Patenty so značkou «vložkách»

Zariadenie na pohyb výsuvných dverí pri kozubových vložkách a kozubových kachliach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5822

Dátum: 04.08.2011

Autori: Goovaerts Bart Jean Marie, Sulovec Anton

MPK: F24B 1/00

Značky: výsuvných, zariadenie, kozubových, pohyb, vložkách, kachliach, dveří

Text:

...ľavú časť je Združená kladka pevne spojená so spojovacím prvkom, ktorým je lanko a združene kladky sú spojené spojovacím dielom. Predelom sa rozumie akýkoľvek prvok na združenej kladke, o ktorý je na združenú kladku upevnený spojovací prvok napr. lanko. Takýmto prvkom môže byť napr. výčnelok, otvor, skrutka a pod. Je výhodné, ak na každej strane združených kladiek je navinutý minimálne jeden závit lanka, pričom počet závitov lanka zodpovedá...

Zostavná konštrukcia dverí so žiaruvzdorným sklom pri krbových vložkách a krbových kachliach

Načítavanie...

Číslo patentu: 286832

Dátum: 18.05.2009

Autori: Sulovec Anton, Goovaerts Bart

MPK: F24B 1/00, F24B 13/00

Značky: zostavná, kachliach, sklom, žiaruvzdorným, konštrukcia, dveří, krbových, vložkách

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zostavná konštrukcia dverí so žiaruvzdorným sklom pri krbových vložkách a krbových kachliach, pri ktorých prívod a regulácia oplachového vzduchu na sklo je uskutočňovaná cez labyrintovú štrbinu, ktorej šírka (X) predstavujúca na výtokovej hrane vzdialenosť medzi sklom a výtokovou hranou pevného rámu je regulovaná pohybom rámika so sklom (6) proti základnému rámu (1).

Zostavná konštrukcia dverí so žiaruvzdorným sklom pri krbových vložkách a krbových kachliach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4659

Dátum: 04.01.2007

Autori: Goovaerts Bart, Sulovec Anton

MPK: F24C 15/02

Značky: kachliach, žiaruvzdorným, konštrukcia, zostavná, vložkách, krbových, sklom, dveří

Text:

...navrhovanej konštrukcie regulácie prívodu vzduchu na horenie je jednoduchosť konštrukcie a spoľahlivá funkčnosť automatickej regulácie V závislosti od teplo ty.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov na ktorých- obr. l znázorňuje celkovú zostavu dverí v priečnom reze v základnej polohe,- obr. 2 znázorňuje zjednodušene spojenie základného rámu a pohyblivého rámu so sklom. Taktiež z...

Zariadenie na sušenie najmä tavných lepidiel na reproduktorových vložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 261506

Dátum: 10.02.1989

Autor: Tinka Stanislav

MPK: C09J 5/00, B29C 65/52

Značky: lepidiel, reproduktorových, zariadenie, najmä, sušenie, tavných, vložkách

Text:

...vytvrdzovaci a sušiaci tunel V reze.Zariadenie na sušenie tavných lopidiel po 4zostáva z podstavca 1, na ktorom je otočne uložený unášací rotor 2. Po obvode unášacieho rotora 2 sú pevne uchytené držiaky 3. Držiaky 3 zasahujú do Vytvrdzovacielio tunela 7, ktorý je V tvare medzlkružia uložený na podstavci 1. Na konci. držiaka 3 sú vytvorené ohrevně lôžka 4 chránené tepelnou izoláciou 8. V ohrevných lôžkach 4 sú pevne uložené vytvrdzovacle...

Zařízení pro snadnou manipulaci s cívkami na materiálových vložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242732

Dátum: 15.05.1987

Autor: Endel Adrián

MPK: D06B 5/16

Značky: cívkami, manipulaci, materiálových, vložkách, snadnou, zařízení

Text:

...na výkrese, kde na obr. I je nakrealena základní poloha materiálová vložky a na obr. 2 je pracovní poloha a uvolněnou horní řadou cívek.Materiálové vložka, sestávající z vloäková komory á a noarwch trnů 1, je uložena na noanám stole 1, který je připojen na loydraulický pohon Q. Na vloäková komore á, opatŕené noonými trhy 3 je volně uloäeno posuvné dno 2 s otvory, jejichž průměr je větší než průměr nosných trnd 3, a menší než průměr sloupdd...

Způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249682

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: pryžotextilních, dopravních, obsahu, pásu, způsob, vložkách, snižování

Text:

...vysuäování vody.Při použití uvedených metod vysušování dopravních pásů se gradient koncentrace mění pozvolna pouze v důsledku odpařoání vody z povrchu a transport vody ve vložkách je pomalejěí a vysušování je méně účinná, což má za následok vyšší časovou a energetickou náročnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů při teplotě 100 až 150 °C podle vynálezu, jehož podstatou je, že...

Způsob stanovení obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233945

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fähnrich Jaromír, Nedbal Jan, Bakule Roman, Jochman Jaroslav

MPK: G01N 27/02

Značky: vložkách, obsahu, způsob, pásu, dopravních, pryžotextilních, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů, např. pro potřeby spojování dopravních pásů vulkanizací za tepla. Z dopravního pásu se strhne jedna vložka s vodivou krycí pryžovou vrstvou a na takto upravený dopravní pás se přiloží ze strany nevodivého pogumovaného textilu volná napěťová elektroda s ochranným prstencem a ze strany vodivé krycí vrstvy uzemněná kovová deska. Obsah vody ve vložkách pryžotextilních...