Patenty so značkou «vodiaca»

Klzná vodiaca koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19439

Dátum: 11.05.2012

Autori: Hakansson Pontus, Petersson Christer

MPK: A47B 88/04

Značky: klzná, koľajnica, vodiaca

Text:

...hľadiska tohto vynálezu je poskytnutá klzná vodiaca koľajnica. KIzná vodiaca koľajnica obsahuje prostriedky na pripevnenie koľajnice k zásuvke, prvý povrch súvisle prechádzajúci od prvého konca k druhému koncu koľajnice, prvý povrch je zachytiteľný s klzným členom ďalšej koľajnice, a nastavovacie zariadenie, schopné deformovať prvý povrch na druhom konci, takže poloha prvého povrchu na druhom konci je posunuteľnávoči prostriedkom pre...

Vodiaca pätka pre valcový kombajn a vložky, určenej na opotrebenie, pre vodiace páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10252

Dátum: 16.01.2008

Autor: Thomson John

MPK: E21C 29/02

Značky: vložky, kombajn, vodiaca, pätka, určenej, vodiace, válcový, páky, opotrebenie

Text:

...na opotrebenie sú však zlepšeně aj v ObldSll vodiacej pätky, nakoľko sa môžu vložky, určené na opotrebenie.jarispôsoboval zalomenizitn medzi dvoma po sebe nasledujúcimi tazubcnými tyčami cievy. Jeobzvlášť výhodné, ked sú pohyblivé vložky, určené na opotrebenie, ktoré vykazujú aspoň vodiaci výstupok a vodiacu plochu, teda čiastkové plochy, podliehajúce na vodiacej pätke najväčšíemu opotrebeniu, výmenné, nakoľko to umožňuje, že je nutné...

Vodiaca sústava pre pohyblivú okennú tabuľku motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10568

Dátum: 09.11.2007

Autor: Krause Fritz

MPK: B60J 10/06

Značky: vozidla, okennú, motorového, pohyblivú, vodiaca, sústava, tabuľku

Text:

...vynálezu je pri zabezpečení jednoduchej montáže vodiace sústavy dosiahnuť spojitý prechod medzi okrajovými oblasťami okennej tabuľky0010 Táto úloha je vyriešené vodiacou sústavou podľa nároku 1 a spôsobommontáže podľa nároku 12.0011 Vodiaca sústava podľa vynálezu obsahuje dve pohybovateľné okenné tabuľky, ktoré majú vždy vonkajšiu plochu, vnútornú plochu a čelnú plochu. Okenné tabuľky prebiehajú v podstate v jednej rovine, takže čelné...

Vodiaca samomazacia súčiastka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10613

Dátum: 20.02.2006

Autori: Chaduiron Eric, Barlerin Jean-claude

MPK: F16C 11/06, F16C 33/10

Značky: vodiaca, súčiastka, samomazacia

Text:

...výhodne vymedzujú zónu predstavujúcu približne 30 až 70 trecej plochy.0018 Je tak isto výhodné, že žliabky sú rozmiestnené 1 až 6 mm od každého konca vyvŕtaného otvoru. Širka žliabkov je približne 0,5 až 5 mm.0019 Nasleduje opis vynálezu odkazujúci na obrázky- obrázok 1 je perspektivny pohľad s ćiastočným prierezom na jedno vyhotovenie puzdra podľa vynálezu pre kĺby alebo ložiská- obrázok 2 je pozdĺžny prierez puzdra V prednostnom...

Vodiaca súčasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10343

Dátum: 20.02.2006

Autori: Barlerin Jean-claude, Chaduiron Eric

MPK: F16C 27/06, F16C 33/10, F16C 33/12...

Značky: súčasť, vodiaca

Text:

...ktorej nasleduje konečná úprava a opracovaniesmerujúce k obmedzeniu tendencie na odieranie a na obmedzeniesúčiniteľa trenia. Povrchové tvrdnutie difúziou je napriklad zvolené medzi technikami nitridácie, karbonizácie,nitrocementácie, cementácie, cementácie chrómom. Povrchovýmtvrdnutím Štrukturálnou premenou môze byť vysokofrekvenčné povrchové kalenie. Konećnou úpravou je napriklad povrchová oxidačná alebo fosfátová reakcia, po ktorej...

Posuvné držadlo a vodiaca koľajnička pre zariadenie na prepravu osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5997

Dátum: 30.08.2005

Autori: Dürrer Albrecht, Miessbacher Herwig

MPK: B66B 23/00, B66B 23/22

Značky: prepravu, držadlo, koľajnička, vodiaca, osôb, zariadenie, posuvné

Text:

...tretia forma uskutočnenia, v ktorej postrarmé okrajové záhyby nevykazujú žiadne zhrubnutie ani obdobné,ale na svojich koncoch vykazujú konštantnú hrúbku. Ak nie je materiál posuvného držadlazvolený príliš mäkký a stlačiteľný, je možné do príslušnej stopy vodiacej koľajničky zaviesťaj takýto profil bez toho, že by vykĺzol.V priebehu obežného pohybu kĺže profilovaný odsek v stope spravidla stacionámej vodiacej koľajničky. Z tohto dôvodu je stopa...

