Patenty so značkou «vícestupňový»

Vícestupňový tranzistor v Darlingtonově zapojení zejména pro vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267562

Dátum: 12.02.1990

Autori: Školník Václav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Muller Ilja, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav

MPK: H01L 27/08

Značky: zejména, vyšší, kmitočty, tranzistor, zapojení, vícestupňový, darlingtonově

Text:

...je znázorněns struktura dvouatupňového trenzietoru v Darlingtonově zapojení v ćáetečnám řezu. Dvouetupňový tranzíetor v Darlingtonově zapojení eeatává z vrstvy łł a gł základního polovodičového materiálu, vnější vysoce dotovená vrstvy łg a gg,bszové vrstvy łł a gž, kontaktů łi s gi báze, členěné emitorová vrstvy łâ a gâ a kontaktů łâ a gg emitoru.V oblasti prvního stupně łg je po vytvoření koncentrečního profilu bszove vrstvy łä odleptane...

Vícestupňový tranzistor typu Darlingtonu s vysokou odolností proti druhému průrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267561

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Muller Ilja

MPK: H01L 27/08

Značky: tranzistor, odolností, druhému, vysokou, vícestupňový, proti, průrazu, darlingtonu

Text:

...sestává z vrstvy łł a gł záklsdního polovodíčového materiálu, vnější vysoce dotovsné vrstvy łg a 33, bázová vrstvy łš a 35, kontakte 33 e gi báze, ćleněnó amitorové vrstvy łâ a gä a kontaktů łg s gg emitoru.V oblastí prvního stupně łg je před vytvorením koncsntračního profilu bázove vrstvy A odleptáns z téže strany polovodičové destičky část vrstvy łł zákledního polovodičovsho materiálu, takže po vytvoření bázová vrstvy łg e emítorové...

Odstředivý vícestupňový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264040

Dátum: 12.05.1989

Autori: Archipov Vladimir, Rostovcev Oleg, Kamenev Vladislav, Gontar Jurij, Lomonosov Sergej, Jevlannikov Viktor, Velikanov Gennadij, Kosarotov Boris

MPK: F04D 17/12

Značky: kompresor, vícestupňový, odstredivý

Text:

...npnqeu paSHOcTbUpanyCaHpn pacnonomená Kpmmxn 2 (nr.1) Kopnyca 1 co ctopoumľnxqna 3 paöoqae,K 0 necav 10 H.11 naönpuurnoe ynnomnenmç ywuuca 1 h Homer őmma BHOHHGHO cry neHqawuns nero nymwncnym oőoümy 15 (Hr,4) Bunonnmr c rbpnàbnrannnuupa 3 meMoM. nyuwnc 14 B svou cnyuae HMÉeTqnHH côopounuü noncox 24 H Mnome v cwnorpe 6 ueñ 29 H 30 nnyx pasuux nnamewpoa. Hymncuau bñoñną 15 umeer Mao xecTBo~umnnpuqecKHx nonepxHocreňN 31 à 32 nsyxłpasmmx...

Vícestupňový pístový kompresor s mezistupňovým odlučovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261567

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cincibus Karel, Krampera Ladislav

MPK: F04B 39/16

Značky: mezistupňovým, vícestupňový, pístový, kompresor, odlučovačem

Text:

...pístový kompresor s mezistupňovým odluěovaěem podle vynâlezu, jehož podstata spoěívá v tom, že mezistupňový odluěovaě je umístěn v prostoru mezi dvěma válci menších průměru druhého nebo vyšších stupňů kompresoru, které jsou,posunutyk ěelním obrysum kompresoru, přiěemž.ojnice pístů druhého a vyš ších stupňů jsou uloženy na vnější straně mezi ojnicemi pístú prvního stupně kcmpresoru a hlavními ložisky klikovêho hřídele.A V 261 567 Toto...

Vícestupňový dezintegrátor pro pneumatické sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255942

Dátum: 15.03.1988

Autori: Těšík Jan, Komorech Vladimír, Kordík Jozef, Strach Ladislav, Houška Karel

MPK: F26B 17/24

Značky: sušárny, dezintegrátor, vícestupňový, pneumatické

Text:

...prodlužovat 1 doba pobytu materiálu v praoovním kanáluÍ tedy 1 doba expozice materiálu jak s horkým sušíoím mel diem,tak i s dezintegračními rameny rotoru. Rozšíření při» önáho průřezu pracovního kanálu v danám směru od vstupu k výstupu umožní 1 výhodná zvyšování vnějšího průměruga»tím i obvodové rychlosti dezintegračníoh ramen. Praktiokýmdůsledkem pak bude zvyšovaní kinetickě energie úderu v daněm směru od vstupu k výstupu,v souladu s...

Vícestupňový dezintegrátor pro pneumatické sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255941

Dátum: 15.03.1988

Autori: Houška Karel, Komorech Vladimír, Kordík Jozef, Těšík Jan, Strach Ladislav

MPK: F26B 17/24

Značky: vícestupňový, pneumatické, dezintegrátor, sušárny

Text:

...rotoru zohledňují změnu rheologickýchmechanických vlastností zpracovávaného- materiálu způsobenou mechanickým působením rotoru a změnamistavových ve 1 ičin.Vytvořením ramen ve tvaru lopatek ve vstupní části je dodávánn materiálu maximální hybnost a rez-Amíoháváním tekutého, pastovitého,.kašovitěheči plasti okého materiálu Jsou obnažovány nové odpařovací plochy úöinplocha konoů lopetek zabezpečuje semočištění-vnitřku skříně. Ramena ve...

