Patenty so značkou «vlhkých»

Spôsob granulácie vlhkých jemnozrnných materiálov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267349

Dátum: 12.02.1990

Autori: Orlík Ivo, Kačáni Stanislav, Molnár Alexander, Komorech Vladimír, Kern Peter, Jaššo Igor, Mašek Ján, Holčík Ján

MPK: B29B 9/00

Značky: granulácie, materiálov, zariadenie, spôsob, vlhkých, vykonávanie, jemnozrnných

Text:

...je dvoj- až štyrnásobné, sa odstraňuje termicky.Uvedená nedostatky odstraňuje sposob granulacie podľa vynálezu, ktoreho podstatou je,že vlhký jemnozrnný materiál s obsahom účinnej látky urýchľovača v rozmedzí SU až 97a s obsahom 15 až 50 voľnej vody, aditivovaný prísadami je pretláčaním cez kruhové alebo štvorcové otvory najprv predtormovaný do predvalkov priemeru 1,0 až 2,0 mm, ktoré sa samospádom odvádzajú na naklonené rotujúce...

Kolektorový předodlučovač vlhkých vzdušnin s obsahem prachových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266531

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hos Břetislav

MPK: B01D 21/00

Značky: kolektorový, vlhkých, vzdušnin, příměsí, prachových, obsahem, předodlučovač

Text:

...sníží abraze stěn potrubí a částí navazujících odlučovačů prachu. snížením vstupní koncentrace prachu zejména do vodních odlučovačů dojde ke zmenšení nutnosti jejich čištění a k případnému snížení celkové zátěže centrálního odkalovacího systému. Instalováním kolektorových předodlučovaěů v blízkosti odsávaného zdroje dále dojde k odloučení tuhých podílů odsávaných komponentů, které je možné vracet zpět do výrobního procesu bez znehodnccení...

Zařízení k měření zejména časového průběhu tepelného odporu vlhkých porézních materiálů, například textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259946

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hes Luboš, Melichar Oldřich, Páč Petr

MPK: G01N 33/36

Značky: například, zařízení, tepelného, vlhkých, textilií, časového, porézních, měření, odporu, zejména, materiálů, průběhu

Text:

...Je však rovněž možno uložit zkoušený porézní materiál na tuto porézní vrstvu s vyhovujícím tepelným kontaktem mezi nimi. Kapalinu je možno dávkovat po čâstech, přičemž lze použít dávkovacího zařízení v podobě dávkovací byrety.Bližší vysvětlení podstaty a činností zařízení podle vynâlezu je patrné z připojených výkresů. které znázorñují na obr. 1 příkladné provedení s funkčními celky v řezu a na obr. 2 časový průběhu tepelného toku, tj....

Způsob sušení a chlazení vlhkých sypkých látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259056

Dátum: 17.10.1988

Autori: Choc Miroslav, Hausknotz Andrej, Komorech Vladimír, Podhradský Vladimír, Viktorin Zbyněk

MPK: F26B 17/30

Značky: zařízení, sušení, způsob, chlazení, provádění, vlhkých, látek, sypkých

Text:

...následně zmenšit tepelné ztráty. Použi tíinertního prostředí v oblasti 1 kPa dovoluje sušení teplotné citlivých materiálů při zachování vysoké intenzity tepelných procesů kterých lze dosáhnout Jen při vyšší teplotní hladině. Umíetěním stavitelného hradítke na výstupu se dosáhne efektivní regulace průchodu materiálu zařízením.Příklad zařízení kprovádění způsobu sušení s chlazení V vlhkých sypkých látek podle vynálezu Je schemeticky...

Zařízení na vysoušení a třídění sypkých, vlhkých a lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246626

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krojidlo Milan, Kolínský Jioí

MPK: B07B 1/14

Značky: materiálů, vysoušení, lepivých, vlhkých, třídění, zařízení, sypkých

Text:

...válce jsou podélnä připevnčny rovné čeohraci lišty,která nohou být táä ve tvaru šroubovioe. Rotočni válee, ktorý jo radiálnč ve své ose otáčen unáiecini rolnatni je na jednon konci osszon násypkou, ne druhém konci je pod ocelovýni nity výeypka vytřidčného materiálu ktorá je připevnčno k vyahylovacinu rám a a tá se vytřidčný nateriál ukládá pŕino do přoprevnich palet.Hlavni výhody uvedeného vynálosu - zarizeni na vysouáoni a třidčni...

