Patenty so značkou «viazaných»

Zariadenie na generovanie vrstvy neizotermickej elektrickej plazmy pomocou kapacitne asymetricky viazaných elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5783

Dátum: 06.07.2011

Autori: Černák Mirko, Ráheľ Jozef

MPK: H05H 1/00

Značky: kapacitné, vrstvy, asymetricky, plazmy, elektrod, generovanie, pomocou, zariadenie, viazaných, elektrickej, neizotermickej

Text:

...analýzy dvojice kapacitných deličov zachytených na elektrickej schéme vyplýva, že každá z kapacitne asymetricky viazaných elektród g a § 2 sa nachádza na odlišnom plávajúcom potenciáli. Pre rozdiel AU ich plávajúcich potenciálov platí výrazkde U je aktuálna veľkosť budiaceho vysokého napätia zo zdroja 49. Medzi dvojicou kapacitne asymetricky viazaných elektród priradených tej istej budiacej elektróde vzniká vďaka rozdiehiej ploche ich príemetu...

Prísady na zmenu rýchlosti tvrdnutia chemicky viazaných silikofosfátových cementov a spôsob jej uskutočnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14353

Dátum: 05.02.2009

Autori: Weissman Aharon, Ginzberg Eyal, Shikolsky Gideon, Hanuka Ezrah, Vultz Eyal Yehihel, Masri Basam, Gorelik Yelena, Frim Ron, Perle Dorit

MPK: C04B 22/12, C04B 28/34

Značky: chemicky, tvrdnutia, přísady, uskutočnenia, změnu, cementov, silikofosfátových, spôsob, rychlostí, viazaných

Text:

...taktiež s použitím železitanu horečnatého, čas pre stuhnutie nie je typicky dlhší ako ten, ktorý je získaný pripoužití borátových spomalovačov tuhnutía.cement, ktorý obsahuje od 1 do 3 fluoridovej podvojnej soli. Fluoridová podvojná soľ nie je však používaná ako spomalovač tuhnutia. Britský pat. č. 405 508 opisuje použitie jednoduchých fluoridových solí ako spomaľovačov tuhnutia pre portlandský cement.0005 Tak zostáva dlho pociťovaná...

Spôsob prípravy náhodne viazaných polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12063

Dátum: 15.06.2006

Autor: Bogaert Piet

MPK: C08B 37/00

Značky: polysacharidov, přípravy, náhodné, viazaných, spôsob

Text:

...miešača pracujúceho pri tlaku 75 - 100 mm Hg a teplote ako je merané pri rôznych zónach vjednotke v rozsahu od 115 °C do 245 °C. Prípadne,odparenie zásobného vodného roztoku surovinových zložiek sa môže ovplyvniť vzačiatočnej časti prietokového reaktora navrhnutého na prácu s vysoko vlskóznymi materiálmi následné časti reaktora nastavené vrámci špecitíckého teplotného rozsahu sa môžu použit na uskutočnenie polykondenzácie, tedauskutočnenie...

Zariadenie pre zobrazovanie dát vedených smerovo viazaných vozidiel na terminále

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7760

Dátum: 27.10.2005

Autor: Beyer Ralf

MPK: B61L 27/00, B61L 15/00

Značky: zobrazovanie, viazaných, terminále, vedených, vozidiel, zariadenie, smerovo

Text:

...elektrickým pohonom. Ďalej musi byť podľa požiadavku zákazníka pripojiteľné k vlaku i vozidlá rozdielnej klasifikácie smerovo viazané pri normálnej železničnej doprave, ktoré splňujú rozdielne normy,pričom všetky potrebné informácie z celého vlaku musia bytčitateľne na terminále vedúceho smerovo víazaného vozidla.Úkol vytvorit vhodné zariadenie je podľa vynálezu vyriešený tm že ku každému vedenému smerovo viazanému Vozidlu e Y J priradené...

Spôsob ošetrenia povrchu zliatiny Al, najmä konštrukčných prvkov pozostávajúcich zo zliatiny TiAl, a použitie organických halogénovaných zlúčenín uhlíka alebo halogenidov viazaných v organickej matrici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3767

Dátum: 17.03.2004

Autori: Donchev Alexander, Schütze Michael

MPK: F01D 5/28, C23C 8/00

Značky: matricí, viazaných, halogenidov, zliatiny, zlúčenín, uhlíka, pozostávajúcich, ošetrenia, tial, konštrukčných, organických, povrchu, organickej, spôsob, halogenovaných, použitie, prvkov, najmä

Text:

...je použiteľný pre konštrukčné prvky zo zliatiny TiAI, aj ked by bolo možné očakávať, že podobná reakcia s titánom zmarí uvedený pozitívny efekt, pretože oxid titaničitý, ktorý vzniká na vzduchu pri vysokých teplotách z halogenidov titánu, nemá žiadny ochranný účinok. Vskutočnosti ale nedochádza k žiadnej reakcii s titánom, ktorý je druhou hlavnou zložkou zliatiny.0010 Uvedený spôsob ďalej predpokladá, že k plánovanému zahrievaniu, ktoré...

Roztok na stabilizáciu biologicky aktívnych látok viazaných na pevný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 277861

Dátum: 10.11.1993

Autori: Lochman Ivo, Mančal Petr

MPK: A61K 9/08, A61K 37/00, A61K 31/195...

Značky: nosič, biologicky, stabilizáciu, roztok, viazaných, pevný, látok, aktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie vodného roztoku na stabilizáciu biologicky aktívnych látok viazaných na pevný nosič, ktorý je nerozpustný vo vode. Ak uvedený roztok obsahuje kyselinu epsilon aminokaprónovú v rozsahu koncentrácií od 0,001 % do 10 %, dochádza k zvýšeniu stability viazanej biologicky aktívnej látky. Riešenie je vhodné najmä na uplatnenie vo farmaceutickom priemysle pri výrobe diagnostických súprav typu enzýmovej imunoanalýzy a...

Silanizačný prostriedok na prípravu nepolárnych viazaných fáz pre chromatografiu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264706

Dátum: 12.09.1989

Autori: Božek Peter, Novák Ivan, Šebeková Katarína, Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján, Buszewski Boguslav, Berek Dušan

MPK: G01N 30/48

Značky: výroby, spôsob, nepolárnych, prostriedok, přípravu, viazaných, chromatografiu, silanizačný

Text:

...°C teplej a vákuovo sa predestilujú. Získa sa 2 900 až 2 960 g zmesi metylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 220 °C/1,9 kPa (90 až 93 ).Pri použití bezvodného etanolu sa získa 3 050 až 3 100 g zmesi etylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 225 °c 1,9 kPa (90 až 93 2).971 g zmesi metylesteru kyseliny stearovej a palmitovej 1100 ml toluěnového roztoku bis-(metoxyetoxylnatrium aluminium hydroxidu (70) 2000 ml bezvodého...

Zapojenie pre riadenie nábojovo viazaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260741

Dátum: 12.01.1989

Autor: Daniška Vladimír

MPK: G06F 9/00

Značky: riadenie, zapojenie, nábojovo, súčiastok, viazaných

Text:

...pozostáva z generátora GHS hodinového signálu, ktorého programovací vstup P 1, určujúci frekvenciu hodinového signálu, je spojený s počítačom P a výstup je spojený so vstupom generátora Gnldáv»ky impulzov. Programovací vstup P 3 genezrátora GD dávky impulzov a linky A, B pre časovú spoluprácu sú spojené s počítačom P. Programovatelná dávka impulzov postupuje z výstupu generátora GDI davky impulzov do vstupu generátora GRS riadiacich...