Patenty so značkou «vinutie»

Stroj na vinutie rúr malého priemeru na mieste a spôsob jeho používania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287179

Dátum: 29.01.2010

Autor: Bateman Ian Roger

MPK: F16L 58/02, F16L 57/00, F16L 55/162...

Značky: používania, vinutie, spôsob, malého, priemeru, stroj, mieste

Zhrnutie / Anotácia:

Podlhovastý stroj (10) na vinutie skrutkovicovo vinutej rúrky z pásu (12) sa skladá z rámu (20), ktorý má aspoň tri obvodovo odsadené vodiace valce (30,31,32) upravené na dosadnutie oproti vnútornému obvodu ovíjanej rúrky podlhovastého vedenia (40) pásu na axiálne vedenie pásu (12) strojom (10) od vstupnej polohy (42) susediacej s odvádzajúcim koncom (13) stroja k výstupnej polohe (44) susediacej s jedným z troch vodiacich valcov (30,31,32)...

Elektrické vinutie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11803

Dátum: 05.12.2006

Autori: Sorg Fritz, Wandelt Volker, Windisch Mirko

MPK: H01F 27/32, H01F 41/12, H01F 27/28...

Značky: spôsob, elektrické, výroby, vinutie

Text:

...izolácie už nie0009 Úlohou predloženého vynálezu je preto poskytnutie elektrického vinutia, ktoré zabezpečuje dostatočnú izoláciu a napriek tomu má dobrú tepelnú vodivosť. Pri tom sa má podľa daných požiadaviek znížiť prevádzková teplota, straty vo vedení, prierezy vodičov a tepelné straty, a tým sa má viesť k menším konštrukčným rozmerom s menšími hmotnosťami a0010 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši prostredníctvom elektrického vinutia...

Sendvičové vinutie ukončenia strún

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4157

Dátum: 02.06.2005

Autor: Warchal Bohdan

MPK: G10D 3/10

Značky: ukončenia, sendvičové, strun, vinutie

Text:

...medzi kobylku a strunník, je navínuté sendvičové vinutie pozostávajúce zo spodného vinutia z mäkkého materiálu a naň navinutého vrchného kovového vinutia.Z akustického hľadiska dochádza v uvedenom mieste struny k striedaniu tvrdých a mäkkých materiálov. To znamená, na seba sú navrstvené tieto materiályMäkkým vinutim môže byt napriklad vlákno prírodné alebo syntetické.Vrchné kovové vinutie môže tvoriť drôt s priemerom 0,06 mm -0,30 mm, v...

Hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapäťové vinutie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4367

Dátum: 17.02.2005

Autori: Runge Joachim, Wilhelm Schaumburg

MPK: H01F 27/28, H01F 27/34

Značky: vysokonapäťové, vodič, riadené, hlavný, kapacitné, vinutie

Text:

...vodiča medi točenými vodičmi sa zaistí, že sa pri bežnom Röbelovom procese nemusia uskutočňovať nijaké zmeny. Fixácíou riadiaceho vodiča vnútri obochtočených vodičov sa zaistí, že riadiaci vodič sa už viac nemôže posúvat.0010 Vynález bude bližšie objasnený s pomocou príkladu uskutočnenia, schematicky znázorneného na výkrese.0011 Jediný obrázok výkresu znázorňuje hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapáťové vinutie, ktorý je zložený...

Vinutie supravodivého magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260184

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polák Milan

MPK: H01F 7/22

Značky: vinutie, magnetů, supravodivého

Text:

...znova použiť. vložením kovových fólií sa zníži koeficient zapínanie vinutia supravodivým vodičom, tento vplyv je však prevážený tým, že sa podstatne zníži degradácia. V konečnom dôsledku je možné ls daným množstvom supravodivého vodiča dosiahnuť vyššie magnetické pole aleb-o usporiť 10 až 20 supravodivého vodiča pri výrobe magnetu s rovnakým magnetickým polom.Na prlpojenom výkrese je znázornený priklad vinutia» supravodivého magnetu s...

