalném sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265071

Dátum: 12.09.1989

Autor: Červinka Jiří

MPK: G01N 23/00

Značky: stanovení, sodíku, kapalném, koncentrace, změny, vodíku, detektor

Text:

...proudění vodíku je prostor, který má rozměry podstatně většĺa nežli je střední volná dráha molekuly vodíku za vakua, při němž příslušná vakuová soustava pracuje. Kanál molekulárního proudění vodíku je kanál,jehož průměr je několikařádově menší než střední volná dráhamolekul vodiku za vekua, při němž príslušná vekuová soustavaDetektor podle vynálezu je podstatné jednoduss nežli byly dosavadní analyzátory se zdvojenýmí součástmi a se...

Způsob regenerace plynného vodíku z vysokotlakého hydrogenačního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264109

Dátum: 13.06.1989

Autori: Caspers John, Kramer Rinaldo

MPK: C01B 3/26

Značky: způsob, vodíku, plynného, vysokotlakého, hydrogenačního, procesu, regenerace

Text:

...při hydrogenaci vysokovroucích látek a příkladně se uvádějí tyto katalyzátory molybdenan kobaltu, niklu, nebo niklu a kobaltu, sulfid wolframu a niklu, sulfid wolframu,přičemž tyto katalyzátory jsou zpravidla na vhodnám nosiči, jako jsou například oxid hlinitý nebo oxid hlinitý a křemičitý.Obecně nástřik do takového hydrogenačního procesu obsahuje vysokovroucí složky. Obecně takový nástřik obsahuje objemově alespoň 25 látek o teplotě...

Zařízení pro elektrolytické vyvíjení vodíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264061

Dátum: 12.05.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf, Rabas Otomar

MPK: C25B 1/02

Značky: vodíku, kyslíku, zařízení, elektrolytické, vyvíjení

Text:

...elektrody tvořici nádobu. Ustavení přívodu a stojiny vůči vnější . elektrodě izolační vrstvou a izolací, které je oddělují,a včleněním izolačních trubek mezi izolací a vnitřní elektrodu se dosáhlo provozní spolehlivosti s minimalizováním možnosti zkratu obou elektrod.příkladné provedení zařízení podle vynálezu v celkovém pohledu zn-.gizorňuje obral a v detailním řezu jednoho páru elektrCd Obrozovnější elektrody gtvoříĺí nádoby jsou ustaveny...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf, Rabas Otomar

MPK: F23K 5/00

Značky: způsob, kyslíku, plynné, úpravy, vedené, spalování, vodíku, směsi

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Způsob detoxikace dusíku nebo vodíku nebo vzácných plynů nebo oxidu uhličitého nebo jiných vzájemných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259456

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tesařík Pavel, Smrček Jaromír, Škuta Dušan

MPK: B01D 53/04

Značky: oxidů, vzácných, vodíku, směsi, detoxikace, vzájemných, plynů, způsob, uhličitého, dusíku, jiných

Text:

...křemičitý. Sloučeninami mědi jsou oxid mědnaty, chroman měčnatý neho komplexní chroman mědnatý obsahující jako ligandy amoniak nebo skupiny -OH a -NH 2. Sloučeniny mědi jsou vysráženy na povrchu qranulí pevného nosiče. Koncentrace Cu 2 je 3,5 8 až 11 1. Sorpční lože obsahuje vždy jako poslední vrstvu oxidační sorbent.významnou vlastností uvedené soustavy je schopnost odstranit prakticky Veškerý obsah toxické složky, a to za nepřístupností...

Referenční materiál pro kalibraci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259066

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: kovových, materiálech, kalibraci, stanovení, analyzátorů, vodíku, referenční, materiál

Text:

...odstraňuje referenční materiál pro kalibra-jci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech na bázi výsokoteplotní redukce hydridických fézí v grafitovém kelím ku, termické extrakce atomárního vodíku a následné detekce mole kulárního vodíku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva vsahu vodíku 0,1 až OQS ppm je opatřen mikrovrstvou alkalickěho.j teriál, vytvořený syntetickou cestou, se za podmínek analýzy chová jako reálný...

Způsob odstraňování oxidů uhlíku z technického vodíku metanací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258512

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Vrzáň Josef

MPK: C01B 3/56

Značky: metanací, oxidů, uhlíku, vodíku, způsob, technického, odstraňování

Text:

...oxidů uhlíku z technického vodíku a optimalizace náplně reaktoru s ohledem na její cenu. Proto za zvláště náročných podmínek metanace při vysokém objemovém zatížení, za přítomnosti stopových jedů a při zvýšených nárocích na čistotu vodíku po metanací, se i spodní část náplně rozdělí do dvou vrstev složených z jednoho ze dvou posledně zmíněných typů katalyzátorů a katalyzátoru plněného do horní vrstvy reaktoru, který se výhodné naplní do...