Sposob na finálnu úpravu vlhkých sypkých urychľovačov vulkanizácie kaučuku a zariadenie na vykonávanie tohto sposoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 237191

Dátum: 01.10.1987

Autori: Czimcsik Vojtech, Poór Alexander, Jaššo Igor, Molnár Alexander

MPK: B29B 7/52, B29B 7/60

Značky: sypkých, spôsob, finálnu, urýchľovačov, tohto, vlhkých, úpravu, vykonávanie, vulkanizácie, kaučuku, zariadenie, spôsoba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka finálnej úpravy urýchľovačov vulkanizácie kaučuku do formy granulátu kontinuálným postupom v spracovateľskej linke zhutňovaním medzi dvomi protibežne sa pohybujúcimi valcami s následným dotvarovávaním za pohybu vo vrstve, ktorého podstatou je, že východzí materiál s obsahom vlhkostí do 30 % hmot. je privádzaný gravitačne alebo nútene medzi dve protibežne sa pohybujúce valcové, obvodovo profilované alebo hladké plochy, kde takto...

Rotorový granuátor vlhkých práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251239

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kočin Nikolaj, Šarov Nikolaj

MPK: B01J 2/20

Značky: granuátor, materiálů, práškovitých, vlhkých, rotorový

Text:

...nx aameuu 9 pesynbrare uauoca Hnn Bxona us cTpoa, a TaKXenp 0 CTOTy n uaexuocrà KOHCTDVKHHH, nerxocwh H ynoőcwao oñcnymunanun.KOHCTpyKuHHMeXaHH 3 Ma aosnparno-hocTynaTennHoro nnxenua Tonxareneň Momer . Guru nunonsmeuena (mnrÄ 3),TaK,aoaBpar Tonxaweneň B Kpaüuee aaguee noomeuue 1 Momew ÓHTB ocymecraneu He Tonbxo Konbuaun, HO H nepàopňpobannoñ oöoňmoñ 12 ç pedpaun 13 a KOHBHEBHMH Kauasxauu (npoTouKaMH)14,a ornepcwunxxunapananbuwxnaaax 15...

Spôsob triedenia zrnitých vlhkých substrátov, hlavne dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239166

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nemčič Ladislav

MPK: B07B 1/00

Značky: zrnitých, substrátov, dolomitu, triedenia, hlavne, vlhkých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém triedenia vlhkých jemnozrnných rudných a iných surovín, s hmotnostným podielom do 30 % častíc o zrnitosti pod 0,5 mm a s 1 až 10 % voľnej vody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zrnitý substrát sa zmieša s mletým vápnom o zrnitosti do 0,2 mm v pomere na 1 diel voľnej vody až 1,5 dielov mletého vápna, potom sa zmes nechá odležať po dobu 4 až 20 hodín a získaný suchý substrát sa roztriedi podľa zrnitosti.

Způsob a zařízení pro sušení a chlazení vlhkých zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249251

Dátum: 12.03.1987

Autori: Basař Jaroslav, Pelíšek Antonín, Elspass Rolf, Beránek Jaroslav, Körber Kurt, Krell Lothar

MPK: F26B 17/10

Značky: materiálů, zrnitých, sušení, způsob, zařízení, vlhkých, chlazení

Text:

...fluidním roštem je vestavěn dávkovač a těsně nad fluidní rošt je umístěn ohřívák, přičemž těsně nad nejníže položený fluidní rošt je vestavěn chladič.způsobem podle vynálezu se zabrání dlouhodobějšímu udržování sušeného materiálu při teplotě sušení a tím se sníží riziko jeho tepelného znehodnocení. Způsob podle vynálezu lze provozovat na kompaktním a relativně malém zařízení, takže dochází k úspoře konstrukčního materiálu a ke zmenšení...

