Patenty so značkou «více»

Zapojení pro regulaci procesu u zařízení se dvěma či více vakuovými nádobami pro chemicko-tepelné zpracování, zejména pro iontvou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260491

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jakeš Jan, Rybář Oldřich, Michna Vladimír, Routnerová Blanka, Exner Milan, Routner Petr

MPK: C23C 14/34

Značky: více, procesu, regulaci, chemicko-tepelné, zapojení, zařízení, zpracování, vakuovými, iontvou, zejména, dvěma, nádobami, nitridaci

Text:

...snímači propoje-ni 17. Přívod elektrického proudu na horní katodu 18 nelbo spodní katodu 19 je proveden přes přepínací skříňku 14, propojenou s regulačním panelom 4, napájeným přes tyrístorový uvsměrňovač 3 z transformátoru 2.Na obr. 1 není ,podrobně znázorněno vzajemné propojení elektríckými vodiči, protože by tím byl obraz 1 nepřehledný. Vakuový systém 5 je na vakuovou nádobu 1 naípojen po-trunbím, které je na vakuovou měrku 2 U...

Způsob současného navařování více elektrodami, zejména těsnících ploch armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 260103

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 9/24

Značky: armatur, elektródami, zejména, ploch, více, současného, těsnicích, způsob, navařování

Text:

...zdroje łje opatřen záporným vývodem Q a kladným vý vodem 1. Kladný vývod 1 elektrického zdroje L je vodivě spojen s kontaktním vedením g hlavní trubičkové elektrody §.a záporný vývod Q se základním materiálem A 1.» Kontaktní vedení g hlavní trubičkové elektrody § je opatřeno podávecím zařízením~i. Bezkontaktní vedení 2 přídavné trubičkovéelektr 0 dy 2 je opatřeno. nezávislým podávaoím zařízením 5.Po zapálení oblouku lg mezi hlavní...

Zapojení pro adresné předávání digitální informace pro více zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269715

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šlonc Tomáš

MPK: H04J 15/00

Značky: informace, digitální, předávání, adresné, více, zapojení, zařízení

Text:

...a třetí obvod příjemee adresy připojen i řídioí vetup třetího propouätěcího obvodu.Výhodou zapojení je, že umožňuje jednoduché propojení více zařízení jedním přenoeovým vedením na podstatnd větší vzdálenosti oproti současným peralelním interfejsům s možností edresování (eos l 000 m proti 20 m) a jednoduchou realizaci obvodu nutných pro rozlilení adresove e detovi informace. ld tedy společně s peralelními interfejsy výhodu adresovatelnoeti...

Způsob výroby mikroporézních tělísek okludujících jedno nebo více aktivních činidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pansolli Paolo, Morisi Franco, Ciceri Luigi, Gulinelli Silvio

MPK: C12N 11/00

Značky: tělísek, výroby, aktivních, způsob, jedno, mikroporézních, činidel, okludujících, více

Text:

...inertním plnídlem. Postup podle uvedeného vynálezu je zvláště účinný pro přípravu biologických katalyzstorů vzhledem k možnosti, Jak Již bylo uvedeno výše, přípravít tyto katalyzátory v nejrozmanitěàäích tvąrsoh. Tímto způsobem je možno příprsvít vlákna, Iibridy, váloovítá tělíska různých tvarů, elipsoidní têlíska, eferoidní tělíska, prášky o různé zrnitoati, přičemž konečný tvar výrobku závisí na sledu kroků ve finálním zpracovúvání,...

Laserový anemometr pro měření rychlostí ve více bodech prostoru proudící tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268245

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gardavský Jiří, Severa Miroslav

MPK: G01P 5/02

Značky: více, tekutiny, měření, proudící, laserový, anemometr, prostoru, bodech, rychlostí

Text:

...možnost plynulé změny vzájemné polohy bodů měření. Další výhodu je možnost uspořédat body měření v optické ose laserového anemometru. V uspořádání s nízkým počtem bodů měření lze laserový enemonetr podle vynálezu realízovst jednodušejí než dosud známé řešení.Příklad provedení optické části laserového anemometru ppdle vynálezu je v uspořá dání se dvěma body měření v optické ose laserového anemometru znázorněn schematicky na přípojeném...