Způsob zvýšení výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241882

Dátum: 01.12.1987

Autori: Svoboda Zdenik, Fojtu Blahoslav, Kvapil Jan, Vácha Jaroslav, Molek Antonín, Vleek Jan, Levý Kamil

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, výroby, vodíku, zvýšení

Text:

...mohlo být sníženo při zachování přibližně stejného hydrodynamického zatížení absorbérů í při zvýšené výrobě vodíku.Při výběru vhodných aktivátorů byla odzkoušena řada látek,především aminy, které obsahují v molekule nejměně jednu aminoskupinu primární a/nebo sekundární a/nebo terciární. Lze použít např. tyto aminy, jejich deriváty a nebo jejich směsiPro praxi jsou důležité především ty aminy, které jsou k disposici na trhu a mají přiměřenou...

Způsob stabilizace lázní obsahujících peroxid vodíku pro předúpravu textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240920

Dátum: 01.10.1987

Autori: Štol Miroslav, Veselý Jaroslav

MPK: D06L 3/02

Značky: textilních, peroxid, materiálů, vodíku, lázni, stabilizace, obsahujících, způsob, předúpravu

Text:

...eavoeti předupravovaného substrátu. ale i tvorby usazenin na bělicich etrojnich zeřizeních, které vede k technologickým závadám, zvýšení přetrhavoeti zboží a rychlejší celková amortizaci kontinuálních linak. současně je zajišřován 1 doprovodný efekt změkčováni zboží, který lze e výhodou využit iv připadě kombinace e vodnim eklem. Snižuji se též možnosti tvorby lomů na zboží. Vysoký stabilizujici efekt vodných roztoku popieovaného typu...

Způsob výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lizak Otto, Hovorka Jaromír, Dvooák Miloslav, Poskier Jaroslav, Olšák Miloo, Maia Zdenik, Švec Kurt, Vykoupil Oehoo

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, výroby, vodíku

Text:

...oe obvykle udržuje v aytiči 75 °C, a to při teplotách v roznezi B 0 až 95 °C, popŕípedi l při volí teplotö.PN. zvýlenó teplote v roezí 170 eł 250 °G ze ohaaienl karbonyly łelezn a nikluz płevlłnl čieti rozlołí e pevná podíl u chytí v reaktoru na płfedčiätění generúterovćho plynu e z Hati i v reektoru, vo ktoré ae dokončí hydrolýza kerbonyleulrldu ne oirovodik a wzllćnik uhličitý.Pevnó podíl z rozlołervch kerboąylü železa e niklu oddllená na...

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Kremlieka Antonín, Ferkl František, Tesao Oldoich

MPK: G21D 3/04

Značky: analyzátorů, vodíku, sonda, tekutině

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Způsob dočišťování surového vodíku metanizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249073

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kubička Rudolf, Vrzáň Josef, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav

MPK: C01B 3/58

Značky: vodíku, surového, metanizací, dočišťování, způsob

Text:

...případů se vystačí e poměrem rutheniového a niklového katalyzátoru v poměru 1 5 až 5 1.Do spodní části axiálního metanizačního reaktoru se plni1 k 1 °VÝ ketalyzátor a do horní části pak rutheniový a nebo naopak.Výhodou plnění rutheniového katalyzátoru do horní části a niklového do spodní části je, že se sníží mira předehřiváni vstupujicího surového vodíku. Naproti tomu plnění niklováho katalyzátoru do horní části a rutheniového katalyzátoru...

Způsob odstraňování peroxidu vodíku ze sterilizovaného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235070

Dátum: 15.02.1987

Autori: Faustini Remo, Carli Silvano, Morisi Franco, Bartoli Francisco, Marconi Walter

MPK: A23C 3/00

Značky: sterilizovaného, peroxidu, způsob, vodíku, odstraňování, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňováni peroxidu vodíku ze sterilizovaného mléka působením katalázy, pevně okludované ve vláknech triacetátu celulózy a vykazující aktivitu 625 000 m. j./ml.

