Patenty so značkou «víka»

Uzávěr víka pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269471

Dátum: 11.04.1990

Autori: Exner Milan, Kult Jaroslav, Frey Augustín, Lode Jiří

MPK: B65D 90/54, F16J 13/00

Značky: uzáver, tlakově, nádoby, víka

Text:

...Vyšší ůčínek řešení podle vynálezu lze epetřovet v jednoduche koncepci, unožñující snížení výrobních nákladů, zjednodušení výrobní technologie, enednou montáž e demontáž uzevírecích eegnentů ne tlakovouPříkled provedení bejonetováho uzúvěru podle vynálezu je znázornčn ne výkreeu, kde Je ne obr. l čelní pohled na víko nádoby e bejonetovýn uzávěren n na obr. 2 je řez uze vírecíI elementem.Na obr. l je víko g, ktoré ne ne obvodu výetupky §, na...

Uložení vnitřního těsnicího víka valivých ložisek hřídelů převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267106

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mareš Václav, Forejt Jaroslav, Bystřický Josef, Lhoták Jiří, Horn Leoš

MPK: F16H 57/04

Značky: převodovek, hřídelů, uložení, vnitřního, ložisek, valivých, těsnicího, víka

Text:

...valivých ložisek ze strany vnitřního prostoru převodovky, což má značný vliv na zvýšení spolehlivosti a životnosti převodovek, zejména pri jejich provozu v extrémních klimatických podmínkách.Uložení vnitřníhoktěsnícího víka valivých ložisek hřídelů převodovek podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na výkresu. Obr.1 je nárysný pohled na část převodovky s krycím víkem ložiskového náboje a obr.2 je půdorysný pohled ve vodorovném...

Závěs pro oválná víka tlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266643

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beneš Ivo, Jaroš Petr, Maximovič Miloš, Kredba Jaroslav

MPK: F16J 13/16

Značky: víka, závěs, prostoru, oválná, tlakových

Text:

...na oválném víku na polohy od 0 ° do 90 °. Výhodou tohoto provedení je zajištění presné polohy víka. Je-li čep umístěn pod těžištěm oválného víka, jsou polohy 0 ° až 90 °v důsledku hmotnosti víka stabilní. závěsem lze provést snadno vyjmuti a znovunasazení víka bez dalších mechanizačních prostředků, tedy zejména v terěnních podmínkách.Na připojeném výkresu je schematicky uvedeno provedení závěsu pro oválné víko tlakovékomory, kde na obr....

Spojovací trubice dna a víka heliové vany kryostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262529

Dátum: 14.03.1989

Autor: Jelínek Josef

MPK: H01F 7/22, H01F 5/08

Značky: heliové, kryostatu, spojovací, trubice, víka

Text:

...trubice je mimo její nemagnetičnoat zejména snadnější a vícenásobná rozebiratelnost heliové vany při opravách magnetu, centrování trubice v horním víku heliové vany pouzdrem, které zároveň stíní vlnovec vůči teplejším dílům kryostatu,takže celá soustava vnitřní trubice má malý součinitel sálání, který rozhoduje o velikosti odparu kapalného helia. Díky dilatačnímu vlnovci působí i přes rozdíly v roztažnostech stěny vany a vnitřní spojovací...

Způsob uzavírání závěrného víka dutého tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261140

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lachman Pavel, Přikryl Václav

MPK: F16F 9/04

Značky: zařízení, způsobu, způsob, uzavírání, dutého, provádění, tohoto, víka, tělesa, záverného

Text:

...pomocné pracovní válečky ti na obr. 3 vyznaěují křížky osy jejich umístění .pro.ovládání převlečněho prstence 7. Mezi převlečnými ,prstenci 7 a zakládacími .příprauvky Z jsou. uloženy delené tvářecí kroužky E,které mají vnltřnírválcovou vod-icí plochu 18 plynule přecházevjící do tvauroveho. vybrání 19..odpovídá průměru závěrneho víka 15. Z vnějšku jsou tvářecí kroužky 8 částečně opatřené kuželovou plochou 20, která zaručuje jejich přesné...

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pridöhl Eckhard, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/00

Značky: stavu, generátoru, primárního, diagnostiky, provozní, zapojení, rozebiratelného, kolektoru, víka, spoje, parního

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Tahový zámek víka přepravního kontejneru radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257583

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jeřábek Evžen

MPK: B65B 7/28

Značky: víka, kontejneru, zámek, přepravního, radioaktivního, tahový, materiálů

Text:

...pružiny łl v tělese příruby łš zámku. Toto těleso vede současně čep nosného členu Q proti smykovému pretenu łg, který zajišťuje souosost otvoru v přírubě § blokovacího mechanismu pro západku 1 tlačenau pružinou Q, pokud tato není fixována vystavovací pákou 1 a dálkovým ovládáním łg. Konstrukce je volena tak, aby vnější přístupnosti ke šroubům 3 a g byla umožněna montáž i demontáž zařízení odděleně od stínících vložek gg kontejneru.Víko ł se...