Dávkovač sypkých, vlhkých a tekutých směsí, zejména ke krmení prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230516

Dátum: 15.05.1986

Autori: Král Petr, Kusý Jaroslav

MPK: G01F 11/00

Značky: krmení, sypkých, prasat, směsi, dávkovač, vlhkých, tekutých, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač sypkých, vlhkých a tekutých směsí, zejména ke krmení prasat, opatřený válcovitou skříní s obvodově gravitačně umístěným vstupním hrdlem a v ní excentricky umístěným rotorem, nesoucím paprsčitě provedené ke středu rotoru zatažitelná lamely, které jsou ve stálém kluzném záběru s pláštěm válcovité skříně, vyznačující se alespoň jednou prstencovou kulisou (12), uloženou v bočnici (2) válcovité skříně (1), propojenou volně otočně čepem (6)...

Kanálková vysoušecí soustava pro vysoušení vlhkých zdí budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230677

Dátum: 01.02.1986

Autor: Bauer Zdeněk

MPK: E04B 1/70

Značky: kanálková, vysoušení, vysoušecí, vlhkých, soustava, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Kanálková vysoušecí soustava pro vysoušení vlhkých zdí budov je tvořena sběrnými kanálky ve zdivu, do kterých jsou zaústěny příčné kanálky, přičemž sběrné kanálky jsou zakončeny jednak v sacích otvorech a jednak ve společném výdechu se zdrojem nuceného proudění vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sběrné kanálky (1) jsou vytvořeny z dutých porézních tvarovek, zejména drenážních trubek, doplněných v místech změny směru doplňkovými...

Plynulý dvojstupňový spôsob granulácie jemnozrných vlhkých materiálov s voliteĺnou veĺkosťou granulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224594

Dátum: 01.10.1984

Autori: Molnár Alexander, Baláž Jozef, Jaššo Igor

Značky: veĺkosťou, dvojstupňový, plynulý, jemnozrných, vlhkých, volitelnou, granulácie, materiálov, spôsob, granulí

Zhrnutie / Anotácia:

Plynulý dvojstupňový spôsob granulácie jemnozrnných vlhkých materiálov s voliteľnou veľkosťou granulí, obzvlášť vhodný pre granuláciu gumárenských chemikálií, najmä urýchľovačov vulkanizácie kaučuku, založený na kombinácii tlakovej a nabalovacej granulácie v usporiadaní do určitéhp plynulého technologického sledu vyznačený tým, že vlhký jemnozrný materiál o obsahu 20 až 40 % voľnej vody bez pridania pojidiel je v prvom stupni pretláčaný cez...

Elektricky vyhřívané síto vibračního třídiče sypkých, vlhkých a lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215907

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kolář Jiří

Značky: vibračního, lepivých, elektricky, materiálů, síto, sypkých, třídiče, vlhkých, vyhřívané

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektricky vyhřívané síto vibračního třídiče sypkých, vlhkých a lepivých materiálů, které sestává z jednotlivých drátů, jejichž jedny konce jsou spojeny se společným držákem a jejich druhé konce s individuálními přestavitelnými držáky, které umožňují výměnu a napínání každého drátu zvlášť. Po délce všech drátů jsou napříč drátům upraveny podpěry opatřené drážkami pro vedení drátu atd., čímž je zaručena stejná vzdálenost...

Šachtová sušárna vlhkých materiálů, zejména zemědělských produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214245

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dlabaja Zdenek, Havelka Jiří, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Značky: produktů, materiálů, zejména, sušárna, šachtová, zemědělských, vlhkých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení významných energetických i ekonomických úspor zlepšenou energeitckou bilancí při ohřívání sušícího vzduchu. Výstup vzduchu z chladící sekce sušárny je zaústěn k ventilátoru ohřívací sekce, napojené na nejméně jednu sušící sekci sušárny.

Zařízení pro podávání vlhkých zrnitých látek, zejména do fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214572

Dátum: 30.03.1984

Autori: Beran Zdeněk, Staněk Jaroslav, Smejkal Stanislav

Značky: zejména, zrnitých, látek, vlhkých, sušárny, zařízení, fluidní, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro podávání vlhýkch zrnitých látek, zejména pro podávání např. síranu amonného nebo monohydrátu kyseliny citronové do fluidní sušárny, tj. látek, které mají ve vlhkém stavu velký sklon k tvorbě inkrustací a náletů. Zařízení podle vynálezu sestává z násypky, protiběžně otáčivých podávacích šneků, které do sebe zapadají, rotačního rozdružovače, tělesa a pohonů podavače. V zařízení jsou vedle sebe uloženy nejméně dva...