Způsob společného zavádění vodíku, fosforu a dusíku do halogenových žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233559

Dátum: 01.02.1987

Autori: Seger Jiří, Kouřil Milan, Alberti Milan

MPK: H01K 1/54, H01K 3/22

Značky: zavádění, žárovek, vodíku, společného, způsob, halogenových, dusíku, fosforu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká společného zavádění vodíku, fosforu a dusíku do halogenových žárovek, jejichž náplň obsahuje kromě uvedených prvků také halogeny a inertní plyn. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do žárovky na wolframové vlákno se zavede čerpací trubičkou hexaamidocyklo-trifosfazen P3N3(NH2)6 ve formě vodního roztoku, který je možno kombinovat s dalšími sloučeninami halogenů, jako jsou např. halogen-cyklo-fosfazeny, halogenuhlovodíky apod. Po...

Způsob dočišťování surového vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232767

Dátum: 15.01.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel

MPK: C01B 3/58

Značky: způsob, dočišťování, surového, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dočišťování surového vodíku, získaného nízkoteplotní konverzí a následujícím vypíráním kysličníku uhličitého metanizací na obsah do 10 ppm za přítomnosti rutheniového katalyzátoru. Metanizace probíhá v rozmezí vstupní teploty 160 až 200 °C a výstupní teploty nad 300 °C až 340 °C při objemové rychlosti 5000 až 25 000 nm3 surového vodíku na 1 m3 metanizačního katalyzátoru za hodinu, nebo výstupní teploty do 340 °C při objemové...

Zapojení ke snížení korozivních vlastností vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232854

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pohajda Jaroslav, Váhala Josef

MPK: C01B 3/02

Značky: korozivních, zapojení, vlastností, vodíku, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo snížit obsah chloru v demerkurizovaném vodíku z amalgamové elektrolýzy. Tohoto cíle se dosáhne tak, že je za sebou postupně zapojen elektrolyzér pro amalgamovou elektrolýzu, demerkurizační stanice a absorbér s výplní ocelového materiálu,. tj. špon hoblin atd. Zbytkový chlor reaguje s touto ocelovou výplní.

Sonda analyzátoru ke stanovení koncentrace vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230220

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bár Jaromír, Blažková Jaroslava, Červinka Jiří

MPK: G01N 25/34

Značky: stanovení, sonda, analyzátorů, koncentrace, tekutině, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout toho, aby analyzátor, jako indikátor havárie pracoval přesněji a spolehlivěji, čímž se zajistí vyšší stupeň bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že sonda bude obsahovat spoj termočlánkového teploměru umístěný ve vnitřním prostoru mezi kovovou difúzní membránou a vlastním analyzátorem, uvnitř sodíkového potrubí a vodiče termočlánkového teploměru, které zasahují do sodíkového potrubí tělesem...

Způsob přímého stanovení koncentrace vodíku v taveninách lehkých kovů, zejména v roztaveném hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232464

Dátum: 15.06.1986

Autori: Piták Otakar, Ďurčanský Vladimír, Fresl Miroslav

MPK: G01N 7/10

Značky: přímého, způsob, stanovení, roztaveném, lehkých, taveninách, hliníku, zejména, koncentrace, vodíku, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu používá trubkové sondy s difuzní membránou se železa a spočívá v tom, že vnitřní prostor sondy se nejprve evakuuje, například olejovou rotační vývěvou, a pak se membrána sondy ponoří do taveniny, v níž má být změřena koncentrace vodíku. Vodík difunduje do vnitřního prostoru sondy a po ustavení rovnováhy mezi tlakem vodíku v.sondě a tavenině se na připojeném vakuometru odečte tlak vodíku v sondě, který odpovídá jeho...

Analyzátor ke kvantitativnímu měření koncentrace vodíku v tekutém sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229079

Dátum: 15.04.1986

Autor: Křenek Břetislav

MPK: G01N 7/10

Značky: sodíku, koncentrace, kvantitativnímu, měření, tekutém, analyzátor, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Analyzátor ke kontinuálnímu měření koncentrace vodíku v tekutém sodíku a ke kontinuálnímu zjišťování průniku vody do tekutého sodíku tvořený sondou a difúzní kovovou membránou napojenou na iontovou vývěvu, vyznačený tím, že vnitřní prostor membrány (9) je od vnitřního prostoru iontové vývěvy (10) oddělen zúženým průřezem (11), vytvořeným podél stěny analyzátoru (1) nejméně jedním pouzdrem (13), souose umístěným v tělese analyzátoru (1).

