Patenty so značkou «vodiči»

Vodicí ústrojí horní nitě pro šicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269979

Dátum: 14.05.1990

Autori: Osamu Tanaka, Yoshio Mikuni, Kimikazu Matsuda

MPK: D05B 49/00

Značky: šicí, vodiči, nitě, horní, ústrojí, stroj

Text:

...zářez 26 a to ve spojovací stěně 2.a ve vodiv čích 2 § a 31, do něhož je vložena nitg, přičemž vodiče 2.i a gislouží k vedení niti 9. Zářez 26 je vytvořen tak, že se kryje se štěrbinou l. Jeden vodič g krytky gs průřezem ve tvaru písmene U je opatřen kolmo uspořádanou základovou stěnou 27, která. je opatřenavodicí drážkou 28 ve tvaru písmeno V v poloze přiřazené štěrbiněl a je rovněž opatřena očkem 33. navazujícím na vodicí dražku 2 §. Dále...

Tažné a vodicí zařízení, zejména pro posuvné dno zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269197

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chodur Jiří, Ille Jaroslav, Kocián Miloslav Ing

MPK: A01C 15/18

Značky: vodiči, strojů, zemědělských, zařízení, tažné, zejména, posuvné

Text:

...plochy, na kterých epočívejí vodorovné články spojeného řetäzu, kdežto svislé články jsou uloženy ve vybriních mezi ozuby řetäzky.Výhody navrhovaného provedení jsou v ton, že při pohybu článkového řetězu musí obě strany vodorovnáho článku spočívat na dosedací plese, a tím se ovlivňují polohy souvisejících evislýoh článků ve vybrání řetšzky a nedoohází k nskrucování řetězu. Přitom toto uspořádání zohledňuje vliv výrobních tolerencí...

Vodicí zařízení nitě pro pletací stroje a zátažné stávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268162

Dátum: 14.03.1990

Autori: Buck Alfred, Kühn Falk

MPK: D04B 15/48

Značky: vodiči, stroje, zátažné, zařízení, nitě, pletací, stávky

Text:

...nnpjatú. Protože se však při odhozu zboží úplně nebo částečně zhrouti tahovú sila jednotlivých nití, je výhodné, když je nic udržovúna nnpjatú pomoci podůvnciho zařízení pohúněnćho přestavitclným regulačnim převodem. Tento převod může být přcatnvovún ručné tuk, aby vodici zařízení dodúvnlopřechodnč menší množství nicl, čímž sc při nczmčnčnć poloze zámku zvýši tohovú aíla ni» ti. Po jedné už dvou otúčkúch stroje vytvořily zase všechny jehly...

Spodní vodicí ložisko pro vedení vrtné hlavy ve velkoprůměrovém vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268103

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Petr

MPK: E21B 17/10, E21C 9/00

Značky: spodní, vedení, vrtné, ložisko, velkoprůměrovém, vodiči, hlavy

Text:

...Spodní vodící ložisko je rozebíratelné a po částečně denontáži projde kleštinami vrtacího stroje, což umožňuje dovrténí komínu vrtnou hlavou až k úatí vodícího vrtu. Použití většího počtu apodních vodících ložísek upevněných po celé délce vrtného soutyčí ve vzájemné vzdálenosti závislé na uklonu vrtu umožňuje vedení vrtného aoutyčí v oae vrtu, čímž zabraňuje poškozování soutyčí vlíven obrušování tyčí o stěny vrtu a poěkozování závitů v...

Horní vodicí ložisko pro vedení vrtné hlavy ve velkoprůměrovém vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268102

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Petr

MPK: E21C 9/00, E21B 17/10

Značky: vrtné, horní, vedení, velkoprůměrovém, ložisko, vodiči, hlavy

Text:

...nářadí včetně samotné vrtně hlavy i v případě, že vrt prochází menšími tektonickými poruchami.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněn příkled provedení hcrního vodícího ložiska podle vynálezu.Horní vodící ložiska je tvořeno ložiekovým tělescu g, ve kterém je vložen středový hřídel l. Uvnitř ložiskového tělesa 3 jsou u jeho horního a spodního konce na středověm hřídeli 1 usnzena dvě ložiska 2. Ložiska 2 jsou v ložiskovém tělese...

