Patenty so značkou «vinylaromatických»

Spôsob výroby polymérov s použitím konjugovaných diénov a vinylaromatických zlúčenín, polyméry vyrobené týmto spôsobom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2718

Dátum: 24.07.2003

Autori: Koch Herbert, Adametz Wolfgang

MPK: C08F 4/00, C08F 236/00

Značky: výroby, týmto, konjugovaných, spôsobom, použitím, polyméry, diénov, spôsob, polymérov, vyrobené, použitie, vinylaromatických, zlúčenín

Text:

...Nato musí byť regulátor mikroštruktúry voči živému koncu reťazca pri vysokých teplotách do značnej miery ínertný a nesmie0015 Pri technickej výrobe roztokového SBR sa často používajú uhľovodíky, ako hexán alebo cyklohexán, ako rozpúšťadlá. Aby sa rozpúšťadlo mohlo pre hospodárnu výrobu prevádzkovať v okruhu, musí byť zaručená úplná oddeliteľnosť kokatalyzátora od rozpúšťadla.0016 V doterajšom stave techniky je opísané množstvo...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Rubáš Vlastimil, Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Novák Vlastimil

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: způsob, hydrogenaci, konjugovaných, selektivní, přípravy, dienů, uhlovodíku, vinylaromatických, katalyzátor, včetně, aktivace

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Rubáš Vlastimil, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub, Krupička Michal

MPK: C10G 45/40

Značky: dienů, vinylaromatických, hydrogenace, způsob, uhlovodíku, selektivní, konjugovaných

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Způsob kationtové polymerizace a kopolymerizace vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258182

Dátum: 15.07.1988

Autori: Toman Luděk, Pokorný Svatopluk

MPK: C08F 12/06

Značky: uhlovodíku, vinylaromatických, kopolymerizace, polymerizace, způsob, kationtově

Text:

...boritý (DDH/BC 13) (I a II) podle vynálezu je uveden na několika příkladech. Ve všech níže uvedených příkladech byly polymerizace provedeny ve sklenených ampulích opatřených propichovacím uzávěrem nebo ve skleněném reaktoru opatřeném míchalâem. Roztoky DDH s BC 13 V dichlormetanu (CH 2 C 12) byly připraveny v sklenených ampulích opatřených trojcestným teflonovým uzávěrem. Polymerizace byly prováděny za suchých podmínek pod inertem. Byl...

Způsob přípravy homo a kopolymerizátů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222146

Dátum: 15.07.1985

Autori: Setzkorn Georg, Urban Otto A Anton Elisabeth, Roth Christoph

Značky: isokyanáty, vinylaromatických, kopolymerizátů, blokovanými, které, konjugovaných, sloučenin, způsob, končeny, přípravy, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty, eniontovou polymerací, vyznačený tím, že se aktivní difunkční polymerní řetězce přeruší diisokyanáty při teplotě 10 až 70 °C, s výhodou 25 až 50 °C a za poměru diisokyanátu k alkalickému kovu, vázanému na uhlík, 1 až 10, s výhodou 2 až 3,5, tím, že se po ukončení polymerace přidá jako přerušovací činidlo...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin s chloromravenčanovými koncovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222140

Dátum: 15.07.1985

Autori: Anton Elisabeth, Roth Christoph, Griehl Volker, Urban Otto

Značky: kopolymerů, přípravy, chloromravenčanovými, způsob, sloučenin, skupinami, homopolymerů, konjugovaných, dienů, vinylaromatických, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a/nebo kopolymerů konjugovaných dienů s vinylaromatickými sloučeninami s chloromravenčanovými koncovými skupinami reakcí polymerů, obsahujících hydroxylové skupiny, s fosgenem vyznačený tím, že polymerní diol s molekulovou hmotností 2 000 až 20 000, s výhodou 4 000 až 9 000 reaguje s kapalným nebo plynným fosgenen v poměru 1:1 až 1:5, s výhodou 1:2 až 1:3, za teploty, která se stupňovitě zvyšuje v rozsahu od 20 °C...