Patenty so značkou «vinutia»

Skelet sekundárneho vinutia vysokonapäťového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6306

Dátum: 03.12.2012

Autori: Fusik Peter, Čerňanský Anton

MPK: H01F 27/00, H01F 41/00, H01F 27/28...

Značky: vinutia, transformátora, vysokonapäťového, skelet, sekundárneho

Text:

...navíjaného vodiča do spodnej vrstvy nasledujúceho segmentu - obr. l. Navyše,hĺbka drážokje rozdielna, aby napätie medzi vodičmijednej sekcie bolo len napätím medzi dvomi susednými závitmi a nie napätím medzi viacerými vrstvami sekcie. Drážka, z ktorej navíjaný vodič vystupuje, je hlboká po homú vrstvu vinutia a drážlça, ktorou navíjaný vodič vstupuje do sekcie, je hlboká po spodnú vrstvu vínutia.Príklad vyhotovenia skeletu VN...

Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286963

Dátum: 20.07.2009

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 5/04, H01R 4/00

Značky: statora, jednotka, vinutia, elektromotora, najmä, spojovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora, ktorá zahŕňa konektor (13), ktorý sa skladá z prvej sekcie (14) slúžiacej na pripojenie ku koncovkám a druhej sekcie (15) slúžiacej na upevnenie k statoru elektromotora. V prvej sekcii (14) je uložená jedna alebo viac zásuvkových koncoviek (16), ktoré sú prispôsobené na pripojenie k jednej alebo viacerým komplementárnym zástrčkovým koncovkám (17), ktoré sú pripojené k vinutiam statora...

Systém a spôsob na budenie pomocného vinutia elektrického motora a elektrický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10350

Dátum: 15.08.2008

Autori: Teixeira Carlos Alberto, Pereira Da Silva Douglas

MPK: H02P 1/44

Značky: elektrického, motor, budenie, motora, pomocného, systém, elektricky, vinutia, spôsob

Text:

...keď je pomocné vinutie (11) elektrického motora pripojené na sieťové napätie,zapojenie elektronického spínača (13) paralelne so sériovým zapojením elektromechanického spínača (12) a rozbehového kondenzátora (14) a- ponechanie elektromechanického spínača (12) aelektronického spínača (13)súčasne zapnutých na čas stabilizácie pripojenia (th).0012 Vynález tiež zahŕňa elektrický motor obsahujúci systém podľa popisu vyššie.Stručný popis...

Spôsob a zariadenie na výrobu rozloženého vlnového vinutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286012

Dátum: 19.12.2007

Autor: Sadiku Sadik

MPK: H02K 15/04

Značky: zariadenie, vinutia, spôsob, rozloženého, výrobu, vlnového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rozloženého vlnového vinutia pre elektrické motory alebo generátory, predovšetkým pre tie s vysokým počtom pólov, pričom sa skupina (50) cievok jednej fázy vlnovite vyrába na šablóne (12), otočnej vzhľadom na pevnú vodiacu dýzu (22) pre drôt, a od nej sa odovzdáva do axiálne lícujúceho zachycovača (38) cievok. Po stiahnutí koncentrickej skupiny (50) cievok medzi šablónou (12) a zachycovačom (38) cievok nasleduje relatívne...

Zariadenie na nanášanie vinutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11286

Dátum: 20.02.2006

Autor: Hagedorn Jürgen

MPK: H02K 15/095

Značky: zariadenie, vinutia, nanášanie

Text:

...na radiálne premiestnenie zdvižného čapu. Jemožné tým podstatne zmenšiť rotujúcu hmotu, ako aj znížiť výrobné náklady.0012 Pre prax sa pritom ukázalo ako zvlášť vhodné, ak je hnací hriadeľ vyhotovený ako dutý hriadeľ a nastavovaci hriadeľ je uložený vo vnútri neho. V dôsledku toho sa prenos hnacieho výkonu vykonáva pomocou dutých hnacích hriadeľov celkom nezávisle od ovládania zdvižnej nastavovacej jednotky. Pritom je v podstate možné...

Spôsob vkladania vlnového cievkového vinutia do statora viacfázového rotačného elektrického stroja a príslušný stator

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2484

Dátum: 24.02.2005

Autor: Chochoy Jean-pierre

MPK: H02K 3/12, H02K 15/00, H02K 15/04...