Výhybka pro vodicí a napájecí systém manipulačně dopravního prostředku vedeného drážkou v podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266007

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lenner Raimund, Žáček Oldřich

MPK: B60M 1/14, B60M 1/12

Značky: dopravního, drážkou, systém, výhybka, podlaze, vodiči, napájecí, manipulačné, vedeného, prostředků

Text:

...obr. 3 znázorňuje schéma též vyhýbky přestavené pro přímý směr, obr. 4 schéma vyhýbky pro směr přímý a vlevo, obr. 5schéma vyhýbky pro směr vpravo nebo vlevo a na obr. 6 je řez rovinou A-A z obr. 1.Pevnou část vodicí drážky ve vyhýbce (obr. 1), navazující plynule na všechny tři větve vodicí a napájecí drážky, tvoří třídílný kryt á skříně l vyhýbky. Pevnou část napájecí troleje ve vyhýbce tvoří trolejové vodiče gg, plynule navazující na...

Vodicí a rovnací stolice pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264799

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nykl Vítězslav, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/128, B22D 11/12...

Značky: vodiči, lití, kovů, plynule, stolice, rovnací

Text:

...písmene V s čepy, na kterých jsou uložena výkyvná ramena s pohonem pracovního válce a táhla přítlačných hydraulických válců. Podstatou vynálezu je také to, že v dolních částech třmenů jsou vytvořeny vodorovné oboustranné drážky, do kterýchzapadá jednak ozub, vytvořený na rámu a jednak ozub upínací příložky, připevněné k rámu.Výhodou stolice podle vynálezu je, že umožňuje umístit vložený opěrný válec podle požadavku technologíe lití....

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/27, D03D 47/18

Značky: jehel, tkacího, stroje, útku, prošlupu, jejich, vodiči, ústrojí, ovládacích, zanašečů, jehlového

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Energetický vodicí řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 264143

Dátum: 13.06.1989

Autor: Moritz Werner

MPK: F16G 13/16

Značky: energeticky, vodiči, řetěz

Text:

...poloměru křivosti, obr. 7 lamelu podle obr. 6 v řezu vedeném rovinou VII~VII, obr. 8 půdorys lamely z obr. 4 a 6, obr. 9 bokorys lamely z obr. 4 e 6 z protilehlé strany obr. 10 čtyři články řetězce podle druheho provedení vynálezu v řezu vedeném rovinou X-X na obr. ll a obr. 11 tytéž články řetězce v půdoryse.Na obr. l až 9 je znázorněno první řešení podle vynálezu.Každý článek gł řetězce eeetává ze dvou stejnýcb lamel äg e z můetku äg,...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262157

Dátum: 14.03.1989

Autori: Blažek Zdeněk, Jágr Václav, Metelec Miloš

MPK: G11B 3/38, G11B 3/31, G11B 33/00...

Značky: přesných, vodiči, stolu, nosník, souřadnicových

Text:

...Obr. 1 znázorňuje -příčný řez vodicím .nosníkem s připevněným ozubeným hřebenem mezi vodicí-mi plocłrami.Obr. 2 znázorňuje příčný řez vodicímnosníkem s připevněným ozubeným hřebenem .pod jednou .vodici jplochou a s dvojnásobným skříňovým profilom.Příčný řez vodicího nosniku 1 podle ob~ rázků 1 a 2 byl navržen optimálním tvarem ízaruíčující nízkou hmotnost, Jaterá umožní zvýšení pojezdové .a tím záznamové rychlo-stí. Tvar nosníku...

