Patenty so značkou «vícesložkových»

Způsob výroby vícesložkových stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264914

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šesták Karel, Šesták Štěpán

MPK: E21D 11/04, B01F 3/12, B28C 1/04...

Značky: způsob, vícesložkových, stavebních, výroby

Text:

...mají snadnější rozpojitelnost a mají v podstatě nižší specifickou hmotnost proti klasickým betonům.Způsob výroby stavební hmoty pro výrobu prefabrikátů nebo monolitů a maltovin objasňující následující příklady pro 1 m 3 stavební hmotyDo míchacího prostoru míchačky se vloží 120 kg dřevěných smrkových pilin o vlhkostido 20 , které tvoří 9 celkové hmotnosti vsázky. Načež se za michání vnese směs vody,tvořená 32 kg kašovitého hašeného vápna...

Zařízení pro dávkování dvou a vícesložkových tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261959

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stránský Karel, Veselý František, Rada Josef

MPK: G01F 11/02

Značky: dávkování, zařízení, vícesložkových, tmelů

Text:

...dávkovaných tmelů. Velikost dávky a prodlevy mezi jednotlívými dávkami, tj. chod ovládačů ventilů jednotlivých složek, je däna časem, po který jsou dávkovaci ventily uzavřený nebo otevřeny a složka proudí bud zpět do zásobníku složek, nebo do dávkovací a mísicí hlavy. Tento čas je řízen elektronicky přes pneumatické rozváděče. Poměr složek je měnitelný výměnou řetězových kol pohánějících davkovací čerpadla s přihlédnutím k viskozitě...

Způsob výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244033

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vodáková Olga, Oehák Václav, Ludvík Jaromír, Vácha Jaroslav, Oehák Petr, Zikmund Zdenik, Zatloukal Radomír, Dederle Tomáš, Kordula Jan

MPK: B01J 23/22, B01J 23/28, C07C 51/23...

Značky: katalyzátoru, způsob, oxidací, výroby, aldehydů, vícesložkových

Text:

...způsobu výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydd na kerboxylové kyseliny smísením homogenního vodnáho rontoku v 9 choíçhn 1 ouEon 1 n aktivních Iloiok, ktorými jsou oxidy molybdenu, vanadu a dalších promotujících kovů z I., V. e VIII. skupinyMenděą lejevova periodického systému, přičemž atomární poměr.Io 1 ybñenu ku vlnldu je 9,01 I 0,5 s organickými hydroxykyselinami zvolenými se skupiny zahrnující kyselinu vinnou a...

Zařízení ke kontinuální rektifikaci vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Antai Zsuzsanna, Häusler Dietrich, Fatér Zsuzsanna

MPK: B01D 3/14

Značky: zařízení, kontinuální, rektifikací, vícesložkových, směsi

Text:

...KonuuecTBunu/I (AÁUXGPMH V ,umcwmnnwra A cnenonawensuo aannerca onpenennmmmu mauwopou nan aucproaarpaw. H 3 cymmu oóonx uonuqecTB BMTGKGGT oóman uarpyaxa uononnu.Hpn nocronunoü omuocwmeubnoü nemyqccrm u coowaewcwneauo Mmnnuanbuouy mnermoaomy qucny wnermonoe qucno ynenuqusaerca c onuoñ CTOp 0 HH c nanammeñ Konuenwpauneü mcxonuoro nponykra H c npyroä croponu - c aoapacwammeú uoaeuuoä KOHueuwpaumeü. Hpu awom npemne ncero...

Způsob nepřetržité rektifikace vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245041

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Benák Rudolf

MPK: B01D 3/14

Značky: směsi, způsob, rektifikace, nepřetržité, vícesložkových

Text:

...Kam coomuomenne uexny aa onuuanonoe npeua ncnapennuu u y rononxu KOHOHHH Konnencuponauuuun xonuuecmnaum mneruu n nucwunnama M cxenonawennno HBHHBTGH onpenenammmu maumopou nan aueproaampar. na cyuuu oooux Konnqecrn numexaer oómas narpysxn Konóanu.upn nocroaunon oruocurensnon nemyqecwu H coornewcrnenao Innnuannaony Qneruonouy qucny Qneruonoe qncno yBennqnBaerca c onnom croponn c nananmen Konueurpannew ncxonaoro nponyxma H c npyvoü cwoponu - c...