Vinutie vychyľovacej cievky obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Schier John Herald, Brooks William Edward

MPK: H01J 31/60

Značky: cievky, obrazovky, vinutie, vychyľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie je prstencovito navinuté najmenej v dvoch vrstvách na toroidálnom jadre, pričom cievka obsahuje spätné vinutia. Okrajové závity (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33) sú navinuté v úrovni a pozdĺž okrajov všetkých predchádzajúcich vrstiev (30, 31, 32), pričom v úrovni predchádzajúcej vrstvy je navinutý najmenej jeden okrajový závit (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33).

Elektrické vyhrievacie vinutie so snímačom teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havaš Ľubomír, Ploskoň Štefan, Šuhajda Stanislav

MPK: H05B 3/10

Značky: teploty, vyhrievacie, snímačom, vinutie, elektrické

Text:

...materiálu a v lepšenj manipulácii s vyhrievacím tolesom.řríklad prevedenia vynálezu je na priloženom výkrese, kde je vyhrievacie vinutie elektrickej spájkovačky so sériovo pripojeným termočlánkom.Elektrické vyhrievacie vinutie so snímačom teploty je zložené z odporovej špirály 1, vyrobenej z materiálu s vysokým teplotným súčinitelom odporu a s veľkým mer 4 ným odporom, ktorá je izolovane navinutá,na povrchu prvej vetve 2 termočlánku....

Budiace vinutie pre meracie systémy s pohyblivým magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: G01R 5/16

Značky: magnetom, meracie, pohyblivým, vinutie, systémy, budiace

Text:

...dvojsekciového budiaceho vinutia priradenej k závitom 21 až zn je znázornený na obr. 4. Obr. 5 ilustruje pre tento pripad priebeh normálovej zložky Fn a tangenciálnej zložky Ft sily, pôsobiacej na permanentný magnet obdĺžnikoveho tvaru ktorého kratšia strana má rozmer rovný znázornenému kroku závitov.Elektricky sěríove radené závity Z 1 až Zn budiaceho- vinutia obr. 1 ležia v jednej vrstve plochéhlo útvaru V tvare obd žnika na a tvoria tak...

Nízkonapäťové vinutie obzvlášt pre trojfázové transormátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252957

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zvara František, Spevák Ján, Lukáč Jozef

MPK: H01F 27/28, H01F 5/04

Značky: nízkonapäťové, trojfázové, obzvlášť, vinutie, transormátory

Text:

...cievok sú o polovinu výšky vinutia dlhšie, ako konce vývodov druhých cievok a v miesteod radiaineho kanála medzi prvými Cievkami a druhými cievkami sú konce vývodov prvých cievok umiestnené nad vývodmi druhých cievok.Riešením podľa vynálezu sa dlžka jedných vývodov skracuje o polovinu výšky vinutia, čím sa znižuje spotreba materialu a znižujú sa elektrické straty. Taktiež sa docieluje výrobné zjednodušenie zabezpečenia vývodov voči...

Nízkonapäťové vinutie obvlášt pre transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252883

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lukáč Jozef, Dyda Leonard, Pálka Róbert, Spevák Ján, Tittel Peter, Janošov Emil

MPK: H01F 15/06

Značky: vinutie, transformátory, obvlášt, nízkonapäťové

Text:

....druheho .axiálneho kanála .platí vztahdl ~ šírka .prvého axiálneh-o íkazuála, dz - šírka druhého axiálneho kanála,Riešením podľa vynälezu sa dosahuje .nerovnakowu šírkou axiálnyicłh kanálov .medzičasťami vetiev vinutia vyrovnávania velkosti impedancil jednotlivých vetiev vinutia. Týmrto dochádza aj .k znižovaniu prídavných strát nakrátiro- vyvolaných. vyrovnávacími .prťudmi, Pri vhodne zvolenej šírke axiálnych kanálov tak, aiby nebola...

Vinutie elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238461

Dátum: 01.10.1987

Autor: Koza Michal

MPK: H01F 27/16

Značky: vinutie, elektromagnetov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhodnotenia vinutia elektromagnetov. Vinutie pozostáva zo čtyroch jednocievok, kde čelné plochy jednocievek sú opatrené hliníkovými doskami spojenými s čelnými plochami jednocievok náliatkami z tvrditeľnej živice. Do hliníkových dosák zo strán privrátených k jednocievkám sú vyhotovené kruhové žľaby, ktoré sú uzavreté hliníkovými medzikružiami. Zo strán privrátených k...