Dávkovací hrablový dopravník s více výpady

Načítavanie...

Číslo patentu: 265143

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vosáhlo Bedřich, Němec Miloslav, Blahna Jan, Kavan Mojmír

MPK: B65G 45/00

Značky: hrablový, dopravník, více, dávkovací, výpady

Text:

...hřídeli napínacího kola je zavěšena spojovací vložka sestávající z rovné a válcové části, kde její rovná část je volně položené na horní dopravní žlab a jejíž válcová část má střed v ose napínacího kola a je s tímto kolem posuvná. Řetěz ve dvojitém dopravním žlabu je veden tak, že materiál přenášený na dopravním řetězu se dostane přes spojovací vložku zavěšenou na hřídeli napínacího řetězcvého kola do horního dopravního žlabu a je hrnut k...

Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262393

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ptáček Adolf, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/00

Značky: prošlupu, útku, zařízení, jehlových, tkacích, držení, strojů, vstupní, více, straně

Text:

...stojí proti stavitelnému dorazu lamely lg, atdl zvedáky llg, llg, llg, llg jsou naklápěny proti směru hodinových ručiček tažnými pružinami, přičemž natočení zvedáků je omezeno předním dorazem lg. Konec zvedáků llg, lgg, llg, llg protilehlý ramenům ll, ll je uzpůsoben pro volitelný záběr s nožem lg, jeho zdvih je ovládán vačkou lg, jejíž otáčení je eynchronnís neznúzorněným hlavním hřídelem tkacího stroje. Volitelný záběr zvedáků llg, llg, llg,...

Zapojení alespoň jedné společně použitelné automatické volací jednotky pro více linek k přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260048

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kovács Imre, Budai Zoltán, Kovács Oszkár, Barta Pál

MPK: H04Q 5/00

Značky: automatické, jedné, více, přenosu, volací, alespoň, linek, společné, zapojení, použitelné, jednotky

Text:

...více podob ných apoąů pro přenos dat, musí se výěeruvedený spínací ípochod při každém připojení linky opakovat, to znamenáže linka se musí zmnohonásobit. U těchto spojení je třeba pro n-iinek nautomatických volacíoh jednotek. Přiřazení zařízení k přenosu dat pracujících v jednotlivých linkách k automatickým volacím jednotkám vytváří stále spojení,zatímco spojení linek mezi sebou je nezávislé.e Každá linka může být ve třech provozních...

Zařízení k mísení dvou nebo více kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259068

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kratochvíl Jiří

MPK: B01F 5/20

Značky: více, kapalin, mísení, zařízení

Text:

...g 5, a výhodou kruhový je ze strany přívodního kanálu 11 pro pojen-s rozváděcími kanály glg, § 11, a ze strany přívodníhn j» kanála lgte rozváděcími kanály ggQ.gg 1.Jednot 1 ivá vyúàtěhí A. těchto rozváděcíoh kanálů g 1 g,g 11,ggg,ggl do kruhového míaípíoího prostoru gj Jsou e výhodou řešena tak, že ee Jednak atří-ev.dají po jeho vnitřním obvodu, jak patrno z obr.3, a jednak vstupujł do kruhového miałcího prostoru gg tangenciálně.Na...

Rozpínka pro obvazovinu tkanou ve více pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259064

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veska Jiří

MPK: D03J 1/22

Značky: více, obvazovinu, tkanou, rozpínka, pásech

Text:

...držena v paprs kové äíři na jejím levém n pravém kraji, tedy jen na dvou místeçh. Rozpínky podle vynálezu udržují obvamovinu v šíři návodu do peprsku a nedochází ke zhoräení její kvality, peněvedž nejsou aeformovány půdní oenovní niti krajových pásů obvezoviny jeko je tomu u doposud používaných rozpínek.Blíže je vynález objasněn výkreeen, kde na obr. 1 je znázorněna rozpínks pro obvezovínu tkanou v pásech e obr. 2 představuje obvazovinu...

