Patenty so značkou «vinutého»

Zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu vhodného na použitie ako vinutého prekrývacieho nárazníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4935

Dátum: 07.01.2008

Autori: Mihálik Peter, Ondáš Miroslav, Šuriová Viera

MPK: B29C 47/02, B29D 30/38

Značky: kordu, prekrývacieho, vhodného, textilného, použitie, zariadenie, pogumovaného, přípravu, vinutého, nárazníka

Text:

...prostredie.Riešením tohto problému je zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu, kde pogumovaný textílný kord sa pripravuje prostredníctvom priameho pogumovania textilných vlákien priečne uloženým extrúderom, pričom adhézia textilných vlákien pred pogumovaním je upravená aplikáciou plazmy.Uvedené nevýhody zariadení na prípravu pogumovaného textilného kordu používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov sú odstránené technickým...

Spôsob výroby pásu z nanokryštalického materiálu a zariadenie na výrobu toroidného jadra vinutého z tohto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10676

Dátum: 19.05.2006

Autori: Demier Alain, Waeckerle Thierry, Save Thierry

MPK: B21B 1/00, H01F 1/147, B21B 27/00...

Značky: spôsob, výrobu, jádra, vinutého, toroidného, tohto, nanokryštalického, zariadenie, materiálů, výroby, pásu

Text:

...menit teplotu žíhania beztoho, aby sa významne zmenili charakteristiky pása, najmä jeho krehkosť).Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob výroby nanokryštalických pásov schopných použitia V priemyslovom meradle, ako aj nanokryštalický produkt, ktorý je manipulovateľný a použiteľný pre geometrie magnetických obvodov, ktoré sú kompaktnejšie V porovnaní s magnetickými obvodmi doterajšieho stavu techniky, a ktorý má. najmä oveľamenší...

Usporiadanie vinutého krytu rotora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283539

Dátum: 04.08.2003

Autori: Möbius Marcos Romeu, Ramirez Rívio Arturo

MPK: H02K 1/27, H02K 15/03

Značky: krytu, vinutého, elektromotora, rotora, usporiadanie

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor obsahuje jadro (20), obklopené magnetmi (30), a vinutý kryt (10), ktorý je navinutý okolo jadra (20) na pridržiavanie magnetov (30) na jadre (20). Usporiadanie vinutého krytu (10) rotora elektromotora obsahuje dvojicu tvarových koncových prvkov (40), z ktorých každý je pripevnený ku koncovej čelnej ploche jadra (20) rotora a k priliehajúcej koncovej ploche aspoň jednej zo súčastí, tvorených vinutým krytom (10) a magnetmi (30). Jeho...

Spôsob výroby hliníkovej aerosólovej plechovky z hliníkového vinutého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6542

Dátum: 27.06.2003

Autor: Chupak Thomas

MPK: B65D 83/14, B21D 51/26

Značky: výroby, aerosólovej, plechovky, vinutého, hliníkového, hliníkovej, materiálů, spôsob

Text:

...preliačinám, ale problémy vznikajú pri zapichovaní plechoviek tradičnými spôsobmi, pretože plechovky priľnú do tradičných zapichovacich lisovníc a zapchávajú tradičné zapichovacie stroje. Odstránenie týchto prekážokjeobsiahnuté v metóde podľa súčasného vynálezu.Tento vynález sa týka metódy na výrobu a zapichovanie hliníkovej aerosolowj plechovky 1. kotúča vinutého materiálu hliníkovej zliatiny, kde je táto metóda určená okrem iného na to.aby...

Spôsob výroby hliníkovej aerosólovej plechovky z hliníkového vinutého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20337

Dátum: 27.06.2003

Autor: Thomas Chupak

MPK: B65D 1/16, B21D 22/28, B21D 51/26...

Značky: materiálů, výroby, vinutého, hliníkovej, spôsob, aerosólovej, hliníkového, plechovky

Text:

...v metóde podľa súčasného vynálezu tak, ako to definuje nárok 1.011 Uprednostňované aspekty súčasného vynálezu sú uvedené v príslušných priložených nárokoch.012 Popisuje sa tu metóda na výrobu a zapichovanie hliníkovej aerosólovej plechovky z kotúča vinutého materiálu hliníkovej zliatiny, kde je táto metóda určená, okrem iného, na to, aby zabránila priľnutiu plechovky v zapichovacíchIisovniciach. Okrem toho, je tu popísaná aj samotná...

Hliníková aerosólová plechovka a hliníková fľaša a spôsob výroby z vinutého východiskového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1376

Dátum: 27.06.2003

Autor: Thomas Chupak

MPK: B21D 51/26, B65D 83/14

Značky: vinutého, spôsob, aerosolová, výroby, fľaša, hliníková, produktů, plechovka, východiskového

Text:

...plechovky z hliníkovej zliatiny radu 3000. Hliníková zliatina radu 3000 je tvrdšim materiálom než čistý hliník. Preto plechovky, ktoré sú vyrobené z hliníkovej zliatiny radu 3000, sú tuhšie a majú väčšiu pamäť. To je výhodné, pretože plechovky sú odolnejšie proti priehybu, 2ale vyvoláva to problémy pri zaškrcovaní plechoviek tradičnými prostriedkami, lebo plechovky zostávajú uviaznuté v tradičných zaškrcovacích lisovniciach a blokujú...

