Patenty so značkou «vnitřním»

Způsob regenerace vnitřním zkratem znehodnocených nikl-kadmiových akumulátorových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260106

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jíra Štěpán

MPK: H01M 10/42

Značky: regenerace, způsob, zkratem, vnitřním, znehodnocených, akumulátorových, nikl-kadmiových, článků

Text:

...a četnost výbojů není kritické, avšak střední hodnota proudu pocházející z jednotlivých výbojů by měla být menší nebo nejvýše rovna stejnosměrnému nabíjecímu proudu pro daný typ akumulátorového článku. což lze matematicky vyjádřit vzorcem Ijm Š C.U.n /A,F,V,šĚç kde Ijm je jmenovitý nabíjecí proud článku, C je kapacita vybíjecího kondenzátoru, U je napětí, na které je kondenzátor nabit a Q je počet výbojů za 1 sekundu.Na výkresu je...

Čtyřtaktní dieselový motor s vnitřním spalováním, přeplňovaný při konstantním tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270403

Dátum: 13.06.1990

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01L 31/08

Značky: dieselový, přeplňovaný, tlaku, spaľovaním, konstantním, čtyřtaktní, motor, vnitřním

Text:

...znázornění ovládací vačky výfukového ventilu oro doeažení průběhu křivky A 2 a zobr. 2 e obr. 9 echematícke znázornění přidavnáho ústrojí připojeného k vačkovému zařízení motoru podle vynálozu, obr. 10 obsah obr. 7 ve větších podrobnoetech ee součeeným znázorněnim obryeu ovládací večky přívodního ventilu čárkovanou čarou e obr. ll analogickáNejprve bude etručně vysvětleno řešení podle vynálezu s odvolánín na dve příklady jeho provedení...

Zapojení elektronického zapalování motoru s vnitřním zapalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 267657

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuněv Nedko, Nejčev Slavejko, Petkov Plamen, Christov Radoslav, Pejev Rumen, Velčev Nikolaj

MPK: F02P 3/06

Značky: vnitřním, elektronického, zapaľovaním, motorů, zapalování, zapojení

Text:

...qepea Kounencarop 25 - K orpnuarenbuony auaony 31 ncrouuuxa nurauun 3. Bunrrep awoporo TPaH 3 HCTOPa 22 noncoennuea Kax K Bropouy Bxony cpaauunanmero aneneura 12 perymnpvhmero snoxa 1. Tak u nocpencraou Hanepnrenbnnľo pE 3 HcT 0 pa 26 - K urpuuareabnnny aunony 31 ucroquuxa nnrauua 3.Heňcraue ycrpoücTBa amexwponuoro aamurauna naurawenq auyrpeunero cropauuu cuenymmee. npn aanuxaunn KDHTHKTUB auxmnuarenn 4 orxpuaanrca Tpanaucropu 21 H 22 onoka...

Způsob kování dutých součástí s vnitřním výronkem ze špalíku na klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265667

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21J 5/00

Značky: klikovém, výronkem, špalíků, dutých, způsob, kovaní, součástí, vnitřním

Text:

...že k výtoku celkově nebo jen místně přebytečného materiáludo výronkové štěrbiny dochází při nižším napětí než při původ~ Vním způsobu. Tato skutečnost se odráží v nižší kovecí síle a energií, v menším vlivu přebytku materiálu na napětí v zápust. . - 3 - ce, v kretším čelním zátoku, užší toleranci výšky výkovku e de 1 äíživotnosti zápustky.A Příklady způsobu kování dutých součástí s vnitřním výronkem jsou na pripojenych výkresoch, kde obr. 1,...

Obrazovka s vnitřním magnetickým stíněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262427

Dátum: 14.03.1989

Autor: Benway Robert

MPK: H01J 31/20

Značky: vnitřním, stíněním, obrazovka, magnetickým

Text:

...paprskem větší než 5 0/0.Byla vytvořena domněnka, že nežádoucí jasné oblasti, pozorované zejména v rozích obrazovky 10 v. jarůběhu zahřívání, lze připsat účinku nabíjení skla, které způsobují elektronové paprsky překmitávající rozměr rastru a ohýbané nebo vychylované od vnitřní plochyboční stěny okolo okrajů stínicí masky 50 a na okraje katodoluminis cenčníbo slínítka 46. Tento účinek nabíjení skla je vytväřcn elektrony z...

