Patenty so značkou «vícenásobné»

Zapojení elektronického obvodu pro vícenásobné měření časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265056

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jandl Ivan, Kepert Rudolf

MPK: H03K 5/15

Značky: časových, intervalu, měření, zapojení, elektronického, vícenásobné, obvodů

Text:

...pracovišt i značná poruchovost a nespolehlivost celého systému, l způsobené hlavně nedokonalosti interfejsů Počítač například není informován o počátku měření, poněvadž nezachytí signál Start, takže ani nezjistí, že signálStop nevybavil, například při závadě čidla, v předpo 265 056 kládaném intervalu čítač ani přenos dat a neprovede te~ dy ani vynulováni pŕed.dalším mčřicím cyklem. Celý sysě tém se tak může dostat do mrtvých stavů,...

Zapojení pro vícenásobné zpoždění signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253868

Dátum: 17.12.1987

Autor: Houdek Jan

MPK: H03H 7/30

Značky: vícenásobné, signálu, zapojení, zpoždění

Text:

...blokové principiální schéma.Nejdůležitější bloky zapojení znázorněné na výkresu je možno charakterizovat takto Hlavní paměť l slouží k uchování dat přivedených na vstup zapojení, přičemž vstupními daty je digitalizovaný signál. Digitálně analogový převodník 3 převádí digitalizovaný signál poskytovaný pamětí zpět na nízkofrekvenční signál. První až N-tý vzorkovací zesilovač Ä až A slouží k uchování úrovně signálu mezi jednotlivými intervaly...

Zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlídaných stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252057

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sklář Lubomír, Němec Václav

MPK: G08B 19/00

Značky: registrace, vícenásobné, signalizace, zapojení, hlídaných, dvouhodnotových, stavu

Text:

...dosud používanéou způsobu, dále v ury 4 chlcní odstranění případné poruchy při použití výměnných modulů.Na přiloženén výkresu je blokově znázorněno příkladné provedení zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlidaných atavů, kde l je aignalizačni obvod tvořen tyriatoro dvou spínací jednotkou a aignálkou. Tvarovací obvod 3 je tvořsnmonostabilnin klopnýn obvoden a vyhodnocovací obvod~§ je tvořen bistabilnín klopnýn...

Zařízení pro jedno a vícenásobně skládání a také pro další zpracování podélně vytažených textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241959

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baranyai Gusztáv, Sodini Giancarlo, Troope Walter, Lawrence Jackson

MPK: B65B 63/04, B65B 25/20

Značky: zpracování, podélné, další, textilních, jedno, výrobků, vícenásobné, také, skládání, zařízení, vytažených

Text:

...nan oqeab nerxnx Texcwnnbaux usnenmñ c Heöonnmoü coócTBeHHoñ cTaóunLHocTbm. aanpnmep, Konromxu mnm qynxm, Tax RBK, B qecwuocru. Meaay omnennawmn cnnansammnmm cwexuuamm. snecs napoñ Banxon, npomcxouw Hexoxrponnpyemas nonaqa, qwo Moxew npuBecTH K cymecmneaam Henocwarkam B Kaqecwne cxuannnaaua H ynanonxu.Ycosepmeücrnoaanue aworo npnuunna cxnannmanus, a uMeHHo H 3 MBHGHMB Hanpaenennn Bpameuna Banxoa, oóxeaqeunux neaToqHuMM Koaaeñpamm, co...

Keramické vícenásobné čidlo z pevného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235482

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fusková Eva, Koller Aleš, Paul Karel

MPK: G01N 27/07

Značky: keramické, pevného, čidlo, elektrolytu, vícenásobné

Zhrnutie / Anotácia:

Keramické vícenásobné čidlo z pevného elektrolytu s kyslíkovou iontovou vodivostí je určeno na stanovaní obsahu kyslíku v plynných atmosférách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je opatřeno soustavou nejméně dvou párů elektrod 2, 3 z jednoho nebo dvou různých vodivých materiálů, s výhodou z platiny, stříbra, zlata, oxidových vrstev, přičemž elektrody 2, 3 jsou elektricky propojeny v měřeném prostoru a/nebo mimo něj.

Sonda pro vícenásobné přesné měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216553

Dátum: 01.09.1984

Autori: Moucha Vladimír, Hendrich Rudolf

Značky: sonda, vícenásobné, teploty, přesné, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro vícenásobné použití při přesném měření teploty v taveninách, například v tekuté oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že základní trubice sondy je na svém povrchu opatřena ochranným pláštěm ze žáruvzdorného materiálu. Předmětnou sondu lze používat při přesném měření teplot v taveninách, například v tekuté oceli s lze ji použít několikrát po pouhé výměně víčka.

Způsob vícenásobné duplexní radiokomunikace a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216567

Dátum: 01.07.1984

Autori: Habán Jaromír, Hanousek Karel, Říčný Václav

Značky: zařízení, provádění, způsobu, vícenásobné, duplexní, radiokomunikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vícenásobné duplexní radiokomunikace a zařízení, umožňujícího současné obousměrné fonické spojení více účastníků bez nutnosti přepínání režimů příjem-vysílání v jednotlivých účastnických radiostanicích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé přijímače retranslační radiostanice jsou naladěny na kmitočty nosných signálů vysílačů jednotlivých účastnických radiostanic, přičemž signály vysílané těmito účastnickými...