Patenty so značkou «většího»

Zapojení pro programovatelné čítání většího počtu událostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268259

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rajniš Martin, Sklenička Jan, Dušek Bedřich

MPK: G06F 12/16

Značky: většího, událostí, čítání, programovatelné, zapojení, počtu

Text:

...Q. nntový výstup EA nhoumórnćho ůĺtaću Q je sojon s informačnĺm vstuum Z 2 výbčrovćho bloku 7. Informační výstup 11 výbčrovćho blo ku 1 je spojen s přednastavovacím vstupem gâ obousměrnčho čítače §. Přičítací vstup gl obousměrného ćítače É je spojen s datovým výstupem 23 druhého koincidenčního bloku 2. Odčítací vstup gg obousměrnćho čítače § je spojen s datovým výstupom 5 prvního koincidenčního bloku 5. První až poslední datový vstup...

Zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266422

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/54

Značky: válce, povrchu, vyhřívaného, zařízení, bezkontaktnímu, většího, průměru, teploty, snímání

Text:

...čepy 12. Ve snímaucún tčlese gg a transformátorovém oleji gl je upevněno čidlo gg s izolační destičkou gg zakrytovanou krytem gg. Výklopné pouzdro 1 ve snímacím tělese gg a ochranný kryt gg tvoří jeden pevný celek, který je otočně uložen na čepu 11 v konzole lg, přičemž jeho základní poloha je dána předepnutou pružinou lg. Šñdlo gg je pomocí vodiče gg napojeno na neznázorněný regulátor teploty a snímací těleso gg je pak vodičem g 1...

Kapalinový chladič, zejména pro moduly složené z většího počtu výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264581

Dátum: 14.08.1989

Autori: Casanova Rudolf, Ryant Jiří, Kamenický Jan, Janče Jiří, Kratochvíl Arnošt

MPK: H01L 23/34

Značky: chladič, kapalinový, zejména, moduly, většího, prvků, výkonových, polovodičových, počtu, složené

Text:

...chladiča sestává nsjméně ze dvou, vzájemně na sebe přiléhajících částí, V základní části tělasa je při obvodu vytvořena nejméně jedna soustřednáodmojioeakruhových drážek. . Drážky jsou vzájemné propojeny přapouštěcím kanálkem a pŕívod do 5 jedné poloviny drážek i výtok z druhé poloviny drážek chladící kapaliny je umístěn na protilehlé straně od přepouštěoího kanálku.U modulů pm) velké výkony, kde ohladičlmá větší množství kruhových drážek na...

Mazací okruh spalovacího motoru středního a většího výkonu s pomocným čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263932

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hochman Vladislav, Moravec Miloš, Florjánek František

MPK: F01M 1/16, F01M 1/12

Značky: pomocným, motorů, čerpadlem, většího, okruh, středního, mazací, výkonu, spalovacího

Text:

...tlakové čidlo spojené s elektromagnetickým ventilem, který je napojen na výstup pomocného olejového čerpadla a rozdělujícím výstup pomocného olejsového čerpadla na odpadní část a přívodní část napojenou na výstup hlavního olejového čerpadla mezi tlakovým čidlem a vstupem do motoru.Výhodou takto prevedeného mazacího okruhu je především nenáročnost úpravy použitím běžně dostupných dílů, je možno vy podle,- jižít stągajjících olejpvých...

Zapojení pro vytvoření většího počtu nastavitelných časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258346

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dušek Bedřich, Lang Pravdomil, Kondr Jan, Pujman Jiří

MPK: G05B 23/02

Značky: intervalu, vytvoření, časových, většího, počtu, nastaviteľných, zapojení

Text:

...Informační vstup koincidenč ního bloku je spojen s prvním obousměrným datovým vývodemvýběrového bloku, se druhým obouaměrným datovým vývooem výběrového bloku, 3 datovým vstupem výstupniho bloku,. s obousměrným datovým vývodem řídicího bloku, s datovýmvýstupom vstupního bloku. s oboueměrným detovým vývodem vyhodnooovaoího bloku, s obousměrným datovým vývodem hodnotová matice, s obousměrným datovým vývodem raetrovć matice a 9 obousměrným...

Obvod pro přenos většího ze dvou signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227192

Dátum: 15.06.1986

Autor: Janoušek Lubomír

Značky: obvod, prenos, signálu, většího

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro přenost většího ze dvou sinálů, sestávající se ze dvou operačních zesilovačů, dvou diod a čtyř odporů, vyznačený tím, že jedna vstupní svorka je spojena s neinvertujicími vstupy operačních zesilovačů (1) a (2) a druhá vstupní svorka je spojena přes odpor (5) s invertujícím vstupem prvního operačního zesilovače (1), na který je zároveň připojena katoda diody (3), jejíž anoda je spojena s výstupem prvního operačního zesilovače (1) a s...

Způsob zasouvání trubky menšího průměru do trubky většího průměru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213572

Dátum: 01.03.1984

Autor: Šmíd Zdeněk

Značky: zasouvání, většího, způsob, tohoto, trubky, zařízení, menšího, způsobu, průměru, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zasouvání trubka menšího průměru do trubky většího průměru, vyznačený tím, že na konec zasouvané trubky se před zasunutím rozebíratelně připevní snímatelné kluzké nebo/a valivé prostředky tak, že tyto prostředky se upevní v rozmezí úseku, který zůstane po ukončení operace z trubky o větším průměru vysunut a to tak, že se s výhodou na spodní okraj trubky o menším průměru upevní nejméně jeden kluzný /a nebo valivý prostředek, načež se...