Vodiaca lata

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3427

Dátum: 22.04.2005

Autor: Krzowski Jean-paul

MPK: E04F 15/12, E04F 21/02

Značky: vodiaca

Text:

...36 zahmujú vybranie v smere k tej strane lát l 4, na ktorej sú vytvorené ochranné časti Ä. V častiach 36 sú vytvorené dve spodné a dve horné zvislé drážky Q. Podobné montáže časti il) sú vytvorené-3 na koncoch lát M s výnimkou toho, že koncové časti Q zahmujú len jednu homů a jednu spodnú drážku 35.Zostava lQ tiež zahmuje viaceré nožičkové členy 4 Nožičkové členy i zahrnujú montážna dosku AA, ktorá sa dá prichytiť na zadnú stranu...

Vodiaca koľajnica pre posuvné, alebo skladacie posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17164

Dátum: 07.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: A47B 95/00, E05D 15/06, A47B 96/00...

Značky: posuvné, dveře, vodiaca, skladacie, koľajnica

Text:

...uskutočnenia vynálezu, Obrázok 5 vyobrazenie vodiacej koľajnice upevnenej na podlahe skrine a rozdelenej v pozdĺžnom smere pred zostavením oboch dielov koľajnice.0010 Na obrázku 1 je so vzťahovou značkou 1 len náznakom znázornená skriňa, ktorá má strop 2, na ktorom je upevnená vodiaca koľajnica 3 pre posuvné dvere 4.0011 vodiaca koľajnica 3 je vytvorená ako vytlačovaný profil, prednostne je vodiaca koľajnica 3 zhotovená z kovu, tu...

Vodiaca reťaz pre káble/hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7877

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hart Anthony John

MPK: F16G 13/00

Značky: reťaz, vodiaca

Text:

...oleja apodobne. Články pozostávajú zhornej časti aspodnej časti, ktoré sa spájujú pre vytvoreniekrabicovito tvarovanej konštrukcie, ktorej vnútorný priestor je rozdelenýprostredníctvom stredovej steny. Kĺbové spojenia sú vytvorené na stredovej0009 Rôzne aspekty predloženého vynálezu sú ďalej opísané s odkazomobrázok 1 rozložený perspektívny pohľad na uskutočnenie podľapredloženého vynálezu obrázok 2 pôdorys spodnej puzdrovej Škrupiny,...

Univerzálna modulárna vodiaca lišta na dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280105

Dátum: 06.05.1998

Autori: Körber Werner, Billenstein Ernst, Schaffer Kurt-michael, Kurrer Siegfried

MPK: H05K 7/14

Značky: spojmi, plošnými, univerzálna, dosky, vodiaca, lišta, modulárna

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaca lišta, slúžiaca na držanie zásuvných stavebných skupín v držiaku stavebných skupín, má nosnú lištu (TS) prispôsobenú dĺžke zásuvnej stavebnej skupiny, dve koncové časti (K), ktoré majú spojovaciu oblasť (KP) na spojenie s jedným koncom (ES) nosnej lišty (TS) a na hornej strane majú vždy jednu vodiacu drážku (FN FN1, FN2, FN3) na uloženie hrany zásuvnej skupiny. Segmentové časti (FSn) drážky majú na hornej strane vodiaci segment (FNn)...

Vodiaca lišta motorových reťazových píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 278806

Dátum: 10.05.1995

Autor: Freithofnigg Ingo

MPK: B27B 17/12, B27B 17/02

Značky: vodiaca, reťazových, lišta, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaca lišta (5) na vedenie reťaze motorovej reťazovej píly je vybavená obvodovou vodiacou drážkou (9) s aspoň jedným mazivovým kanálikom (10), ktorý je vytvorený na dne (31) vodiacej drážky (9). Medzi mazivovým kanálikom (10) a vodiacou drážkou (9) je upravené vsádzacie dno (8) s otvormi (12) na prechod maziva z mazivového kanálika (10) do vodiacej drážky (9).

Odpružená vodiaca hlava vrtáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263189

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marek Jozef

MPK: B23B 49/00

Značky: vodiaca, odpružená, hlava, vrtáka

Text:

...vrtáka je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 2 predstavuje narysný pohlad na vodiacu hlavu v čiastočnom reze, obr. 1 osový pohľad.Hlavné časti odpruženej vodiacej hlavy sú základné teleso l. vodiace čapy 3, 3 a priečnik5. Vodiace čapy 3, 3 sú uložené v puzdrách základného telesa l. Priečnik A má v jeho strednej časti vodiace pouzdro § pre vrták §. Medzi päticami 1, Q priečnika A a základným telesoml sú na vodiacich čapoch g, l uložené...

Vodiaca dráha podlážkového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255349

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: B65G 21/20

Značky: dopravníka, vodiaca, dráha, podlážkového

Text:

...prostriedkov.Príklad vyhotovenia vodiacej dráhy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom dráha je nakreslená v priečnom reze.Vodiaca dráha poddlážkového dopravníka pozostáva z centrálnej vodiacej lišty 1, ako aj z dvojice dolných okrajových vodiacichuholníkov 2 so styčnými plochami 3 pre vodiace kladky 4 iažnej reťaze 5 dopravnika. Dráha ďalej pozostáva z dvojice horných okrajových vodiacich uholnikov 6, opatrených takisto...