Induktor s více oddělenými cívkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258535

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kordina Jan, Seidl Ladislav, Procházka Miroslav, Musil Milan

MPK: H05B 6/36

Značky: induktor, více, oddělenými, cívkami

Text:

...při stejné mezeře, jako u původních cívek a axiální vyrovnání teploty proběhne rychleji. Další výhodou dvoufrekvenčního induktoru podle vynálezu je uspořádání cívek obou kmitočtů V jedné lince s jediným zasouvacím meehanismem, čímž se ušetří značná část mechanismů (např. hydraulických) a elektrických ovládacích prvků, proti uspořádání, u nějž jak síťový, tak středofrekvenění induktor mají své vlastní zasouvací mechanismy a navíc je zde i...

Výrobní linka pro výrobky zhotovované ve dvou nebo více pracovních krocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258456

Dátum: 16.08.1988

Autor: Sticht Walter

MPK: B65G 35/08

Značky: krocích, zhotovované, pracovních, více, výrobní, výrobky, linka

Text:

...pochodu na zpracovávací stanici jsou proto třecí válečky vůči nosičüm v klidu. Když se však Eixace nosiče zpracovávaných výrobkĺ na konci zpracovávacího pochodu uvolni, je tak možné celou přesouvací sílu určenou k pohonu nosiče dopředu přenáěet na nosič zpracovávaných výrobků. K tomu přistupuje to, že v důsledku zäběru třecích válečků v oblastí podélných ckrajů nosičů jsou tyto válečky prístupnév lirokě oblasti shora a zdola a pohaněcí...

Zařízení na ochranu vinutí supravodivého magnetu složeného z více než dvou sekcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246385

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sokol Jozef, Hollý Ladislav

MPK: H03K 19/007

Značky: sekcí, vinutí, více, magnetů, zařízení, složeného, ochranu, supravodivého

Text:

...napětí připojen k druhému vstupu druhého diferenoiálního zesilovače gą. Výstupní svorka łgg je připojena na vstup vypínacíhoj3 4 243 335 ovládacího obvodu vypínače âg Vypínač gg může být mechanický nebo elektronický.Vlastní i vzájemné indukčnosti jednotlivých sekcí vinutí l, g, 2, Q jsou vyváženy stejným počtem vhodně volených odporů odporověho řetězce Ž. Tím je vytvořen dvojnásobný můstek. Je-li vinutí supravodivého magnetu v supravodivém...

Posuvné délkové měřidlo s posuvnou částí sestavenou z více dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242623

Dátum: 11.05.1988

Autori: Štipánek Jaroslav, Malach František

MPK: G01B 3/20

Značky: více, délkové, sestavenou, posuvnou, dílů, posuvné, částí, měřidlo

Text:

...a kvality opracování povrchu. Meteriálový odpad je proti výrobě homogenníposuvné částí několikanásobně nižší. V případě zmetkovitosti,která vzniká převážně ohybným provedením nonia, se vyřadí pouzeespodní díl anebo lze provést opravu přebroušením plochy s neníem, vytvoření nového nonia a o příslušnou hodnotu zmenšit tlouštku měřítka přebroušením zadní plochyDaläí výhodou je možnost výroby různých alternatív z hlediska nonické...

Zařízení pro regulaci více veličin jediným akčním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257011

Dátum: 15.04.1988

Autori: Walter Karel, Veinfurt František, Nosek Jindřich

MPK: G05F 5/00

Značky: členem, zařízení, jediným, veličin, více, regulaci, akčním

Text:

...je uzemněna druhý konec je připcjen na první svorku ĚQ.Neinvertující vstupy prvního a druhého komparátoru 5, lg jsou uzemněny. Výstup prvního komparátoru lg je spojen přes katodu čtvrté diody 52 S výstupem druhého komparátoru lg,připojeným na anodu třetí diody lg a společně jsou pripojeny přes první odpor gg na první konec Čtvrtého proměnného odporu Ě. Výstup integračního zesilovače lg je připojen přes třetí odpor gg spolu se čtvrtým odporem...

