Patenty so značkou «vlastnostmi»

Vrstvené hmoty pro elektroizolační nebo dekorační účely se samozhášivými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269347

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smrčka Jindřich, Milichovská Svatava, Adamovský Zdeněk, Starý Stanislav

MPK: B32B 27/10

Značky: hmoty, účely, samozhášivými, vrstvené, vlastnostmi, dekorační, elektroizolační

Text:

...pouze na požsdovaném stupni ssmozhÁäivosti výrobku (V-O, V-l, V-2) a na stupni fosfo-a rylacs buničitého papíru. Při ohemickěm postupu fcstorylace se vňže rosforečná organická aloučenina na primární hydroxylovou skupinu slukőzověho kruhu celulőzy, přičemž při použití diteąvlohlorofostátu stačí fosforylovat každou třetí aš desátou glukőzovou Jadnctku oelulőzy, aby papír obsahoval 1,7 až 4,4 5 organicky vázaněho fosforu, což ,je plnö dostatečně...

Způsob přípravy samozhášivých nenasycených polyesterových pryskyřic s dokonalejšími užitnými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267487

Dátum: 12.02.1990

Autori: Luňák Stanislav, Hájek Karel, Kaška Jiří, Kašpar Karel

MPK: C08G 63/58, C08G 63/74, C08G 59/12...

Značky: nenasycených, dokonalejšími, samozhášivých, přípravy, užitnými, pryskyřic, způsob, vlastnostmi, polyesterových

Text:

...např. dichlorfenylglycidyleter, bronkresylglycidyléter nebo tetrabrondian~ glycidylétery a jejich směsi.Jako protondonory vo funkci ragulátorů kopolymorace lze použit všochny látky obsahující hydroxylové nebo karboxylové skupiny včetně vody, jako např. metanol, etanol, propanol, izopropanol, hutanol, 2-etylhaxanol, glykoly, chlorhydriny, mono-, polykarboxylové kyseliny, jako,kyselinu benzoovou, izoftalovou, tereftalovou, adipovou,...

Směs roztoků polymerů se zlepšenými koagulačními vlastnostmi a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266865

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karásek Otakar, Dudák Zdeněk, Hadobáš František, Soukeník Josef

MPK: D06N 3/14

Značky: roztoku, koagulačními, způsob, její, vlastnostmi, polymerů, směs, zlepšenými, přípravy

Text:

...polyuretanmočovína nebo polyuretan.Kritéria snášenlivosti polymerů lze objektivně definovat různými parametry, jako je například Flory-Hugginsův interakční parametr, parametr rozpustnosti a jiné. Bylo zjištěno, že s rostoucím rozdílem Flory~Hugginsových parametrů polyuretanmočoviny, resp. polyuretanu a modifikačních polymerů na bázi derivátů celulózy klesá snášenlivost obou polymerů a tím se zároveň zvyšuje účinnost použitého modifikačního...

Způsob výroby výstřiků s požadovanými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262520

Dátum: 14.03.1989

Autori: Neuhäusl Emil, Brummel Michal, Pavlíček Jindřich, Linhart Jaromír, Zeman Lubomír

MPK: B29C 45/76

Značky: výroby, způsob, vlastnostmi, požadovanými, výstřiku

Text:

...(průměr 20 mm,délka 1 30 mm, tlouěčka d 8 3 mm) s tolerancí průměru 6 20 0,02 mm z polykarbonátu,u něhož výrobce udáva smrštění vs 0,6 8.V paměti řídicího počítače, propojeného s mikroprocesorovou řídicí jednotkou vstřikoVacího stroje, jsou uložený tyto údaje o požadovaných vlaatnostech výrobku a technologických parametrochvýrobní smrätění vs - 0,6 ľ 0,1 min. teplota taveniny TTm 1 n - 280 °c max. teplota taveniny TTmAx - 320 °c min....

Modrofialový termicky stabilní pigment s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259734

Dátum: 17.10.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol, Mikulík Pavel

MPK: C01B 25/40, C09D 5/08, C01G 51/00...