Stavítko na vymezení šířky vodicí dráhy děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261716

Dátum: 10.02.1989

Autor: Urban Bohumil

MPK: G06K 7/00

Značky: šířky, vodiči, pásky, vymezení, dráhy, stavítko, děrné

Text:

...pásky je znázorněno na přiloženém výkrese v čelnim pohledu.251 713 K těleeu g vedení děrné pásky g, připevnčné k panelu 1stroje pro zpracování informací je připevněn nosič A e výkyv ným členem j, jehož ovládací konec § přeeahuje kryt 1 těleeazařízení e ovládaný konec § je opetřen výetupkem 2 vymezujícíměířku dráhy. Ne nosič 5 je otočně uložen výkyvný člen 2 čepem lg a ne poloměrech eouetředných a oeou jeho otáčení jsou dorazové členy g...

Vodicí lišty klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261395

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kerlín Kurt, Král Jan, Řeha Karel, Harazim Alfons, Gala Alexandr

MPK: F16K 3/316

Značky: lišty, klínu, vodiči

Text:

...čistoty vnitřního prostoru tělesa šoupátka, zajištující lepší provozní spolehlivost a v možnosti snadné výměny vodicŕch líšt.Příklad konkrétního provedení upevnění vodících lišt klínu v tělese ěoupátka je schematicky znázorněný na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez tělesem šoupátka rovinou kolmou ke směru průtoku, na obr. 2 je půdorysný pohled do tělesa šoupátka z obr. 1.Příklad konkrétního provedení upevnění...

Vodicí a středicí ústrojí vrtací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261207

Dátum: 12.01.1989

Autor: Leppälä Matti

MPK: E21C 9/00

Značky: tyče, ústrojí, vodiči, vrtací, středicí

Text:

...ústrojí podle vynálezu velmi jednoduché a méně citlivé na opotřebení a provozní poruchy způsobené nečistotou, kamenným prachem apod. ústrojí podle vynálezu je možno snadno zasunout nebo vyjmout bočně k ose vrtací tyče.Na výkrese je schematicky znázorněna jedna z možných variant provedení ústrojí podleÚstrojí podle vynálezu setává z nosného tělesa ll, v němž je na otočném čepu Q vnějšímkoncem svého prvého rámena 2 uložená první dvouramenná...

Vodicí ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260929

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šlechta Luboš, Cipra Karel

MPK: F16C 23/04

Značky: ložisko, vodiči

Text:

...kde značí - obr. 1 nárys lineárního vodicího ložiska, na obr. 2 - zobrazenc vodicí ložiska v příčném řezu.Vodicí ložisko na obr. 1 se pohybuje ve vedení A, které je tvořeno U profilem. Vodicí ložisko sestává z kluzáku 3, na němž je umístěn plunžr 5 Plunžr 3 je v podstatě dutý válec s průchozím otvorem uprostřed, v plunžru 5 je uložena pružina Ě. Plunžr A je vedený v příložce 2, která má průchozí otvory a je přivařena na rám 1. Rám Q s...

Vodicí válec s vyvažovacími závažími

Načítavanie...

Číslo patentu: 259983

Dátum: 15.11.1988

Autori: Beran Miroslav, Jareš František, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa, Boček Otakar

MPK: G01M 1/36

Značky: válec, vyvažovacími, závažími, vodiči

Text:

...s vyvažovacími závežímą je symetrické podél osy łł /obr.l/. Váleo sestává z trubky ł, z obou stran uzavřené čely g. Vzhledem k symetrii je dále popeána jedna polovina zařízení. K čelu g.je pevně připojen čep 1. Konec čepu 1 je uložen v ložieku 5, L usazeném v tělese Ž. Na střední část čepu 1 je prostředěí nictvím příložky Q a dvou šroubů 1 /viz též obr.2/ upev 259983něho vyvažovací závaží Q, které má půlválcové vybrání 3,jehož průměr je...