Zařízení pro výrobu vícesložkových tvarovaných krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 232455

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pastorek Zdeněk, Kohoutek Tomáš, Plíva Petr, Jelínek Antonín, Velísek Jaroslav, Valeš Jaroslav, Krejči Josef

MPK: A23K 1/20

Značky: zařízení, tvarovaných, vícesložkových, výrobu, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provozoven zemědělské prvovýroby, kde lze zařízení využívat v míchárnách krmiv. Účelem vynálezu je vyrábět krmivo s dostatečnou hrubostí vlákniny, čímž lze dosáhnout skladby krmiva, které je kompletní pro hovězí dobytek. Rovněž uzpůsobení linky umožňuje louhování slámy, kde uvedené propojení značně zkracuje louhovací proces. Podstatou vynálezu je míchačka komponentů, na kterou je připojen dávkovač tekutých a sypkých komponentů,...

Způsob měření a hodnocení kinetiky extrakce plynem vícesložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226213

Dátum: 01.02.1986

Autor: Zelinka Ladislav

Značky: systému, kinetiky, vícesložkových, způsob, extrakce, měření, plynem, hodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření s hodnocení kinetiky extrakce plynem více složkových systémů, založených na procesech extrakce plynem a sorpce na syntetických sorbentech, vyznačený tím, že rozpuštěný solut se ze vzorku vody ve stripovací nádobě extrahuje stripujícím plynem, ve kterém je nesen a postupně se rozděluje trojcestným kohoutem do dvou až padesátá sorpčních kolon, v nichž se zachycuje na syntetickém sorbentu druhá až padesátá frakce, přičemž z časové...

Způsob řízení jakosti vícesložkových formovacích směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219518

Dátum: 15.08.1985

Autori: Elbel Tomáš, Kalmus Miroslav

Značky: provádění, formovacích, způsob, zařízení, směsi, vícesložkových, tohoto, jakosti, řízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší způsob řízení jakosti vícesložkových formovacích směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu pro formovací směsi s jílovými pojivy za účelem zvýšení jakosti vyrobených forem. Podstata zařízení spočívá ve vytvoření dvoudílného dutého pěchovacího pouzdra pro vložení spěchovaného tělíska zkoumané formovací směsi. Podstata způsobu spočívá ve zjišťování síly, nutné k oddělení spěchované formovací směsi od pěchovacího pouzdra,...

Strojní modul pro rotorový spřádací stroj na výrobu vícesložkových přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218413

Dátum: 15.03.1985

Autori: Miklas Zdeněk, Hanzl Jaroslav, Rypka Čestmír, Polák Václav, Maixner Václav, Brynda Václav

Značky: výrobu, spřádací, vícesložkových, rotorový, přízí, modul, strojní, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Strojní modul pro rotorový spřádací stroj na výrobu vícesložkových přízí, který zahrnuje hlavně dva paralelní vertikální koncové nosníky postavené ve vzájemném odstupu a spojené pomocí podélných spojovacích prvků a určitý počet zpracovacích stanic, uspořádaných v řadě vedle sebe mezi těmito koncovými nosníky, přičemž každá zpracovací stanice má rotorovou spřádací jednotku na výrobu vícesložkové příze za pomoci alespoň jednoho lineárního útvaru,...

Způsob stanovení mikrogranulometrické skladby komponent vícesložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213941

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hložek Milan, Pospíšil František

Značky: komponent, skladby, systému, stanovení, vícesložkových, způsob, mikrogranulometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrogranulometrickou skladbu komponent vícesložkových systémů lze podle vynálezu stanovit snadno tím, že určení mikrogranulometrické skladby alespoň jedné komponenty se provádí přímo v prostředí, které převádí doprovodné komponenty do bezdisperzního stavu. Tím jsou separace a stanovení trnitosti určované komponenty sloučeny do jedné operace.