Značky: pigment, stabilní, antikorozními, termicky, vlastnostmi, modrofialový

Text:

...fosiorečnaunü a není tak energeticky a konstrukčně náročná jako příprava fosforečnanových skel. Není také tak energeticky a .surovinově náročná jako příprava jiných modrofialových pigmentů typu sloučenin kobaltu. Obsah kobaltu v cyklo-tatrafostorečnanu je jenom 27,3 hmot. a k přípravě pigmentu lze využít i odpadních uhličitanových kalů zpracovávaných ve sklářském průmysluako zdroje iosforečné složky lze použít i méně kvalitní extrakční...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se stálými spektrálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259649

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: monokrystalů, přípravy, vlastnostmi, ytritohlinitého, perovskitu, stálými, způsob, spektrálními, aktivovaného, neodymem

Text:

...zcela vyloučen příměsí iontů ceru, které fungují jako účinný akceptor děr, a to dokonce i po temperaci Inonokrystalů V oxidačni atmosféře. ionty ceru zároveň mírně příznivé ovlivní i Vlastnosti monokrystalů bez iontů chromu anebo molybdenu. je vhodné, aby atomarni poměr iontů ceru a chromu a/nebo molybdenu činil 0,8 až 2,3. Dále je vhodné aby monokrystalv, pěstované z taveniny obsahující navíc sloučeniny železa, byly temperovány V atmosféře...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258289

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mach Otakar, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/08

Značky: peptid, antigenních, výroby, determinant, vlastnostmi, způsob

Text:

...deriváty, s výhodou symetrickými anhydridy nebo HOBt estery. Po ukončené syntéze byl peptid z pryskyřice odětěpen a současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčnich aminokyselín acidolyticky, s výhodou púsobením kapalného HF nebo TRMSA ve směsi s TFA a thianisolem. Surový produkt byl čištěn buč pomocí sloupcově chromatografie na nosičich používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu, potaženém hydrofobnímí uhlíkatýmí...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258288

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mach Otakar, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/06

Značky: peptid, výroby, způsob, vlastnostmi, determinant, antigenních

Text:

...současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky,s výhodou působením kapalného HF nebo TPMSA ve směsi s TFA a thioanisolem. Surový produktbyl čištěnbud pomocí sloupcové chromatoqrafie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikaqelu, potaženém hydrofobními uhlíkatými řetězci, nebo nosičů fungujících jako molekulární sita. Peptid byl charakterizován aminokyselinovou analýzou a jeho čistota byla...

Modrofialové termicky stabilní pigmenty s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257735

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08

Značky: pigmenty, vlastnostmi, antikorozními, modrofialové, stabilní, termicky

Text:

...levné. Příprava cyklo~tetrafosforečnanů není tak technologicky a konstrukčnć náročná jako příprava většiny jiných výše uvedených fosforečnanú. U některých produktů je však jejich příprava obtížněji zvládnutelná, k docilenĺ dostatečně výtěžnosti. Např. tomu je v případě čistého cyklo-tetrafosforečnanu divápenatáho, zatímoo v případě kobnltnaľćho produktu tyto problémy nejsou.Z podvojných produktů byly dosud navrhovány pro antikorozni...

Peptidy s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256960

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mach Otakar, Krchňák Viktor, Krojidlo Milan

MPK: C07K 7/08, C07K 7/06

Značky: způsob, jejich, výroby, vlastnostmi, antigenních, determinant, peptidy

Text:

...byly propláchnuty fosfátovým pufrem a k zablokování volných vazebných míst na polystyrenovém povrchu byl přidán 3 roztok kravského seřumalbuminu ve fosfátovém pufru. Po inkubaci 1 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a pak byla přidána testovaná lidská séra, ředěná 1 l 00. Po inkubaci 2 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a vodou a byl přidán konjugát imunoglobulinu proti lidským imunoglobulinüm s křenovou...

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: C04B 7/147, C21B 3/06

Značky: způsobu, její, vlastnostmi, výroby, hydraulickými, provádění, prísada, zařízení, způsob, tohoto

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...