Uzávěr víka vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236334

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, uzáver, víka

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr víka vysavače, kde s pomocí spodního dílu pláště vysavače víka a kazety je zajištěno vzduchotěsné spojení sacího hrdla s kazetou filtru bez použití samostatných dílů a šroubových nebo lepených spojů.

Spoj vloženého víka nebo vložené přepážky s nádobou nebo potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 243053

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ivaneák Alojz, Tomšak Jozef

MPK: F16J 13/00

Značky: potrubím, víka, přepážky, nádobou, vloženého, vložené

Text:

...k ose nádoby,přičemž na obrázku 5 je znázorněn půdorys spoje podle obrázku 4, obrázky 6 a 7 znázorňují půdorys a řez detaílem možného uspořádání přichycení klínu k víku, obrázek Bznázorňuje v příčném řezu vloženo-u přepážku do nádoby nebo potrubí.Spoj podle obr. 1 představuje stěnu tí jako rozšířený konec nádoby 1, v níž je na vnitřní straně Vytvořeno vybraní 11, na jeh-ož jedné straně je dosedací a těsnicí plocha 12,zatímco na druhé...

Panel víka nístěje nebo šachty hutnické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252649

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krajina Aleš, Kocián Karel, Bulina Vladimír

MPK: F27B 3/08, F27D 1/00

Značky: panel, hutnické, nístěje, víka, šachty

Text:

...je to, že je nelze použít pro vysoký pracovní přetlak, dále jejich značná hmotnost a pracnost provedení í když z důvodů potřeby malého množství chladícího média jsou výhodné.Uvedené nevýhody dosud známých panelů vík nístějí nebo šachet hutnických pecí se odstraní psnelem víka podle vynálezu, sestávajícím z trubek uspořádaných paralelné a upravených ve tvaru membránových stěn parních kotlů, jehož podstata spočíva v tom, že konce trubek jsou...

Mechanismus nožního ovládání, například víka nádoby na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241714

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pergler Ivan

MPK: B65F 1/12, B65D 43/26

Značky: odpadky, například, nádoby, víka, ovládání, mechanismus, nožního

Text:

...na připojených výkresech, kde na obr. 1 je celkový axonornetrický pohled na nádobu s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je detail fun-kčního uzlu ovládacího mechanismu, na obr. 3 poloha mechanismu nádoby s uzavřeným víkem a na obr. 4 je pohled na mechanismus při otevřeném víku nádoby.Podle vynálezu je nádoba s nášlapným me chanismem ovládání tvořena kbelíkem 1, držadlem 2 a víkem 3. Kbelík 1 je v horní části na svých bočních stěnách 4 opatřen...

Zařízení k přejíždění s odpružení víka u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244716

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benda Jioí, Brabec Václav

MPK: C14B 1/40

Značky: sudů, zařízení, víka, přejíždění, odpružení, koželužských

Text:

...konce jsou sapadnutě do vybrdní spodní vodící dráhy vedení.Pokrok. dosałený vynáleaem. spočíva v tom, že zařízení usnadñuje pŕejíždění víka po nepřerušované spodní vodioí draze vedení a v místě upnutí nadzvedávd kladkami víko nad těsnění,která v případě nenadzvednutí brzdí začátek pohybu víka 2 plníoího otvoru.Vyndlez je snasorněn na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje nárysný pohled víka a obr. 2 hokorysný pohled a łezem v poloze víka nad...

Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk, Hromek František

MPK: C21C 1/06

Značky: zejména, mísiče, nádoby, surového, přesun, víka, hrdla, zařízení, železa, pojízdného

Text:

...nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne...

Příruba, zejména ucpávkového víka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235899

Dátum: 01.03.1987

Autor: Michalisko Ján

MPK: F16J 13/12

Značky: příruba, víka, zejména, ucpávkového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožnění použití běžného uchycení ucpávkových šroubů uložených v upevňovacích otvorech příruby upravených do tvaru zářezů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že otevřená strana upevňovacích otvorů (3) je orientována tangenciálně, přičemž může mít tvar kruhové drážky (4) s nálitky (12) na jejích koncích.