Dvojice rovinných elektrod pro vysokofrekvenční svařování dvou nebo více vrstev plošných textilních materiálů s nánosem PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Seifert Jan, Kropáček Jaroslav

MPK: B29C 65/04

Značky: více, nánosem, rovinných, vrstev, plošných, svařování, vysokofrekvenční, textilních, elektrod, materiálů, dvojice

Text:

...stavu techniky, používaného pro spojování vícevrstvých materiálů vyplýva, že se tyto technologie nehodí pro výrobu vícevrstvých plošných materiálů, u kterých se počíta s využitím odpadu textilních materiálů s nánosem PVC jako výchozí suroviny pro výrobu řemínků, řemenů, výztuh, podložek a podobně, tedy polotovarů používaných například pro autoplachty, stany a řemínky k různým výrobkům.Uvedené nevýhody odstraňují rovinné elektrody podle...

Granule s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256668

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spal Milan, Forsthoffer Julo, Haumer Jaroslav, Čibera Jan, Procházka Karel, Kepl Jiří, Šnajdrová Anna, Lopata Václav, Novák Jan

MPK: C11D 3/386

Značky: obsahem, granule, enzymů, typů, více, jednoho

Text:

...proteinázy aktivity 209 000 Folp.j./g, l 500 g Nacl, 60 g polyvinylw pyrolidonu průměrně molekulové hmotnosti 630 000, 158 9 nonylfenolu s 10 moly etylenoxídu a 540 g izopropanolu bylo homogenizováno V míchačce po dobu 4 minut a protlačeno přes sito radiálního extruderu a získaný granulát zhutněn V marumerizeru. Povrch získaných granulí je V další operací potažen 32 g polyetylenglykolu průměrné molekulové hmotnosti 3 000. získaná granule...

Způsob výroby granulí s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256667

Dátum: 15.04.1988

Autori: Haumer Jaroslav, Novák Jan, Procházka Karel, Šnajdrová Anna, Lopata Václav, Čibera Jan, Spal Milan, Forsthoffer Julo, Kepl Jiří

MPK: C11D 3/386

Značky: výroby, enzymů, typů, obsahem, granulí, způsob, více, jednoho

Text:

...granulí s obsahem jednoho nebo vice typů enzymů je vysoká výtěžnost technologického procesu, nízká energetická náročnost, odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání, stálost enzymového granulátu proti innktivaci a odstranění zdravotniho rizika při manipulaci ve výrobě detergentů.Způsob výroby granulátů s obsahem jednoho nebo více typů enzymů objasňuji následující příklady provedení.V míchačce se zhomogenizuje 4 000 g práškové...

Zařízení na odběr vzorků z více míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 255284

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klusáček Karel, Masák Vladimír

MPK: G01N 1/02, G01N 1/10

Značky: odber, zařízení, vzorků, míst, více

Text:

...přivaděče 33 a odvaděče gg.Na obr. 3 obdobně jsou znázorněny přívody gg přivaděče gg, které mohou být zásobeny hlavním přivaděčem 31. Rotor 3 s vrtáním li se při svém pohybu pohybuje směrem gg mezi těsnicímiplochami gł a gg. Odvody gł jsou spojeny do hlavního odvodu gg, odvaděče gg.Na obr. 1 je vidět těsnění gg 5 těsnicí plochou gl, roztečnou kružnicí 59 se spoločnou osou § a vrtáním gg. Schematicky je nakresleno vyůstění přívodů gg a odvodů 3...