Násada poloproduktů detergenů s výhodnými reologickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255564

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kepl Jiří, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Auerswald Bohumil, Beneš Jaroslav, Bendl Vratislav, Lopata Václav

MPK: C11D 3/06

Značky: detergenů, násada, poloproduktů, reologickými, výhodnými, vlastnostmi

Text:

...sušiny o složení 15 až 27255 504 hmotn. tenzidů, 35 až 75 hmotnostních směsi trífosforečnanu sodného a difosforečnanu sodného nebo i další složky, jako křemíčitany sodné nebo sirsn sodný nebo uhličitan sodný nebo opticky zjasňující prostředky nebo karboxymethylcelulosu, nebo směsi těchto látek záleží v tom, že výhodných reologických vlastností se dosahuje hmotnostním poměrem trifosforečnanu sodného a difosforečnanu sodného v rozsahu...

Pojivo se stabilizovanými vlastnostmi na bázi cementářského slinku prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253499

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hrazdíra Jaroslav, Zadák Zdeněk, Škvára František, Hurníková Jana

MPK: C04B 22/06

Značky: vlastnostmi, slínku, prosté, pojivo, sádrovce, cementářského, bázi, stabilizovanými

Text:

...Měrný povrch pyrogenniho Sioz je ještě větší než měrný povrch úletu sioz a činí až zoo ooo m 2/kg.velikost částic sioz ve formě úletu je ai 100 x menšą než je velikost částic běžného cementu. Úlet Sioz je vzhledem k velikosti částic a fyzikálnimu stavu /amorfni formal vysoce reaktivní a působi v cementu nebo betonu jako vysoce účinná přisada. Reaguje s tvořičem se /nebo za prítomnosti/ ca/OH/2 za vzniku hydrosilikátů a aktivně se zúčastňuje...

Stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238043

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krejsa Jan, Kříž Lubomír, Chládek Milan, Koutský Rudolf

MPK: C04B 14/10

Značky: vlastnostmi, hmota, zlepšenými, technickými, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi a její široké použití ve stavebnictví jako připojené omítkoviny, podlahové podložky, speciálních omítek a podlahových vrstev s tepelně, zvuko-, požárně i hydroizolačními vlastnostmi, dále v závislosti na formulaci ke speciálním účelům, např. stínění proti ionizujícímu záření, jejíž podstatou je využití vlastností mechanicky a tepelně aktivovaných jílovin, obsazujících...

Vysokoelastické vlákno z izotaktického polypropylenu se zlepšenými elastickými vlastnostmi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246153

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubátová Jitka, Jursová Ljuba

MPK: D01F 6/06

Značky: izotaktického, zlepšenými, vlastnostmi, výroby, polypropylénu, způsob, vysokoelastické, elastickými, vlákno

Text:

...parametry Vysokoelastického vlákna zaručují jeho elastické zotavení E 225 větší než 98 a EZMAX vyšuje 20 . Zlepšené elastické vlastnosti těchto vláken připravených za uvedených podmínek spočívají jednak ve vysokých EZ do přetrhu, jednak ve velmi malé závislosti elastického zotavení na počtu deformačních cyklů. Mírný pokles hodnot E 250, nejvíce o 5, je po prvních pěti cyklech, po dalších patnácti cyklech poklesne o dalších 1 až 3 a V...

Způsob výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237376

Dátum: 01.08.1987

Autori: Beran Miroslav, Verner Josef, Kitzler Jaroslav, Kyral Josef

MPK: D06N 3/06, A41D 13/10

Značky: měkčeného, polyvinylchloridu, textilní, výroby, bázi, způsob, vlastnostmi, výrobků, textilních, ochrannými, nánosem, materiálů, podložky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu. Na textilní podložku se nejprvé nanese alespoň jedna vrstva plastisolu polyvinylchloridu specifikovaného složení, načež se nanesený plastisol nechá při teplotě 90 až 230 °C zželatinovat a potom se vznik1ý textilní materiál buď ochladí na teplotu nejvýše 85 °C a povrch nanesené...