Venkovní hodiny s vnitřním osvětlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261989

Dátum: 10.02.1989

Autori: Borges Michal, Borský Vratislav

MPK: G04B 37/04

Značky: vnitřním, osvětlením, venkovní, hodiny

Text:

...sklo 2. Ve spodní části .pouzdra 1 je vstupní otvor, který slouží pro výsunutí rampy 7 osvětlení. Na rampě 7 je uloženo zářivkové, 4žárovkové nebo výbojkové či neornové.lení h-odin. Sjpodní část rampy 7 osvětlení je tvořena krycím plechem B, kterýzavpadá-vdo.výřezu pouzdra 1. Transparentní číselník 14 hodin nese ve svém středovém otvoru hnací strojek 5 a ručky B. Na vnitřním obvodu pouzdra 1 jsou výtvořený dtrážký 11 a 12, v nichž jsou...

Vstřikovací čerpadlo pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261858

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bastenhof Dirk

MPK: F02D 35/02, F02M 47/02, F02D 1/00...

Značky: vnitřním, čerpadlo, motor, spaľovaním, vstřikovací

Text:

...spalovacího cyklu, nebo ještě rychlost motoru. e-li snímač 23 přímo tvořen kotoučem otáčivého ústrojí 27,jnevně osazeného ve formě kotouče ina klikovém hřídeli motoru, pracuje jak-o snímač úhlové polohy motoru. Zpožďovací ústrojí 24 je opatřeno řídící jednotkou 30, napojenou na snímač 23 parametrů chodu motoru.lnformativně může nízkotlaký zdroj 19 poskytnout kapalinu pod tlakem 0,1 až 0,5 MPa. Tlak hydraulické kapaliny poskytovaný relativně...

Způsob výroby dutých součástí s vnitřním povrchem odolným proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261356

Dátum: 10.02.1989

Autor: Komárek Josef

MPK: B24C 5/04

Značky: výroby, součástí, proti, odolným, opotřebení, dutých, vnitřním, povrchem, způsob

Text:

...odolného proti opotřebení. Takto připravené jádro se opatří obalem. tvořícím konečný tvar trysky. Vlastní jádro se odstraní například vytryskáním, odleptáním nebo vytavením.Tryeka vyrobená podla vynálezu je zobrazena v příkladnám provedení na výkresu, kde na obr. l je naznačena v osovém řezu tryska. která se vyrábí tak,že se vytvoří duté jádro l, na jehož vnější povrch se nenese například plazmovým hořákem vrstva korundu 3 o tloušřce do...

Přeplňovaný motor s vnitřním spalováním, obsahující turbokompresor s axiální turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261217

Dátum: 12.01.1989

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01N 7/06

Značky: turbokompresor, spaľovaním, obsahující, axiální, vnitřním, motor, přeplňovaný, turbínou

Text:

...1 a 2, obr. 4 schéma jiněho provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirálý, navzájem přiložených k sobě a izolovaných jedna od druhé, obr. 5 podélný řez rozvinutou vstupní tvarovkou z obr. 4,obr. 6 schéma dalšího provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirály, navzájem přiložených k sobě a spolu spojených, a obr. 7podélný řez rozvínutou vstupní...

Těsnění hlavy bloku válců motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258018

Dátum: 15.07.1988

Autori: Žarnov Viktor, Naumenko Viktor, Vorobjev Ivan

MPK: F02F 11/00, F16J 15/06

Značky: vnitřním, spaľovaním, bloků, hlavy, těsnění, válců, motorů

Text:

...anacrkqnoro Konnua, usrorosnenno-. ro, Hanpnnep na ToponnacTa, Bbmonuexm B.5 une oTnenhHummpeyronnnuKon co croponu, npoTHBOnon 0 mHoň KaMepe cropauun, H cnaóxeum Bmenmanm non meno npoKnanxu.Hpoxnaxa ronoaxu önoka unnnnpoa nurarenn usoöpaxeaa Ha ůnr. 1 - 3.Ha ónr. I nokasau oömnů nan npoxnaxn B cőope.Ha war. 3 au napnanr cunerpuunoro pacnonoxeunx saxsaron no OKpYIHOCTñ snacrnqnoro Konbua.Hpoxnaxa I ronoaxn ónoxa unnumnpon (mur.l) coepnur...

