Patenty so značkou «vháňanie»

Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu a spôsob legovania železného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287843

Dátum: 02.12.2011

Autori: Bieniosek Thomas, Fahey Jerome

MPK: C21C 1/00

Značky: legovania, roztaveného, železného, prísada, vháňanie, spôsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu cez vháňaciu trubicu, ktorej koniec je aspoň čiastočne ponorený pod hladinu roztaveného železného materiálu, pozostáva zo zmesi kovových častíc s vysokou teplotou topenia, z ktorých každá má bod topenia vyšší ako 1 204 °C (2 200 °F) a obsahuje aspoň dva kovy, a častíc obsahujúcich horčík. Častice s vysokou teplotou topenia obsahujú aspoň dva kovy, vybrané zo skupiny obsahujúcej berýlium,...

Monobloková zátková tyč upravená na vháňanie plynu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286929

Dátum: 26.06.2009

Autori: Richard Francois Noel, Hanse Eric

MPK: B22D 41/14

Značky: plynů, spôsob, výroby, monobloková, zátková, vháňanie, upravená

Zhrnutie / Anotácia:

Monobloková zátková tyč na vháňanie plynu počas odlievania roztaveného kovu obsahuje teleso zátkovej tyče, vybavené vnútornou komorou (1) a kanálom (2) na vypúšťanie plynu, ďalej otvorom (3), prepájajúcim vnútornú komoru (1) s kanálom (2) na vypúšťanie plynu, pričom v otvore (3) sú usporiadané kalibračné prostriedky na zaistenie obmedzenej dráhy. Kalibračné prostriedky obsahujú tyčku (4) zasahujúcu na dno vnútornej komory (1) a vybavenú aspoň...

Systém na vháňanie plynu a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7643

Dátum: 15.09.2006

Autori: Knights Peter John, Wyczalkowski Wojciech, Dowd Robert Peter

MPK: B01F 13/00, B01D 53/00, B01F 3/00...

Značky: príslušný, vháňanie, systém, plynů, spôsob

Text:

...na veľmi jemný prášok prostredníctvom styku vodnej suspenzie uhličitanu vápenatêho alebo vápenca s plynným oxidom uhličitým pri vysokom tlaku na prevádzanietuhých látok V suspenzii na nestabilnú formu.0005 Prevádzka obežného kolesa vytvára vírivé prúdenie, ktoré vytvára oblast nízkeho tlaku V strede víru. Prívodná trubica łgg na vypúšťanie plynu môže vytvárať prúdenie smeron spát do nízkotlakovej oblasti smeromk obežnêmu kolesu 104, kde...

Skriňa na vháňanie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1539

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: skriňa, vháňanie, vzduchu

Text:

...fyzikálno hydrostatické podmienky ako vo vzťahu prstencového výpustu k telesu mriežky, je výsledný efekt regulácie množstva vzduchu vysoko účinný. Z uvedeného dôvodu sa táto skriňa ponúka predovšetkým do predajných hál, ktorých výška stropu od podlahy je väčšia ako 2,6 metra.Na predloženom príklade pripojenie dierovanej dosky k telesu skrine má druhoradý význam. Priečnik s maticou umiestnenou v pozdĺžnej osi výpustu sa pripája k dierovanej...

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281280

Dátum: 13.05.1992

Autori: Mailliet Pierre, Benck Jean

MPK: C21B 7/16, F27B 1/16

Značky: vháňanie, zariadenie, šachtovej, vzduchu, predhriateho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece je vytvorené z niekoľkých valcových rúrkových prvkov, opatrených vnútorným žiaruvzdorným obložením, ktoré sú medzi sebou spojené guľovými kĺbmi a vlnovcovými vyrovnávacími spojkami. Guľové kĺby obsahujú konvexný guľový čap, tvorený koncom jedného z prvkov, natáčavo uložený v konkávnej miske tvorenej koncom susedného prvku. Polomer zakrivenia každého guľového kĺbu má veľkosť polovice...