Patenty so značkou «viskozity»

Farmaceutická kompozícia neobsahujúca dexpantenol, vápenaté ióny a fosfáty a použitie činidla chelatujúceho vápnik a oftalmologicky znášanlivého regulátora viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5660

Dátum: 17.11.2006

Autori: Holzer Frank, Gross Dorothea

MPK: A61K 31/185, A61K 47/36, A61K 9/08...

Značky: dexpantenol, činidla, farmaceutická, regulátora, chelatujúceho, neobsahujúca, kompozícia, použitie, viskozity, oftalmologicky, fosfáty, vápník, vápenaté, ióny, znášanlivého

Text:

...usadenin by preto bolo žiaduce mať farmaceutickú kompozíciu, ktorá zoslabuje a/alebo odstraňuje vyššie uvedené nevýhody a je vhodná na topickú aplikáciu do0007 Dokument DE l 0 l 61 llO Al zverejňuje farmaceutickú kompozíoiu, ktora obsahuje minimálne pantenol a/alebo kyselinu pantotenovú a kyselinu hyaluronovú a/alebo hyaluronát ataktiež popripade farmaceutický pomocný prostriedok.Farmaceutická kompozicia zverejnená V dokumente DE 101 61...

Spôsob na spracovanie starých olejov na mazacie oleje s vysokým indexom viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7728

Dátum: 18.04.2006

Autori: Robers Benedikt, Fuhse Horst

MPK: C10M 175/00

Značky: spôsob, vysokým, starých, viskozity, spracovanie, mazacie, olejov, oleje, indexom

Text:

...vháňanie zlúčenín dusíka a kyslíka tryskou nastáva výhodne pri teplote, ktorá leží nad ich bodom varu, výhodne pri teplotách oleja v rozsahu 150 °C a 200 °C, výhodne pri teplotách oleja v rozsahu 160 °C a 170 °C, a prevádza všetky množstvá zlúčenín, obsahujúcich kovy,fosfor a značné množstvá zlúčenín, obsahujúcich chlór, do jednoducho oddeliteľncj formy. Vstrekovanie je výhodne uskutočňované pri tlakoch až do 10 barov, nakoľko je týmto...

Spôsob výroby mnohofunkčného modifikátora viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 282698

Dátum: 24.10.2002

Autori: Chung David Yen-lung, White Donald Andrew, Auda Richard Stephen, Woudboer Hans Gerlach, Flatley Lawrence William, Davis William Myers, Jones Brenton George

MPK: C08F 8/00

Značky: modifikátora, spôsob, mnohofunkčného, výroby, viskozity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby mnohofunkčného modifikátora viskozity užitočného v zmesiach mazacích olejov v reaktore vytláčacieho zariadenia, pri ktorom sa: a) vedie polymér rozpustný v oleji do reaktora vytláčacieho zariadenia, b) reaguje s funkčnou zlúčeninou, c) čistí sa prechodom odvzdušňovacím pásmom, kde je polymér vystavený tlaku nižšiemu než atmosférický, takže v podstate všetky prchavé nečistoty sa z polyméru oddestilujú, pričom odvzdušňovacie pásmo...

Spôsob a zariadenie na zvýšenie medznej viskozity polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 744

Dátum: 15.10.2002

Autor: Fellinger Markus

MPK: B29B 13/00, B29B 9/00, C08G 63/00...

Značky: zariadenie, polyesterů, medznej, spôsob, zvýšenie, viskozity

Text:

...a granulujú Šupinya konečne nasleduje vo Vákuu dodatočná kondenzácia tuhej látky. 0008 Z US 4 392 804 A je taktiež známy spôsob, pri ktorom jeplastový materiál PET na zvýšenie medznej viskozity najskôrpodrobený polymerizácii V tuhom stave a na záver ďalej spracovávaný V extrudéri.0009 Z US 5 391 694 A je ďalej známy spôsob na polymerizáciu v tuhom stave, pri ktorom sa má dosiahnuť zlepšený reakčný čas na zvýšenie medznej Viskozity...