Vysokonapäťové vinutie obzvlášť pre meracie a napájacie transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242228

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mattausch Pavel

MPK: H01F 27/30

Značky: meracie, obzvlášť, vinutie, napájacie, vysokonapäťové, transformátory

Text:

...a napájacie trastormátory sú V podstatnej miere odstránené predloženým vynálezom vysokonapäťového vinutia vyhotoveného ako espoň jedna mnohovrstvová clevka s medzivrstvovou izoláciou. Podstatou vynálezu je, že medzi každú jednotlivú vrstvu závitov cievky ak nej pri 4liehajúcu medzivrstvovú oziláciu je v. axtal nom smere cievky umiestnená aspoň jedna lišta, pričom lišty počnúc od prvej vrstvy doposlednej vrstvy sú špirálovite rozložené po...

Vinutie elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250032

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rybár Alexander, Rovný Peter

MPK: H01F 7/06

Značky: vinutie, elektromagnetov

Text:

...lepšiemu využitiu materiálu vodičov a k zmenšeniu rozmerov vmavgnetu. Chladič sa vyznačuje pomerne rmalým hydrodynamickým odporom a preto je vhodný aj pre použitie s uzavretým obehom chladiaceho media, čiže s chladiacou jedunotkou, polzlostävajücou z čenpa-dla a sústavy »chladiacich batérii.Na priložených obrázkoch je znázornený príkla-d vyhotovenia vinutia podľa vynalezu. Na obr. 1 je znázornený nárys rozvinutéhlo plášta chladiča, na obr. 2...

Vinutie vysokonapäťového izolačného transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237149

Dátum: 15.03.1987

Autori: Pivarč Juraj, Bajcsy Belo, Málek Karel

MPK: H01F 33/00

Značky: transformátora, izolačného, vinutie, vysokonapäťového

Zhrnutie / Anotácia:

Rešenie sa týka konštrukcie vinutia vysokonapäťového izolačného transformátora o výkone niekoľkých kVA s oddeľovacím napätím desiatky až stovky kV. Rieši technicko-technologický problém konštrukcie vinutia vysokonapäťových izolačných transformátorov. Podstata vynálezu je v tom, že primárne vinutie izolačného transformátora je navinuté na valec a je fixované delením medzikružím a sekundárne vinutie je opatrené medzikružím kvapkovitého tvaru s...

Delené vyhrievacie vinutie odporovej piecky napájanej z jedného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 229501

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: H05B 3/10

Značky: zdroja, odporovej, piecky, jedného, dělené, napájanej, vinutie, vyhrievacie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou deleného vyhrievacieho vinutia odporovej piecky, napájanej z jedného zdroja je, že do každej vnútornej sekcie vyhrievacieho vinutia je paralelne pripojený nastaviteľný odpor, pričom vonkajšie sekcie vyhrievacieho vinutia sú bez týchto nastaviteľných odporov a ich vývody sú priamo spojené zo svorkami napájacieho zdroja, ktorého výkon je riadený jediným čidlom.

Vinutie elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223692

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rybár Alexander, Preisinger Štefan

Značky: elektromagnetov, vinutie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia vinutia elektromagnetov. Vinutie pozostáva zo štyroch jednocievok, kde čelné plochy jednocievok sú opatrené hliníkovými doskami so stredovým otvorom, rovnajúcim sa vnútornému priemeru jednocievok. Do hliníkových dosák oproti čelným plochám jednocievok sú vyhotovené chladiace kanály, pričom hliníkové dosky s čelnými plochami jednocievok sú spojené vrstvou...

Vysokonapäťové vinutie elektromagnetických strojov netočivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 216864

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčik Vladimír

Značky: elektromagnetických, vinutie, strojov, vysokonapäťové, netočivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby elektromagnetických strojov netočivých obzvlášť distribučných transformátorov. Vynálezom sa vylepšuje vysokonapäťové vinutie, chránené čs. pat. č. 139 055, ktoré pozostáva z kombinácie plných jednocievok a axiálnym kanálom delených jednocievok. Vysokonapäťové vinutie podľa vynálezu má prierez vodiča jednocievok 1,3 až 1,6 násobkom prierezu vodiča axiálnym kanálom delených jednocievok. Axiálna výška plných...