Těsnicí spoj víka a tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 248519

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dohnal Václav, Čadek Jiří

MPK: F16K 27/08

Značky: víka, tělesa, těsnicí

Text:

...opěrnou plochoua obvodovou plochou prvního stupně stupňdvitého vybràní.Další podstatou vynálezu je, že opěrná plocha víka je kolmá na druhou osazenou plochu víka a přítlaěná plocha v nástavci tě lesa je kolmá na obvodovou plochu prvního stupně stupňovitého vybrání nàstavce, která je rovnoběžná s druhou osazenou plochouDalší podstatou vynálezu je, že těleso a víko je zhotoveno ze stejného materiálu, přičemž materiál víka má ve stykové...

Nastavitelný závěs víka ležaté nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233107

Dátum: 01.01.1987

Autori: Babinský Milan, Bochníček Karel, Šebor Václav, Hykyš Jaroslav

MPK: F17C 13/08

Značky: nádoby, ležaté, nastavitelný, závěs, víka

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavitelný závěs je určen pro zavěšení víka ležaté nádoby zejména v těch případech, kdy je nutno dodržet s velkou přesností správnou polohu víka při jeho zavírání. Stavitelný závěs sestává z ramene, uloženého otáčivé na svislém čepu upevněném asymetricky na nádobě. Svislé táhlo je zavěšeno na volném konci ramene pomocí horní podložky, posuvné ve směru osy ramene, a matice, našroubované na závitu na horním konci svislého táhla. Víko je na...

Stěna pro tepelnou ochranu dna a víka nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 241966

Dátum: 15.12.1986

Autori: Trybulski Eugene, Oshita Hirofumi, Walser Armin, Backx Leo, Funaki Yuji, Fried Reinhard, Kudernatsch Günter, Fryer Rodney Ian, Madsen Rud Frik, Gilman Norman

MPK: F28F 1/10

Značky: tepelnou, ochranu, nádob, víka, stěna

Text:

...a COOOHO pacnoaxoxennaa zäypma Heoóxomama a nom cJryuae, BCJIK B nenrpannoił aom numa mm Kpamnm MOHTBPYGTCH npncnocoóareme,Koropoe nemo upoxoqmn uepea aKpaH, Harrpmaep, rpm mcnoJmsoBamm sanmnoü ropearm Ha rasoreneparopeB Itenmp Bcrammema Bonoomammaemaz (Inypma Tan, two Hmneň BOIĽOoxxaznaemoü zacnu ona conpmcacaercs c Bonooxnamnaemmn uaommn mmearpmao pacnonoxemm cbypm mm ycraaonm, Harrpmnep, usmeyrmrbmtx ropeuox. .Hpemgymecmnou -raxoro pena...

Upínací spona exhaustačního víka zavařovací sklenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233785

Dátum: 15.08.1986

Autori: Procházka Strastimil, Hovorka Jaroslav, Buďa Jaroslav, Kadlec Lubomír

MPK: B65D 45/16

Značky: spona, zavařovací, exhaustačního, sklenice, víka, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací spona je určena pro zajištění exhaustačního víka zavařovací sklenice při konzervaci potravin. Sestává z pružicího prvku s bočními rameny a pružnými upevňovacími patkami přičemž pružicí prvek je opatřen alespoň dvěma příčnými prolisy. Upínací spona umožňuje použít opakovaně víka typu OMNIA pro domácí konzervování potravin živočišného a rostlinného původu.

Zařízení pro uchycení krycího víka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226105

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bednařík Arnošt

Značky: zařízení, krycího, víka, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchycení krycího víka, zejména vířivých strojů na praní, uloženého v rámku stroje a dvou závěsech, vyznačující se tím, že závěs (2) je shora opatřen zářezem (21), pro zasunutí zahnutého okraje (11) víka (I) v uzavřené poloze a přecházejícím do ležatého vybrání (22) pro další zasunutí zahnutého okraje (11) víka (1) v otevřené poloze.

Zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221471

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lankočí Aleš, Láncoš Josef, Kršek Petr, Koláček Jaromír

Značky: nádoby, uchycení, víka, mísiče, pojízdného, odnímatelného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením zajišťovacího dílu (5) mezi čelní dosedací plochu konzol (4), připevněných k vnitřní straně pláště (2) nádoby a dosedací plochu víka (3). V desce zajišťovacího dílu (5) je prostrčen šroub (7) zašroubovaný v závitovém otvoru vytvořeném v v odnímatelném víku (3) pod každým...

Zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221470

Dátum: 15.02.1986

Autori: Koláček Jaromír, Kuchař Antonín, Lankočí Aleš, Kršek Petr

Značky: upevnění, zařízení, nádoby, odnímatelného, pojízdného, víka, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením odnímatelného víka (3) do prstence (1), jenž je uspořádán uvnitř pláště (2) nádoby mísiče. Víko {3) má po svém obvodu vytvořena obdélníková vybrání a k vnitřní straně pláště (2) nádoby jsou...

Spojení víka s tělesem, zejména armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 224285

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jiroušek Ladislav, Filippov Petr, Ševčík Stanislav

Značky: zejména, spojení, tělesem, víka, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení víka s tělesem, zejména armatur, určených pro aktivní média, především v jaderných zařízeních, energetice a chemickém průmyslu, kde těleso je opatřeno nátrubkem s nákružkem pro uložení víka, vyznačující se tím, že nákružek (7) a víko (4) jsou opatřeny na svých vnějších plochách kuželovými plochami (8), na nichž jsou uloženy segmenty (9), spojené alespoň jednou zděří (13)·

Zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218751

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kuchař Antonín, Kršek Petr, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš Ing

Značky: nádoby, mísiče, víka, odnímatelného, pojízdného, zařízení, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadné demontáže víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním odnímatelného víka k nosnému prstenci, který je upraven zevnitř pláště nádoby mísiče a který je jeho součástí. Po obvodu odnímatelného víka jsou z vnější strany opřeny jednostranné...

Zařízení k ovládání víka uzávěru ležatých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 218530

Dátum: 15.03.1985

Autori: Novák Oldřich, Skalický Josef

Značky: uzávěru, ležatých, víka, nádob, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání víka uzávěru ležatých nádob hydraulickými válci či elektromechanicky. Zařízení se skládá z posuvného závěsu víka uzávěru a ze sklopného můstku. Posuvný závěs je v otočném nosném ramenu, které je zakotveno otočně na čepu čep je pevně spojen s pláštěm ležaté nádoby. Sklopný můstek je ve své spodní části opatřen svisle otočným ramenem s vodorovným čepem, který je kolmý na osu pláště ležaté nádoby. Při uzavírání najede na...

Zařízení pro připevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218500

Dátum: 15.03.1985

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: mísiče, víka, pojízdného, připevnění, odnímatelného, nádoby, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro připevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením odnímatelného víka mísiče do prstence, který je upraven uvnitř pláště nádoby mísiče se kterým tvoří jeden celek. Odnímatelné víko má po svém obvodu vytvořená jednak obdélníková vybrání a...

Pojistka proti nežádoucímu otevření víka tlakové nádoby, například pařicího kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 214327

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zítka Jan, Tajovský Miloš

Značky: víka, tlakově, pařicího, kotle, nádoby, otevření, proti, například, pojistka, nežádoucímu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistku podle vynálezu lze použít v textilním průmyslu - při zušlechťování dále všude, kde se používá tlakových nádob. Pojistka proti nežádoucímu předčasnému otevření víka tlakové nádoby se užívá u tlakové nádoby vybavené ovladačem otevíracího mechanismu víka její podstata spočívá v tom, že ovladač, který je přemístitelný do uvolňovací a do zajišťovací polohy, je držen v zajišťovací poloze zarážkou posuvně uspořádanou v tělese pojistkového...

Zařízení pro montáž odnímatelného víka, zejména pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227421

Dátum: 01.06.1984

Autor: Koláček Jaromír

Značky: pojízdného, odnímatelného, mísiče, víka, zařízení, montáž, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž odnímatelného víka, zejména pojízdného mísiče, tvořené traversou tvaru písmene C, jejíž spodní vodorovná část je delší než je vzdálenost zabudovaného víka v nádobě od kraje nosného prstence, kde na horní vodorovné části traversy je upraven závěs pro zavěšení na jeřábový hák, vyznačené tím, že v konci spodní části traversy /1/ je vytvořena dutina, ve které je v ložiskách /3, 3´/ uložen čep /5/, k jehož konci, vyčnívajícímu a...

Tlakotěsný uzávěr víka armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 223119

Dátum: 01.04.1984

Autor: Čejka Jiří

Značky: tlakotěsný, armatury, víka, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru průmyslových armatur, určených zejména pro jaderné a jinak zdraví škodlivé provozy. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby, montáže a demontáže tlakotěsného uzávěru armatury, sestávajícího z víka, uloženého v tělese armatury, dále z řemene a těsnícího prvku. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že těsnicí prvek (5) je uchycen mezi čelní plochou tělesa (1) a patkami (6) třmene (7).