Patenty so značkou «viskózních»

Způsob povlékání nebo zapouzdřování pevných částic nebo viskozních kapének

Načítavanie...

Číslo patentu: 268520

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mason Norbert, Sparks Robert

MPK: B05B 12/08

Značky: povlékání, zapouzdřování, viskózních, částic, kapének, pevných, způsob

Text:

...suapemze (zapouzdřovaoí materiál n Jádrový materiál v rozpuatidle), kde při způaobu podle vynálezu vychází hustota P P 45 Ť- ZPÚh Dodln vynálozu je tady mnohem hoapodárnější, krom toho, lze zapouzdřovat roztnvenym materiálem bez Jukěhokoll rozpuatidln.Při dosavadním způaobu není prakticky možné zapouzdřovat velká Jádrové častice Jako Jsou např. častice a průměru 2 mm. Atomizovaná tekuté kapénky by mueoly byt asi 8 mn v průměru při...

Zařízení pro kontrolu přesnosti měřidla objemu vysoce viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255826

Dátum: 15.03.1988

Autori: Král Ladislav, Pokorný Pavel

MPK: G01F 25/00

Značky: kontrolu, vysoce, presnosti, zařízení, viskózních, kapalin, objemu, měřidla

Text:

...g a hledítka lg po rysku gl tvoří konstatní objem V konst, který zůstává při každém měření neměnný a neovlivňuje přesnost měření. Rozdíl celkového objemu odměrného prostoru V celk a konstantního neměřeněho objemu V konst tvoří měřený objem V měř.Měřený objem V měř je proměnný ale zvolené hodnoty kontrolovaného množství zkušební kapaliny a je dán zdvihem pístu lg ve válcove nádobě gg odměrného válce g.Celé zařízení je umístěno v prvním...

Zařízení pro pasterizaci viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253517

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gregor Miroslav, Cakl Jan, Kratochvíl Oldřich

MPK: A23J 1/00, A23B 5/00

Značky: kapalin, viskózních, pasterizaci, zařízení

Text:

...je u zařízení podle vynálezu zpracovávaná kapalina dopravována z vyrovnávací nádrže do pastéru objemovým čerpadlem, kdežto odstředivé čerpadlo slouží pouze k dopravě čistícich prostředků, jejichž dostatečný přívod by nebylo možné objemových čerpadlem docílít. Protože u objemového čerpadla závisí množství dopravovené kapaliny a rychlost jejího proudění pouze na výkonu čerpadla, který je konstantní, lze využitím zařízení podle vynálezu při...

Zařízení pro nabírání viskozních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249666

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sotona Jiří, Anderle Karel

MPK: C03B 7/22

Značky: kapalin, zařízení, viskózních, nabírání

Text:

...viskosních kapalin podle vynálezu Je napojení držáku na těleso umožňující jeho snadnou a rychlou výměnu, když k výměně držáku dochází vždy při použití jiného rozměru nabíracího elementu. Další podstatnou výhodou je konstrukční jednoduchost a výrobní nenáročnost. švynález je blíže objaeněn na příkladu provedení podle připojených výkresů, kdena obr. 1 Je pohled na zařízení ana obr. 2 je detail držáku a tělesa po rozpojení .Zařízení pro nabírání...

Dávkovač viskózních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249643

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zumr Jiří, Bobek František

MPK: B21B 45/02

Značky: viskózních, dávkovač

Text:

...snížením výskytu vytrženin a nalepenin.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je na výkresu,kde je znáznrněno principiální schéma dávkovače v podélném řezu.Dávkovač je tvořsn tlakovým zásobníkem g, uvnitř kterého je upreven píst 1 evisle poauvně, ve dnu je tlakový zásobník g opatřen přívodním potrubím Ž pro stlačený vzduch a výpustným potrubím 11 s. v horní části víkem já K tląkovému zásobníku g je přiřszenevýtlačná komora žiumístěná v...

Zařízení pro vmíchávání příměsí do viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248784

Dátum: 12.02.1987

Autori: Douda Miloš, Lát Oldřich, Richtr Václav, Hanzal Antonín, Kožený Václav

MPK: B01F 7/08

Značky: viskózních, kapalin, příměsí, vmíchávání, zařízení

Text:

...do které se nadávkují pŕíměsi a směs se začne promíchávat. Vlivem sklonu nádoby je plocha hladiny předlóžené kapaliny větší a tím dochází k maximálnímu styku obou míchaných látek. Míchadlo tlačí materiál po obvodu nádoby ve směru osy míchadla, ten se pak vrací zpět středem nádoby, kde je promícháván držáky šroubovice míchadla. Šroubovice míchadla zároveň stírástěny nádoby, takže po vyprázdnění zůstává v nádobě minimální zbytek.V zařízení...