Vodicí stolice pro centrování pásu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259496

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Jan

MPK: B65G 39/46

Značky: pásového, dopravníku, stolice, vodiči, pásu, centrování

Text:

...spojovacími tyčemi.Vodicí stolice podle vynálezu naprosto spolehlivě vede horní větev pásu pásového dopravníku,je vhodná pro obousměrný chod pásového dopravníku. Podstatnou výhodou je rovněž jednoduchá konstrukce, snadno vyrobítelná s minimální poruchcvostí. využitím nedochází k vytváření manžet na bočních kontrolních válečcích. zajištěná centralizace směru pásu ve středu dopravníku po celé délce dopravní tratě umožňuje plné využití...

Zapojení tvarovacího obvodu fototranzistoru vodicí stopy děrně pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246352

Dátum: 01.08.1988

Autor: Haumer Jaroslav

MPK: G06K 7/14

Značky: pásky, stopy, děrné, vodiči, tvarovacího, obvodů, zapojení, fototranzistoru

Text:

...23 typu NPN je spojene s kolektorem fototranzistoru E 1 a přes první odpor El s první kladnou napájecí svorkou gł. Emitor fototranzistoru El je spojen s druhou nulovou napájecí svorkou §g. Kolektor prvního tranzistoru El typu NPN je spojen s první kladnou napájecí svorkou §ł, zatímco je ho emitor je spojen s druhým odporom gg. třetím odporom gg a čtvrtýmodporom B 5 zapojených do série. čtvrtý odpor 31 je spojen s druhou nuloveu...

Vodicí ústrojí mezipánvového vozu u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257749

Dátum: 15.06.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 41/12

Značky: kovů, zařízení, plynule, vodiči, mezipánvového, lití, ústrojí

Text:

...vůči vozu í otočnému licímu stojanu jen poměrně malé síly, přičemž opotřehení kolejnic a kuželových kol a rovněž i pojezdové odpory jsou tím minimální. Přímkový styk kuželověho uložení pojezdových kol na kolejnicích umožňuje použití minimálních prúměrů těchto kol a tím snížení rozsahu í mohutnosti převodu a dále podstatné zmenšení celého příslušného pohonu, jak po stránce rozměrů, tak i hmotnosti, což je u mezipánvových vozů velmi důležité...

Vodicí sběrač napájení z trolejového vedení v podlahové drážce

Načítavanie...

Číslo patentu: 257586

Dátum: 16.05.1988

Autor: Lenner Raimund

MPK: B60L 5/40

Značky: sběrač, trolejového, napájení, vedení, drážce, vodiči, podlahové

Text:

...uložen vodicí kolík g. Tělesem l sběrače prochází čep 2, kolem kterého kýve vidlice lg, sestávající ze dvou pák ll a třecího smykadla ll, dosedajícího na trolejové vedení ll, uloženého po stranách tělesa vodicí podlahové drážky gg souhlasně a její podélnou osou. Ke třecímu smykadlu lg je připevněn vodič ll,který prochází ochrannou trubkou lâ, připevněnou v tělese l sběrače. V pákách ll vidlice lg je na čepech lg kyvně uložen třmen ll, do...

Přítlačný vodicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 257537

Dátum: 16.05.1988

Autor: Blažek Mojmír

MPK: B27B 25/00

Značky: přítlačný, vodiči, mechanismus

Text:

...rameno je proti vertikálnímu posuvu zajistítelné kolíkem v příslušném otvoru tělesa.Zařízení umožňuje maximální přesnost při výrobě řeziva s ohledem na optimální výtěžnost dřevní hmoty.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje nárys zařízení V řezu a obr. 2 pohled směrem P.Přítlačný vodicĺ mechanismus sestává ze stojanu L, na němž je naeunuto těleso Ě, V němž je uložen váleo...

Vodicí pouzdro ovládacího táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254491

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/12

Značky: táhla, ovládacího, pouzdro, vodiči

Text:

...z nákružku na jedné straně přírubou tvořenou vlastním ložiskovým tělesem a na druhé straně pojistným kroužkem, se docílí dokonalého vedení táhlabez vůle, což zabráni vzniku vibrací a hluku.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení vodicího pouzdra ovládacího táhla podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno vodicí pouzdro s táhlem v podélném řezu a na obr. 2 je příčný řez vodícím pouzdrem. KOvládací táhlo 3 kruhového prúřezu...