Modifikované polyvinylchloridové směsi se zlepšenými fyzikalně-mechanickými vlastnostmi a snažší zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237366

Dátum: 01.08.1987

Autori: Drag Jiří, Šimoník Josef

MPK: C08L 27/06

Značky: zpracovatelností, zlepšenými, modifikované, vlastnostmi, směsi, fyzikalně-mechanickými, snažší, polyvinylchloridové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikovaných polyvinylchloridových směsí se zlepšenými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a snažší zpracovatelností. Podstatou vynálezu je to, že tyto modifikované směsi obsahují jako modifikační přísadu kapalný kaučuk na bázi kopolymeru butadien-akrylonitril, polybutadienu nebo polyuretanu terminovaný reaktivními funkčními skupinami, přičemž hmotnostní poměr polyvinylchloridu ku kapalnému terminovanému kaučuku je v rozmezí od...

Yttritohlinitý granát se stálými laserovými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240135

Dátum: 15.06.1987

Autori: Žužiová Jozefana, Sutoris Viktor, Koneený Václav, Beška Emanuel

MPK: C30B 29/20

Značky: granát, yttritohlinitý, vlastnostmi, laserovými, stálými

Text:

...kdy je pořadována dlouhodobá provozní stabilita.Monokrystaly yttritohlinitého granátu s obsahem 1,0 až 1,1 at. neodymu vztaženona yttritum byly pěstovány za použití oxidu yttritého a hlinitého čistoty 99,9999 a ~oxiduneodymitého čistoty 99,999 °/0. Přes použití takto čistých výchozích surovín vylíazovaly laserové tyče o průměru 5 mm a délce 50 mm zhotovené z vypěstovanýchmonokrýstalů v pulsním laserovém provozu ąpři energií...

Analogy oxytocinu s pozměněnými biologickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237718

Dátum: 15.04.1987

Autori: Servítová Linda, Lebl Michal, Hrbas Pavel, Slaninová Jiřina, Barth Tomislav

Značky: biologickými, analogy, vlastnostmi, oxytocinu, pozměněnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů oxytocinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny jsou L-řady a X značí buď atom vodíku nebo metylovou skupinu. Podstata způsobu výroby analogů spočívá v tom, že se lineární peptid vzorce II kde X má stejný význam jako ve vzorci I, cyklizuje karbodiimidovou reakci pro vytvoření peptidové vazby mezi aminoskupinou aromatické aminokyseliny a karboxylovou skupinou S-karboxyetylhomocysteinového derivátu.

Násada pro výrobu poloproduktů detergentů s optimálními transportními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234278

Dátum: 01.03.1987

Autori: Procházka Karel, Auerswald Bohumil, Patera Josef, Lopata Václav, Haumer Jaroslav, Novák Jan

MPK: C11D 3/06

Značky: transportními, vlastnostmi, násada, optimálními, poloproduktů, výrobu, detergentů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby práškových poloproduktů detergentů sušením na rozprašovacích věžích a řeší kapacitní výkonnost a energetickou náročnost výroby práškových detergentů. Podstatou násady s optimálními transportními vlastnostmi je to, že se těchto dociluje limitovaným hmotnostním poměrem síranu sodného a trifosforečnanu sodného v rozsahu 1,1 až 6 ku l, s výhodou 2 ku 1. Hlavní výhody vynálezu spočívají v optimalizaci kapacitních a...

Podložka se zlepšenými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247794

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šafek Miroslav, Tetour Zdeněk, Mindoš Lubomír, Šafková Ludmila

MPK: E04B 1/90

Značky: zlepšenými, tepelně, vlastnostmi, podložka, zvukové, izolačními

Text:

...že odstraňuje nevýhody dnes prováděných dodatečných tepelných a zvukových izolací, které se ze strany místnoeti omítají a tím zmenšují evětlě rozmery místností, ale í v tom, ie tepelné měření procházející podložkou z cbráněne míetnostl rychle kovová vrstva rózvádí na celý povrch např. od stropu k podlaze a tím podstatné zlepšuje pohodu v míetnoati při úepoře tepelné energie. Zároveň nízká mezery mezí žebry umožňují nejen dýehání zdíva a...

lmplantát se zlepšenými vlastnostmi povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241971

Dátum: 15.12.1986

Autori: Horváth István, Pannekeet Wilhelmus, Riede Gerhard, Mathieu Alain, Riedl Zoltán, Sztankov László