Zařízení pro zpracování tekoucích řídkých i velmi viskózních médií zvláště pro fermentaci mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228350

Dátum: 15.09.1986

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

Značky: zařízení, velmi, řídkých, fermentaci, tekoucích, mikroorganismu, médií, viskózních, zvláště, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro zpracování tekoucích, řídkých i velmi viskózních médií, zvláště pro fermentaci mikroorganismů, jehož součástí je nádoba nebo těleso, z kterého se čerpá, nebo ve kterém se míchá médium a dále prvky pro čerpání nebo míchání tohoto média. Obsahuje svislý, válcový, dutý rotor tvořený pláštěm, dnem, případně víkem, spojený alespoň jedním vstupním otvorem ve dnu rotoru s nádobou, ve které je zpracovávané médium,...

Chladič viskozních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235681

Dátum: 01.06.1986

Autori: Balihar Miloš, Svach Miloš

MPK: F28F 13/02

Značky: kapalin, chladič, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič je určen k chlazení kapalin, u nichž v závislosti na klesající teplotě výrazně stoupá viskozita. Chladič je tvořen válcovou stojatou nádobou s chlazeným pláštěm na jehož vnitřní plochu doléhající kyvně uložené stírací lopatky nesené rameny rotoru poháněného elektromotorem s převodovkou. Chladič je možno použít všude tam, kde se chladí kapaliny jejichž viskozita při žádané teplotě dosahuje hodnoty až 1 200 mPa.

Zařízení pro fermentaci, zejména viskózních aerobních médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 228221

Dátum: 15.03.1986

Autori: Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

Značky: viskózních, fermentaci, aerobních, zejména, médií, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro fermentaci zejména viskózních aerobních médií, které sestává z fermentační nádoby, ve které je umístěn dutý rotor s hnanou hřídelí, vytvořený pláštěm a dnem, přičemž dno rotoru je opatřeno alespoň jedním vstupním otvorem. Rotor má obvykle tvar dutého válce se svislou hřídeli a je uzavřen víkem, přičemž víko nebo plášť rotoru jsou opatřeny výstupními otvory s tryskami. Uvnitř fermentační nádoby jsou pevné zarážky,...

Zařízení pro přepravu vysoce viskózních látek, zejména tekutých polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221577

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šmerda Stanislav, Bujdoš Ctibor, Švanda Jaroslav, Seichter Pavel, Koška Václav

Značky: vysoce, tekutých, zařízení, zejména, látek, prepravu, viskózních, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu vysoce viskózních látek, zejména tekutých polymerů, které je shodné především pro použití v lince na zpracování tekutých polymerů a při zpracovávání vysokomolekulárních látek o značných viskozitách, které je třeba z technologických důvodů zbavit vlhkosti a bublin, zahřátím na vyšší teplotu za vakua. Zařízení podle vynálezu sestává z pracovní nádoby a z přepravní nádoby vysoce viskózní látky a vyznačuje se...

Zařízení ke zvlákňování viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218352

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pávek Václav, Blažek Jiří, Fallada Miroslav

Značky: zařízení, kapalin, zvlákňování, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je v nové, jednoduché a lehké konstrukci zvlákňovacího bloku, u kterého se jediným závitovým spojem uchycuje od filtrační části odděleně montovatelný uzavřený komplet zvlákňovací trysky, který je vytvořen pouzdrem s tryskou a profilovým těsněním a je uzavřen víkem trysky do pouzdra. Na víku trysky je závit, kterým se celý komplet trysky uchycuje do filtrační části a zatěsnění je provedeno soudečkovým pouzdrem, těsnícím na principu...

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskozních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225080

Dátum: 01.12.1984

Autori: Blažek Jiří, Svoboda Josef, Havlíčková Dagmar

Značky: roztoku, hmotnosti, makromolekulárních, molekulové, látek, stanovení, způsob, tavenín, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskózních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek dopravovaných z reaktorů tavicích zařízení nebo zásobníků čerpacím zařízením pracujícím na principu smykového účinku, například šneků, do rozvodů k dalšímu zpracování, vyznačený tím, že se na taveninu nebo roztok makromolekulární látky působí stálou smykovou rychlostí vyvozenou stálými otáčkami čerpacího zařízení a při stálém odběru látky se stanovuje...

Zařízení pro spracování viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224485

Dátum: 25.10.1984

Autor: Svitka Nikolaj Ivanovič

Značky: kapalin, zařízení, spracování, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přípravu vysokomolekulárních pryskyřic a může na.lézt použití v chemickém a jiných od větvích průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti a spolehlivosti práce zařízení. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že škrabky jsou opatřeny nábojem s prohlubněmi, který je umístěn otočně na. hřídeli, který je opatřen polospojkou s výstupky volně vstupujícími do prohlubní náboje.