Zařízení pro elektrochemické zkošky povrchů trubek při zatěžování vnitřním přetlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245947

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jefimenko Anatolij Vasiljevie, Pismannik Konstantin Davidovie, Galuškin Dmitrij Grigorjevie

MPK: G01N 27/26

Značky: zkošky, trubek, zařízení, zatěžování, přetlakem, vnitřním, povrchu, elektrochemické

Text:

...povrchu trubek při zetěžování vnitřním přetlakem je schematicky znázorněn na přiloženém výkreeu, V nárysu s částečným řezem v ose základního tělese.Zařízení pro elektroohemícké zkoušky povrchů trubek při zate~ žování vnitřním přetlakem sestává ze základního tělesa ł, ke kterému je připojen přívod tlakového média g a ke kterému je svorníky 1 s maticemi 3 a tuhou přírubou Ž pomocí izolačních podložek Q připevněn trubkový vzorek 1. Základní...

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weber Gert, Rochhausen Dieter, Günther Eberhard

MPK: H02K 1/32, H02K 9/08

Značky: asynchronní, hermetický, uzavřeným, vnitřním, kompresory, chladicím, chlazením, motor, zvláště, okruhem

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Válec rotační sekretový, dvouplášťový s vnitřním médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255960

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vávra Petr

MPK: B21H 1/18

Značky: rotační, válec, médiem, dvouplášťový, vnitřním, sekretový

Text:

...tohoto vynálezu je konstrukční, výrobní a montážní jednoduohost s vyšší provozní užitnouluñnotou. Hmotnost rotačního válce klesá přibližně na jednu čtvrtinu, hmotnost potřebných polotovarú pro výrobu na jednušestinu váhy polotovarů původnich provedení. Klesají náklady na výrobu. Vysoká přesnost profilú a použitý materiál odstraňuje nutnost soustužení, borušení a chromování vnějšího povrchu a vyvažování. Profily nekorodují, navíc...

Vstřikovač paliva, zejména pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241116

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kmec Imrich, Rusnák Jozef

MPK: F02M 61/16, F02M 61/10

Značky: zejména, vnitřním, paliva, motor, vstřikovač, spaľovaním

Text:

...je předepnuta pmocí rektifikačního šroubu 3. Tlačná tyč 3 s hlavou 3, vratná pružina 3 arektifikační šroub 3 dohromady tvoří sestavu 31 g.Těleso 3 vstřikovače 3 je uloženo v plášti 3, vsazeném do hlavy 32 válce. Z obr. jsoupatrné přilehlé ventily 33 po obou stranách vstřikovače, uložené v odpovídajících sedlech 33.Mezi hlavou 39 válce, pláštěm 3 a tělesem 3 vstřikovače je kromě toho umístěno několik těsnicích vložek 33.Vstřikovací jehla 3....

Pokovovací buben s vnitřním postřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243121

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vallo Július, Sáraz Jozef, Szabó Pavol, Mojto František

MPK: C25D 17/20

Značky: postřikem, pokovovací, buben, vnitřním

Text:

...na vnitřním plášti bubnu po jeho délce. Účinok je podobný jako u děrovaně trubky. Výhodou je vyšší odolnost proti mechanickému poškození,nevýhodou vyšší technická složitost vyžadující speciální přívodní zařízení, nutnost polohování bubnu a postřik na stojící okamžitou plochu zboží.Uvedené nedostatky odstraňuje buben pokovovací s vnitřním postŕikem tvořený rámem, do kterého je prostřednictvím závěsů opatřených čepy uložen vlastní pokovovací...

