Patenty so značkou «víko»

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277540

Dátum: 17.03.1993

Autori: Janoušek Bedřich, Dousek František

MPK: C25B 9/00

Značky: víko, elektrolyzéru

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 275819

Dátum: 18.03.1992

Autor: Dousek František

MPK: C25B 9/00

Značky: elektrolyzéru, víko

Víko pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266670

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěrák František

MPK: F16J 13/00

Značky: víko, tlakově, nádoby

Text:

...nevyskytují u víka podle vynálezu, sestä~ vajícího z trubkověho pláště, opatřeného na jednom z jeho čel výřezem-ve tvaru V, a z trubkového segmentu, jenž je do tohoto výřezu vsazen a se zmíněným trubkovým pláštěm spojen.U víka podle vynálezu se obě jeho části - tj. trubkový plášt a trubkový segment ~ stýkají v rovinných plochách, což podstatně usnadňuje a zlevňuje výrobu v porovnání S dosud vyrá~ běnými dny a víky o stejných.parametrech...

Víko nádob na tekutý kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261273

Dátum: 12.01.1989

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: B22D 41/00

Značky: víko, tekutý, nádob

Text:

...na tekutý kov pod 1 e.vynálezu vykazuje menší časové nároky na výrobu vzhledem k jednoduchosti rovinných dílů víka, je méně náročné na strojní zařízení i kvalifikací pracovníků při jeho výrobě, což v souhrnu značí výrazné snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce. Při místním opotřebení či poškození víka je možno příslušný rovínný díl víka, díky jeho rovinnému tvaru, jednoduše a rychle vyměnit za jiný.Příklad provedení víka nádob...

Víko platinového kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243731

Dátum: 01.04.1988

Autori: Švára Karel, Sommer Karel, Müller Karel, Štipánek Vladimír, Brož Jan

MPK: D04B 15/24

Značky: platinového, kruhu, víko

Text:

...pevně spojen s jehelním válcem l. Pro ovládání odhazových platin 5 slouží čtyři vnější pohvblivé platinové zámky ll, zg, 12 a 11 (obr. 1), které jsou obepnuty kruhovou pružinou § a vnitřní pevný platinový kruh Q. Kruhová pružina § je dimenzováns tak, že její dostředivá síla, resp. tlak vyvozovaný na kolénka odhazových platin 5 je menší, než odpor oček pleteniny na jehlách, resp. síla, která je jimi vyvozovaná na odhazové platiny 5 proti...

Závěsný výklopný mechanismus manipulátoru, tvořícího víko komory rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254485

Dátum: 15.01.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: G12B 9/04, H01J 37/15, G12B 9/02...

Značky: mechanismus, závěsný, elektronového, manipulátoru, mikroskopu, komory, rastrovacího, tvořícího, výklopný, víko

Text:

...příruba lg, zatímoo na opačném konci je tyč ll opatřena západkou li, mezi níž a osazením ve vodicim pouzdru lg je uložena pružina 12. V posuvném rameni 1 jsou vytvoreny drážkylg, do nichž dosedají na vodorovných závěsných čepech ll otočně uložené závěsné kladkyNa obr. Z je znázorněna část komory l mikroskopu, k níž je připojena, například přišroubováním, základní deska lg, do níž jsou vetknuty na tomto obrázku neznázorněné vodorovné závěsně...

Víko elektrické obloukové pece s vzduchovou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244038

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejeová Sooa

MPK: F27B 3/10, F27D 17/00

Značky: clonou, vzduchovou, elektrické, obloukové, víko

Text:

...tak, aby přivedený vzduch mohl být zachycen e odveden odsávacím zákrytem.Směr a velikost proudu vzduchu proudícího z výdechová hubice musí odpovídlt velikosti pece tak, aby kouřové plyny, odcházející netěsnostmi kolem elektrod, byly přiváděným vzduchem strženy do odsávacího zákrytu.Použitím víke elektrická obloukcvé pece se vzduchovou clonou lzs odsávlt kouřove zplodiny s velkou účinnosti při malém výkonu odsávacích ventilátorů,což znamená...

Víko bubnového mlýna pro mletí keramických surovin za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 253302

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kubíček Pavel

MPK: B02C 17/18

Značky: mlýna, surovin, bubnového, víko, mokra, keramických, mletí

Text:

...mlýna pro mletí keramických surovín za mokra podle vynálezu záleží v tom, že je Vytvořeno košem s otvory, který je vsazen do příruby, přičemž k pžírubě je přes těsnící mezikruží připevněna podložka, do které je našroubován vypouštěcí kohout.Hlavní výhody uspořádání víka bubnového mlýna pro mletí keramických surovín podle vynálezu spočívají v tom, že se mlecí zátka, vypouštěcí Víko a odebírač vzorkü nahradí jedním prvkem, který funkčné...

