Patenty so značkou «vícekanálového»

Zapojení vícekanálového termočlánkového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259174

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hakl Jaroslav

MPK: G01K 7/02

Značky: vícekanálového, teploměru, termočlánkového, zapojení

Text:

...velmi účinnou kompenzaci teplotního driftu takto vytvořeného vícekanálového měřicího zesilovače.Příklad zapojení obvodů vícekanálového termočlánkového teploměru je znázorněn v blokovém schematu na připojeném~ výkrese. Jak je patrno z přiloženého blokového schematu jsou termočlánková čidla 1, g, 2, 5 připojena k sudým vstupům. integrovaného analogového multiplexoru 2, který je postupně přepíná k operačnínu zesilovači Q, jehož výstup je přes...

Zapojení obvodů vícekanálového převodníku resolver/číslo, řízeného mikrokontrolorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254728

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

MPK: H03M 1/12

Značky: mikrokontrolorem, řízeného, zapojení, převodníku, obvodů, vícekanálového

Text:

...datové vstupy łâá jsou adresovou sběrnioí registru łg paralelné propojeny s adresovými vstupy prvé pamětiłł a s adresovými vstupy druhé paměti łg a s výstupy aproximačního registru łi.Výstupy prvé paměti łł jsou spojeny s adresovacími vstupy prvého D/A převodníku g a výstupy druhé paměti łg jsou spojeny s adresovacími vstupy druhého D/A převodníku łg,který má referenční vstup spojen jednak se vstupem druhého klopného obvodu g a jednak s...

Modul vícekanálového programově řízeného galvanicky odděleného fázového řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233789

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Stanislav, Krejčí František

MPK: G05B 15/02

Značky: modul, galvanicky, odděleného, řízení, fázového, řízeného, programové, vícekanálového

Zhrnutie / Anotácia:

Modul vícekanálového programová řízeného galvanicky odděleného fázového řízení s využitím zejména při programovém vícekanálovém fázovém řízení akčních členů technologického procesu. Tohoto se dosáhlo vhodným zapojením sběrnicového datového a adresového výstupu mikroprocesorového systému s obvody váhových demultiplexerů, vyrovnávacích pamětí, programově řízených galvanicky oddělených fázových spínačů a řízených akčních členů technologického...