Značky: stator, statora, rotačného, viacfázového, stroja, vlnového, vinutia, spôsob, príslušný, vkladania, cievkového, elektrického

Text:

...jedného znaku je krok 3) vloženia závitov do drážok statora uskutočňovaný v opačnom poradí ako navíjanie, pričom bočné ramená týchto závitov zaujímajú postupne polohy ležiace radiálne viac vo vnútri.0012 Vďaka vynálezu je možné vložit všetky. fázy súčasne a ešte sa zvýšimiera vyplnenia drážok, lebo je dobre zvládnuté obzvlášť umiestňovanie bočných ramien do drážok počas prenosu závitov zvkladacieho nástroja do drážok statora. Navyše môže...

Spôsob výroby vinutia a prepojenia vinutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4439

Dátum: 09.02.2004

Autori: Ermer Martin, Ossenkopp Stefan

MPK: H02K 3/50, H02K 15/04

Značky: výroby, prepojenia, vinutia, spôsob

Text:

...na menej ako šírku výrezu drážok a V zabezpečenom Vtiahnutí do drážok k hranámdrážkovêho žliabku pôsobením sily na prednú čelnú stranupomocou zdvihovêho pohybu. Nastavenie drôtov a ochrany proti hranám výrezu drážok je nmžné dosiahnuť leštenými oceľovými profilmi, označovanými taktiež ako navádzacie háčiky. Vo vťahovacom nástroji sú jednotlivé háčiky prispôsobené na určitý úsek statorových plechov aj na dĺžku zväzku. Cievky sanavíjajú...

Pripojovacia zostava hlavne pre statorové vinutia elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 955

Dátum: 19.01.2004

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 5/22

Značky: statorové, elektromotora, zostava, pripojovacia, hlavne, vinutia

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnutie pripojovacej zostavy, ktorá môže byt vyrábaná snákladmi, ktoré sú konkurencieschopné vzhľadom na zostavy alebo konektory, ktoré majú podobnú funkčnosť.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie pripojovacej zostavy pre statorovévinutia elektromotora, ktorá môže byť vyrábaná známymi systémami a technológiami.Tento cieľ a tieto a ďalšie predmety, ktoré budú lepšie zrejmé ďalej, sú...

Izolačný systém vinutia elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279172

Dátum: 08.07.1998

Autori: Schorm Josef, Zych Otakar

MPK: H02K 3/32, H02K 3/30

Značky: systém, stroja, izolačný, vinutia, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný systém vinutia (8), vybaveného na svojom povrchu elektricky odolnou vrstvou (9) a uloženého v radiálne prebiehajúcej otvorenej drážke (3) elektrického stroja a vrstvou (13) tepelne expanzného laminátu, usporiadanou v medzere medzi povrchom vinutia (8) a stenou (5) drážky (3), má vrstvu (13a) tepelne expanzného laminátu, tvorenú plastovým spojivom s priestorovo neusporiadane rozptýlenými, pružne stlačenými staplami vláken, usporiadanú v...

Spôsob výroby izolačného systému vinutia elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278813

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schorm Josef

MPK: H02K 3/32, H02K 3/30

Značky: systému, stroja, elektrického, vinutia, výroby, izolačného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie vybavené na svojom povrchu elektricky odolnou vrstvou je vložené s vôľou do radiálne prebiehajúcej otvorenej drážky elektrického stroja, pričom medzera medzi povrchom vinutia a stenou drážky sa aspoň sčasti vyplní vrstvou tepelne expanzného laminátu, obsahujúceho plastové spojivo s priestorovo neusporiadane rozptýlenými, pružne stlačenými štaplovými vláknami, držanými v stlačenom stave spevnením spojiva stvrdnutím za teploty nižšej ako...

Zapojenie spínača rozbehového vinutia asychrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267793

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mašán Alojz, Mašán Pavol

MPK: H03K 17/16

Značky: rozběhového, zapojenie, motora, asychrónneho, spínača, vinutia

Text:

...zapojenia s rozbohovým kondonzátorom.U zapojenia podle. vynález je k prvej svorka lg siete pripojený aeynohrőnny motor 1 s hlavným vinutím g a rozbehovým vinutím l. Obe vinutis 2, 2 sú opatrenó vývodmi 22, ĺłQ. K vývodu lg hlavného Vinutia g asynohrőnneho motora 1 je pripojený prvý odpor i a cez diődu i aj kondenzátor g a druhý odpor z, ktorý je svojou druhou stranou napojený na riadiacu elektrődu triakv.Prvá anőda. Al trieku 8 je spolu s...