Třmenové víko ventilu s vloženou vřetenovou maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252948

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mrázek Jaroslav

MPK: F16K 27/08

Značky: ventilu, vloženou, víko, vřetenovou, matici, třmenové

Text:

...přírubou, dvěma rameny a horním vedením opatřeným vřetenovou maticí s vnitřním závitem pro posuv vřetene vyznačující se tím, že v horním vedení je vytvořen první otvorv němž je uložena vřetenová matice, přičemž osa prvního otvoru je kolmá na podélnou osu třmenového víka ventilu.Další podstatou vynálezu je, že horní vedení, první otvor i vřetenová matice mají tvar mnohoúhelníku.Vyššího účinku ae dosahuje podle vynálezu v nižší...

Víko šoupátkové skříně sání dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249355

Dátum: 12.03.1987

Autor: Fesl Václav

MPK: F01L 5/24, F01L 7/12

Značky: motorů, sání, skříně, víko, šoupátkové, dvoudobého

Text:

...nových otvorů V řezu A-A.K víku šoupátkóvé skříně l s jazýčkovým ventilem g, jeho dorazem Ä je připojena zásobní kých otáčkách proudí směs v době sání sacím otvorem § do klikové skříně. Po skončení sání krátce za horní úvratí pístu se otvor Q uzavře kotoučovým šoupätkem §. Píst se pohybuje z horní úvratě dolů a vytlačuje směs pomocným otvorem Q do zásobní nádržky 1. Jestliže je místo nádržky použito víčko, je směs vytlačována pouze do...

Uzavírací víko s regulátorem stálé statické polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234454

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/32

Značky: stálé, víko, regulátorem, statické, polohy, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíracího víka s regulátorem stálé statické polohy, určeného pro uzavírání pneumatických a hydraulických prvků, opatřeného uzavírací plochou, přívodem tlakového média od zdroje tlaku, vývodem tlakového média do pneumatického nebo hydraulického prvku a odvodem tlakového média z těchto prvků do okolního ovzduší. Těleso (6) regulátoru je částečně nebo celé umístěno uvnitř pneumatické pružiny (1), tvoří s uzavíracím víkem (5)...

Topné víko, zejména pokovovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235140

Dátum: 15.02.1987

Autor: Chromec Alois

MPK: C23C 1/14

Značky: víko, topné, pokovovací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se otázka úspory energie při ohřevu pokovovací lázně a snazší manipulace při jejím čištění. Podstata řešení spočívá v tom, že dělicí příčka (5), ze které se víko sestává, je v tělese (1) tohoto víka uložena hybně. Výhodné dále je, zejména z důvodu snazší manipulace, je-li tato dělicí příčka (5) připojena na zdroj (7) pohybu. Dělicí příčka (5) může být s výhodou hybně uložena ve vedení (8), které je hybně uloženo v tělese (1) topného víka.

Grafitové víko ionizační komůrky iontové zdroje typu RENE BERNAS

Načítavanie...

Číslo patentu: 248343

Dátum: 12.02.1987

Autori: Petrovič Ján, Janata Miroslav

MPK: H01L 21/265

Značky: ionizační, komůrky, zdroje, grafitové, bernas, iontově, víko

Text:

...je určena maxímálním povoleným opotřebenín, nebo-11 rozšířením výstupní štěrbíny.Uvedené nedostatky odstraňuje graíitově víko íonízační komůrky íontového zdroje typu REM BERNAS podle vynílezu, jehož podstata spočívá v tom že výstupní štěrbina má znenäenou délku sražená hrany, čímž vznikne plošné ukončení okraju výstupní štěrb biny.U grafítověho víka íonizační komůrky íontověho zdroje typu RENE BERNAS. kterého výstupní štěrbina má vlívem...

Uzamykatelné víko palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247958

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera František, Srb Josef

MPK: B65D 19/38

Značky: uzamykatelné, víko, palety

Text:

...víka Jednak vytvořit optiaální ikroklíue pro přeprava e Jednak aeaeaíae příetupu drobných hlodavcd, reep. ptáků.Poaocí víka palety u aateridlu zenedllekóho a potravindřekeho charakteru eauujee pdeobení nelddoucích vlivů i s hlediska, łwgiew dopravy, n. př. prednou, úkapy e pod. vzhledu k toau, ie víko Je a konstrukcí palety epoJeao na pevne, Je prakticky vyloučeho při případnl převrúcení palety, vyeypdní obaehu a tí Je aabrdnho v toto...