Hydraulické servořízení vozidel ovladatelné z více stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254562

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: stanovíšť, servořízení, ovladatelné, více, hydraulické, vozidel

Text:

...je hydrogenerátor g tlakově odlehčen. Třípolohovy řídící rozvaděč lg jn opatřen elektromagnetickým přestavným ústrojím 5 elektromaqnety lg, ll, ale může být též opatřen mechanickým nebo pneumatickým nebo kombinovaným přestavným úst 2 n 1 ím. spínače eloktrnmagnetů jsou umístčny na pracovním stanovišti, kterýchmůže být libovolný počet.Pokud je tŕuba ovladat řízení ze stanoviště mimo vozidlo, je možno na kratší vzdálenost použít spojovnního...

Zapojení ovládací logiky koncového stupně pro řízení více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253884

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: krokových, více, stupně, motorů, zapojení, ovládací, logiky, koncového, řízení

Text:

...krokových motoru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese na obr. l, na obr. 2 je příklad zapojení elektronické výhybky.Čidlo Ěl-Ěg každého krokového motoru gnł-§ 55 je spojeno se vstupem univerzálního bloku ggł-ggg řídící logiky tohoto krokového motoru ggł-ggg. Informační výstupy El-EE každého univerzálního bloku ggł-ggg jsou přes elektronickou výhybku EE spojeny se vstupy koncového stupně gg krokových motorů 55-ggg....

Most o více polích

Načítavanie...

Číslo patentu: 244241

Dátum: 15.12.1987

Autori: Komárek František, Míka Josef

MPK: E01D 1/00

Značky: polích, více

Text:

...jizdu. velkou prednosti tohoto řešení je, že lze navrhnout konstrukci s minimálním počtem podpěr, což přináší nejen úspory materiálu a energie, ale také umožnuje navrhnout esteticky püsohivou mostní konstrukcí i ve velmi obtížných podmínkách.Na výkresu je schematicky znázornén na obr. 1 nárys a na obr. 2 půdorys pŕíkladného řešení mostu.Nosná konstrukce mostu podle přiloženeho výkresu, 0 11 polích, tvořená třemi úseky l s plynule se...

Přístroj pro vrtání otvorů v jedné přímce více vřeteny současně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243062

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: B23B 47/30

Značky: vřeteny, prístroj, otvorů, vrtání, současné, jedné, přímce, více

Text:

...jednoúčelových vyvrtávacích strojich.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na Výkresech, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez přístnoje pro vrtání souosýoh otvorů více vřeteny s plynule měnitelnou polohou na požadlovanou rozteč vrtaných otvorů a na obr. 2 je bokorys téhož přístroje.Přístroj pro vrtání otvorů umistěných V jediné přímce Více vřeteny současně do .rozměrových rotačních i nerotačniclh sou-částí,je přídavným zařízením...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a trihalogenidů jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252802

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gamba Alessandro, Corbellini Margherita, Busetto Carlo

MPK: B01J 27/08

Značky: bázi, jednoho, více, prostředek, titanu, trihalogenidu, kovů, katalytický

Text:

...se použíjí sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, a x znamená číslo od 1 do 4,přičemž sloučeniny tohoto obecnéhovzorce mohou současně sloužit jako ředidla.V alternativnim provedení je možno použit anorganických helogenů s vysokým mocenstvim prvků, od kterých jsou odvozeny, přičemž tyto prvky jsou schopné existovat přinejmenším ve dvou oxidačních stupnich, jako jsou například...

Zapojení pro plynulou regulaci intenzity světla více zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240913

Dátum: 01.10.1987

Autori: Klaban Jioí, Sufeák Miloslav

MPK: H05B 39/02

Značky: více, zapojení, regulaci, světla, zářivek, intenzity, plynulou

Text:

...napájení §. Střídače ł s regulačnímí obvody 3 jsou tvořeny spínačem gg který je druhým pőlem příveden do druhého uzlu gi, na který je přípojen čtvrtý kondenzátor gg,který je svým druhým pőlem přípojen mezí třetí odpor gg e bázi druhého trenzístoru 35 » Mezí druhý uzel gga třetí uzel gg je jednak přípojen třetí kondenzátor ll, jednak sěríová kombinace přechodu kolektor-emítor druhého trsnzístoru gł. prvního odporu lg a prvního kondenzátoru 9...

