Patenty so značkou «vícevrstvých»

Způsob výroby vícevrstvých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259793

Dátum: 15.11.1988

Autori: Snášel Metoděj, Valášek Pavel, Stárek Jiří

MPK: B21C 23/22

Značky: vícevrstvých, výroby, těles, způsob

Text:

...dutého čí plného průřezu tvářenim ze dvoú polotovarů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že polotovar z vnějšího plátujícího materiálu se děruje polotovąrem z vnitřního plátujícího materiálu dutého. či plného průřezu a naválcovává se na jeho povrch.Výhodou způsobu výroby vícevretvých těles podle vynálezu je, že umožňuje jejích výrobu bez náročných úprav stykovýchploch jednotlivých části vicevrstvého tělesa e operací, kteréjsou...

Způsob výroby vícevrstvých součástí z polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255509

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiessling Werner, Freund Wolfgang, Ochmann Hubert

MPK: B29C 67/20

Značky: vícevrstvých, součástí, výroby, způsob, polyesterů

Text:

...nonusmupnoň cmonoü mene K nnnenuun, yueusmammum npoquocrb cxaawmnaaua, nronmmnm noxponnux cnoea, nMémmHx MGCTO npn npHMeHeHHHpauHOHanbHOP 0 Mewona nnmexunn 5 coqeraauu c rnyöoKHM KpenneHueM.B cooTgercTann c nso 6 peTeHHeM onpeenenuaa Tonunua HOKDOBHHX cnoes nocrnraercn sa cuew npnMeHeHHH meno- H cMonoTopMosamux cpecrn nyTgM.pauuoHanbHoro Konönnuponanuoro cnocoőa.Hpusnaxn usoöpewennx COCTOHT 3 TOM, uro nocne nuneunsaunn...

Zařízení na výrobu vícevrstvých podešví obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254149

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hummel Erhard, Nitsche Peter

MPK: A43D 65/02

Značky: podešví, zařízení, výrobu, obuvi, vícevrstvých

Text:

...BpeMeHH, Heo 6 xonHMoro nnKoň peaKuHH unH oxnaxnennx Hsroronneuuoň Ha onHoM cynnopre noomnu, H napannenhuo np 0 HSBOnHŤb coenunenue npeBapHTennHo Hsrorosnenuoü noomau cnpomemy nzew ow nposee un. B noomaeYcwp coowsem Ocoöme B paannTOHHMM cnoeu H aepxoM oöynu, npenaraenmů HSOÓDETEHHEM cnocoô nosnoKasàwncn oT.cooT 3 eTcTnymmero yponnm pasaHrHn wexunku nooqepeuoro HHR Buepmxn npeMeHH, Heoöxonnuoro nnx oxnamnenux H xnmuecxoň peaxonuoü ůopne,...

Zařízení ke spojování dílů z vícevrstvých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243826

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ullmann Josef, Sládeeek František, Štipán Jaromar

MPK: B21J 15/20

Značky: materiálů, zařízení, spojování, vícevrstvých, dílů

Text:

...vnitřní pístnice É horního hydraulického vá 1 cei.Ňa duté pístnici§ pneumatického válce 1 jsou uloženy výkyvně kolem čepu g horní čelisti1 g, mezi kterými je na vnitřní pístnici Ž horního hydraulického válce A upevněn horní razník lł. Ve spodní upevñovací desce 3 jsou uloženy výkyvně na čepu 31 spodní čelisti lg, mezikterými je na pístnici li spodního hydraulického válce 3 upevněn spodní razník 33.Po stranách spodních čelistŕ 33 jsou...

Způsob výroby vícevrstvých trub se šroubovicovým švem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250668

Dátum: 14.05.1987

Autor: Lachmitz Horst

MPK: B21C 37/12

Značky: způsob, vícevrstvých, šroubovicovým, provádění, svém, výroby, zařízení

Text:

...je opatřeno více svařovacími hlavami, spočíva V tom, že svařovací hlavy pro svařování sousedních svarových úkosů jsou uspořádaný před svařovací hlavou pro kladení svarového švu.Tímto řešením se dosahuje kvalitnějšího svaru omezením tvorby vzduchových štěrbin mezi vrstvami.vynález je v dalším podrobněji vysvětleu na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.j, Na .pripojených výkresech je na obr. 1znázorněn podélný řez tvářecí...

Způsob výroby vícevrstvých rotačních předmětů, zejména čepových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 237902

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kudělka Zdeněk, Mašlonka Ivan, Kudrna Rudolf, Kaňák Jan, Nykl Vítězslav

MPK: B22D 13/02, B22D 19/16

Značky: vícevrstvých, výroby, čepových, rotačních, zejména, předmětů, válců, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení postupného odstředivého lití čepových válců, které jsou tvořeny tělem, na jehož obou koncích jsou nosné čepy menšího průměru než vlastní tělo válce, jehož povrch je tvořen vrstvou z otěruvzdorných slitin a ve střední části a v nosných čepech pak z měkčích houževnatých materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že nejdříve je do formy, rotující kolem horizontální osy, při odstředivém zrychlení od 50 do 80 g na...

Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249058

Dátum: 12.03.1987

Autori: Poledna František, Káňa Milan, Procházka Vladimír

MPK: G05D 7/00

Značky: odtoku, vícevrstvých, zejména, rychlofiltrů, zařízení, otevřených, pískových, regulaci

Text:

...že zařízení ovláda režim celého filtračního cyklu i přechodové fáze, a tím je dosaženo provozu při optimálních hodnotách filtrační rychlosti i úrovně hladiny. Samostatná vazba od čidla průtoku na re- gulátor výrazně vyrovnáva nerovnoměrnosti v přítoku surové vody tím, že využívá celý objem vody nad filtrační vrstvou. Dalším účinkem je podstatné zefektivnění provozu filtru tím,že se odstraňuje periodické uzavírání a otevírání regulační...

Způsob výroby vícevrstvých plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234301

Dátum: 01.03.1987

Autori: Oškera Emil, Mikula Jaroslav, Malida Rostislav, Kratochvíl Antonín, Žáček Josef, Petřík Stanislav, Varhaník Jiří

MPK: B32B 27/30

Značky: způsob, útvaru, plošných, vícevrstvých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vícevrstvých plošných útvarů, především dvouvrstvých a třívrstvých a koženkových materiálů, které jsou určeny zejména pro galanterní a čalounické aplikace. Podstata tohoto způsobu výroby spočívá v tom, že se na ocelový pás nanese ve formě pasty lícová vrstva, tato vrstva se povrchově zpevní tepelnou expozicí při teplotách l20 - 160 °C, načež se na její zpevněný neochlazený povrch o teplotě 60 - 100 °C ihned nanese...

Způsob výroby jedno nebo vícevrstvých plošných útvarů z polyvinylchloridu s pěnovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235981

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jandó Tamás, Tomaskovics Gyula, Kertész Tibor, Varju Ernö, Farkas Ferenc, Stelczer Tibor

MPK: B29D 27/00

Značky: jedno, útvaru, pěnovou, způsob, strukturou, polyvinylchloridu, výroby, plošných, vícevrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jedno nebo vícevrstvých plošných útvarů z polyvinylchloridu s pěnovou strukturou při kterém se vychází z kompozice, sestávající z polyvinylchloridu, vyrobeného emulzní, suspenzní a/nebo blokovou polymerací, termoplastických polymerů a popřípadě o sobě známých a pro výrobu plošných útvarů z polyvinylchloridu obvyklých přísad a/nebo pomocných látek. Uvedená suchá práškovitá kompozice se tváří při 80 až 160°C,...

Způsob výroby vícevrstvých polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227619

Dátum: 01.09.1985

Autori: Malý Ladislav, Homola Jaroslav, Čumpelíková Jana, Šimko Timotěj, Pojman Pavel

Značky: vícevrstvých, křemíkové, rozčleněním, součástek, způsob, desky, výroby, velkoplošné, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvých výkonových polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky vyznačený tým, že křemíková deska s vytvořenými polovodičovými vrstvami se proleptá trojsložkovým leptadlem, jehož složení je v trojúhelníkovém trosložkovém diagramu vymezeno čarou 0,5 objemových dílů kyseliny dusičné, 2 objemových dílů kyseliny fluorovodíkové a 0 až 2 objemových dílů kyseliny octové, při teplotě 25°C po dobu 4 až 20 minut...

Snímač pro coulometrické měření tloušťky vícevrstvých kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217397

Dátum: 01.09.1984

Autori: Průšek Jaroslav, Jojko Zorjan, Trojan Václav, Kokoška Ivan, Jirovský Ivan

Značky: vícevrstvých, měření, coulometrické, povlaků, tloušťky, kovových, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení snímače pro coulometrické měření tloušťky jednotlivých povlaků vícevrstvého povlakového systému. Snímač podle vynálezu sestává z pracovní komory s tryskou zasahující do kontaktního ústí snímače nad kterou je umístěna ovládací komora s nejméně třemi tlakovými zásobními komorami jejichž vývody ústí do uvedené trysky. Tyto tlakové zásobní komory jsou prostřednictvím přívodů...

Zařízení pro odstředivé odlévání vícevrstvých rotačních předmětů, zejména hutnických válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213757

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kaňák Jan, Kudělka Zdeněk, Mašlonka Ivan, Nykl Vítězslav

Značky: rotačních, hutnických, zařízení, odlévání, vícevrstvých, válců, předmětů, zejména, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstředivé odlévání vícevrstvých rotačních předmětů, zejména hutnických válců, tvořené kyvně uloženým rámem licího stroje, na jehož horní ploše jsou připevněny dvě dvojice kladek, na kterých je uložena kokila, přičemž jedna dvojice kladek je spojena s výstupním hřídelem pohonné jednotky, vyznačené tím, že ke střední části rámu (4), který je na jednom konci opatřen hřídelem (12), kyvně uloženým v ložiskách ukotvených v základu (10),...