Stojan pro zabíhání a testování motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247113

Dátum: 28.09.1987

Autori: Koivánek Josef, Kratochvíl František

MPK: G01M 15/00

Značky: testování, zabíhání, motorů, vnitřním, spaľovaním, stojan

Text:

...Hanpnuep Hynenoň rpynnm coennneuun 05 MOTOK 13 H 14, npuueu pönowka 21 nonxnmuena K ynpannuemmw nenrnnnuąrpexmasnoro onowaxrnoro nnaepropa 22, oőmax Toqxa Karonnoň rpynnm xoroporo coeunea c oömeñ Toqxoñ anonnoñ rpyhnm onomasnoro MOCTOBOPO aunpnunrenn 23, axnmqeuuoro nuaronanbm nepeuenuoro roka Meny nepaoü n nvopoň Qasxuun oöorxaum p 0 T 0 pà H noncoennHeHHoroxaTonHoü rpynnoä K Hynenoñ woqxe nropnq Hoüq 6 MoTKu 21.Ycrpoäcrno paôoraer...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové brusky s vnitřním broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236141

Dátum: 01.08.1987

Autori: Majer Jiří, Fabián Jiří

MPK: B24B 47/06

Značky: obvodů, zejména, brusky, zapojení, broušením, vnitřním, hrotové, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové universální brusky, vybavené zařízením pro vnitřní broušení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řeší elektrohydraulické obvody tak, aby při výpadku elektrické energie vyloučily odtažení brousicího vřeteníku zpět. Zapojení otočného ovládače (1) relé pracovního cyklu brusky (2) a třípolohového elektrohydraulického třípolohového rozváděče (3) zabezpečuje polohu brousicího...

Píst stroje s vratně pohyblivými písty, zejména motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244413

Dátum: 15.07.1987

Autori: Smolárová Zuzana, Rosner Pavol

MPK: B02F 3/22

Značky: písty, motorů, píst, zejména, spaľovaním, vnitřním, vratné, pohyblivými, stroje

Text:

...z pístu, obrácená směrem k pláčti 3 píotu, je opatřena stredovým vybráním ž, tvořícím první část hlavní vnitřní komory pro chlazení pístu. Toto stredové vybraní ž se vyznačuje několika následujícími znałq. Má s výhodou tvar složsnáho oblouku,který umožňuje, aby ee hlava pístu 2 chovala jako eamonosná klenba, jejíž pevnom. je tím větší, čím je větší zatížení. V úrovni koncové plochy hlavy z píetu, ptiláhající k plaeti 3, vymezuje vybraní ž...

Čtyřtaktní přeplňovaný motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244119

Dátum: 15.07.1987

Autor: Nevydal Jozef

MPK: F02D 23/00

Značky: spaľovaním, vnitřním, čtyřtaktní, motor, přeplňovaný

Text:

...přídavxzý náraz (a tedy opotřeboní) ýfukoveho vmtilu na Iedlo, k nüul by dockizolo v případě úplnłho zovŕení ventílu před jeho novín ddatečrąýa otevłenín. tento cbytkový zdvih kromě toho zlepäuja chlazení výrukovdho ventilu. Hopoulije ee vltlího oouvieltho zbytkovdho zdvíhu bez znovuotovŕení, neboř okolo dolní dvratl píztu je volný učinný prdtokový profil nedoetatečrd pro úplná zíekdní poładovandho účinku a kronl toho by Jnltł vitlíjbytkovy...

Optická sonda pro zjišťování výskytu, rozměrů a počtu kapek mokré páry ve vnitřním prostoru parní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250431

Dátum: 15.04.1987

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G02B 6/28, G02B 6/00

Značky: optická, kapek, zjišťování, páry, prostoru, vnitřním, počtu, sonda, mokré, rozměrů, výskytu, turbiny, parní

Text:

...samostatných totodetektorů se liší od známého uspořádání vícenasobné fotodíody s koncentrickými elektrodami tak, že umožňuje detekovat světlo rozptýlené na částicích i tak, že z nesymetrie výstupních signálů poznáme, zda jde o částiCe kulové, jako v případě kapek, nebo o částice, které mají jiný nesymetrický tvar.Na připojeném výkresu je schematickyznázorněn příklad provedení optické sondy pro parní turbinu podle vynálezu.Optická sonda je...