Zapojení pro přijímání impulsních signálů ze dvou a více těžních lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 241219

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tupý Roman

MPK: G08C 19/18

Značky: více, těžních, signálu, impulsních, zapojení, přijímání

Text:

...zesilovače 103, časového selektoru 104 a vyhodnocovacího obvodu 105. Každá z těchto skupin blokü je připojena k synchronizátoru 106, jenž je společný.lndukční snímač 101, 201, N 01, jímž proCházi těžní lano 100, 200, N 00, je přes zesílovač 103, 203, N 03, spojen s prvním vstupem 1041, 2041, N 041, časového selektoru104, 204, N 04, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu 1051, 2051, N 051 vyhodnocovacího obvodu 105, 205, N 05. Vyhodnocovací...

Zařízení pro současný ohřev více skupin kuřat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251318

Dátum: 11.06.1987

Autori: Brož Václav, Lomoz František

MPK: H05B 1/00

Značky: skupin, současný, kuřat, ohrev, více, zařízení

Text:

...ohřevu mládat zlepšuje zařízení podle vynálezu, u kterého uzavřené ovládací skříňky s teplotními čidly, spojené prostřednictvím čidel signálu dálkového nastavení teploty se společným rozvaděčem jsou odnímatelně připojeny ke kloboukům kvočen, jejichž součástí jsou zdroje tepla.Hlavní výhoda zařízení spočívá v rychlém a stejném nastavení požadované teploty u všech zdrojů tepla v celé stáji. Individuálním udržováním nastavené teploty na...

Hydrostatický hnací systém s nastavitelným čerpadlem a více spotřebiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 238619

Dátum: 15.05.1987

Autor: Krusche Alfred

MPK: F04B 49/06, F16H 39/44, F04B 1/08...

Značky: nastavitelným, systém, spotřebiči, čerpadlem, hnací, více, hydrostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrostatického hnacího systému pro stavební stroj, zejména pro bagr u něhož spotřebiči mohou být jeden nebo více válců pro zvedání výložníků, nejméně jeden válec k ovládání lžíce, nejméně jeden další válec pro zlamování násady, nejméně jeden motor pro pojezdové ústrojí případně další hydromotor pro otáčení bagru. Podstatou vynálezu je, že v každém odbočném potrubí, napojeném na dopravní potrubí, je uspořádáno paralelní škrticí...

Zařízení pro záznam časů průchodů amplitudy seizmologického signálu třemi a více amplitudovými úrovněmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239489

Dátum: 15.04.1987

Autori: Peiger Pavel, Sochor Jioí

MPK: G01V 1/24

Značky: průchodu, amplitudovými, více, záznam, zařízení, signálu, amplitudy, času, úrovněmi, třemi, seizmologického

Text:

...přesností emplitudy aigndlu za strmoetí prdběhůmeřených seizmologicldchsignálu v okolí zvolełüch emplitudových úrovní. Zařízení je jednoduche, modulární konstrukce. Jako výstupní zařízení noino připojit dłrovač demá plsky, magnetický záznamník i přímo pamet vyhodnocovecího počítače.Na přilolenem výkresu je uvedene příkladno provedení zařízení podle vyndlezu. Komperatory LL, Ľ .u, .u úrovní jsou připojeny k bloku 39 výhodnocení, který...

Zapojení řadiče pro časové a prostorové řízení výměny dat mezi více podsystémy složitého číslicového systému po společné datové sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 238099

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vaněk Antonín, Vyhnánek Jan

MPK: G06K 17/00

Značky: sběrnicí, datové, prostorové, číslicového, více, složitého, podsystémy, řízení, společné, výměny, systému, časově, řadiče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řadič (13) pracuje na principu přidělení sběrnice (12) jednomu z aktivních systémů (1 až 2) v závislosti na jeho prioritě, naprogramované v prioritním dekodéru (4). Po příchodu signálů (R 1 až RN) je v blocích (3 a 4) vygenerován jediný přidělovací signál (G 1 až GN), odpovídající nejvyšší prioritě signálů (R l až RN). V logických obvodech, sestávajících z hradel (5 a 9) a z klopných obvodů (6, 7, 8 a 11), je vytvořen signál (MSE) aktivace...