Vícestupňový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254783

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vinopal Stanislav

MPK: F16K 47/00

Značky: ventil, vícestupňový

Text:

...703 vého ventilu byl nejvýše roven 50 jeho jmenovité světlosti. Průměr výstupní komory, případně jmenovitá světlost výstupního hrdla ventilu může být stejné nebo o jeden až dve. stupně větší,než je jmenovitá světlost vstupního hrdla tělesa ventiluKonkrětní příklady provedení podle vynálezu jsou schematáecky znázorněny na připojených výkresech, kde obr. 1 je osový řez nárožním ventilem se dvěma škrtícími stupni v základním provedení, obr. 2 až...

Vícestupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238327

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vančura Jan

MPK: B01D 3/16

Značky: destilační, prístroj, vícestupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem destilačního přístroje podle vynálezu je zmenšení jeho rozměrů, snížení materiálových nároků a menší spotřeba energie. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že parní a vodní prostory jodnotlivých stupňů jsou tvořeny soustřednými válci na sebe nasunutými, přičemž vnější stěna každého vnitřního válce tvoří vnitřní stěnu každého vnějšího válce.

Volnoběžný vícestupňový pastorek zadního náboje jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 249959

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mojžíš Jaroslav

MPK: B62M 9/12

Značky: jízdního, zadního, voľnobežný, vícestupňový, pastorek, náboje

Text:

...vymezujícím spolu s osazením základního tělesa prostor pro uložení nasouvacích pastorků a vymezovacích kroužků.Prodloužením nasouvací části adaptérem se dosáhne možnosti namontovat na vícestupňový pastorek jeden druh pastorků s různým počtem zubů, které lze jakkoliv kombinovat v rozsahu vyráběných nasouvacích pastorků. Použité prvky jsou konstrukčně a tím 1 technologicky jedno~ dušší.Na připojeném výkrese je znázorněn adaptér na obr. 2...

Vícestupňový planetový převod dopomala

Načítavanie...

Číslo patentu: 235084

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nemeth Arpad, Kogler Peter, Krassnitzer Otto

MPK: F16H 3/62

Značky: planetový, vícestupňový, převod, dopomala

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič planetových kol prvního stupně je spojen zubovou spojkou s centrálním kolem druhého stupně a je opatřen axiálním nástavcem s vnitřním ozubením zubové spojky. Protilehlá část s vnějším ozubením zubové spojky je souosá s centrálním kolem druhého stupně, které je přestavitelné. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosič planetových kol, který je opatřen vnitřním ozubením zubové spojky, nese sféricky uložená planetová kola a je přestavitelný a...

Zapojení pro automatické nabíjení elektroakumulačních spotřebičů, obsahující vícestupňový kontaktní teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238655

Dátum: 15.01.1987

Autor: Janeček Jiří

MPK: H05B 1/02

Značky: zapojení, vícestupňový, kontaktní, obsahující, elektroakumulačních, spotřebičů, nabíjení, automatické, teploměr

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká automatického řízení nabíjení elektroakumulačních spotřebičů pro vytápění. Řeší se zapojení vícestupňového kontaktního teploměru jako čidla venkovní teploty a relé nabíjecích stupňů, jejichž kontakty tvoří akční výstupy, přes volič nabíjecích charakteristik s možností připojení dalších vstupů a výstupů. Podstatou řešení je zapojení vícestupňového kontaktního teploměru s relé, jejichž kontakty tvoří akční výstupy přes volič...

Vícestupňový separátor nečistot s obsahem ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230511

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kordač Zdeněk, Němec Bohumil

MPK: C02F 1/40

Značky: ropných, látek, separátor, vícestupňový, nečistot, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňový separátor nečistot s obsahem ropných látek v odpadních vodách spojující gravitační separaci ve hranolové vestavbě a sorpční separaci ve vznášeném loži umístěné ve společné nádrži s jehlanovým dnem, tvořícím část kalového prostoru s přívodním potrubím kalu, pod kterým je soustava zásobních a přípravných nádrží na chemikálie s dávkovacím čerpadlem, vyznačené tím, že nad jehlanové dno (2) nádrže (1) je umístěna hranolová vestavba (6),...

Vícestupňový odlučovač kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227115

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vacovský Luboš, Marek Vladislav, Kadrle Jaroslav

Značky: odlučovač, aerosolů, vícestupňový, plynů, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňový odlučovač kapalných aerosolů z plynů. sestávající nejméně ze dvou vrstev filtračního vláknitého materiálu, vyznačující se tím, že ochrannou vrstvu tvoří polypropylenová, případně polyesterová netkaná textilie z vláken o průměru 15 až 30 µm a plošné hmotnosti 0,4 až 0,6 kg/m2, další separační vrstvu tvoří borosilikátová vlákna o průměru 2 až 9,5 µm a měrné hmotnosti 80 až 300 kg/m3, která jsou situována převážně kolmo na směr...

Vícestupňový regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 225348

Dátum: 01.12.1984

Autor: Rejsek Jaromír

Značky: regulační, vícestupňový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňový regulační ventil, jehož jednotlivé škrtící stupně jsou tvořeny samostatnými komorami, které jsou uspořádány souose podél vřetena a v jednotlivých komorách jsou vytvořeny soustavy podélných drážek, jejichž poloha se shoduje při uzavřeném ventilu s polohou odpovídajících komor, s u kterých je v každém následujícím stupni vrcholový úhel větší než u stupně předchozího, přičemž funkční průřez u každé následující komory je větší než...