Patenty so značkou «vinutý»

Reverzně osmotický a ultrafiltrační spirálně vinutý model s kombinovaným nátokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266848

Dátum: 12.01.1990

Autori: Starý Petr, Wofek Viktor, Čuda Pavel

MPK: B01D 13/00

Značky: ultrafiltrační, kombinovaným, spirálně, vinutý, model, nátokem, osmotický, reverzně

Text:

...v tom, že vstupní médium je dynamickým tlakem proudu tekutiny hnáno ve štěrbině mezi vnějším povrchem moduluya vnitřním povrchem nádohy k výstupnímu konci modulu. Tím je přednostně zásobován větším prütokem výstupní konec modulu, zatímco jeho vtoková část je značně znevýhodněná. To se projevuje rozdílnými rychlostmi proudění vstupního média podél membrány, kdy nad membránou v blízkosti drenážní trubky u vstupní části je značně...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262984

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štryncl Vladimír, Dočkal Miloslav, Dürrer Milan

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, vymražovací, vinutý, tepla

Text:

...vymražovacího výměníku tepla, kde je na obr. 1 zobrazen podélný řez výměníkem podte vynàtezu. Obr. 2 znázorňuje příčný průřez A -~A vínutým vymražovaeím výměníkem tepla s vestavbami ve tvaru profitu U a obr. 3 predstavuje příčný průřez A - A s vestavbami ve tvaru profílovaného ptechu.Vinutý vymražovací výměník tepta je tvořen teplosměnnými trubkami 1 šroubovitě navinutými do tři vrstev 3, Ž, 3. První vrstva 3, kterou tvoří dvě teplosměnné...

Vinutý parciální kondenzátor s odlučovacím zařízením v jednom aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256316

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prokop Bohumír, Štryncl Vladimír, Cvejn Miloslav, Ullmann Pavel

MPK: F28D 7/02

Značky: jednom, vinutý, kondenzátor, odlučovacím, zařízením, aparátu, parciální

Text:

...vedeno centrální příváděcí trubkou až ke spodnímu vyztuženému dnu aparátu, kde je ukotveno a s centrální přivâděcí trubkou je spojene výztužnýmí žebry.Podle předloženého řešení je hmotnost vínutého parciálního kondenzàtoru přenášena jádrem do vyztuženého dna aparátu a přes podstavu do základu, takže i při zvýšené hmotnostikondenzàtoru není zatěžovàn plášt aparátu.Na výkrese je znàzorněn příklad provedení vínutého parcíàlního kondenzàtoru s...

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, způsob, svazek, trubek, zejména, oblast, vysokých, výroby, výměníku, vinutý, teplot

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Vysokotlaký vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241858

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ferianec Ivan, Kolník Anton

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, tepla, výměník, vysokotlaký

Text:

...vinutého trubkového svazku v podmínkách vysokých tlaků a použítí trubek s délkou větší než například 10 n v jednou aparátu. Tín je odstraněna nutnost dělení aparátu na několik samostatných čàstí,vzájeuně propojených vysokotlakým potrubín,v případě původního přínotrubněho řešení.Dále se řešením podle vynàlezu docílí optínâlních podmínek pro přestup tepla.Na výkrese je znazorněn příklad provedení vyaokotlakého vínutého výměníku tepla.Vínutý...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244872

Dátum: 14.08.1987

Autori: Schuller Edmund, Farge Daniel, Mountonnier Claude, Le Roy Pierre

MPK: F28D 7/02, F28F 17/00

Značky: vinutý, výměník, tepla, vymražovací

Text:

...ohřátého odtávacího média, vystupujícího z trubkového prostoru vinutého vymražovacího výměníku tepla.Výstupní potrubí ohřátého odtávacího média je v místě mezi napojením vstupního potrubí topněho hadu a výstupního potrubí topného hadu opatřeno škrticím elementem. Ve vstupním potrubí topného hadu může být zařazen ventil.Řešením podle vynálezu se dosáhne odstranění pevných částic vymrzlé vlhkosti, usazených v odlučovacím prostoru výměníku,...

Vinutý výměník tepla s odlučovacím zařízením na výstupu média z mezitrubkového prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239880

Dátum: 01.07.1987

Autori: Procházka Vlastislav, Špaeek Jindoich, Pánková Jana

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, media, tepla, zařízením, mezitrubkového, výstupu, vinutý, odlučovacím, prostoru

Text:

...Prostor mezí pláštěm aparátu a krycím plechen vínutého trubkového svazku je opatřen zarážecíní žebry. WŘešení podle vynálezu umožňuje odstranění unášene kapalne, resp. pevné fáze z media vystupujícího z vínuteho trubko~ veho svazku. Další výhodou je, že zařízení spolu s vínutýn výněníken tepla, tvoří jeden aparát a pro odloučení je využít prostor výstupního hrdla, který je u tohoto typu vínutého výměníku tepla z konstrukčních důvodů.Na...