Monocyklon pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249794

Dátum: 15.04.1987

Autori: Presman Vladimir, Šokurov Jurij, Abramov Leonid, Gutman Anatolij

MPK: F02M 35/02

Značky: vnitřním, monocyklon, spaľovaním, motor

Text:

...Hoň aaonno c KOPHYCOM h. Coepuenue Kopnyca 4 c sosyxoo1 ®nKcupyercn sannoaumn samenxamn 7. V Monoumxnou paöoraew oőmqnmm oöpasom, xapaxwepnmu uns ycwpoňcwn c nuep HHOHHHMH HDHHHHHSMH npennapnwenbnoü ÓHHCTKH Bosyxa. HCHOHBSOBSHHE HSOČDETQHHH B MECCOBOM HDOHBBDHCTBE HYTEM OTHHBKH ĽGTBHEŘMOHOHHKHOHE H 9 HHQCTMECC OĎQCHEÉHBBGT snaunwenbumň BKOHOMHQECKHŘ SQĎEKT.pyöox 1 c unepuuonuu annapaToM öxe 1, H onopau mnauueu ceTKoň 6, Bunonuen...

Elektrické zapojení pro spouštění motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245030

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kováe Anton

MPK: F02N 11/08

Značky: spaľovaním, elektrické, zapojení, spouštění, motorů, vnitřním

Text:

...9 Toro oóa paöoqmx Bumnmqawena BCHOMOTaTeHBHOPO Konwanwopa samuamwcs M coenmnnm ynepmmsammym oóMoTKy anexwpomarnnma M anexwpnqecnn uocneonaTenLHo Haxonsmmeca Bmsrmsammym oómowxy anexwpomarnmma M nycxoaoñ 3 HeKTpOĽBHTaTeHb c HCTOHHMKOM Hanpamenma.-4 Bo 3 HMKammeenpM 9 ToM ounoBoe neñcmsme 9 HeKTp 0 MaFHMTa BĽBMPEGT Manym mecTepHm B syóqawuñ oóon. OnHoBpeMeHHo npm 9 ToM BCHOMOrawenbnuů EOHTaKTOp M 3 AeKTpoMarHnT HaTHMBamT no onHoñ...

Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o vnitřním průměru menším než 50 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 237044

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hadaš Jiří, Sedliský Otakar, Zazvonil Karel, Preisler Vlastimil

MPK: G01F 1/42

Značky: měření, kapalin, menším, průtoku, potrubí, čidlo, průměru, zejména, vnitřním

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o průměru menším než 50 milimetrů řeší nový tvar clony a nový způsob jejího uložení a utěsnění v komorových tělesech. Podstata řešení spočívá v tom, že do osazení (2b) zadního tělesa (2) komory (4) je lícovaně uložena clona (1) upraveným tvarem okraje (1a) a zadní těleso (2) je lícovaně uloženo vnější válcovou plochou (2a) ve vybrání (3a) předního tělesa (3) komory (4), přičemž kuželová část...

Způsob vytváření tenkého nemagnetického povlaku na vnitřním povrchu dutého tělesa magnetronovým rozprašováním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248804

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hortlík František, Havel Josef, Štěpán Vladimír, Bárdoš Ladislav, Musil Jindřich

MPK: C23C 14/34

Značky: způsob, tohoto, dutého, tělesa, nemagnetického, rozprašováním, provádění, tenkého, magnetronovým, vytváření, způsobu, vnitřním, zařízení, povlaků, povrchu

Text:

...plazmatického rozprašovaní. Substráty jsou uspořádány vně válcového rotujícího bubnu,přičemž během rotace je konvexní povrch bubnu vystaven plazmatu, ve kterém se rozprašují terčové segmenty. Soubor více na povrchu umístěných obloukových terčových segmentu tvoří v podstatě váleo a je uspořádán souose a teleskopicky vzhledem k bubnu. Terčové segmenty jsou katodou vysokonapětového elektrického obvodu a buben jeho anodou.Plocha terčové jednotky...

Umístění vstupního a výfukového kanálu u dvoutaktních motorů s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240420

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nový Jioí, Nimec Jaroslav

MPK: F02B 25/00

Značky: dvoutaktních, spaľovaním, kanálu, výfukového, vstupního, umístění, vnitřním, motorů

Text:

...HBHBJIGHHOS OOBRĽGHHOG B HOPIHHG SBXBBHOHHOPO 503 mXOM IHJLKOPO TOIIJIKBB.Henan uaoópewexm ammemos coxpamenne pac na romane z sumccun Bpemxux BGIIIBGTB, a name memosux Harpy or y myxa-axmmx nnura-reneü BHyTpeHHeI-o cropamm. B ococóemio m noomynamee o ropmeü cmecnn zmmroe rommno tomuto nonananca B 0 Bxyrpermm xauepy nopmma warm. odpasou, rrrodu ono ne meno aaoronnoro ocaxneunn, a n mpomo nonrommenuou ooowommn óucrrpo uocrryna.uo Ha cnemnune...

