Patenty so značkou «viazacej»

Prvok na výrobu viazacej zložky alebo prezentačnej tabule a spôsob využívajúci takýto prvok na výrobu viazacej zložky alebo prezentačnej tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20739

Dátum: 11.06.2012

Autor: Peleman Guido

MPK: B42C 9/00, B42D 3/00, B42C 7/00...

Značky: takýto, prvok, využívajúci, spôsob, zložky, viazacej, tabule, prezentačnej, výrobu

Text:

...prezentačnej tabule, je vrchný obal s alebo bez potlače, alebo plagát, pripevnený stranou bez potlače, pričom prekrýva vrstvutavného lepidla výstuhy aje k nej prilepený zohriatím tavného lepidla aby sa mohlo roztaviť, a potom jeho opätovným ochladením aby toto tavne lepidlo opäť stuhlo. 0034 Vo výhodnom vyhotovení je vrchný obal prilepený k výstuhe pod tlakom. 0035 Toto vytvára zlepšená priľnavosť vrchného obalu na výstuhu.0036 Za účelom...

Zariadenie na strihanie viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5309

Dátum: 07.12.2009

Autori: Palčík Karol, Kunc Jozef

MPK: B65B 25/00, B65B 13/18, B65B 27/00...

Značky: pásky, viazacej, strihanie, zariadenie

Text:

...zariadenia na strihanie pásky je znázornená na obr. 1 a obr. 2. Na ráme 1 je upevnený zásobník zvitku pásky 2 a podávacie a strihacie zariadenie 3, technologicky napojené na ukladač nastrihaných pások 4.Podávacie a strihacie zariadenie 3, znázomené na obr. 3 až obr. 5, má pod krytom 27 na spodnej doske 11 upevnenej k rámu 1 upevnené manipulačné valčeky určené na podávanie, meranie a posuv viazacej pásky.V smere posuvu pásky sú to nasledujúce...

Ručný páskovač s bezsponkovým spojením viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5033

Dátum: 06.11.2008

Autor: Feifer Pavel

MPK: B65B 13/18

Značky: viazacej, ručný, páskovač, spojením, pásky, bezsponkovým

Text:

...nárokmi na presnosť, čím sa zvyšuje prácnosť a nákladnosť výroby.Typickým predstaviteľom vyššie uvedených riešení je napr. patent (autorské osvedčenie) č. 261638 a ďalej ručné páskovače firiem Illinois Tool Works Inc. Alebo Orgapack GmbH.Vyššie uvedené nedostatky do značnej miery rieši konštrukčné usporiadanie uzatváracieho mechanizmu ručného páskovača podľa tohto technického riešenia, kedy pohyb prenášaný výstredníkovým čapom z...

Napínacia spona viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2695

Dátum: 07.11.2000

Autor: Mitaš Marian

MPK: B65B 27/00, B65D 63/16

Značky: spona, pásky, viazacej, napínacia

Text:

...predovšetkým napnutie a spoľahlivé spojenie koncov viazacej pásky bez použitia špeciálneho napínacieho zariadenia. Napinacia spona vytvára rozoberateIný spoj a tým umožňuje priebežné doťahovanie viazacej pásky v priebehu manipulácie, viacnásobné využitie pásky a spôn, menšie množstvo a jednoduchšie spracovanie odpadu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je v ďalšom bližšie vysvetlené na základe príslušných obrázkov v príklade...

Odvíjač viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1518

Dátum: 09.07.1997

Autori: Petrenko Milan, Horák Petr

MPK: B65B 13/18

Značky: pásky, viazacej, odvíjač

Text:

...zabalených plechov. Kvalita sa zvýši najmä s ohľadom na odolnosť zabaleného zväzku voči absorbovaniu vlhkosti a voči poškodeniu pri manipulácii. Nahradenie drevených paliet drevenými podložkami znižuje náklady na výrobu podkladového materiálu a podstatne znižuje nároky na skladovacie priestory. Využívanie zariadenia na balenie plechov umožňuje zvýšením stability pri stohovaní zväzkov zlepšovať pracovné podmienky pre obsluhujúci personál a tým...