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250406

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štryncl Vladimír, Cvejn Miloslav

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, tepla, výměník

Text:

...v plášti. Košile obou částí trubkového svazku jsou těsně spojený s pláštěm spoj-ovacími elementy.Řešení vinutého výměníku tepla podle vynálezu umožňuje odvádět i přivadět médiumdo libovolného místa mezitrubkového prostoru bočním hrdlem uvnitř vinutí, takže je možno vést daný proces v jednom aparátu. Tím je snížena hmotnost i pořizovací cena zařízení.Příklad provedení vinutého výměníku tepla podle vynálezu je znázorněn na...

Vinutý svazek velkoobjemového vinutého výměníku tepla a jeho ustavení v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249416

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cvejn Miloslav, Varga Karel, Prokop Bohumír, Brambora Stanislav

MPK: F28D 7/02

Značky: ustavení, výměníku, svazek, vinutého, tepla, velkoobjemového, vinutý, plášti

Text:

...spodní přírubou, která je rosebíretelne pomocí eroubů spojene . s opörným podstevcem.Podstetná dále je, že centrální trubka jádro vlnutí je v místě počátku vinutí a v míe- V te konce vlnutí vystuäene. Toto vystuiení m. být provedeno nelisovenou trubkou nebo máte být vystužení íntegrální.Hlavní výhodou řešení podle vynálesu je to. le je vytvořen prułnýelement dostatočného průŕesu v místě největlího nemáhání centrální trubky jádre vlnutí,...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s různou délkou vinutého svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234702

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: různou, tepla, délkou, svazků, vícemédiový, vinutý, vinutého, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření trubkového vinutého svazku, který umožňuje vstup média do části trubkového svazku v místě odpovídající teploty mezitrubkového prostoru. Vinutý trubkový svazek je rozdělen na část vnitřní (2) a část vnější (3), přičemž vnitřní část je v místě začátku vinutí vnějšího svazku (3) rozdělena na část spodní (2a) a část horní (2b). Vnější vinutý svazek (3) je navinut pouze na jednu z těchto částí.

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227563

Dátum: 01.06.1986

Autori: Sýkora Jiří, Holub Josef, Záruba Petr

Značky: výměník, tepla, vinutý

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutý výměník tepla sestávající především z trubek navíjených ve vrstvách do šroubovic na centrální trubce s vymezením roztečí distančními lištami, radiálních žeber, pláště, trubkovnic a pří slušných hrdel, vyznačující se tím, že distanční lišty (17) mají tvar nerovnoramenného L profilu s delší stranou vymezující rozteč mezi vrstvami trubek (13) a s kratší stranou, v které jsou po délce průseky vymezující rozteč trubek (13) ve vrstvě, přičemž...

Vícemédiový vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228095

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sýkora Jiří, Holub Josef, Chrz Václav

Značky: výměník, vinutý, tepla, vícemédiový

Zhrnutie / Anotácia:

Vícemédiový vinutý výměník tepla s teplosměnnou plochou z trubek navinutých do šroubovic a vevařených do trubkovnic s pláštěm a příslušnými hrdly, vyznačující se tím, že na trubkovnice (2) jsou přivařeny válcové komory (10) a prostory (5, 6, 7) jednotlivých médií v trubkách jsou odděleny rovinnými přepážkami (11, 12) vevařenými do těchto válcových komor (10) a přivařenými k trubkovnicím (2), přičemž jsou tyto prostory (5, 6, 7) uzavřeny...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s rozděleným trubkovým svazkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220197

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: výměník, trubkovým, tepla, vinutý, vícemédiový, rozděleným, svazkem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit potřebný průtok teplosměnného média proudícího mezi trubkovým prostorem v jednotlivých částech trubkového svazku. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že trubky jednotlivých teplosměnných médií jsou navinuty do samostatných částí trubkového svazku, které jsou od sebe odděleny vnitřními košilemi.

Vícemédiový vinutý výměník tepla s trubkovým vinutím a s distančními pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220182

Dátum: 15.10.1985

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

Značky: pásky, distančními, vinutím, tepla, trubkovým, vícemédiový, vinutý, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení výroby výměníku při výhodnějším uspořádání počtu trubek jednotlivých teplosměnných médií. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že tloušťka distančních pásků oddělujících vrstvy šroubovitě navinutých trubek v jedné části trubkového vinutí je odlišná od tloušťky distančních pásků v druhé části trubkového vinutí.

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222942

Dátum: 01.03.1984

Autori: Vinš Luděk, Prokop Bohumír

Značky: výměník, tepla, vinutý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení trubek ve vinutém svazku vinutého výměníku tepla. Účelem řešení je úsporná konstrukce vinutých výměníků tepla z hlediska vynaložených vlastních nákladů při zachování jejich technologičnosti a možnost rozšíření jejich používání i pro teploty nad 0°. Části trubek ve vinutém svazku jsou podle vynálezu z různých vzájemně svařitelných materiálů. Jsou to například části trubek z uhlíkaté oceli s částmi trubek z nízkolegované...