Způsob odstraňování kyslíkatých sloučenin uhlíku z technického vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222807

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brzobohatý Pavel, Sokol Ludvík, Loukota Jiří, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef

Značky: uhlíku, způsob, odstraňování, kyslíkatých, vodíku, technického, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování kyslíkatých sloučenin z technického vodíku methanací na niklových katalyzátorech, případně modifikovaných drahými kovy 8. skupiny periodického systému, při němž probíhá reakce na niklových katalyzátorech o různém obsahu aktivní složky, který se v reaktoru nejprve redukuje. Použití katalyzátoru s vysokým obsahem aktivní složky ve vstupní vrstvě katalyzátorového lože umožní snížit teplotu na vstupu do...

Způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229477

Dátum: 01.03.1986

Autori: Paseka Ivo, Špalek Otomar, Balogh Karel

MPK: C01B 15/00

Značky: kyslíku, katodickou, peroxosloučenin, peroxidu, alkalických, roztoku, redukci, zejména, způsob, výroby, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru technické elektrochemie a řeší způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, především peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku v plynových porézních elektrodách, s použitím sodných elektrolytů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do anodového prostoru elektrolyzéru uvádí roztok sodného elektrolytu, například hydroxidu sodného, a do katodového prostoru voda v takovém množství, aby koncentrace sodných iontů v...

Způsob dočišťování surového vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221061

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel

Značky: vodíku, způsob, surového, dočišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dočišťování surového vodíku, získaného nízkoteplotní konverzí s následujícím vypíráním kysličníku uhličitého metanizací na obsah do 10 ppm za přítomnosti rutheniového katalyzátoru. Metanizace probíhá při teplotách 160 až 300 °C a energeticky méně náročná než dosavadní způsoby.

Zařízení ke zkoušení funkce a ke kalibraci analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228626

Dátum: 01.01.1986

Autori: Červinka Jiří, Blažková Jaroslava, Bár Jaromír, Šrůtek Josef

MPK: G01N 7/10

Značky: analyzátorů, vodíku, zařízení, tekutině, funkce, kalibraci, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nejen snadné a rychlé prověřování správnosti, ale zároveň v závislosti na teplotě i kalibrování analyzátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že kovová difúzní membrána bude tvořit alespoň část stěny komory opatřené topením, teploměrem, termostatem a také odvodem směsi plynů a přitom bude komora napojena přívodem směsi plynů na dávkovač jednotku, na kterou se napojí přívod vodíku. Tohoto zařízení lze použít všude tam, kde pracují...

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkalických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224438

Dátum: 01.12.1985

Autori: Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub

Značky: reformování, vodíku, středních, tlacích, jejich, katalyzátor, benzinu, alkalických, frakcí, trimetalický

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkanických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku, obsahující kovy 7. a 8. skupiny periodické soustavy na aktivním kysličníku hlinitém aktivovaném a stabilizovaném nekovovými složkami a případně kovovými oxidy vyznačený tím, že dva kovy 8. skupiny periodické soustavy jsou platina a iridium a třetí kov je rhenium, při čemž atomový poměr kovů je 1 : 0,1 až 0,2 : 0,5 až 2 a koncentrace...

Způsob stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228005

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Komínek Antonín, Votava Petr

Značky: vodíku, měřené, obsahu, látce, pomocí, způsob, stanovení, radiometrie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie. Účelem vynálezu je získat možnost kontinuálního stanovení hledané veličiny, bez ohledu na objemovou hmotnost měřeného materiálu. Tohoto účinku je podle vynálezu dosaženo tím, že měřená látka se prozařuje neutrony a měří se četnosti fotonů záření gama o energii odpovídající energii píku plného pohlcení záření gama doprovázejícího interakci neutronů s jádry vodíku...

Způsob zajištění ochrany kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech, zejména kapalném sodíku, proti degradaci vlastností její povrchové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219773

Dátum: 15.09.1985

Autori: Piták Otakar, Fresl Miroslav

Značky: její, difuzní, zajištění, degradaci, sondy, zařízení, kapalném, zejména, povrchové, kovové, proti, vrstvy, kovech, způsob, kapalných, ochrany, vlastností, měření, koncentrace, membrány, sodíku, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zajištění ochrany kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech, zejména kapalném sodíku, proti degradaci vlastností její povrchové vrstvy. Vynález náleží do oboru ochrany kovů proti korozi a týká se zejména oblasti jaderné energetiky. Řeší ochranu kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech pomocí kovového pouzdra, naplněného tekutinou ze skupiny...

