Patenty so značkou «vodiacej»

Usporiadanie vodiacej lišty laserového gravírovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6832

Dátum: 02.07.2014

Autori: Karaba Michal, Donseok An, Szorád Simon

MPK: B26D 1/04, B23K 26/04, B44B 3/00...

Značky: vodiacej, usporiadanie, gravírovacieho, laserového, lišty, zariadenia

Text:

...stola laserového gravírovacieho zariadenia.Výhodné je, ak vodiaca lišta prekrýva približne V 2 veľkosti otvorov vákuového stola.Toto čiastočné prekrytie vákuových otvorov je účelové a má za úlohu zabezpečiť dôsledné dotlačenie LGP k vodiacej lište. Pokiaľ nie je LGP dôsledne dotlačené k vodiacej lište, senzor vákua zaznamená nedostatočnú hodnotu podtlaku. Nedostatočná hodnota podtlaku nedovolí spustenie zariadenia až do doby, pokiaľ operátor...

Valcovacie zariadenie s prístrojom na určenie valcovacej alebo vodiacej štrbiny valcovacej stolice alebo vodiacich konštrukcií vo valcovacom zariadení s viacerými stolicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20185

Dátum: 14.09.2012

Autor: Haverkamp Mark

MPK: B21B 38/10

Značky: válcovacej, vodiacej, stolice, zariadenie, viacerými, určenie, valcovacom, konštrukcií, vodiacich, štrbiny, valcovacie, prístrojom, zariadení, stolicami

Text:

...Týmto spôsobommôže, potom ako kamera je už raz adjustovaná, byť uskutočnenémeranie kalibra valcovania respektíve vedenia bez dalšieho mechanického zoraďovania optiky.0010 Na vstupnej alebo výstupnej strane, proti ktorej je kamera umiestnená, môže byť osadený Vysielač pre referenčný prostriedok. Takým referenčným prostriedkom môže byť napríklad svetelný lúč, napríklad tiež svetelný lúč generovaný laserom, na ktorom, podľa konkrétnej...

Upevňovacia konštrukcia a spôsob upevnenia vodiacej koľajnice lineárneho vodiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13886

Dátum: 30.09.2009

Autori: Weiss Lukas, Schneeberger Hans-martin, Wüthrich Michael

MPK: F16C 29/00

Značky: systému, upevnenia, konštrukcia, lineárneho, vodiacej, spôsob, kolajnice, upevňovacia, vodiaceho

Text:

...sa na dosadaciu plochu je vyrovnaná aspoň v prvom rozmere (čiže kolmo na dosadaciu plochu). Aby bolo možné vodiacu koľajnicu narovnať v druhom rozmere, čiže vzhľadom k rovine kolmej na dosadaciu plochu, môže sa tvar vodiacej koľajnice premerať po upravenl na dosadaciu plochu. avšak pred upevnením na dosadaciu plochu, aby sa zistilo. v akej miere sa vodiaca koľajnica odchyľuje od uvedeného druhého rozmeru od priameho tvaru. Za týmto účelom...

Obloženie vodiacej drážky lanovej kladky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286738

Dátum: 23.03.2009

Autori: Mustalahti Jorma, Rantanen Pekka, Mäkimattila Simo, Aulanko Esko

MPK: B66B 15/00

Značky: kladky, vodiacej, lanovej, obloženie, drážky

Zhrnutie / Anotácia:

Obloženie má hrúbku, ktorá je na spodku vodiacej drážky podstatne menšia než polovica hrúbky lana, prechádzajúceho touto vodiacou drážkou, a jeho tvrdosť je menšia než asi 100 shoreA a väčšia než asi 60 shoreA.

Zariadenie so žalúziou a prvkom na opätovné vloženie žalúzie do vodiacej drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17065

Dátum: 13.06.2008

Autor: Bostyn Frédéric

MPK: E06B 9/58

Značky: žalúzie, zariadenie, opätovné, vodiacej, prvkom, drážky, žalúziou, vloženie

Text:

...tiahnuť po celej dĺžke bočného okraja žalúzie. Prípadne môže žalúzia obsahovať sústavu viacerých tesnení rozmiestnených pozdĺž bočného okraja žalúzie. V pokračovaní tohto dokumentu a pri nedostatku protichodných informácií bude výraz tesnenie označovať jednoznačne súvislé alebo vrúbkované bočné tesnenie alebo bočnú sústavu viacerých tesnení.0016 Klzná drážka obsahuje vo všeobecnosti profil, ktorého priečny prierez je adaptovaný na prierez...