Čelá cievky vinutia elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257462

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jakeš Jiří, Sutoris Karol

MPK: H02K 3/38, H02K 3/50

Značky: točivého, vinutia, stroja, čela, cievky, elektrického

Text:

...stroja v dôsledku nižšieho oteplenia a zmenšením ložiskovej vzdialenosti sa zlepšia mechanické parametre stroja.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia čiel cievky vinutia elektrického stroja točiváho podľa vynálezu, kde na obr. 1 je čelný pohľad s vinutím s čelami vytvorenými z plošného spoja, obr. 2 je pozdĺžny rez statorovým zväzkom podľa obr. 1, a obr. 3 je detail upevnenia čela vinutia.čelá Ä cievok vinutia elektrického...

Vložka na stláčanie vysokonapäťového vinutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 242460

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stoilova Ginka Simeonova

MPK: H01F 27/30

Značky: vinutia, vložka, stláčanie, vysokonapäťového

Text:

...forma už nebola použitelná.Uvedené nevýhody v súčasnosti známych vložiek na stláčanie vysokonapäťových cievok sú v podstatnej miere odstránené vložkou podľa predloženého vynálezu. Podstatou vynálezu je, že plášť vložky pozostáva z dvoch konvexných valcovitých plôch, ktoré v miestach ich styku zvierajú uhol, kto 242460rý je 90 ° až 140 °, pričom protiľahlé plochy meandrovitého zvlnenia zvierajü uhol, ,kto rý je rovný 20 ° až 60...

Spôsob odstraňovania izolačnej vrstvy z vinutia cievok rotorov synchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237859

Dátum: 15.03.1987

Autor: Soroka Pavol

MPK: H02K 15/12

Značky: vrstvy, elektromotorov, vinutia, synchrónnych, rotorov, izolačnej, cievok, spôsob, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Cievka sa po dobu 220 až 240 minút pri teplote 575 až 625 °C žíha, ochladí vodou a potom mechanicky sa očistí vinutie cievky. Prípadne sa cievka znovu varí 5 až 7 hodín v saponátovom roztoku a po opláchu vodou o teplote 35 až 45 °C sa vinutie mechanicky dočistí. V prípade výskytu mnoho čiernych okují je výhodné po mechanickom očistení vinutia cievky, keď sa táto máča v 10 %-nom roztoku kyseliny sírovej po dobu 45 až 80 minút.

Zariadenie na reguláciu teploty vinutia elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234342

Dátum: 01.03.1987

Autor: Cervan Ľudovít

MPK: G05D 23/20

Značky: elektrických, vinutia, teploty, zariadenie, reguláciu, spotrebičov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu teploty vinutia elektrických spotrebičov je vhodné najmä pre reguláciu teploty vinutia hermetických motorkompresorov v procese ich sušenia teplom, ktoré vzniká pri prietoku prúdu vlastným vinutím motoru kompresora. Riešeným problémom je zhospodárnenie konštrukcie regulačného zariadenia. To sa dosahuje tým, že je tvorené tromi za sebou zapojenými konštantnými odpormi (1, 2, 3), kde na koniec prvého konštantného odporu (1)...

Spôsob výroby supravodivého korekčného vinutia a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228474

Dátum: 15.07.1986

Autori: Križanová Viera, Plávka Ján

Značky: zariadenie, korekčného, výroby, vykonávanie, spôsobu, spôsob, vinutia, supravodivého, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológie a týka sa spôsobu výroby supravodivého korekčného vinutia pre zvýšenie homogenity magnetického poľa supravodivěho magnetu a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu. Spôsobom podľa vynálezu sa postupne navíjajú jednotlivé jednocievky v takej vzájomnej polohe, aká zodpovedá ich umiestneniu na povrchu hlavného vinutia supravodivého magnetu. Jednocievky sa fixujú na povrch fólie opatrenej sklenenou...

