Patenty so značkou «vícefázových»

Míchací zařízení, zejména pro míchání vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybníček Zdeněk, Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/16

Značky: míchací, soustav, zařízení, zejména, kapalných, vícefázových, míchaní

Text:

...hřídele 3 prochází ucpâvkou lg a ložiskem lg, spojenými s víkem nádoby l a dále pokračuje ve směru nahoru k dalšímu neznázorněnému ložisku a pohonné jednotce. Spodní michadlo 5je obklopeno horní válcovou částí g, tvořící horní ústí církulační vestavby 1, která pokračuje souose s osou ll hřídele g dolů ke dnu nádoby l kuželovým přechodem lg a navazující spodní válcovou částí 2, která mi větší průměr než horní válcová část g. Pod horním...

Zapojení pro řízení polohy vícefázových indukčních motorů s vinutým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256864

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spíral Ludvík, Michalík Petr

MPK: H02P 7/40

Značky: řízení, motorů, polohy, zapojení, vícefázových, indukčních, rotorem, vinutým

Text:

...uvedeného zapojení je, že umožňuje jednoduchým způsobem měnit velikost úhlového natočení hřídele, změnou fázového posunu, případně pri provozu V diskrétním režimu umožňuje měnit velikost kroku motoru a při použití výkonného motoru lze docílit krokového motoru s vyšším výkonnovým využitím.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu.Výstup zdroje harmonického napětí l je zapojen s obvodem 2 s řiditelným fázovým posunem...

Axiální míchadlo pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 256630

Dátum: 15.04.1988

Autori: Medek Jaroslav, Rybníček Zdeněk, Seichter Pavel, Chaloupka František

MPK: B01F 7/00

Značky: míchadlo, vícefázových, soustav, kapalin, kapalných, axiální, míchaní

Text:

...plochy se po délce lopatky plynule mění, přičemž u náboje dona- ~ huje hodnoty nejnižší, zatínco na konci lopat nejvyšší.Pro zajištění rovnoněrného průtoku kapaliny v celé průřezu níchadla ae přitom uhol náběžné plochy lopatky vzhledem k rovině rotace níchadla volí v roznezí 10 ° až 45 °, zatínco ůhel,který svírá náběžná plocha 5 odtokovou plochou v roznezí 120 ° až 165 °. Tím so docílí toho, že őhel sklonu lopntky se po délce lopatky...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se zvýšeným smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256102

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: vícefázových, smykovým, míchané, zařízení, zvýšeným, kapalných, napětím, míchaní, kapalině, kapalin, soustav

Text:

...k hřídelí mĺchadla, se mĺchadlo výrobně zjednoduší a zlevnĺ. Zkušenosti z praxe dále prokázaly, že ve srovnání s uspořádánim míchacího zařízení podle čs. A 0 249 746 je V některých případech výhodnějšĺ umístit kotoučovou stěnu, ohraničujicí prostor vymezený pevnými lopatkami statoru, do horní části tohoto prostoru. Volbou spodní nebo horní polohy kotoučové stěny se totiž alternativně posílí axiálni tok mĺchanč kapaliny u stěny nádoby...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se sníženým smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 255161

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan, Šrámek Milan

MPK: B01F 7/16

Značky: sníženým, míchaní, napětím, soustav, kapalin, zařízení, vícefázových, smykovým, míchané, kapalině, kapalných

Text:

...a směrovými změnami toku v zájmu maximálního snížení turbulentních fluktuací rychlostí kapaliny a tím i smykových rychlostí a smykových napětí v míchané kapalině.Přeatavením úhlu sklonu lopatek nebo vhodnou volbou jejich počtu je přitom možno nastavit optimální provozní podmínky míchadla, kdy průtok kapaliny oblastí vnitřních šikmých lopatek bude shodný s průtokem kapaliny oblastí šikmých lopatek na dutém válci. Volbou počtu lopatek míchadla...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238559

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Hofman Vojtěch

MPK: H03K 19/02

Značky: řízení, obvodů, zapojení, fázového, elektrických, vícefázových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky. Zapojení řeší technický problém zrychlení fázového řízení tam, kde časová konstanta regulátoru vnější zpětnovazební smyčky není dostatečné dlouhá vzhledem k časové konstantě fázového závěsu. Podstata spočívá v zapojení pomocného komparátoru, napájeného pomocným komparačním napětím Url, na výstup napětí pilového průběhu generátoru pulsů, na jehož výstup pulsního napětí obdelníkového průběhu je...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238558

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav

MPK: H03K 19/02

Značky: zařízení, elektrických, fázového, řízení, obvodů, zapojení, vícefázových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oblasti silnoproudé elektrotechniky a jeho podstata spočívá v tom, že na druhý vstup regulátoru generátoru pilotních pulzů je zapojen zdroj vnějšího řídicího signálu Ur pro určení rozdílu pulzů na prvním a druhém vstupu fázového detektoru. Funkci převodníku napětí-fáze plní regulační smyčka fázového závěsu, která je systematicky rozlaďována vnějším řídicím signálem Ur. V ustáleném stavu tím vzniká na vstupech fázového detektoru...

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nečesaný František, Svoboda Karel, Mašek Miroslav

MPK: B01D 57/00

Značky: tohoto, oddělování, směsi, způsobu, způsob, nemísitelných, zařízení, vícefázových, kontinuálního, postupného, složek, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235258

Dátum: 01.10.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Bejvl Jaroslav, Hofman Vojtěch

MPK: H02P 13/24

Značky: zapojení, elektrických, zařízení, obvodů, fázové, řízení, vícefázových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení zejména pro řízení trojpulsních nebo šestipulsních usměrňovač a tyristorových spínačů výkonových zařízení. Výstup fázového detektoru je připojen přes regulátor na vstup generátoru, jehož výstup je zapojen současně na první vstup čítaje a vstup děliče, jehož`první výstup je zpětnovazebně zapojen na druhý vstup fázového detektoru a jehož druhý výstup je zapojen na první vstup...

Zapojení pro fázové řízení tří i vícefázových výkonových tyristorových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222320

Dátum: 01.12.1985

Autori: Štěpař Vratislav, Štárek Petr, Hofman Vojtěch, Kühnel Jindřich, Bejvl Jaroslav

Značky: zařízení, vícefázových, řízení, zapojení, výkonových, fázové, tyristorových, tří

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nutnost výběru součástek s vysokou přesností a stabilitou parametrů a zavádění dolaďovacích prvků v zařízeních. Toho se podle podstaty vynálezu dosáhlo tím, že na výstup posouvače fáze, připojeného přímo nebo pomocí monostabilního multivibrátoru k tvarovači pulsů připojeného k napětí elektrovodné sítě, je zapojen fázový diskriminátor spojený přes regulátor s...

Cívka jednofázových a vícefázových tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223140

Dátum: 01.04.1984

Autor: Muselíková Věra

Značky: vícefázových, jednofázových, tlumivek, cívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cívky jednofázových a vícefázových tlumivek s vinutím z drátu o kruhovém průřezu větším než 1 mm2. Účelem vynálezu je vytvoření cívky se zlepšenými elektrickými a tepelnými vlastnostmi při současném snížení pracnosti a zvýšení bezporuchovosti chodu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že alespoň dva protilehlé profily cívky jsou obepnuty sponami z nemagnetického materiálu a začátek a konec vinutí jsou upraveny do kabelových ok.