Posuvná stena vedená aspoň v jednej vodiacej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: 286157

Dátum: 02.04.2008

Autori: Blöbaum Ernst Udo, Janutta Reinhard

MPK: E05D 15/00, E05D 15/06

Značky: vodiacej, aspoň, vedená, stěna, jednej, lište, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena (1) je vedená aspoň v jednej vodiacej lište (2), ktorej jednotlivé diely (3, 4), keď je posuvná stena (1) v zatvorenej polohe, sú usporiadané vzájomne v rade za sebou, zatiaľ čo keď je posuvná stena (1) otvorená, sú jednotlivé diely (3, 4) premiestené do tzv. odstavnej polohy, v ktorej sa nachádzajú v polohe kolmej na vodiacu lištu (2), na ktorú je v prechodovej oblasti do odstavnej polohy napojený zakrivený alebo pod uhlom...

Zariadenie na ochranu vodiacej skrutky sústruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252852

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dužek Pavol, Poláček Jozef, Stanik Stefan, Baco Miloslav

MPK: B23Q 11/08

Značky: sústruhu, zariadenie, skrutky, vodiacej, ochranu

Text:

...isúčaenéiho» etaivu odstraňuje ziairiaidienie nie ~oichirainu voidilaicej eikrurtiky -súetriuihu podľa vynálezu, kitioiréno ipioidsŕriaitiom je, že oichraimný .plášť je vytvorený z muihéłro neuziaitvoirenélmo tirmbkovehio tslegmenitu, krtioirý prekrý-via~ vodiaicu rslorultku v celej jej dĺžke iai je svojim jediným koncom uchyitený -v pirirube a idrulhý-m koncom je iucihytený vkionziolie ložiska, pričom plášť je .prieibeižine prieclroldlzí...

Zariadenie pre nastavenie šírky vodiacej drážky pre manipuláciu s mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: 240176

Dátum: 01.06.1987

Autori: Meleško Nikolaj Nikolajevie, Šalaj Alexadd Nikolajevie, Šerman Jakov Ichelevie

MPK: G07F 3/04, G07D 3/02

Značky: manipuláciu, šířky, zariadenie, vodiacej, nastavenie, drážky, mincami

Text:

...240 176automatickě,alebo automatick 6.Výhodou tohto spôsobu nastavenia šírky vodiacej drážky oproti známym súčasným spôsobom je v tom,že nie je potrebná kalibračná vložka ani použitie manipulovaných mincí,čím sa dosiahne vyššia operatívnosť pri práci a zlepšenie pracovných podmienok obsluhý.Jednaz podstatných výhod uvedeného riešenia je možnosť jednoduchého prechodu na meny iných štátov,prípadne na usporiadanie pre prácu s viacerými...

Zariadenie pre náhon vodiacej skrutky obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235706

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šatka Augustín, Baco Miloslav, Dužek Pavol

MPK: B23B 19/00, B23Q 5/22

Značky: strojov, zariadenie, náhon, vodiacej, obrábacích, skrutky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynáze sa týka vyriešenia náhonu vodiacej skrutky v prevodovom ústrojenstve obrábacieho stroja, najmä sústruhu. Podstatou je, že pohon vodiacej skrutky je odvodený od náhonu vretena, cez sústavu pevných a presuvných kolies na dutý hriadeľ, z ktorého sú otáčky prenášané cez systém výmenných kolies na vodiacu skrutku, uloženú v osovom vŕtaní tohoto dutého hriadeľa. Dutý hriadeľ a vodiaca skrutka sú otáčané vždy rovnakým zmyslom. Reverzácia otáčok...

Kombinovaný náhon ťažnej tyče a vodiacej skrutky univerzálnych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228026

Dátum: 01.12.1985

Autori: Skoupová Štefánia, Zemánek Vladimír, Baran Ivan

Značky: sústruhov, ťažnej, tyče, univerzálnych, náhon, kombinovaný, vodiacej, skrutky

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie pre kombinovaný náhon tažnej tyče a vodiacej skrutky u univerzálných sústruhov, ktoré rieši náhon ťažnej tyče od otáček vretena cez remeňový prevod do suportovej skrine. Náhon vodiacej skrutky je vytvorený odvodením otáčavého pohybu vretena alebo predlohy cez ozubený reťazec vo vreteníku, vymeniteľné kolesa lýry do suportovej skrině. Zariadenie ďalej rieši konštrukčnú úpravu posuvovej skrine a sposob ovládania...

Zariadenie na premestňovanie a ustavovanie vodiacej dráhy zváracieho automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224208

Dátum: 01.09.1984

Autor: Sobanský Zdenko

Značky: ustavovanie, automatu, vodiacej, zariadenie, premestňovanie, dráhy, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na premiestňovanie a ustavovanie vodiacej dráhy zváracieho automatu, pozostávajúce z vodiacej dráhy, podpier a pohonu podpier, vyznačujúce sa tým, že vodiaca dráha (1) je na pojazdných podporách (4, 5) uložená v dvoch kĺboch (7), pričom pohon (6) pojazdných podpier (4, 5) je ovládaný spoločne.