Spôsob redukcie viskozity hustých olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281664

Dátum: 23.04.2001

Autori: Bozza Pierluigi, Lattarulo Franco, Rispoli Giacomo, Cavanna Agostino

MPK: C10G 51/02

Značky: hustých, redukcie, viskozity, zvyškov, olejových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob redukcie viskozity hustých olejových zvyškov (1), ktorý zahrnuje prvý krok, v ktorom prebieha ľahké krakovanie (I) hustých olejových zvyškov (1), a druhý krok, v ktorom prebieha tepelné krakovanie (II) hustého plynného oleja (3) vzniknutého počas ľahkého krakovania, pričom uvedené tepelné krakovanie produkuje tepelný zvyšok (7) a ľahšie produkty, pričom a) tepelný zvyšok (7) získaný v druhom kroku pri tepelnom krakovaní sa väčšinou úplne...

Spôsob výroby suroviny do mazacieho oleja s vysokým indexom viskozity a nízkou prchavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Kwon Sook-hyung, Min Wha-sik, Lee Yun-kil

MPK: C10G 69/00, C10G 50/02, C10G 71/00...

Značky: oleja, výroby, spôsob, vysokým, nízkou, prchavosťou, mazacieho, suroviny, indexom, viskozity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa destiláciu atmosférického rezídua vo vákuu v prvej vákuovej destilačnej jednotke (V1) do vzniku vákuového plynového oleja, hydrospracovanie vákuového plynového oleja v prvej reakčnej jednotke (R1) na odstránenie nečistôt, hydrokrakovanie spracovaného vákuového plynového oleja v druhej reakčnej jednotke (R2) na získanie ľahkých uhľovodíkov, oddelenie ľahkých olejových produktov a nekonvertovaného oleja sériou frakčných destilácií...

Dávkovač lepidla dané viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 261103

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hlavica Jaroslav

MPK: G01F 11/06

Značky: dané, dávkovač, viskozity, lepidla

Text:

...množství, jehož velikost lze snadno regulovat. Konstrukční uspořádání je jednoduché a řeší snadnou údržbu.Príklad provedení dávkovače lepidla podle viynálezu je znázorněn na výkrese v osoväm řezu V nárysu.Zásobník lepidla 1 je spojen s nástavcem 4 a převiečnou maticí 8. Na konec nástavce 4 je našrouboväna tryska 5, v jejímž spodním otvoru je vsunut dotykový ventil B,na nějž tlačí pružina 7. Do zásobníku V 1 a vnitřního prostoru 3...

Způsob zajištění konstantní viskozity tekutých lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243077

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nedilka Gabriel

MPK: G01N 11/00

Značky: lepidel, zajištění, konstantní, tekutých, viskozity, způsob

Text:

...jehož podstata spočivá v tom, že na tekuté lepidlo se působí tlakem, který způsobuje jeho vytékání z trysky, přičemž Stálý výtok lepidla z trysky zabraňuje jeho zasychání na ústí trysky, čímž je dosahována klonstantní viskozita lepidladuchým způsobem je zaručena konstantnívískozita i u lepidel rychle zasychajících. Další výhodou je ta skutečnost, že z ústí Výtokové trysky lze jednoduchým způsobem,vždy reprodukovatelne množství lepidla...

Nádobka na meranie viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 242524

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eapková Jidda, Jarý Jioí

MPK: G01N 11/00

Značky: meranie, nádobka, viskozity

Text:

...chladu, lebo skúška trvá viac než 16 hod.Typické sú dva spôsoby usporiadania meracej aparatúryV Dewardovej nádoba sa v chladivej kvapaline temperuje len vzorka, zatial čo kapilára nie je temperovaná. Tento spôsob je použiteľný len pri nehlbokých teplotách,približne do -10 G a pri málo viskóznych kvapalinách, kde čas potrebný na naplneniekapiláry je pomerne krátky, približne do 60 sek. Pri viskóznejších kvapalinách, alebo pri teplotách...

Zařízení pro měření viskozity metodou rotačního kužele a desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245192

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eech Vratislav, Nový Bohumín, Štefek Pavel, Kypast Jaroslav

MPK: G01N 11/14

Značky: zařízení, měření, metodou, viskozity, desky, rotačního, kužele

Text:

...polohy a případně je od měřicího bloku elektricky izolován, přičemž je s ním vodivě spojen pouzepřes elektrickou indikační jednotku.Řešení podle vynálezu má řadu předností. obě měřicí části zařízení, tj. měřicí deska a měřicí blok s kuželem, jsou spolu spojeny otočným neho suvným ustrojím, které umožňuje otočení nebo cdsunutí topného bloku s měřicí deskou v horizontální rovině mimo osu kužele,přičemž vertikální vzdálenost desky od kužele se...