Způsob přípravy vzorků látek značených izotopem vodíku 3H nebo izotopy vodíku 3H a uhlíku 14C a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222681

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vargay Zoltán, Dobis Emilia, Ötvös László, Ottinger József, Gács István, Prukács Gábor, Dombi Sándor, Payer Károly

Značky: značených, přípravy, uhlíku, způsob, izotopem, zařízení, tohoto, izotopy, látek, provádění, způsobu, vodíku, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob slouží zejména pro přípravu vzorků organických sloučenin a vzorků látek biologického původu. Způsob je založen na spálení vzorku převedení vodíku, obsaženého ve vzorku na vodu a uhlíku, obsaženého ve vzorku na kysličník uhličitý, oddělení kysličníku uhličitého a tritia a převedením látek, které nesou tyto izotopy odděleně do roztoku pro kapalinovou scintilaci, přičemž směs plynů získaná spálením vzorku se absorbuje v cyklohexanolu kde se...

Způsob stanovení obsahu uhlíku a/nebo vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218990

Dátum: 15.06.1985

Autori: Janout Zdeněk, Pospíšil Stanislav, Soukup Tomáš, Kubant Josef, Vobecký Miloslav, Votava Petr

Značky: způsob, uhlíku, vodíku, obsahu, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu uhlíku a/nebo vodíku v palivu, na bázi radiometrického stanovení. Účelem vynálezu je zpřesnění stanovení výhřevnosti. Totoho účelu je dosaženo tím, že změřené hodnoty četností gama kvant z interakcí neutronů s jádry vodíku a/nebo uhlíku, z nichž se vychází při stanovení obsahu těchto prvků v palivu, se korigují na příspěvky způsobené gama zářením, vzniklým při interakci neutronů s jádry ostatních prvků obsažených v...

Způsob stanovení obsahu kyslíku a vodíku v alkalických kovech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221610

Dátum: 15.05.1985

Autori: Stuchlík Stanislav, Kovář Čestmír, Dočekal Josef

Značky: zařízení, alkalických, kovech, stanovení, obsahu, provádění, kyslíku, tohoto, způsobu, způsob, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení kyslíku a vodíku v alkalických kovech diskontinuálním způsobem a zařízení k provádění tohoto způsobu. Používá se přitom vakuové destilace a termické disociace, přičemž vodík, vzniklý termickou disociací se vymražuje v U-trubici s kvantitativně sa stanoví souběžně s obsahem kyslíku ze zbytku po destilaci. Tím probíhají oba procesy současně a provádějí se z jednoho vzorku. Stanovení vodíku se provádí převedením...

Způsob čištění provozního kondenzátu z výroby syntézního plynu a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217969

Dátum: 15.01.1985

Autori: Dmoch Marek, Wasała Tadeusz, Jóźwiak Henryk

Značky: syntézního, kondenzátu, čištění, výroby, plynů, provozního, způsob, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění provozního kondenzátu z výroby syntézního plynu a vodíku. Provozní kondenzát se čistí od nečistot v něm rozpuštěných tím, že se jím za tlaku v rozmezí 0,2 až 6 MPa provádí částečné nebo veškeré množství vodní páry před jejím použitím při chemické konverzi suroviny ve vodík nebo syntézní plyn. Veškeré množství vodní páry, odcházející z vypuzovacího stupně a obsahující těkavé produkty získané odplyněním provozního...

Způsob výroby peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217263

Dátum: 15.07.1984

Autori: Balogh Karel, Balej Jan, Špalek Otomar, Paseka Ivo

Značky: vodíku, výroby, zejména, způsob, peroxosloučenin, peroxidu, katodickou, redukci, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru anorganické technologie a řeší způsob výroby peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku za plynových porézních elektrodách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do elektrolytu vstupujícího do elektrolyzéru nebo přímo do elektrolyzéru přidávají alkalické křemičitany v množství odpovídajícím molárnímu poměru křemičitanu k louhu 0,1 : 1 až 5 : 1.

Způsob elektrolytické výroby alkalických roztoků peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214588

Dátum: 30.03.1984

Autori: Balogh Karel, Paseka Ivo, Špalek Otomar, Balej Jan

Značky: elektrolytické, alkalických, roztoku, vodíku, peroxidu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru techncké elektrochemie. Technický problém řešený vynálezem je zlepšení ekonomických ukazatelů elektrolytické výroby alkalických roztoků peroxidu vodíku katodickou redukcí kyslíku v porézních uhlíkových elektrodách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se elektrolyzují smíšené roztoky hydroxidu sodného a hydroxidu draselného, přičemž molární poměr hydroxidu draselného k hydroxidu sodnému ve výchozím roztoku se pohybuje v...