Zařízení pro cyklické zatěžovámí trubkových vzorků vnitřním přetlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236598

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bystrianský Jaroslav, Winkler Petr, Rosypal František, Talpa Ivan

MPK: G01N 3/36

Značky: zatěžovámí, cyklické, přetlakem, vzorků, zařízení, trubkových, vnitřním

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro provádění cyklického řízeného zatěžování vnitřního povrchu trubkových vzorků přetlakem při zkouškách materiálových vlastností. Je tvořeno zkušební sekci v podobě tlakové nádoby s měnitelným vnitřním objemem, opatřené jednak jednu či více výstupy na připojení trubkových vzorků - jednak vývodem pro uzavírací člen. Zkušební sekce je propojena s tlakovací jednotkou. Zařízení umožňuje při konstantním zdvihu pístu tlakovací...

Vzduchový filtr motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239346

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rusko Jozef, Hlaváe Anton, Moravany Nad Váhom, Vavro Rudolf

MPK: F02M 35/02

Značky: vzduchový, spaľovaním, motorů, filtr, vnitřním

Text:

...nawpycrca 5. Oďseu nosnyumoro cvronda, aa KÄDÉeHHOľ 0 B BOBĽYXOOÉMCTETBAS, MOKHO paccmampnnams RHRpacnpeneuennym no (oósemy) Maccý, oónanaomym onpenenermumn ynpymmn, nnepnuonnmn u nnccnnatvuanmm xapaxwepncmucamn. Honnon Beam/means K ewoñ Macce ocymecmmemca Ka qepes Bunycrcnoe ozcao 3, marc u qepes nnycKHoe orcno 4, coemnennoe c Bosnyxosaóopnuw HaTDyÓKOM 5. Benencmme BusBannoro Roads/menus Boazxymnnñ oďsem, aanmmamnmñ Bo 3 mxo~ oqucwnmeuh,...

Ozubený převod s vnitřním ozubením k pohonu bezvřetenové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237772

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nawrotzki Hans, Hauptfleisch Günter, Kletzin Peter, Schröder Jörg, Fincke Hans-werner

MPK: B21B 35/12

Značky: vnitřním, stolice, ozubený, ozubením, pohonů, válcovací, bezvřetenové, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubeného převodu s vnitřním a vnějším ozubením pro pohon válcovací stolice s širokým rozmezím nastavování hřídelů pracovních válců, které jsou uloženy ve výstředníkových stavěcích objímkách a jsou poháněny ozubenými koly s vnitřním ozubením. Účelem vynálezu je jednak zajistit bezporuchový pohon bezvřetenová válcovací stolice s širokým rozmezím nastavování hřídelů pracovních válců, jednak zvýšit provozní spolehlivost válcovací...

Kapesní svítilna s vnitřním vypínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233768

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fikar František

MPK: F21L 23/00

Značky: vypínačem, vnitřním, svítilna, kapesní

Zhrnutie / Anotácia:

Kapesní svítilna vyniká jednoduchostí a je určena také s výhodou pro použití v mokrém nebo ve výbušném prostředí. K tomu účelu má svítilna jen jeden dobře utěsněný otvor, není vybavena vnějším vypínačem a zapínání nebo vypínání světla je ovládáno poklepem, kmihem nebo tlakem z venčí svítilny.

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hynek Zdeněk, Blažek Jiří, Konopík Bohumil

MPK: D01D 5/16, D02J 13/00

Značky: ohřevem, parním, válec, vnitřním, rotující

Zhrnutie / Anotácia:

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem je určen pro účinný ohřev nepřetržitě postupujících opásaných útvarů odvalem. Dosažení maximálních teplot povrchu a tepelného výkonu se dosáhne odvodem kondenzátu odváděcí trubicí z vnitřní drážky vytvořené v plášti válce a vytvořením vnitřní kuželové plochy. Rotujících válců podle vynálezu je zvláště možné využít k odtahu, ohřevu plošných svazků vláken například kabelů při jejich sušení a fixaci.