Zařízení pro měření viskozity tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244631

Dátum: 14.10.1987

Autori: Krähmer Hansjörg, Adalsteinsson Orn, Skötsch Carlo, Baumert Dietrich, Szabó Kálmán

MPK: G01N 11/02

Značky: zařízení, měření, tekutin, viskozity

Text:

...tlaku. Význam takového uspořádání odběrů etatického tlaku je v tom,že statické tlaky Jsou snímany již ve vytvořenám lamindrním proudu, tedy za úsekam rozbähu laminúrního proudění.Tato skutečnost umoiňuje získdvat objektivní signál o viskozitě tekutiny, protože je obrazom rovnovdlnáho stavu sil~vnitŕního tření tekutiny a sil tlakových také u nenewtonovekých kapalin.Zařízení podle vynálezu je dále blíle popsano na dvou příkladech...

Přísada k regulaci viskozity kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247121

Dátum: 28.09.1987

Autori: Seichter Pavel, Pešl Luboš, Vítek Oto, Martínek Petr

MPK: C04B 33/28, C04B 33/02

Značky: kapalin, regulaci, prísada, viskozity

Text:

...crexna (48 r cyxoro. ocTaTKa 24 r rseporo exoro uawpa). Cooraomeune xunxoro ćrexna H ehxoro HaTpa 21. Honyueuuuü pacraop nnonr 3 cMeCb KoMnoHeHTon,.coepxamyk 4 KP cyrnnnka c nnamnocrnm 10,52, 16 xr MOHTMOPHHHOHHTOBOŘ rnuum cVnnaxnocrbm 25,71 H 1,2 Kr sonu nocne cmnrannn Tonnuaa, coepxameň 8 Z.yr epoa. nocne nepeuemnaaunn nonyuamr mnuxep c nnaxnocrbm 402 H pacwexae 247121MOCTBM 100 MM. Hpn npnMeHeHuH usnecwoň oöanxu anamuocrà mnuxepa npn...

Použitie statického zmiešavača pre kontinuálne snímanie viskozity pretekajúcich vysokoviskóznych medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252373

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havlík Pavol, Andraščík Ondrej, Matišin Mikuláš

MPK: D01D 1/09

Značky: použitie, statického, zmiešavača, médií, viskozity, kontinuálně, snímanie, vysokoviskóznych, pretekajúcich

Text:

...polyméru statickým zmiešavačom a v dôsledku toho ku zmenám tiaioového spáadu média pred a za statickým zmiešavačom.Pri využití statických zmiešavačruv, najmä prekážkových sme zistili, že počas dlhodobého používania týchto, nedochádza k tvorbe usadenín na jeho povrchu tak, aby došlo k zmenám tokových vlastností v takom rozsahu, aby meranie v prevádzkových podmienkach nebolo reproduk-ovateiiné. Naviac príetokový profil statického zmiešava 4ča...

Agregovaný kontinuálny kapilárny viskozimeter pre meranie viskozity polymérnej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251542

Dátum: 16.07.1987

Autor: Lazar Ladislav

MPK: D01D 1/09

Značky: meranie, taveniny, kapilárny, viskozimeter, viskozity, agregovaný, polymérnej, kontinuálny

Text:

...nevyžadujú žiaden rekonštrukčný zásah do sitrojno-technologického zariadenia.Na volbr. 1 je jblokoivá schéma strojnotechnologického zariadenia zvlaktňovacej linky s umiestnením visk-olzlmetra. Zvlákňovacia linka pozostáva ,z extrújdera 1, dopravného »čerpadla 2, kontinuálneho tlltra polymernej taveniny 3, DFÍVOÓIIŠÍIO potrubia 4,agregovaneho .kontinuálneho viskozlmetra 5, dávkovacích čerpadiel B, rozvondinýdh vetiev 7 a 8, .ako aj...

Zařízení k měření viskozity, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238236

Dátum: 01.06.1987

Autor: Dušánek Václav

MPK: G01N 11/14

Značky: měření, skloviny, zařízení, zejména, viskozity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky a je využitelný především v průmyslu skla, ale je možno jej využít i v jiných průmyslových odvětvích. Řeší problém převodů mezi pohonnou jednotkou a ostatními členy a konstrukce pohonné jednotky a vyhodnocování a řízení. Pohonnou jednotku (1) tvoří krokový motorek a torsní element (4) je připojen k výstupní hřídeli (9) pomocí rámečku (5). Indikační elementy (6, 7) na prodloužené hřídeli (2) a výstupní...

