Patenty so značkou «viachlavňovú»

Zámkový systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13549

Dátum: 12.11.2008

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/21, F41A 17/58

Značky: systém, zbraň, viachlavňovú, zámkový

Text:

...diel posuvne vedený na vodiacom čape kohútika, ktorý vyčnieva smerom nahor a je prostredníctvom tlačnej pružiny pritlačovaný do zadnej ovládacej polohy. Tlačná pružina je výhodným spôsobom napnutá medzi oddeľovaeimdielom a predným mostíkom na homej strane kohútika.(0009) Dodatočná bezpečnosť môže byť v ďalšom výhodnom uskutočnení dosiahnutá tým, že v základnom telese sú usporiadané posuvné západky, priradené pomocným páčkam, ktoré sú...

Zámkový systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13518

Dátum: 16.10.2008

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/18, F41A 17/58

Značky: zbraň, viachlavňovú, zámkový, systém

Text:

...vypálený(0010) Dodatkové zabezpečenie môže byt V ďalšom výhodnom uskutočnení dosialmuté tým, že v základnom telese sú usporiadané presuvné západky, priradené pomocným páčkam, ktoré sú v základnom telese posuvné medzi zadnou uvoľňovacou polohou a prednou blokovacou polohou. Presuvné západky sú v základnom telese koncipovanć tak, že pri spätnom pohybe lôžkového dielu podmienenom rázom zostávajú najskôr na základe svojej zotrvačnosti stáť...

Zámkový systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13970

Dátum: 04.07.2008

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/18, F41A 17/58

Značky: viachlavňovú, zámkový, systém, zbraň

Text:

...z nasledujúceho opisu prednostnéhopríkladu uskutočnenia na záldade obrázkov, na ktorých znamenáobr. l pohľad v reze z boku na zámkový systém kozlice V nenatialmutej východiskovejobr. 2 pohľad v reze z boku na zámkový systém z obr. 1 v natialmutej východiskovej polohe obr. 3 pohľad v reze z boku na zámkový systém z obr. l po uvedení do činnosti prvejspúšte bezprostredne pred spustením prvého výstreluobr. 4 pohľad vreze z boku na zámkový...

Systém zámku pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 285896

Dátum: 14.09.2007

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/00

Značky: viachlavňovú, zbraň, systém, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa systém zámku pre viachlavňovú zbraň aspoň s dvoma posuvne umiestnenými úderníkmi (5, 6) a spúšťovým zariadením, ktoré zahrnuje spúšťové ramená (19, 20) priradené úderníkom (5, 6), aspoň jednu spúšť (21 65, 66) a prestavovací mechanizmus (43, 48) na automatické spojenie spúšte (21 65, 66) so spúšťovým ramenom ešte neuvoľneného druhého úderníka po odpálení prvého výstrelu v dôsledku uvedenia spúšťového ramena prvého úderníka do...

Uzamykací systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1578

Dátum: 21.07.2005

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/00

Značky: zbraň, uzamykací, systém, viachlavňovú

Text:

...znamenáobr.l uzamykací systém dvojhlavňovej zbrane so sklápacou hlavňou V natiahnutej východiskovej polohe pred vydaním prvého výstrelu obr. 2 uzamykací systém zobr. l počas spätného rázu pri stúpajúcom ažmaximálnom urýchlení po vydaní prvého výstreluobr. 3 uzamykací systém z obr. 1 počas spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 4 uzamykací systém z obr. l po ukončení fázy spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 5 uzamykací systém z obr. l V...