Patenty so značkou «viacpolohový»

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270164

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/00

Značky: vretien, rotor, viacpolohový, pracovných, náhonom, viacvretenový

Text:

...na výkresoch na ktorých obr. l predstavuje nérys-v ný rez rotoro a obr. 2 echemetický p 3 doryený rez v rovine A-A z obr. 1.Hlavná časti rotore podlh vynélezu sú rotorová teleso li vybavené pracovnými vrste nani 3 a néhonovým ústrojenetvom vretisn 3. Teleso ł je pomocou križového ložiska 3otočne uložená na hornom dieli 3 etojona. Medzi horným dielom 3 e dolným dielom 5 sto jana je umiestnený pevný krúžok Q križového ložiska 3. V hornom dieli...

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270134

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/06

Značky: pracovných, vretien, náhonom, viacpolohový, viacvretenový, rotor

Text:

...puzdra. I Pokrok a výhody viecvrstenováho s viacpclohováho rctors podĺa vynáiezu spočívajú hlavne v jednoduchosti, značnom znížení hmotnosti a v podetatnom zvýšení tuhosti rotora.Príklad vyhotovenie rotors podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je rotor znázornený v náryanom rsza. |Hlavná casti viacpolohováho s viacvrstsnovdho rotors sú teleso A rotoro, spodný kotúč 1, vrchný kotúč 2, krížové ložiako 5, podstavec 2 a vretená...

Viacpolohový otočný kľb zvlášť pre natáčanie a nastavenie pracovnej polohy žiariča

Načítavanie...

Číslo patentu: 247328

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pešek Stanislav, Pangel Ján

MPK: A61N 5/06

Značky: pracovnej, polohy, otočný, žiariča, natáčanie, viacpolohový, nastavenie, zvlášť

Text:

...že cez dutý čap prechádza kabel súčasne vedený i cez bočný otvor držiaka žiariča, pričom tento bočný otvor ústi jednak do dutého čapu a jednak do dutého ramena žiariča.Viacpolohový otočný klb podľa vynálezu bezpečne zaisťuje nastavenú polohu žiariča a počas viacročnej prevádzky nie je nutné prevádzať údržbu mechanizmu. Svojou konštrukciou umožňuje použitie len jedného viacpolohového kĺbu u žiaričov, čo pôsobí velmi dobrým estetickým dojmom,...

Otočný viacpolohový nosič upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235373

Dátum: 15.02.1987

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/08

Značky: upínačov, nosič, otočný, viacpolohový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka otočného viacpolohového nosiča upínačov, ovládaného natáčacím mechanizmom pomocou tlakového média, určeného najmä ako stavebnicový prvok jednoúčelových obrábacích strojov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva zo základného telesa, v dutine ktorého je uložený spevňovací valec s vekom, pričom s voľným koncom piesta spevňovacieho valca je spojený stator natáčacieho mechanizmu, ktorého rotor je spojený s otočným čapom,...

Viacpolohový prepínač, hlavne pre zariadenia k automaticky časove riadeným prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234957

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A61H 31/00, A61M 16/00

Značky: ventiláciu, riadeným, viacpolohový, umelú, zariadenia, časově, automatický, prístrojom, pľúc, přepínač, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacpolohového prepínača a rieši spoľahlivosť spínania v obvodoch tlakového kyslíka. Podstatou vynálezu je to, že medzi dolným nástavcom (6) umiestneným v dolnej doske (3) a horným nástavcom (5) umiestneným v hornej doske (2) je kotúč (4), opatrený najmenej jedným regulačným otvorom (51). Poloha kotúča (4) medzi dolným nástavcom (6) a horným nástavcom (5) je vymedzená jednak zaisťovačom (7) s pružinou (8), v krajných polohách...