Zariadenie na kontinuálne vyhodnocovanie viskozity tavením polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250879

Dátum: 14.05.1987

Autori: Matišin Mikuláš, Kysucký Peter, Andraščík Ondrej

MPK: G01N 11/00

Značky: tavením, zariadenie, vyhodnocovanie, viskozity, polymérov, kontinuálně

Text:

...3, ak-o aj snímač teploty 12.Snímač prietočnej rýchlosti 8 j-e napojený na Výpočtový blok koreikcle rýchlosti 9 a snímač prietočného prierezu ü je napojený n.a Výpočtový blok korekcie prierezu 7. Výpoičtové bloky korekcie prierezu 7 a rýchlosti 9 sú medzi sebou navzájom prepojené a ich výstupy sú spojené s Výpočtový-m blokom vísk-ozity 5.Snímač vstupného tlaku 2 je .prepojený na VÝPUČÍOVÝ lblok korekcie tlaku 10, ako aj na diferenčný blok 4,...

Systém pre zníženie viskozity a zlepšenie separácie plastisolov na báze homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234868

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krejčí Bohumil, Skalský Jiří, Badinský Miloš, Zemba Jozef

MPK: C08L 27/06, C08K 5/09, C08K 5/10...

Značky: báze, viskozity, vinylchloridu, plastisolov, zlepšenie, kopolymérov, separácie, homopolymérov, zníženie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém pre zníženie viskozity a zlepšenie separácie plastisolov na báze homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu. Systém podľa vynálezu je tvorený glyceridom mastných kyselín repkového oleja a oktoátom zinočnatým. S výhodou sa používa v plastisoloch, určených pre technológiu odlievania, rotačného odlievania, natierania, a striekania, u ktorých sa vyžaduje nízka a stabilná viskozita a dobrá separácia od foriem alebo reverznej podložky.

Způsob měření viskozity v tlakovém prostoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236974

Dátum: 01.10.1986

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 11/14

Značky: měření, tlakovém, provádění, způsobu, způsob, prostoru, zařízení, viskozity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob měření viskozity v tlakovém prostoru a zařízení k provádění tohoto způsobu. K měření je využito rotačního viskozimetru. Při měření je ze stejnosměrného elektrického motoru snímán odporový moment působící na míchadlo rotující v měřené vsazce v tlakovém prostoru. Stejnosměrný elektricky motor při, provozu pracuje za stejného tlaku, jako tímto poháněné míchadlo. Zařízení pro měření viskozity podle vynálezu je tvořeno míchadlem...

Způsob zvýšení viskozity past na bázi polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225794

Dátum: 01.07.1985

Autori: Varhaník Jiří, Paták Vladimír, Mikula Jaroslav

Značky: zvýšení, polyvinylchloridu, způsob, bázi, kopolymerů, viskozity

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení viskozity past na bázi polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů přidá ním regulátoru viskozity ke směsi pro přípravu pasty, vyznačující se tím, že se jako regulátoru viskozity použije soli kyseliny stearové s kovem II. nebo III. skupiny periodického systému, především s vápníkem, zinkem, kadmiem nebo hliníkem, v množství 0,5 až 10, s výhodou 1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů pasty bez regulátoru viskozity.

Spôsob merania viskozity roztokov polymérov pomocou ultrazvukového viskozimetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 218164

Dátum: 15.09.1984

Autori: Figura Zdeno, Porubská Mária, Burdová Katarína

Značky: merania, spôsob, roztokov, ultrazvukového, viskozity, pomocou, viskozimetra, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hodnotenia roztokových vlastností plastických látok. Rieši spôsob merania viskozity polymérov, s výhodou zriedených roztokov pomocou ultrazvukového viskozimetra. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ultrazvuková sonda, s citlivosťou pre oblasť nízkych hodnôt viskozít sa ponorí do vytemperovaného roztoku polyméru a odčíta sa napäťový signál vyvolaný tlmením ultrazvukových kmitov prostredím, ktorý je závislý na súčine dynamickej...