Patenty so značkou «vidlicový»

Vidlicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6302

Dátum: 05.11.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vidlicový, stromček, vianočný

Text:

...8, sú upevnené samostatne ešte ďalej od stredovej osi, pričom vo veľkej zostave a tiež v malej zostave g, sú platňové vidlice g rôznej šírky, upevnené súbežne za sebou s medzerami, užšia vo vnútomom priestore širšej.Krídlo Q pozostáva z pravidelnej pravouhlej vodorovnej dvojramennej pásovej vidlice 2, ktorá svojím koreňom smeruje od vlastnej bočnej hrany podstavca l, a obidva jej pásové ramená sú rovnobežné každá s vlastnou z dvoch...

Prenosný vidlicový istený adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: 287504

Dátum: 19.11.2010

Autor: Keťko Ladislav

MPK: H01R 27/00, H01R 29/00

Značky: adaptér, vidlicový, prenosný, istený

Zhrnutie / Anotácia:

Technické riešenie sa týka odvetvia elektroenergetiky, teda prívodu elektrickej energie do miesta dočasnej operatívnej spotreby. Zabezpečí jednoduchým zapojením prenosného vidlicového isteného adaptéra zmenu vstupného striedavého trojfázového napätia na jeden až tri jednofázové výstupy s automatickým istením. Zariadenie pozostáva z troch segmentov. Prvým segmentom je vidlicový segment (2.1) v tomto prípade so štandardnou 5-žilovou vidlicou,...

Prenosný vidlicový istený adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4971

Dátum: 05.02.2008

Autor: Keťko Ladislav

MPK: H01R 27/00

Značky: istený, prenosný, vidlicový, adaptér

Text:

...segmente môže byt riešené v jednej rovine - líniové, alebo do tvaru trojcípej hviezdy. Toto hviezdicové rozloženie sa ukázalo v praxi ako veľmi výhodné riešenie. Konštrukčné riešenie Prenosného Vidlicového Isteného Adaptéru môže byt vyhotovené ako stavebnicový, úplne rozoberateľný komplet, alebo ako čiastočne nedeliteľný komplet s variantným osadenim istiacimi prvkami so samostatnými krytrni, či ako úplne uzatvorený nedeliteľný komplet...

Vidlicový stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4001

Dátum: 01.12.2004

Autor: Kubus Rudolf

MPK: E04F 17/00, E03B 11/00, E02D 29/12...

Značky: vidlicový, systém, stavebnicový

Text:

...a prechodný kónus s rebrami môžu byt rôznej veľkosti a tvaru s výnimkou vstupnej veľkosti pri kónusii s rebrami. Spojovací lcrúžok je väčšieho priemeru ako dno, medzikus a spodná časť kónusu s rebrami, pričom v časti zhodného priemeru obsahuje výrezy pre vloženie týchto samostatných prvkov. Spojovací krúžok je vybavený samoreznými nerezovými skrutkami(6), pripadne mäkkou krycou vrstvou v mieste výrezu ako je napr. mäkká guma, silikón a...

Vidlicový kľúč s voľným spätným chodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3897

Dátum: 03.08.2004

Autor: Duffek Ladislav

MPK: B25B 13/46

Značky: kľúč, volným, vidlicový, chodom, spätným

Text:

...mechanicky narovná do vodorovnej polohy, pružina 5 sa oprie o výstupok 41, posuvný element 42 sa spodnou klznou plochou 422 uloží na vrchnú klznú plochu 312 vidlice 31, uvoľňovací prvok 4 sa priloží do bočného vybratia 30 a pružina 5 sa vloží do drážky 20. Prehnutie 401, sa mechanicky prehne cez rukoväť 2 tak, aby konicc vodiacej lišty 40 bol ním opretý o rukoväť 2 a uvoľňovací prvok 4 mohol klzat po rukoväti 2. Takto zložený vidlicový...

Vidlicový kľúč so spätným preklzávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1262

Dátum: 06.11.1996

Autor: Saláta František

MPK: B25B 13/42, B25B 13/10

Značky: kľúč, vidlicový, preklzávaním, spätným

Text:

...spätným prekĺzavaním pozostáva z telesa 5 vytvoreného jednou pracovnou vidlicou a ergonomicky riešenou rukoväťou. Pracovná vidlica má dve ramená. Na vnútornej strane jedného ramena je V priehlbine umiestnená stláčacia pružina z spojená s pohyblivo uloženým elementom 1 a na vnútornejstrane druhého ramena je v priehlbine umiestnená rozťahovaciapružina 4 spojená s pohyblivo uloženým elementom 3. Elementyl a 3 sú z vysokopevnostnej ocele....

Vidlicový hák pro bezobslužné zavěšování a vyvěšování břemen opatřených hřibovitými závěsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268283

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jeřábek Evžen, Hofmannová Venda

MPK: B66C 1/12

Značky: vidlicový, vyvěšování, zavěšování, hřibovitými, závěsy, opatřených, břemen, bezobslužné

Text:

...ní pracovní prostředí. zmanipulovdní hŕemene 1 jeho vyvěšení. Průběh operací bez účasti lidské obsluhy je snadný a rychlý. Zavěäení bŕemena na hák mohou usnadnit jak při vsrtikálních. tak i horizontälních diľerencích dkoey na vidlici háku. Výhodou tohoto vynálazu je nejen úspora pracovních sil. ale i možnost uskutečnění aanipulačních operací v proltorech člověku nepříetupných (napríklad radloaktivní prostředí. agrenivní prostředí, horké...

Vidlicový regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216597

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: zakladač, regálový, vidlicový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vidlicového regálového nakladače s traverzou zavěšenou na zdvihacím zařízení, u kterého je traverze opatřena stranově výsuvnými vidlicemi. Uspořádání podle vynálezu umožňuje přesné zakládání volně loženého tyčového materiálu do regálů jednoduchým jeřábovým zařízením se zavěšenou traverzou. Při ukládání tyčového materiálu do regálů zajede zakladač se stranově výsuvnými vidlicemi otočenými do zvoleného směru nad mezerou regálů,...