Zapojenie vinutia rozptylového tranformátora najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227707

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil, Soukaný Jozef, Hanák Stanislav

Značky: zváranie, rozptylového, tranformátora, zapojenie, vinutia, najmä, oblúkové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora najm( pre oklúkové zváranie, kde transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu s pracovnými vinutiami vyššieho napätia a nižšieho napätia a regulačným vinutím, ktoré je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a pozostáva z dvoch cievok, z ktorých jedna cievka je umiestnená ne hornú spojku a druhá cievka na dolnú spojku, vyznačujúce sa tým, že aspoň k časti pracovného vinutia (31)...

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia pravouhlého tvaru prstencami z pásu transformátorového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227702

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vasilev Ljudmil

Značky: plechů, pásu, stran, pravouhlého, tvaru, zariadenie, transformátorového, ovíjanie, vinutia, prstencami

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia pravouhlého tvaru prstencami z pásu transformátorového plechu, tvoriacimi magnetický obvod, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z navzájom rovnobežných aspoň dvoch dolných valcov (4) a aspoň dvoch horných valcov (3), u ktorých stredy ležia na kružnici, z rozvodnej hnacej skrine (6), na ktorú je napojená aspoň dvojica dolných valcov (4), alebo dvojica horných valcov (5) a z dvoch navzájom...

Lakované drôty s termolepivou vrstvou pre vinutia elektrických strojov a zariadení a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224027

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schuster Gabriel, Horváth Jozef

Značky: spôsob, výroby, termolepivou, lakované, elektrických, zariadení, vinutia, vrstvou, strojov, drôty

Zhrnutie / Anotácia:

Lakované drôty s termolepivou vrstvou pre vinutia elektrických strojov a zariadení, vyznačujúce sa tým, že na elektrovodivom jadre so základnou, vytvrdenou elektroizolačnou vrstvou z rozpúštadlového alebo bez rozpúšťadlového reaktoplastického živičného laku, výhodne laku polyesterimidového alebo polyamidimidového typu, je termolepivá vrstva hrúbky 0,005 až 0,01 mm zo zatuhnutého, nevytvrdeného e1ektroizolačného polyesterimidového...

Zariadenie pre ovíjanie strán transformatorového vinutia prstencami z pásu transformátorového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228602

Dátum: 01.01.1986

Autori: Tučnovič Viliam, Žiško Štefan, Zafka Pavol, Benda Herbert

MPK: H01F 41/02

Značky: stran, vinutia, ovíjanie, prstencami, zariadenie, plechů, transformátorového, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových zariadení, určených pre výrobu jedno a trojfázových transformátorov hlavne pre zváraciu techniku. Vynálezom je vyriešená rozvodná hnacia skriňa, ktorou sa zabezpečuje súčasne otáčanie dolných valcov pri ich vzájomnom odďaľovaní. Dolné valce sú ich hriadeľmi otočne uložené na horných ramenách paralelogramových mechanizmov. Rozvodná hnacia skriňa pozostáva z hlavného ozubeného kola, ktoré je napojené na...

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228006

Dátum: 01.12.1985

Autori: Soukaný Jozef, Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil, Hanák Stanislav

Značky: rozptylového, vinutia, transformátora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zváracej techniky a týka sa zapojenia vinutia rozptylového transformátora najmä pre oblúkové zváranie u ktorého regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a je zapojené v sérii s jedným z pracovných vinutí. Podľa vynálezu je regulačné vinutie samo, alebo spolu s časťou pracovného vinutia premostené fázovo regulovateľným dvojcestným ventilom.

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia prstencami z pásu transformátorového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216886

Dátum: 31.10.1984

Autori: Benda Herbert, Žiško Štefan, Tučnovič Viliam, Zafka Pavol

Značky: prstencami, transformátorového, vinutia, plechů, zariadenie, stran, pásu, ovíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových zariadení, určených pre výrobu jedno a trojfázových transformátorov hlavne pre zváraciu techniku. Vynálezom je vyriešený pohybový mechanizmus, ktorý je pripevnený k dolnej spojnici paralelogramových mechanizmov zariadenia pre ovíjanie. Pohybový mechanizmus zabezpečuje vzájomné odďaľovanie valcov zariadenia pri navíjaní pomocných prstencov z pásu plechu ako aj ich odďaľovanie pre umožnenie ďalších...