Vodicí kulisa řazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Adamka Jozef

MPK: F16H 57/00

Značky: vodiči, kulisa, řazení

Text:

...omezenými z vnější strany pásy, vytvořenými ze základní desky, přičemž přepážky mají ve střední části své délky Výřezy.Vytvořením vodicí kulisy podle předmětuvynálezu jsou přepážky oddělující dráhy řadicího palce vyztuženy a tím je zvuýšena odolnost vůči detormacím a pracovní spolehlivost.Příklad provedení kulisy řazení podle předmětu vynálezu je zobrazen na výkresu.Vodicí kulisa je tvořena základní deskou 1 s podelným můstkem 6 průřezu U,...

Stírač pro vodicí plochy a kryty vodicích ploch obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245770

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oravec Viliam, Hulaková Anna, Eerný Jozef

MPK: B23Q 11/00

Značky: obráběcích, ploch, plochy, krytý, vodiči, stírač, vodicích, strojů

Text:

...než stlačitelniost materiálu stěracího dilu 2. Stéraoí díl 2 je vyroben s výhodou z poměrně tuhé pryže nebo plastické hrmoty analogickýoh vlastností, s dostatečnou schopností pružné deformace. Vyplněním vybrání B materiálem 11 se může odpor přídržného nástavce 5 proti stlačení zvýšit do té míry, že se po vsazení stěracího dílu 2 do nosného dílu 3 vytvoří spolehlivá zaskakovací blokovací spojení obou dílů.Jednoduché a spolehlivá zablo-kování a...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stoiů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Gibson David Vincent

MPK: B43L 13/02

Značky: souřadnicových, vodiči, nosník, stoiů, přesných

Text:

...nosníku podle vynálezu se dosáhne vyšších dynamických parametrů než u stávajících souřadnicových kreslicích stolů. Přitom se sníží hmotnost vodicího nosníku asi o 50 °/i, což umožní zvýšit zrychlení pohybového ústrojí ze 3 na 5 m/s a rychlost z 0,35 na 0,7 m/s. U nově konstruovaných stolů je predpoklad dosažení zrychlení pohybového ústrojí 10 m/s a rychlosti 1 m/s. Sníží se i pracnost a energetická nár-očnost výroby vodicího nosníku proti...

Vodicí bandáže pro ocelová lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 241860

Dátum: 01.12.1987

Autori: Berek Dušan, Ealkovský Marián, Pavlína Jozef, Buszewski Boguslaw

MPK: C08L 77/02, C08J 5/00, B66C 11/26...

Značky: vodiči, bandáže, ocelová

Text:

...jako modifikační přísady.Bandáže připravené z tohoto modifíkovanáho typu polyamidu mají velmi dobré kluzné vlastnosti a ve srovnání s dosud běžně používanými polyamidovými materiály vynikají zvýšenou houževnatoetí a pevností. Prozüustraci jsou v připojené Tabulce I srovnány mechanické vlastnosti základního a modifiko,vaného typu polyamidu. Další důležitou vlastností těchto ban dáží je skutečnost, že si zachovávají své vlastnosti i při nízkých...

Pružná vodicí dráha tvářecích prvků ve tvaru mezikruží určena zejména pro nástroje na válečkování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243234

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mika Václav, Zahradníeek Oldoich, Polanský Ota, Mikala Otto

MPK: B21D 39/10

Značky: pružná, tvářecích, otvorů, určená, vodiči, mezikruží, dráha, nástroje, tvaru, zejména, válečkování, prvků

Text:

...tak, že řezy jednotlivých lamel jsou vůči sobě vzájemné pootočeny, aby byly přibližně rovnoměrně rozloženy po obvodu vodicí dráhy.Předností pružné vodicí dráhy podle vynálezu je možnost přesného seřízení válečkovaciho nástroje na požadovaný rozměr a použití optimálního tvářecího elementu. Další prednosti je univerzálnost nástroje, který jevhodný pro hlazení a zpevñování ploch otvorů i výstelkování ložísek pleohovýmí výstelkami. Výroba...

