Patenty so značkou «vidlica»

Radiaca vidlica pre automaticky radiacu prevodovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4289

Dátum: 15.09.2005

Autor: Kirschdorf Dieter

MPK: F16H 63/00, F16H 63/30

Značky: automatický, radiaca, radiacu, převodovku, vidlica

Text:

...tvarovaná a mať taký priebeh, že aspoň jedno telo magnetu získa polohu, požadovanú a optimálnu pre funkciu zariadenia pre rozpoznanie polohy radiacej vidlice.0010 Ďalšie riešenie týkajúce sa tohto navrhuje, že súčasť radiacej vidlice slúžiaca ako nosič magnetu je rameno, tuhým spôsobom spojené sozostávajúcou radiacou vidlicou, ktoré na svojom volnom konci nesie dosku,ktorej vonkajší obrys je prispôsobený vnútornému obrysu otvorenej...

Mostová odpružená vidlica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2373

Dátum: 18.01.2000

Autor: Neuvirth Ľubomír

MPK: B62K 25/00

Značky: odpružená, mostová, vidlica

Text:

...tlmiaceho, prvku- montáž ademontáž reťaze bez použitia nítovania jej článkov.Technické riešenie mostovej odpruženej vidlice je zaujímavé aj svojou robustnosťouMedzi nevýhody mostovej odpruženej vidlice patrí vzhľadom k dĺžke a robustnosti jej hmotnosť . Znížiť hmotnosť na prijateľnú mieru sa dá použitím ľahkých profilovanýchmateriálov pri jej výrobe (stavbe) príp. odliatím a vytvrdením mostovej odpruženej vidlice z kompozitných materiálov ako...

Presúvacia vidlica regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 257483

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/14

Značky: regálového, zakladača, presúvacia, vidlica

Text:

...dieli,vidlice,takže osi nosných kladiek horného pohyblivého dielu a nosných kladiek stredného pohyblivého dielu sú v jednej rovine a samotné kladky sú uchytené na strednom pohyblivom dieli. Tým sú vytvorené predpoklady k dosiahnutiu relativne malého výškového rozmeru vidlice. Tým,že priebeh rýchlosti v závislosti na dráhe vysunutia vidlice má polkruhový charakter, vytvárasa možnost dalšieho zvýšenia priemernej rýchlosti výsuvu vidlice pri...

Presúvacia vidlica

Načítavanie...

Číslo patentu: 244345

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pražák Václav

MPK: B66F 9/12

Značky: vidlica, presúvacia

Text:

...jej pevného d.ielu s vonkajším horným pohyblivým dielom.Príklad vyhotovenie presúvacej vidlice je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na strednú časť presúvacej vidlice, obr. 2 pohľad smerom P z obr. 1 zospodu na strednú časť vidlice.Presúvacia vidlica pozostáva z pevného dielu 1, v ktorom je prostredníctvom vnútorného pohyblivého dielu uložený vonkajší horný pohyblivý diel 2. V strednej časti pevného...

Odkladacia vidlica ručnej sprchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235591

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jorík Ján, Praženka Dušan

MPK: E08C 1/06

Značky: vidlica, ručnej, sprchy, odkladacia

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že v hornej časti puzdra je vytvorená oporná priečka, opatrená aretačnou plochou, o ktorú sú opreté pružné záchytky, vytvorené na hornej časti pripojovacieho telesa a opatrené vybraním, do ktorého zapadajú výčnelky roztlačovacej krytky. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje i funkciu odvzdušnenia vodovodného potrubia v prípade stúpania tlaku v potrubí, alebo zavzdušnenia potrubia v prípade vzniku vákua v potrubí.

Presúvacia vidlica

Načítavanie...

Číslo patentu: 220975

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vavro Rudolf

Značky: presúvacia, vidlica

Zhrnutie / Anotácia:

Presúvacia vidlica, pozostávajúca z nosného rámu, v ktorého hornej časti sú uložené vodorovné vysúvacie ramená prvého a druhého stupňa prepojené medzi sebou reťazovým vysúvacím ústrojenstvom a v ktorého spodnej strednej časti je usporiadané prevodové súkolesie pohonu vysúvacieho ramena druhého stupňa. Riešeným problémom je vytvorenie čo najúspornejšej konštrukcie z hľadiska spotreby konštrukčného materiálu, čo sa dosahuje osobitným tvarovým...