Zariadenie na zásobovanie vinutého prekrývacieho nárazníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281726

Dátum: 21.05.2001

Autor: Bakoš Štefan

MPK: B65H 20/02

Značky: nárazníka, prekrývacieho, zásobovanie, vinutého, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zásobovanie vinutého prekrývacieho nárazníka osobných a nákladných autoplášťov pozostáva zo zásobníka (10) materiálu (70) vybaveného sústavou pevného radu kladiek (101), pohyblivého radu kladiek tanečníka (102) a pneumatickým pohonom (103), kde zásobník (10) je spojený s odvíjacou stanicou (20) a rámom (30), pričom medzi zásobníkom (10) a konfekčným bubnom (60) je umiestnené ukladacie zariadenie (50) materiálu (70). Odvíjacia...

Jádro vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263005

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutého, jádro, výměníku, tepla

Text:

...a proto je centrální trubka svařena z prstenců z ohýbaných pLechů. Nevýhodou tohoto řešení je, že ve vnitřním prostoru jádra, který je volný, dochází vtívem rozdětení teplot podél jádra k přírozenému proudění méäia atim ke snižovàni výkonu aparátu. Tato nevýhoda se výraznějíprojevi u velkých průměrů a détek jader vinutých výměniků tep ĺä- 233 uns .Uvedené nevýhody odstraňuje jádro vínutěho výměníku tepla podle vynálezu, sestavající z...

Zařízení pro odtávání vinutého vymražovacího výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242735

Dátum: 15.05.1987

Autori: Janek Bartolomej, Popeák Marián, Kusý Karol

MPK: F28D 7/02, F28F 17/00

Značky: tepla, odtávání, vymražovacího, vinutého, výměníku, zařízení

Text:

...vinutého výměníku tepla, kde je umístěno vypoultěoí hrdlo, nebot při tomto řešení nejsou trubkovnice, do kterých jsou upevněny trubky chladícího média ve dne aparátu, kde se shromažňuje kapalina, ktera skondenzuje a nevymrzne na teplosměnně plese aparátu.V tomto prostoru je při vymražování teplote odpovídající vstupní teplotě výmrežovanáho media, ktoré je vyšší než teplota tuhnutí vymraäovanć látky» Tímto způsobem so zkrití doba...

Vinutý svazek velkoobjemového vinutého výměníku tepla a jeho ustavení v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249416

Dátum: 12.03.1987

Autori: Prokop Bohumír, Varga Karel, Brambora Stanislav, Cvejn Miloslav

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutého, výměníku, vinutý, ustavení, plášti, velkoobjemového, svazek, tepla

Text:

...spodní přírubou, která je rosebíretelne pomocí eroubů spojene . s opörným podstevcem.Podstetná dále je, že centrální trubka jádro vlnutí je v místě počátku vinutí a v míe- V te konce vlnutí vystuäene. Toto vystuiení m. být provedeno nelisovenou trubkou nebo máte být vystužení íntegrální.Hlavní výhodou řešení podle vynálesu je to. le je vytvořen prułnýelement dostatočného průŕesu v místě největlího nemáhání centrální trubky jádre vlnutí,...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s různou délkou vinutého svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234702

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: různou, vinutý, výměník, vícemédiový, délkou, tepla, svazků, vinutého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření trubkového vinutého svazku, který umožňuje vstup média do části trubkového svazku v místě odpovídající teploty mezitrubkového prostoru. Vinutý trubkový svazek je rozdělen na část vnitřní (2) a část vnější (3), přičemž vnitřní část je v místě začátku vinutí vnějšího svazku (3) rozdělena na část spodní (2a) a část horní (2b). Vnější vinutý svazek (3) je navinut pouze na jednu z těchto částí.

Spodní část vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220179

Dátum: 15.10.1985

Autor: Wališ Miroslav

Značky: výměníku, tepla, vinutého, spodní, část

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spodní části dvoumédiového či vícemédiového vinutého výměníku tepla pro zchlazovaný proud plynu v trubkovém prostou se smyslem jeho proudění shora dolů a řeší konstrukční provedení k odlučování kapalné fáze z proudu kondenzujícího plynu či odloučení vlhkosti vázané v plynu. Trubka jádra procházející trubkovnicí nebo dělicím dnem s dílčími trubkovnicemi je za účelem odloučení kapalné fáze z proudu zchlazovaného parciálně...

Spodní část vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220178

Dátum: 15.10.1985

Autor: Wališ Miroslav

Značky: tepla, spodní, část, výměníku, vinutého

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o konstrukční řešení spodní části vinutého výměníku tepla za účelem dvoustupňového odlučování kapalné fáze z proudu zchlazeného kondenzujícího plynu. Proud plynu je zchlazován v trubkovém prostoru při proudění shora dolů. Trubka jádra procházející trubkovnicí je prodloužena, po svém obvodě pod trubkovnicí je opatřena otvory a dole dělicím dnem, jímž prochází odtahová trubka pro odvod plynné fáze odloučené v obou stupních z parciálně...