Vodicí hřeben útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253556

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mitsuya Kinpei, Arakawa Hiroshi

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovský, tryskový, hřeben, útkové, příze, vodiči

Text:

...příze X zanášena 5 pomocí neznázorněného obvyklého ústrojí. Každý vodič łł má patní část lg pevně nesenou neznázorněným bidlenem vykonávajícím přirážení, v podstatě rovnou část lg protaženou směrem vzhůru od patní části łg, a zakřivenou část łg odbočující od rovné části łł s dolní částí ohnutou, jak znázorněno na obr. 3, a s horní částí protaženou v podstatě rovně přes volný konec rovné části łâ k vytváření úzké štěrbiny łá mezi...

Lamelové vodicí ústrojí pro jednoprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252776

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvořák Josef, Bílek Jan, Zlatohlávek Jiří

MPK: D03D 49/62

Značky: ústrojí, tkací, jednoprošlupní, stroj, lamelové, vodiči

Text:

...tryoek jsou nesměrovány zezadu k vodící drážká v plochých lamelách, případně může být tvořeno jednak eouetavou plochých tryoek, jednak alespoň jednou z dvojic eouotev vzduchových tryeek.Výhodou lanelového vodícího ústrojí podle vyndlezu je,že výrazně zvyšuje dobu pro prehoz útku, která je ne tkacín stroji během jedné otáčky k disposici. Skutečnoat, že prohoz útku probíhá v pevná 1 eelové vodící ústrojí, a že tudíž není závielý na pohybu...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241831

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lipský Vladimír

MPK: B23K 37/00

Značky: drážky, automatu, svářecích, předepínání, zařízení, vodiči

Text:

...K nekottvené části je uchy-cen-o rameno -pro zachýcení reakce od ústrojí pro vyvození síly potřebné pro předąpětí vodicí dräžky. Rairneno je Lrchýceno k ukotveité -p-odpěře a mezi ústrojím pro vyvození síly potřebné pro předpětí vodicí drážky a ramenem je urnístěno kontrolní ústrojí pro kontrolu .předpětíVýhoda řešení podle vynátlezu sp-otíívá v tom, že se zvýši produktivita práce a zlkva 4,litní svařování plechů, a to nerezových i...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241808

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ružieka Vlastimil

MPK: B23K 37/00

Značky: drážky, vodiči, automatu, svářecích, zařízení, předepínání

Text:

...ramena pro zaohycenní reakce od ústrojí pur-o vyvozexní .sílyVýhoda řešení podle V.YI 1 á 11 eZu.S 4 p~ 0 Čí 4/á v. vtom, že ee zvýši produktivita (práce -a ekvaIljtní sIv-ařování nptletchů, e to nerezových í jlaných., tproutolže jiným způsobem by to nebylo.n 1 ~ 0 vž 1 né. Voldicí .dräžjka a zařízení .par-o předopětí ťvovří jeden konjsttrulkłčjní celeík, který sePřírkłlaxd pronvedení za-řízzení na -předepíná.ní uclrážlky podle vyrnálezu je...

Vodicí zub pro vytvoření kanálu pro zanášení útku u tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241492

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kristinsson Haukur

MPK: D03D 47/27

Značky: vytvoření, stroje, tkalcovského, zanášení, kanálu, útku, vodiči

Text:

...zubu, která se při zajíždění do prošlupu postaví rovnoběžně s OSIIDIVILÍIHÍ nitěmi. V důsledku přímého průběhu vnější hrany Vstoupí Vodicí zub na celé délce vnější hrany současně mezi rozdělované, popřípadě roztahované osnovní nitě. Není-li vzdálenost mezi dvěma zasebou následujícími spojovaoimi místy osnovní nitě větší než přímá vnější hrana vodicího zubu, dosáhne se toho, že Vodicí zub V každém případě narazí nejméně na jedno spojovací...

