Patenty so značkou «visutá»

Visutá dráha na transportovanie a polohovanie bremien alebo pomocných výrobných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5711

Dátum: 05.04.2011

Autori: Sickert Sigurd, Rauch Raymond, Nix Andreas

MPK: B61B 3/00, B65G 43/00

Značky: dráha, polohovanie, visutá, transportovanie, prostriedkov, pomocných, výrobných, bremien

Text:

...montáže. Za tým účelom je podľa montážnej rýchlosti upravená dlžka koľajnice na asi 100 m, na ktorej je usporiadaných asi 5 až 10 pohyblivých vozíkov g. Pritom táto závesná dráha pozostáva z priameho koľajnicového úseku Q ako nabíjacej a sledovacej dráhy,ktorý je usporiadaný nad výrobným pásom Q a aspoň vodorovné paralelne s ním. Na konci koľajnicového úseku g je upravený polkruhový spätný oblúk gg s nasledujúcim priamym spätným úsekom Q a...

Visutá mobilní pracovní plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264940

Dátum: 12.09.1989

Autor: Milata Rudolf

MPK: F16L 55/18

Značky: pracovní, mobilní, plošina, visutá

Text:

...opravárenskému zásahu. Tím se zvyšuje produktivita práce při opravách či údržbě potrubí a snižují se náklady na prováděné práce.Príklad provedení visuté mobilní pracovní plošiny podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárysný pohled, na obr. 2 půdorysný pohled a na obr. 3 pohled na půdorys zleva. Základní rám ł je svařen z valcovaných profilú. Na spodní části základního rámú l je uložena hlavní montážní plošina §,...

Visutá panelová střešní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246354

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sobkoveak František, Freiburg Jan

MPK: E04D 7/14

Značky: visutá, střešní, panelová, konstrukce

Text:

...zavěěených střech.vynález je dále blíže popsán na několika příkladech provedení podle připojexxýah výkresů, na, nichž obr. l značí půdo 3216 854 rysný pohled na část lomené střešní konstrukce, obr. 2 svislý řez částí střešní konstrukce, vedený rovinou A-K z obr. 1,obr. 3 svislý řez částí visuté střešní konstrukce, tvořené shodnými panely s výstupky, obr. 4 půdorysný pohled na část střešní konstrukce s výstupky, obr. 5 detail styku psnelů s...