Uspořádání mazací soustavy motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 229388

Dátum: 01.04.1986

Autor: Boček Jiří

MPK: F01M 1/08

Značky: soustavy, uspořádání, spaľovaním, mazací, vnitřním, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů a řeší problém zjednodušení konstrukce chlazení pístů ostřikem oleje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že trysky pro ostřik pístů olejem jsou připojeny k rozváděcím prostorám vytvořeným mezi tělesy a pouzdry hlavních ložisek klikového hřídele a napojeným na výtlačné olejové potrubí před průtokovým čističem oleje. Vynálezu může být využito při řešení problému chlazení pístů u zdvihových motorů s vnitřním...

Ventil, zejména pro motory s vnitřním spalováním, talířového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226193

Dátum: 15.03.1986

Autor: Coulin Jean Paul

Značky: zejména, talířového, spaľovaním, ventil, vnitřním, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil, zejména pro motor s vnitřním spalováním, talířového typu a chlazený nuceným oběhem chladící tekutiny, jehož vřeteno má v sobě vytvořeny alespoň dva podélné chladicí kanály a hlava ventilu je opatřena chladicím kanálem, který probíhá podél jejího obvodu a v rovině rovnoběžné s jejím spodním rovinným povrchem, a s alespoň dvěma radiálními kanály přímkového průběhu, spojujícími uvedené podélné kanály s obvodovým kanálem a tvořícími...

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnitřním prostoru polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228017

Dátum: 01.12.1985

Autori: Tomášek Jiří, Špaček Jindřich, Kosek Jiří

Značky: vnitřním, kapalinou, polotovarů, působící, prostoru, nástroj, tváření, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnítřním prostoru polotovaru řeší zejména výrobu tvarovek. Podstatou vynálezu, který využívá dvou pracovních trnů, příčemž alespoň jeden je opatřen otvorem pro přívod pracovní kapaliny a na každém pracovním trnu je upravena funkční část tak, že její průměr je menší, maximálně je roven vnitřnímu průměru tvářené součásti je, že funkční část se směrem k čelu tvářecího trnu dále zmenšuje a jeji...

Způsob svařování hladkých trub s vnitřním ochranným povlakem z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225884

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kalita Bohumil, Vlastník Jiří

Značky: svařování, vnitřním, povlakem, hladkých, způsob, plastických, ochranným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob svařování hladkých trub s vnitřním ochranným povlakem z plastických hmot, elektrickým obloukem, zvláště pro dálkovodní potrubí s dlouhodobím použitím, vyznačený tím, že se provede metalizace konců trub hliníkem do vzdálenosti 90 až 110 mm a do tloušťky hliníkové vrstvy 250 až 350 ?m a kořenová část spoje se provede jednou vrstvou přídavného svářecího materiálu o průměru 2 mm až 3,15 mm z chromoniklové austenitické, niobem stabilizované...

Plovoucí hrot pro upínání obrobku s velkým vnitřním pnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 226875

Dátum: 01.10.1985

Autori: Benda Lubomír, Voráček Miroslav

Značky: plovoucí, obrobků, upínání, pnutím, vnitřním, velkým

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí hrot pro upínání obrobku s velkým vnitřním pnutím, například vrtulového lis tu, při obrábění, sestávající z unášecí desky, upravené pro pnutí volného konce vrtulového listu a otočně uložené v obráběcím stroji kolem osy otáčení obráběného vrtulového listu, vyznačený tím, že volný konec obrobku, například vrtulového listu (l), je připevněn k unášecí desce (3), v které jsou svými jedněmi konci neotočně a rovno běžně s osou (o) natáčení...

Čtyřcestný kohout s rotačně pohyblivým vnitřním válcovým tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219722

Dátum: 15.09.1985

Autori: Drdlíček Jaroslav, Vykopal Alois

Značky: vnitřním, kohout, pohyblivým, tělesem, rotačné, čtyřcestný, valcovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález najde uplatnění ve všech odvětvích národního hospodářství. Vynález řeší vytvoření čtyřcestného kohoutu, u něhož rozvod pracovního média je proveden rotačně pohyblivým vnitřním válcovým tělesem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rotačně pohyblivé vnitřní válcové těleso je opatřeno dvěma symetrickými výřezy, po jejichž obvodech jsou vytvořeny rybinovité drážky pro uložení těsnicích kroužků kruhového průřezu.