Servomechanismus pro řízení polohy vodicí lavice skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245564

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jeništa Václav, Egrt František, Novosad Jan

MPK: D01H 1/36

Značky: servomechanismus, stroje, vodiči, polohy, řízení, skacího, lavice

Text:

...vynálezu je uveden a vysvětlen pomocí obr. 1 až 3, kde na obr. 1 je znázorněn tvar požadovaného návinu, na obr. 2 je schematicky uveden příklad servomechanismu pro řízení polohy vodĺcí lavice a obr. 3 vysvětluje princip funkce servomechanismu v případě válcového návinu cívek skacího stroje.servomechanismus na obr. 1 má hnací motor 1 s konstantními otáčkami gł, které jsouregulované bud samostatným regulátorem nebo číslicovým řídícím...

Vodicí kulisa řadicího mechanismu převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243419

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: F16H 5/76

Značky: převodovky, vodiči, řadicího, kulisa, mechanismu

Text:

...konstrukce.Příklsd provedení vodicí kulisy řadicího mechanismu převodovky podle vynálezu je znázurněn na výkresech, kde obr. 1 představuje axonometrický pohled na výlisek vodící kulisy,obr. 2 představuje příčný řez řadicím mechanismem převodovky, vedený poděl roviny A-A, znázornená na obr. 4, obr. 3 představuje pbdálný řez, vedený vodicím páskou lnulisy s jasydkn podél roviny B-B, znázorněnána (br. 2 a obr. 4 představuje...

Posuvný vodicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 251722

Dátum: 16.07.1987

Autor: Babák Jan

MPK: B60N 1/08

Značky: posuvný, mechanismus, vodiči

Text:

...je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje příčný řez posuvným vodicím nechanismen, vedený podél roviny B~B, znázorněné na obr. 2, obr. 2 představuje podélný řez poeuvným vodicím mechanismem, vedený podél roviny A~A, znázorněná na obr. 1, obr. 3 představuje axonometrioký pohled na pružný kroužek se äikmou dělicí spárou, obr. 4 znázorňuje silové pomčry na valivém elenentu při působení menších sil na posuvné vodítko, která...

Stacionární vodicí plocha hlavy rapíru na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251695

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kitzig Peter

MPK: D03D 47/18

Značky: hlavy, stavech, stacionární, plocha, vodiči, rapíru, tkalcovských

Text:

...sneMeHTax 7, mecTKo coenn HGHHHX c Hanpannnmmnnu penbcamu 3 H 4.Ecnn no npnqnue nsuoca samena ronosox 5 pannp Hymna, Tonxarenu 6 nepenBnramw~ ca-B caonx Hanpannñmmnx 3 neMeHTax 7 (no crpenxe). Brom npouecc sanenu ocýmecwnnnewcx npn 3 aHeMnohomeHKH öepna. Hocwyn K rononxau 5 oöecneqnnaercn. BHGH cnue B BGDXHGM nanpannamméu penbce 3 nnn cwonue B Hnmuem HanpaBnKmmeM penbce 4 Bonmue ronoaxn 5 ownenamrcn or cnonx pannp H nunnmamrca no Hanpasnennm...

Slídová páska s možnosti dodatečně impregnace na vodiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 243181

Dátum: 15.07.1987

Autor: Maneal Petr

MPK: H01B 3/04

Značky: impregnace, páska, dodatečné, možností, vodiči, slídová

Text:

...tvoří dokonalejší bariéru proti vytékání pojiva. Tím se dostává izolací větší homoqenity. Kromě toho je možno slídovou pásku vyrobit s nízkým obsahem pojiva a naplnit izolací na vodiči impreqnantem.Tak se dosáhne nejvyššího stupně homogenity izolace s vysokými dielektrickými vlastnostmi.Na výrobním zařízení se skleněná tkanina E 66-30 - 30 g/m 2 5 odvíjí 2 role, prochází lakovací vaničkou, kde se nalakuje acetonovým epoxidovým pojivem (A 1...