Víko pneumatické pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234645

Dátum: 01.01.1987

Autori: Janoušek Jiří, Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/32, F16F 9/04

Značky: víko, pružiny, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká víka pneumatické pružiny, v němž jsou vytvořeny otvory pro uchycení k přírubě pneumatické pružiny (4) a případně otvor pro přívod tlakového média do pneumatické pružiny (4). Je vytvořeno z jednoho materiálu (l), například z desky, ploché tyče, ohnuté desky, otevřeného či uzavřeného profilu nebo z kotouče. V materiálu (l) je vytvořen nejméně jeden otvor (4) pro čep (6) a osa otvoru (4) neprotíná osu pneumatické pružiny. Vynález...

Víko koželužských nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 233662

Dátum: 01.07.1986

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/42

Značky: koželužských, nádob, víko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší víko koželužských nádob nebo jiných utěsňovaných prostorů tak, že dokonalého a spolehlivého utěsnění se dosahuje jednoduchými prostředky. Víko koželužské nádoby nebo jiného utěsňovaného prostoru má po svém obvodu lichoběžníkovou drážku zalitou těsnicí hmotou, která přímo v této drážce ztuhla do žádané pružnosti a tvaru. Vynález je možno použít v chemii a elektrotechnice.

Odnímatelné víko nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228243

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koláček Jaromír, Kopec Svatopluk, Láncoš Josef, Kršek Petr, Lankočí Aleš

Značky: nádoby, mísiče, odnímatelné, víko, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce víka pro zachycení sil působících na konce nádoby od vyzdívky při jejím optimálním tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne spojením obvodu základního dílu víka tvaru kulového vrchlíku s přírubou mezikruhového tvaru. Poloměr zakřivení základního dílu víka je totožný s poloměrem kulového zakřivení vnitřního povrchu konce nosného prstence připevněného k nádobě pojízdného mísiče a kulového zakřivení boční plochy...

Víko šachtové elektrické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 227778

Dátum: 01.11.1985

Autori: Rous Ivan, Krajina Aleš, Prokop Vítěslav, Bulina Vladimír

Značky: elektrické, víko, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit víko šachtové elektrické obloukové pece pro výrobu feroslitin ze škvárových panelů dostatečné tuhosti a odpovídajících podmínkám tlakových nádob pro výrobu páry odpadním teplem. Za tím účelem je čelní kovová deska 2 každého panelu po svém obvodu opatřena dutým kovovým rámem 1, na který jsou do série napojeny kovové profilové nosníky 7, spojené s vnější plochou čelní kovové desky 2, průchozích kanálků chladicí...

Otočné rozváděcí víko řídící hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 224723

Dátum: 01.08.1985

Autori: Toninger Karel, Šeda Luděk, Urban Antonín, Kraus Miloslav

Značky: hlavy, rozváděcí, otočné, zejména, řídící, filtru, kontinuálních, víko, tlakových, cukrovarnických

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné rozváděcí víko řídicí hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických, kde řídicí hlava je opatřena pohonem, skříni statoru hlavy se vstupními otvory filtrátu, rozvodovým kanálem zpětného proplachu a přívodním hrdlem zpětného proplachu, sběrným kanálem kalného podílu filtrátu s odběrovým hrdlem kalného filtrátu s třecí vložkou na které je umístěno otočné rozváděcí víko s nad ním je opěrná konstrukce, pevně spojená se skříní...

Výklopné víko s aretací pro kapotáž vozidel, zejména traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 222080

Dátum: 15.07.1985

Autor: Obrovský Jan

Značky: traktory, aretaci, kapotáž, vozidel, víko, výklopné, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Výklopné víko s aretací pro kapotáž vozidel, zejména traktory, vyznačené tím, že ze spodní přípojné strany výklopného víka (2) je ve kterémkoliv bodě připevněn konec jedné ploché pružiny (4), jejíž vyčnívající část je uložena druhým koncem směrem k otočnému bodu (11) a horní plocha ploché pružiny (4) je přitlačena na opěrnou plochu (7), umístěnou v patřičné výškové vzdálenosti k otočnému bodu (11) a v patřičné vzdálenosti mezi připevněním...