Patenty so značkou «vkladač»

Vkladač panelov do glejacích lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250048

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neužil Vojtech, Mikletič Miroslav

MPK: B30B 15/30

Značky: lisov, vkladač, glejacích, panelov

Text:

...vynálezu umožňuje skupinové ukladanie a ,odoberanie panelov, do glejacich lisov pri obsluha jedným pracovníkom.Zariadenie -podľa vynálezu je v prikladnom prevedení znázornené na .prlpojenom výkrese, kde na obr. 1 je ná-rys .a na obr. 2 je pôdorys uikladača.Zariadenie pozostáva z mobilného podvozku 1, na »ktorom sú upevnené dve rovnobežné, vodorovné, v-o-diacetyče 2 nesúce zasúvač 3 tlačných ,tyčí 4 v počte podľa počtu etaží li-sov. Illačné...