Patenty so značkou «vkladacie»

Vkladacie a vysúvacie zariadenie plechových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223079

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pašák Jozef

Značky: zariadenie, vysúvacie, plechových, vkladacie, dielcov

Zhrnutie / Anotácia:

Vkladacie a vysúvacie zariadenie plechových dielcov pozostávajúce zo stredového nosníka, na ktorom je upevnené poháňacie ústrojenstvo ako aj uchytávacia konzola. Riešeným problémom je možnosť použitia vkladacieho a vysúvacieho zariadenia pre lisy s pomerne malým rozovretím nástroja, čo sa dosahuje tým, že v stredovom nosníku pod poháňacím ústrojenstvom je priečne uložený hriadeľ, na ktorého oboch volných koncoch je nasunutý jeden koniec batérie...

Odoberacie a vkladacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222628

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zoň Vincent

Značky: vkladacie, zariadenie, odoberacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie a vkladacie zariadenie určené najmä pre automatické odoberanie výliskov s osadenou hlavou z prívodného sklzu a ich následného vkladania do upínačov viacvretenového rotorového automatu. Zariadenie pozostáva z držiaka, odoberacieho tŕňa a prívodného sklzu. Riešeným problémom je umožnenie spoľahlivého odoberania a vkladania aj menej presných a neupravených výliskov pri zachovaní, resp. zvýšení potrebného pracovného výkonu. To sa...

Odoberacie a vkladacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215998

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zoň Vincent

Značky: odoberacie, zariadenie, vkladacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie a vkladacie zariadenie, určené najmä pre odoberanie polotovarov s úzkou upínacou plochou zo zásobníka a ich následné vkladanie v orientovanej polohe do upínačov obrábacieho stroja. Zariadenie sa skladá z menšieho a väčšieho pracovného valca s odoberacou a vkladacou piestnicou, pákovej zádržky s kladkou, zásobníka pre polotovary, riadiaceho rozvádzača a koncového spínača. Riešeným problémom je automatizácia vkladacích a odoberacích...