MPK: A61F 2/00

Značky: povrchu, zlepšenými, lmplantát, vlastnostmi

Text:

...0.110 s, Bucoxcas cTeIIBHL cemamocrn Moxetry noJmn/Iepa, a .mame BHCORBH cTomcocTL po oTHomeHnn K óoJILmoNry meny mmqecmm peareHToB. Ex czaoücwsa Bapsnpymcn-4 3 mnporm npeneJrax cnocoóaxwu narowomenm n Haxonmca Memny cnoücwnwm Heopranmecnmc Tnepnmc Ten n opranmecxm BHCOKOnomnepnm Mawepnaxon. BCJIGIĽGTBPIGtBBaMMOJIGÝIGTBHH npn PIBPOTOBJIGnvm an cJIOeB saeprernqnux mxaameuumc uacwmx c nonepmocwsm momentu, oópaayemca npomaa 03535 Mexuxy...

Keramický stavební dílec se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234136

Dátum: 01.10.1986

Autori: Prokeš Bedřich, Šamonil Karel, Roch Jiří, Krubová Alena

MPK: E04C 2/40

Značky: dílec, zlepšenými, tepelně, technickými, vlastnostmi, stavební, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení tepelně technických vlastností stavebních dílců. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnější vrstva dílce je tvořena v obou směrech na sraz uspořádanými rozšířenými částmi tvarovek profilu T anebo L a vnitřní vrstva dílce je tvořena jednak zúženými částmi tvarovek a jednak tvarovkami uloženými na sraz do řad mezer vytvořených bočními tažnými plochami zúžených částí tvarovek a vnitřními tažnými plochami rozšířených...

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228890

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlíček Jiří, Zach Jiří, Očenášek Vojen, Kovařík Jan, Růžička Jan, Krofta Karel, Dušek Stanislav, Vyroubal Čestmír

MPK: C08F 12/08, C08F 279/02

Značky: vytlačovacího, způsob, vlastnostmi, houževnatého, výroby, polystyrenu, zlepšenými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové předpolymerace přidá iniciátor, jehož poločas rozpadu při 135 °C je delší než 30 minut v množství 0,001 až 0,02 hmot. dílů na 100 hmot. dílů styrenu přítomného v polymerační...

Plošný ohebný materiál se zlepšenými sorpčními vlastnostmi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230916

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petřík Stanislav, Karásek Otakar, Hodobáš František, Dudák Zdeněk

MPK: D06N 3/08

Značky: výroby, materiál, ohebný, způsob, zlepšenými, plošný, sorpčními, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Základem plošného ohebného materiálu se zlepšenými sorpčními vlastnostmi, určeného zejména pro zpracování v obuvnickém, oděvním, galanterním a nábytkářském průmyslu, je vrstva tvořená polymerní matricí polyuretanového pojiva, s výhodou na bázi hydrofilní polyuretanmočoviny, ve která je uložen tkaný, netkaný nebo pletený vláknitý útvar, zejména na bázi hydrofilních vláken, a/nebo hydrofilní přísada, případně směs přísad, především ve formě...

Způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 231700

Dátum: 01.05.1986

Autori: Gumargalieva Klara Zennonovna, Lopour Petr, Vacík Jiří, Mojsejev Jurij Vasiljevič, Trostenjuk Nadežda Vladimirovna, Šulc Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: A61K 49/04

Značky: hydrogelů, vlastnostmi, způsob, přípravy, rentgenokontrastními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi s obsahem vody při rovnovážném zbobtnání od 10 do 90 % vyznačený tím, že rentgenokontrastní látka obsažená v hydrogelu je sraženina AgI, AGI3 nebo AgIn kde n 3, připravená reakcí dvou ve vodě rozpuštěných látek přímo ve hmotě hydrogelu tak, že...

