Patenty so značkou «viacprvkový»

Viacprvkový multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7364

Dátum: 01.03.2016

Autori: Kaščák Slavomír, Praženica Michal, Dobrucký Branislav, Koscelník Juraj

MPK: H02M 7/00

Značky: symetrickým, viacprvkový, měnič, multirezonančný, výstupom

Text:

...meničov, ktoré spôsobujú zvýšenie strát v pohone. Využitím multirezonančného LCL 2 C 2 meniča v kombinácii s maticovým meničom, ktorý znižuje výstupnú frekvenciu, je možné napáj ať elektrické pohony bez uvedených nevýhod.Viacprvkový multirezonančný menič pozostáva z jednosmerného napájacieho zdroja, jednosmerného impulzného meniča v polomostovom alebo mostovom zapojení, multirezonančného LCLZCZ filtra a pripojenej symetrickej záťaže....

Viacprvkový filter so zlepšeným aromatickým obohatením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9277

Dátum: 20.03.2008

Autori: Kuersteiner Charles, Besso Clément, Wyss-peters Anne, Jordil Yves

MPK: A24D 3/04

Značky: filter, obohatením, viacprvkový, aromatickým, zlepšeným

Text:

...filtrom sa tento dym dostane dokontaktu s povrchom celulózových častíc, aróma V nich obsiahnutá sa uvoľňuje do hlavného prúdu dymu.0012 Podľa zákonitostí dynamiky tekutín prechádza väčšina hlavného prúdu dymu 2 tyčinky materiálu vhodného na fajčenie stredom filtra. Hmotnostný tok hlavného prúdu dymu sa radiálne od stredu filtra zmenšuje. Usporiadaním nosiča arómy formou jedného alebo viacerých aromatizovaných vlákien, napriklad...

Zapojenie kompenzačného, transformačného člena pre viacprvkový senzorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241583

Dátum: 15.09.1987

Autor: Duerksen Charles John

MPK: G05F 5/00

Značky: senzorový, kompenzačného, člena, systém, transformačného, zapojenie, viacprvkový

Text:

...sa docieli sledovaný kontrolovaný tech nologický proces, ktorý umožňuje transformáciu analógových lsignálov viacprvkovéhosenzorického systému v jednom .alebo via cerých senzoroch do nulového stavu, nulovej sústavy. Z tohoto nulového stavu, ikt-oremu zodpovedajú nulové analógové výstup ~ 4Na pripojenom výkrese je nakreslená bio-uková~ schéma zapojenia ekoumpenzačného,tnansfo-rmačné-ho člena aplikovaného pre momentom-Silový šesťprvkový...