Zapojení pro přenos informací o činnosti jednoho či více strojů do centrální jednotky a pro přenos povelů z centrální jednotky ke strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 236803

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čevona Jan, Valášek Jiří

MPK: G06F 11/30

Značky: centrální, informaci, zapojení, více, jednoho, prenos, jednotky, činnosti, strojům, strojů, povelů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyřešení přenosu signálu s informací o stavu stroje od čidel k paralelním vstupům posuvného registru, který je rozdělen na potřebný počet informačních uzlů, vzájemně propojených v sérii a připojených k centrální jednotce maximálně pomocí pěti vodičů a v případě přenosu povelů z centrální jednotky zpět ke strojům pomocí maximálně šesti vodičů. K řídicímu a hodinovému výstupu centrální jednotky je připojena řada informačních...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a halogenidu jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249105

Dátum: 12.03.1987

Autori: Corbellini Margherita, Osellame Mirko, Greco Alberto

MPK: B01J 27/135

Značky: bázi, katalytický, prostředek, trihalogenidu, kovů, titanu, více, halogenidů, jednoho

Text:

...který tvoří derivát hliníku obecnélio vzorcep je číslo od l do 3, a katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a líalogenídu jednoho nebo více kovů podle vynálezu, který byl definován vyse.Tento Výše uvedený katalyzátor může být použit přímo pro danou polymeraci alfa-oletinů ve stavu V jakém byl připraven bez jakékoliv předběžné Iiltrace nebo přečištovani. Polymerace se provádí v přítomnosti uhlovodíkového rozpouštědla, přičemž...

Způsob směšování dvou nebo více kapalin v různých vzájemných poměrech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249261

Dátum: 12.03.1987

Autor: Minárik Milan

MPK: B01F 15/04

Značky: způsobu, směšování, více, poměrech, vzájemných, způsob, zařízení, kapalin, tohoto, různých, provádění

Text:

...je znázorněno na přiložených obrázcích 1 až 8, kde představujeobr. 1 celkové funkční schéma gradientového kohoutu a jeho připojení na píst nebo unášeč pístu čerpadla.obr. 2 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v horní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.Obr. 3 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v dolní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.obr. 4 funkční...

Přístroj pro vrtání souosých hlubokých otvorů více vřeteny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234748

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krása Radomír, Krulich Václav

MPK: B23B 41/02

Značky: vřeteny, souosých, prístroj, otvorů, více, vrtání, hlubokých

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zdokonalený přístroj pro vrtání souosých hlubokých otvorů více vřeteny, jehož výroba přichází v úvahu u výrobce obráběcích strojů, případně u uživatelů ve strojírenských podnicích za účelem vrtání přesných otvorů do silných a rozměrných trubkových den chemických aparátů a do tlakových komor pro energetiku. Důsledkem konstrukčního řešení je plynule měnitelná rozteč, a to zejména tím, že rozvodové ústrojí má kolem centrálního...

Způsob čelního soustružení povrchu válcového obrobku více noži současně a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234344

Dátum: 01.03.1987

Autor: Švec Kurt

MPK: B23B 1/00

Značky: povrchu, způsobu, zařízení, více, současné, čelního, provádění, soustružení, válcového, noži, obrobků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čelního soustružení povrchu válcového obrobku, například hřídele, válce a podobně, více noži současně, používaného ve strojírenství a jiných oborech. Způsob čelního soustružení povrchu válcového obrobku více noži současně spočívá v tom, že válcový obrobek se upne do otáčecího a podpěrného ústrojí, přičemž suportem nesená nožová hlava, kterou tvoří nože, držák a čelo, na kterém jsou držáky s noži rovnoměrně rozděleny po...