Spôsob prípravy polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov so zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229065

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chyžnaj Jozef, Bolješik Jozef, Kaloforov Nikola

MPK: D01F 6/06

Značky: odpadov, použití, vlastnostmi, přípravy, zlepšenými, vlákien, polypropylénových, tvrdých, káblikových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových káblikových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov, ktoré môžu byť od kompaktných až po strunovité. Uvedené odpady sa rozdrvujú v drviči, s výkonnosťou 600 a nad 600 kg/h a s odberom energie 45 a pod 45 kW, a takto pripravená drť s tavným indexom 3,5 až 17 g na 10 min, s výhodou 3,5 až 9 g/10 min, sa pridá v množstve do 15 %, s výhodou do 3 % na báze polyméru a pomieša buď s pôvodným granulovaným polypropylénom...

Plošný materiál se sníženou tuhostí a zvýšenými sorpčními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228437

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hadobáš František, Dudák Zdeněk, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Karásek Otakar

Značky: tuhostí, materiál, vlastnostmi, plošný, sorpčními, zvýšenými, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný materiál se sníženou tuhostí a zvýšenými sorpčními vlastnostmi na bázi přírodních nebo syntetických polymerů upravených přídavkem nebo impregnací étery celulózy, je jichž reverzní rozpustnost může být omezena, vyznačený tím, že mimo pojícího polymerního substrátu obsahuje polyétery na bázi etylenoxidu, propylenoxidu, jejich kopolymery nebo deriváty jako jsou glykoly, estery, resp. částečně esterifikované polyglykoly ve hmotovém poměru...

Dlaždice s protimraznými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230425

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hofman Ivo, Novotný Jaroslav, Kalík Jiří

MPK: E01C 5/22

Značky: protimraznými, vlastnostmi, dlaždice

Zhrnutie / Anotácia:

Dlaždice s protimraznými vlastnostmi zhotovená ze směsi kameniva, kamenné moučky a pojiva, vyznačená tím, že obsahuje 6 až 20 hm.% pojiva z plastů na bázi polyolefinů, například amorfního polypropylenu s 15 až 32 hm.% chemické protimrazné přísady, například krystalického chloridu sodného zrnitosti do 4 mm.

Běhounová pryž s plastoelastickými vlastnostmi s vysokou přilnavostí k vozovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228206

Dátum: 15.03.1986

Autori: Smělý Zdeněk, Dohnalík Zdeněk, Jandík Miroslav, Bortl Zdeněk

Značky: pryž, priľnavosti, běhounová, plastoelastickými, vozovce, vysokou, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Běhounová pryž s plastoelastickými vlastnostmi s vysokou přilnavostí k vozovce zejména mokré a zledovatělé, vyznačená tím, že na 100 hmotnostních dílů přírodního kaučuku uzeného, bílé krepy, nebo hnědé krepy, nebo přírodního kaučuku přímo nastaveného 15 až 50 hmotnostními díly aromatického oleje nebo syntetických kaučuků butadien-styrénových, butadien-styrénových přímo nastavených 15 až 40 hmotnostními díly aromatického oleje, kaučuků...

Monokrystaly na bázi síranu triglycinia, se zlepšenými fyzikálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222803

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brezina Bohuslav

Značky: fyzikálními, monokrystaly, bázi, zlepšenými, vlastnostmi, triglycinia, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Monokrystaly na bázi síranu triglycinia nebo jeho isomorfů, se zlepšenými fyzikálními vlastnostmi, kde krystaly jsou dopovány glycinovými komplexy jednoho ze skupiny kovů zahrnující dvojmocné stříbro, dvojmocnou platinu, trojmocné zlato v množství 10-1 až 1 % hmot., počítáno jako kov, přepočteno na celkovou hmotnost krystalu.

Způsob rotorového dopřádání vláken se specifickými vlastnostmi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228052

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pešek František, Pelinka Emil, Maixner Václav, Šefl Jiří

Značky: způsob, vlastnostmi, vláken, provádění, tohoto, specifickými, způsobu, dopřádání, rotorového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rotorové dopřádání vláken s vlastnostmi, které neumožňují provozně přijatelné rotorové dopřádání na stávající technice a které výslednicí svého vlivu nadměrně zvyšují osovou sílu v přízi odváděné z rotoru, čímž tato vlákna významně odlišují především od bavlny. Podstatou způsobu je, že účinek třecích sil působících na přízi na vstupním pracovním povrchu odtahové nálevky se zmenší zkrácením dráhy dotyku odváděné příze, čímž se...